BAI 6 YHCC DANH GIA BAI BAO CAN THIEP 2014 đánh giá bài báo về can thiệp điều trị ths thái thị ngọc thúy

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu - ths. trịnh thị ngọc linh

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu - ths. trịnh thị ngọc linh
... Hệ sở liệu  Lê Tiến Vương, Nhập môn sở liệu quan hệ  Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý hệ sở liệu  Hồ Thuấn - Hồ Cẩm Hà, Các hệ sở liệu - Lý thuyết thực hành  Phương Lan, Giáo trình nhập môn sở liệu ... dụng hệ CSDL để thay hệ xử lý tập tin truyền thống? 1.3 Hãy nêu điểm khác hệ xử lý tập tin truyền thống hệ CSDL 1.4 Phân biệt thuật ngữ sau: liệu, thông tin, sở liệu, hệ quản trị sở liệu, hệ sở liệu ... khác 1.3.1 sở liệu (tt) Hệ xử lý tập tin truyền thống CHƯƠNG TRÌNH Mô tả liệu Tập tin CHƯƠNG TRÌNH Tập tin Mô tả liệu DỮ LIỆU DƯ THỪA CHƯƠNG TRÌNH n Tập tin n Mô tả liệu Hệ sở liệu CHƯƠNG...
 • 33
 • 185
 • 0

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu - ths. trịnh thị ngọc linh

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu - ths. trịnh thị ngọc linh
... Chương MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 2.1 Kiến trúc ANSI-PARC 3-mức 2.2 Các ngôn ngữ sở liệu 2.3 Mô hình liệu 2.4 Hệ quản trị CSDL đa người dùng 2.5 Từ điển liệu 2.1 Kiến trúc ANSI-PARC 3-mức  Một CSDL ... giản liệu nhân viên công ty  mã nhân viên - kiểu số nguyên  mã chi nhánh mà nhân viên làm việc - kiểu số nguyên  họ đệm - kiểu chuỗi  tên - kiểu chuỗi  ngày sinh - kiểu ngày  lương - kiểu ... Bắc Ninh TaiKhoan A-101 A-215 A-102 A-305 2.1.5 Tính độc lập liệu  Độc lập liệu hiểu theo nghĩa lược đồ mức không bị ảnh hưởng có thay đổi lược đồ mức  Có loại:  Độc lập liệu mức vật lý: Là...
 • 48
 • 213
 • 0

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu - ths. trịnh thị ngọc linh

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu - ths. trịnh thị ngọc linh
... HÌNH QUAN HỆ 3.1 Mô hình quan hệ 3.2 Các khái niệm mô hình quan hệ 3.3 Tính toàn vẹn quan hệ 3.4 Các ngôn ngữ quan hệ 3.5 Khung nhìn 3.1 Mô hình quan hệ    Mô hình sở liệu quan hệ (gọi tắt ... khóa quan hệ khác phải rỗng MaLop TenLop CNTT-01 Công nghệ thông tin TMĐT-02 Thương mại điện tử CNTTUD-03 Công nghệ thông tin ứng dụng MaSinhVien TenSinhVien MaLop 001 Trần Thị Lan Anh CNTT-01 002 ... quan hệ (view)  Thể (hoặc gọi tình trạng) quan hệ R, ký hiệu TR, tập hợp giá trị quan hệ R vào thời điểm  Ví d ụ : MaMon TenMon SoDVHT TCKT Tài - kế toán KTCT Kinh tế trị TOANC Toán sở LTCBC...
 • 61
 • 346
 • 1

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu - ths. trịnh thị ngọc linh

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu - ths. trịnh thị ngọc linh
... quan hệ (tt)  Liên kết một:nhiều: Thêm thuộc tính khóa quan hệ vào quan hệ nhiều n Trang 34 Chuyển đổi từ lược đồ E-R sang lược đồ quan hệ (tt)  Liên kết nhiều-nhiều: Tạo quan hệ có: Tên quan hệ ... 4: Tạo quan hệ riêng lẻ Sau thêm vào quan hệ thuộc tính khóa quan hệ Trang 32 Chuyển đổi từ lược đồ E-R sang lược đồ quan hệ (tt)  Liên kết 1:1 (tt) Trang 33 Chuyển đổi từ lược đồ E-R sang lược ... đồ E-R sang lược đồ quan hệ (tt)  Thực thể yếu: Chuyển thành quan hệ có tên với thực thể yếu Thêm vào thuộc tính khóa quan hệ liên quan Trang 36 Chuyển đổi từ lược đồ E-R sang lược đồ quan hệ...
 • 47
 • 298
 • 1

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu - ths. trịnh thị ngọc linh

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu - ths. trịnh thị ngọc linh
... Quản trị liệu quản trị CSDL  Người quản trị liệu (Data Administrator - DA) người quản trị CSDL (DataBase Administrator - DBA) người quản lý điều khiển liệu sở liệu 5.3.1 Người quản trị liệu  ... cầu NSD  Ước lượng tính khả thi thiết kế hệ thống 5.1.8 Thực  Đây trình sử dụng hệ quản trị sở liệu để xây dựng sở liệu  Trong trình này, sử dụng Hệ quản trị CSDL Microsoft Access, Microsoft ... thiết kế 5.1.9 Chuyển đổi liệu (tùy chọn)  Quá trình để chuyển đổi liệu tồn vào sở liệu và chuyển ứng dụng tồn chạy hệ thống  Quá trình tiến hành có hệ thống thay cho hệ thống cũ, việc chuyển...
 • 31
 • 339
 • 1

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu - ths. trịnh thị ngọc linh

bài giảng hệ cơ sở dữ liệu - ths. trịnh thị ngọc linh
... Dư thừa liệu trùng lặp thông tin sở liệu  Các dị thường cập nhật liệu  Dị thường liệu lặp: Một số thông tin lặp lại cách vô ích  Dị thường chèn bộ: Không thể chèn vào quan hệ, đầy đủ liệu  ... Phụ thuộc hàm  sở lý thuyết chuẩn hoá liệu dựa khái niệm phụ thuộc hàm khoá quan hệ  Phụ thuộc hàm khái niệm xây dựng để mô tả ràng buộc sở liệu  Định nghĩa: Cho lược đồ quan hệ R=(A1, A2, ... lược đồ quan hệ Mục đích việc chuẩn hoá  Chuẩn hoá kỹ thuật để tạo tập hợp quan hệ thích hợp để hỗ trợ yêu cầu liệu hoạt động  Về bản, quy tắc chuẩn hoá loại bỏ dư thừa liệu quan hệ phụ thuộc...
 • 54
 • 383
 • 1

BÀI GIẢNG xử lý tín HIỆU số, THS đào THỊ THU THỦY

BÀI GIẢNG xử lý tín HIỆU số, THS đào THỊ THU THỦY
... 0-13-228731-5 Bài giảng Xử số tín hiệu , Đào Thị Thu Thủy, ĐHCN, Tp HCM Xử số tín hiệu , Lê Tiến Thường Xử tín hiệu & Lọc số”, Nguyễn QuốcTrung Xử tín hiệu số”, Nguyễn Hữu Phương Xử tín ... biến đổi tín hiệu vào x thành tín hiệu y x T y Hệ thống Các hệ thống xử tín hiệu: Hệ thống tương tự: Tín hiệu vào tương tự Hệ thống số: Tín hiệu vào tín hiệu số Hệ thống xử số tín hiệu : ... xa xử từ xa Xử số cho phép thực thu t toán xử tín hiệu tinh vi phức tạp Trong vài trường hợp, xử số rẻ xử tương tự 13 1.2 Phân loại tín hiệu a Theo tính chất đặc trưng: Tín hiệu...
 • 308
 • 184
 • 0

CHUYÊN ĐỀ Y HỌC NHỮNG TIỆU CHỨNG DỊ ỨNG THUỐC VÀ NHỮNG CẢNH BÁO VỀ DÙNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH.

CHUYÊN ĐỀ Y HỌC NHỮNG TIỆU CHỨNG DỊ ỨNG THUỐC VÀ NHỮNG CẢNH BÁO VỀ DÙNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ Y HỌC NHỮNG TIỆU CHỨNG DỊ ỨNG THUỐC VÀ NHỮNG CẢNH BÁO VỀ DÙNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TRIỆU CHỨNG KHI BỊ DỊ ỨNG THUỐC Phản ứng phụ thuốc tai biến thường gặp thực hành lâm sàng, g y ảnh ... thiệu quý vị bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ Y HỌC NHỮNG TIỆU CHỨNG DỊ ỨNG THUỐC VÀ NHỮNG CẢNH BÁO VỀ DÙNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... dị ứng thuốc, cần ngưng dùng thuốc đó, bên cạnh việc dùng thuốc chống dị ứng, điều quan trọng nhớ nhóm thuốc g y dị ứng để sau không dùng sử dụng thuốc khác thay để loại trừ nguyên nhân g y dị...
 • 18
 • 157
 • 0

Mô hình thích hợp cho các cơn bão đổ bộ vào nước ta ThS. Vũ Thị Thu Thủy

Mô hình thích hợp cho các cơn bão đổ bộ vào nước ta ThS. Vũ Thị Thu Thủy
... lớn Do đó, hình Fujita chọn hình thích hợp để tả trường gió cho trận bão khu vực hình Fujita viết dạng p a (r ) p n pn p0 r R (1) Hình cho thấy thích hợp hình Fujita với giá ... thiếu số liệu, ta sử dụng hình bão việc dùng hình bão lý tưởng Nhiều hình đưa áp dụng nhiều nơi giới hình Bierknes, Takahashi, Fujita, Mayers hay Jelesnianski Các hình có dạng ... gió từ hình sử dụng làm đầu vào cho hình thu động lực học để tính toán nước dâng bão phục vụ cho công tác dự báo phòng chống thiên tai Tuy nhiên kết nghiên cứu tiến hành cho trận bão gần...
 • 7
 • 182
 • 0

Báo cáo y học: "Đánh giá kết quả tán sỏi ngoài cơ thể kết hợp với bài thuốc Thạch kim thang điều trị sỏi tiết niệu tại bệnh Viện Y Học Cổ truyền Tw" potx

Báo cáo y học:
... 15 - 70, điều Khoa Dược, Bệnh trị Khoa Ngoại, Bệnh viện Y học Cổ truyền viện Y học Cổ truyền TW đánh giá kiểm TW định chất lượng Thuốc thang sắc không đau đau ít, m y sắc thuốc tự dùng thuốc động ... đánh giá cao Luận án Tiến sĩ Y học Dương Minh Sơn "Nghiên cứu tác dụng thuốc Thạch kim thang điều trị sỏi niệu quản" cho kết 70,59% sỏi niệu quản, l y thuốc Thạch kim thang Dương Minh Sơn để điều ... dụng thuốc Thạch kim thang điều trị sỏi niệu quản Luận án Tiến sỹ Y học Trường Đại học Y Hà Nội 2001 Nguyễn Bửu Triều, Nguyễn Kỳ CS Nhận xét kết bước đầu TSNCT sỏi thận sỏi niệu quản Báo cáo khoa...
 • 18
 • 452
 • 0

ĐÁNH GIÁ tác DỤNG của bài THUỐC d 08 TRONG điều TRỊ CHỨNG vị QUẢ THỐNG

ĐÁNH GIÁ tác DỤNG của bài THUỐC d 08 TRONG điều TRỊ CHỨNG vị QUẢ THỐNG
... for lower under limbs Material and method: clinical trials, prospective, randomized, single - blind, coltrol clinical intervention compared Result and discussion: 60 patients divided in two groups, ... in chronic gastritis patients J Tradit Chin Med 2 008 Sep;28(3):189-92 TáC D NG ứC CHế VậN ĐộNG Và ảNH HƯởNG HUYếT ĐộNG CủA MAGNESIUM SULPHATE TRUYềN TĩNH MạCH TRONG GÂY TÊ TủY SốNG BằNG BUPIVACAIN ... ch a b nh Nh xu t b n Quõn i nhõn d n. 508- 510 Nguy n Quang Chung, T Long v Tr nh Tu n Dng (2 008) , Bi n i v n i soi v mụ b nh h c c a viờm d dy m n sau i u tr di t tr Helicobacter pylori T p khoa...
 • 3
 • 114
 • 0

đánh giá hiệu quả của công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghệp trên địa bàn khu công nghiệp trà nóc, thành phố cần thơ (giai đoạn 2010 đến 2013

đánh giá hiệu quả của công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghệp trên địa bàn khu công nghiệp trà nóc, thành phố cần thơ (giai đoạn 2010 đến 2013
... Đánh giá hiệu công tác thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp địa bàn khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010- 2013 Đề tài sâu tìm hiểu thực trạng xả thải doanh nghiệp ... 4.2 CÔNG TÁC THU, NỘP PHÍ VÀ QUẢN LÝ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP .46 4.2.1 Tình hình thu phí bảo vệ môi trường giai đoạn 2010- 2013 46 4.2.2 Tình hình thu phí khu công ... CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP Ở KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC 34 4.1 TÌNH HÌNH PHÁT THẢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở KHU CÔNG NGHIỆP...
 • 88
 • 444
 • 1

Đánh giá kết quả phẫu thuật Phaco điều trị bệnh đục thủy tinh thể tại bệnh viện giao thông vận tải Trung Ương từ tháng 4 đến 6 năm 2010

 Đánh giá kết quả phẫu thuật Phaco điều trị bệnh đục thủy tinh thể tại bệnh viện giao thông vận tải Trung Ương từ tháng 4 đến 6 năm 2010
... 48 mắt 38 bệnh nhân bị đục thể thuỷ tinh bệnh viện giao thông vận tải TW từ tháng đến hết tháng 6/ 2010 có thị lực từ sáng tối dương tính (+) đến 2/10 Thời gian theo dõi tháng sau mổ bao gồm đánh ... bệnh nhân bị đục thuỷ tinh thể Nghiên cứu tiến hành tháng từ tháng đến hết tháng 6/ 2010 trên 48 (bốn tám) mắt 38 (ba tám) bệnh nhân I Mục tiêu đánh giá: Đánh giá hiệu phẫu thuật phương pháp Phaco ... số lượng phẫu thuật viên sử dụng thành thạo nhiều hạn chế Từ tháng đến tháng 10 năm 2010, chuyên khoa Mắt thuộc khoa B2 Bệnh viện giao thông vận tải trung Ương (TW) tiến hành phẫu thuật Phaco cho...
 • 5
 • 961
 • 9

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHACO ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỤC THỦY TINH THỂ TẠI BỆNH VIỆN GIAO THễNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6/2010

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHACO ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỤC THỦY TINH THỂ TẠI BỆNH VIỆN GIAO THễNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6/2010
... bệnh nhân bị đục thuỷ tinh thể Nghiên cứu tiến hành tháng từ tháng đến hết tháng 6/2010 trên 48 (bốn tám) mắt 38 (ba tám) bệnh nhân I Mục tiêu đánh giá: Đánh giá hiệu phẫu thuật phương pháp Phaco ... 48 mắt 38 bệnh nhân bị đục thể thuỷ tinh bệnh viện giao thông vận tải TW từ tháng đến hết tháng 6/2010 có thị lực từ sáng tối dương tính (+) đến 2/10 Thời gian theo dõi tháng sau mổ bao gồm đánh ... số lượng phẫu thuật viên sử dụng thành thạo nhiều hạn chế Từ tháng đến tháng 10 năm 2010, chuyên khoa Mắt thuộc khoa B2 Bệnh viện giao thông vận tải trung Ương (TW) tiến hành phẫu thuật Phaco cho...
 • 6
 • 616
 • 0

Slide ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU PHÍ bảo vệ môi TRƯỜNG đối với nước THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn QUẬN sơn TRÀ, TP đà NẴNG

Slide ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU PHÍ bảo vệ môi TRƯỜNG đối với nước THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn QUẬN sơn TRÀ, TP đà NẴNG
... 13 tháng năm 2003 phí bảo vệ môi trường đối phí bảo vệ môi trường nước thải với nước thải 2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá tình hình thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp theo Nghị ... BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2003/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.6 Đánh giá tình hình thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp ... cục bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng) Chương II TÌNH HÌNH THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2003/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG...
 • 35
 • 723
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng bảo vệ đa dạng các hệ sinh tháibảo vệ đa dạng các hệ sinh thái thư viện bài giảngđánh giá kết quả phẫu thuật phaco điều trị bệnh đục thủy tinh thể tại bệnh viện giao thông vận tải trung ương từ tháng 4 đến 6 năm 2010về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạmbài giảng bệnh học và điều trị nội khoagia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sảnbài giảng về luật sở hữu trí tuệbài tập về kế toán quản trịbài tập về hàng điểm điều hòabài tập và bài giải về kế toán quản trịnhững bài tập về kế toán quản trịcác bài tập về kế toán quản trị chi phímột số bài tập về kế toán quản trịbài tập về kế toán quản trị chi phícác bài tập về kế toán quản trịPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây