GUIDELINE thuc hanh lam sang guideline thực hành lâm sàng ths bs nguyễn trân trân

Bài thực hành số 4: Làm việc với số nguyên

Bài thực hành số 4: Làm việc với số nguyên
... phần dư chia số nguyên (phép mod) Ví dụ: Nhập số thứ : 14 Nhập số thứ hai : 16 Tổng hai số : 30 Hiệu: -2 Tích: 224 Thương: Phần dư: 14 Mở rộng Tìm hiểu BCD Viết chương trình nhập số nguyên hệ 10, ... phân là: 1A VCT “echo” với yêu cầu: nhập vào số nguyên dương n kí tự bất kì, sau hình xuất n lần kí tự Ví dụ: Nhập kí tự: k Nhập số lần n :  Kết : kkkkk VCT nhập vào hai số nguyên dương Tính tổng, ... Lệnh DIV thực chia không dấu, IDIV lệnh chia có dấu Nếu số chia byte (8 bit) số bị chia AX kết gồm: phần dư = AH, phần thương = AL Nếu số chia word (16 bit) số bị chia DX:AX kết gồm...
 • 2
 • 314
 • 1

Làm tiêu bản tạm thời để thực hiện bài thực hành quan sát các kỳ nguyên phân (Bài 31 - SGK Sinh học 10 nâng cao)

Làm tiêu bản tạm thời để thực hiện bài thực hành quan sát các kỳ nguyên phân (Bài 31 - SGK Sinh học 10 nâng cao)
... vi quang học Đề tài giải khó khăn thường mắc phải trình thực thực hành quan sát kỳ nguyên phân (Bài 31 - Sinh học 10 nâng cao): - Hình ảnh NST kỳ nguyên phân qua tiêu tạm thời dễ quan sát, mang ... hiệu quan sát kỳ phân bào tiêu qua kính hiển vi Xuất phát từ yêu cầu lý thuyết thực tiễn giảng dạy trường THPT, tiến hành đề tài: Làm tiêu tạm thời để thực thực hành quan sát kỳ nguyên phân (Bài ... túc thực hành - HS không phân biệt rõ kỳ phân bào, củng cố kiến thức lý thuyết học trừu tượng mà rèn luyện kỹ làm tiêu tạm thời tế bào rễ hành ta, kỹ quan sát tiêu bản, sử dụng kính hiển vi quang...
 • 10
 • 5,953
 • 9

Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX
... phòng Bộ, Cục, Vụ, Viện, Trung tâm đơn vị khác thuộc Bộ triển khai quán triệt Chương trình hành động Trên sở Chương trình hành động này, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể đơn vị tổ chức thực ... nghiên cứu khoa học công nghệ Bộ Tài nguyên Môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu công đại hoá nâng cao lực khoa học công nghệ Bộ Tài nguyên Môi trường Điều Tổ chức thực Chương trình Vụ Khoa học - Công ... lĩnh vực quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Xây dựng đề xuất với Nhà nước chương trình, dự án, đề án nghiên cứu, điều tra tài nguyên môi trường lồng ghép vào chương trình, quy hoạch kế hoạch...
 • 10
 • 998
 • 0

thực hành :giới khởi sinh và nguyên sinh

thực hành :giới khởi sinh và nguyên sinh
... TH Ế GI ỚI SINH V ẬT I.Giới Khởi Sinh (Monera) II.Giới Nguyên Sinh (Protista) I.Gi ới Kh ởi Sinh (Monera)  Đặc điểm cấu tạo: Là giới lỗi thời hệ thống năm giới phân loại sinh học.Nó sinh vật có ... Nguyên Sinh (Protista)  Giới khởi sinh gồm sinh vật nhân thực, đơn bào đa bào, đa dạng cấu tạo phương thức dinh dưỡng Tuỳ theo phương thức dinh dưỡng người ta chia chúng thành: động vật nguyên sinh ... (Protozoa), thực vật nguyên sinh (hay Tảo – Algle) nấm nhầy (Myxomycota)  - Động vật Nguyên sinh: đơn bào, thành xenlulôzơ, lục lạp, sống dị dưỡng, vận động lông roi  Hình ảnh trùng amip - Thực vật Nguyên...
 • 15
 • 583
 • 12

bai 19: thuc hanh- co va phan co nguyen sinh

bai 19: thuc hanh- co va phan co nguyen sinh
... chứa đầy nước làm trương phồng nguyên sinh trở lại trạng thái ban đầu (Đây tượng phản co nguyên sinh) THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH Lưu ý: Co nguyên sinh tượng qua trọng cho biết tế bào ... co nguyên sinh (tế bào bị lõm vào) Quan sát tượng phản co nguyên sinh: THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH Sau quan sát tượng co nguyên sinh đồng chí nhỏ nước cất vào biên lamen dùng giấy thấm ... NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH III/ Kết luận: Giáo viên cho học sinh làm thực hành rút kết luận từ thực hành thông qua hệ thống câu hỏi Một số lưu ý thực thí nghiệm Co phản co nguyên sinh ...
 • 18
 • 1,054
 • 6

Kiến thức thái độ thực hành của bà mẹ và nguyên nhân ảnh hưởng đến chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh tại huyện Cần Giờ - Tp. HCM

Kiến thức thái độ thực hành của bà mẹ và nguyên nhân ảnh hưởng đến chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh tại huyện Cần Giờ - Tp. HCM
... kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc rốn trẻ sinh người mẹ 3.1.2.1 Kiến thức chăm sóc rốn trẻ sinh người mẹ Bảng 3.34: Kiến thức người mẹ chăm sóc rốn trẻ sinh (n=265) Điểm kiến thức ... 20,6 3-3 5,75 69,89 30,19 Kiến thức chiếm tỷ lệ 30,19%, tỷ lệ KT CSRTSS = 0,30 3.1.2.2 Thái độ chăm sóc rốn trẻ sinh người mẹ Bảng 3.35: Thái độ người mẹ chăm sóc rốn trẻ sinh (n=265) Điểm thái ... quan đến kiến thức, thái độ thực hành chăm sóc rốn trẻ mẹ: kết nghiên cứu dòch tễ học Huyện Cần Giờ, TP HCM , Y học Thành phố HCM, tập 12, phụ số 1, tr 7-1 6 Chuyên đề Nhi khoa; (2007) Y học thực...
 • 27
 • 557
 • 2

tìm hiểu thực hành quyền tiếp cận tài nguyên đầm phá với phân hóa giàu nghèo tại xã vinh giang, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu thực hành quyền tiếp cận tài nguyên đầm phá với phân hóa giàu nghèo tại xã vinh giang, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế
... tài nguyên đầm phá tiến hành nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu thực hành quyền tiếp cận tài nguyên đầm phá với phân hóa giàu nghèo Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế việc làm cần thiết ... hoạt động tiếp cận tài nguyên đầm phá với phân hóa giàu nghèo tiến hành xem xét trình phân hóa giàu nghèo hộ tiếp cận tài nguyên hộ không tiếp cận Bảng 14: Tình hình phân hóa giàu nghèo nhóm ... Việc thực quyền tiếp cận diễn nào? 2) Thực hành quyền tiếp cận tài nguyên đầm phá ảnh hưởng đến phân hóa giàu nghèo địa phương nào? 3) Giải pháp để hạn chế phân hóa giàu nghèo góc độ tài nguyên? ...
 • 79
 • 319
 • 2

SKKN: Nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong giờ thực hành tin học ở trường THPT Trần Phú

SKKN: Nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong giờ thực hành tin học ở trường THPT Trần Phú
... đây: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ THỰC HÀNH TIN HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ A ĐẶT VẤN ĐỀ: Ý nghĩa cấp thiết vấn đề: Năm học 2012 - 2013 Bộ GD&ĐT xác định "Năm học nâng cao chất ... kiến kinh nghiệm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ THỰC HÀNH TIN HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ Họ tên tác giả: THÁI HUY TÂM Đơn vị (Tổ): TOÁN – TIN HỌC Lĩnh vực: TIN HỌC Quản lý giáo ... tạo học sinh trình lĩnh hội kiến thức Với đặc thù riêng môn tin học: cập nhật, đổi mà điều kiện thực hành thêm nhà em học sinh không thuận lợi Vì việc nâng cao chất lượng học tập học sinh thực hành...
 • 23
 • 3,701
 • 6

thực hành quan sat động vật nguyên sinh

thực hành quan sat động vật nguyên sinh
... biệt động vật với thực vật? Đặc điểm chung động vật? 1/ Giống nhau: - Có cấu tạo tế bào - Cùng có q trình lớn lên sinh sản 2/ Khác nhau: Động vật - Dị dưỡng - Di chuyển - Có hệ thần kinh giác quan ... - Thành TB, khơng có màng xenlulơzơ Thực vật -Tự dưỡng, - Khơng di chuyển, - Khơng có hệ thần kinh giác quan - Có thành tế bào, có màng xenlulơzơ CHƯƠNG I NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUN SINH BÀI THỰC HÀNH ... NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUN SINH BÀI THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUN SINH NỘI DUNG: I- u cầu II- Chuẩn bị III- Nội dung THỰC HÀNH: QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUN SINH 1/u cầu: -Thấy kính hiển vi đại...
 • 25
 • 603
 • 0

Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu nguyên phụ liệu từ thị trường Trung Quốc tại công ty TNHH quốc

Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu nguyên phụ liệu từ thị trường Trung Quốc tại công ty TNHH quốc
... mại quốc tế công tác giám sát điều hành quy trình thực hợp đồng nhập nguyên phụ liệu công ty - Từ nhận định thực trạng công tác điều hành giám sát quy trình thực hợp đồng NK nguyên phụ liệu từ thị ... hành quy trình thực hợp đồng nhập nói chung - Khái quát tình hình nhập công ty phân tích thực trạng công tác điều hành giám sát quy trình thực hợp đồng nhập nguyên phụ liệu từ thị trường Trung Quốc ... môi trường đến công tác điều hành giám sát quy trình thực hợp đồng NK nguyên phụ liệu từ thị trường Trung Quốc công ty TNHH quốc tế Delta 2.2.1 Tổng quan công ty TNHH quốc tế Delta 2.2.1.1 Quá trình...
 • 35
 • 515
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-THIẾT BỊ PHÂN TÁN Nguyên lý và điều kiện vận hành

BÁO CÁO THỰC TẬP-THIẾT BỊ PHÂN TÁN Nguyên lý và điều kiện vận hành
... phép vận hành với khoảng THIẾT BỊ PHÂN TÁN cách đĩa nhỏ hơn, đó, tác động lên tạp chất cao hơn, tạp chất bị phân tán nhỏ SAIGONPAPER CORP.| Thiết bị phân tán tốc độ thấp Thiết bị phân tán tốc ... thuộc vào tính chất bột, vài thiết bị thiết kế để hoạt động nồng độ trung bình THIẾT BỊ PHÂN TÁN Nhiệt độ hoạt động phụ thuộc vào yêu cầu phân tán dao động khoảng rộng Một vài thiết bị phân tán ... mực lớn (>200 µm) phân tán với hiệu cao Hiệu phân tán tăng lên với lượng tiêu thụ IV PHÂN TÁN MỰC IN THIẾT BỊ PHÂN TÁN Phân tán đốm màu làm tăng ngoại quan bột, đồng thời phân tán mực in tạo nhiều...
 • 14
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực hành hệ sinh thái thảo nguyênbài 31 thực hành quan sát các kì nguyên phânthực hành quan sát các kì nguyên phânđhcn giáo trình thực hành sửa chữa trương minh thành 160 trang pdfbài 28 thực hành phân tích định tính nguyên tốthực hành phân tích định tính nguyên tố điều chế và tính chất của metansinh hoc 10 bai 12 thuc hanh co va phan co nguyen sinhbai tap thuc hanh day du cong nghe lop 11 trang 21giaos an bai 46 thuc hanh quan ky nguon tai nguyen thien nhien sinh hoc 12thuc hanh co va phan co nguyen sinhskkn nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong giờ thực hành tin học ở trường thpt trần phúbáo cáo thực hành quang phổ háp thu nguyên tửthực hành đâu là mạnh yếu nguyên nhân hòa bìnhcñng cè bµi häc câu 1 những hành vi nào sau đây thực hiện đúng chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trườnggiáo trình hành vi tổ chức của nguyễn hữu lamTÌM GTLN, GTNN của hàm sốTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnGiáo trình lý thuyết mầucác kinh cầu nguyện của người ki tô hữu국어1권Co che di truyen va bien di phan tuCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT