bai giang bo sung theo cap nhat

Các bài giảng bổ sung về đẳng thức lượng giác

Các bài giảng bổ sung về đẳng thức lượng giác
... tác giảng dạy lâu dài Các giảng bổ sung đẳng thức lượng giác" gồm giảng: Gv hướng dẫn: Th.s Phạm Văn Hùng Sv: Nguyễn Thị Thu - SP Toán 48 Khóa luận tốt nghiệp Các giảng bổ sung đẳng thức lượng giác ... biến đổi công thức lượng giác tìm quy luật tính tổng tích hữu hạn hàm lượng giác .Các toán giảng giúp học sinh khắc sâu kiến thức lượng giác Bài giảng số 5:Ứng dụng lượng giác Lượng giác có ứng ... Toán 48 Khóa luận tốt nghiệp Các giảng bổ sung đẳng thức lượng giác Bài giảng số 1: Biến đổi lượng giác Muốn giỏi lượng giác, học sinh phải thuộc tất công thức vận dụng cách linh hoạt, đồng thời...
 • 147
 • 5,611
 • 16

Bài giảng BỔ SUNG KNS TUẦN 22 -lơp 4

Bài giảng BỔ SUNG KNS TUẦN 22 -lơp 4
... độ học tập HS - Chuẩn bò bài: nh sáng - HS thảo luận nhóm, nêu việc nên làm không nên làm - Đại diện nhóm trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung Ngày: 22 Môn: Đạo đức Tuần: BÀI: LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI ... thảo luận - Đại diện nhóm báo cáo - Lớp thảo luận, nhận xét, bổ sung - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp - Lớp bổ sung, nhận xét - Nghe - HS đọc Tranh ảnh sưu tầm phút nhiễm ... Khởi động:  Bài cũ: Lòch với người (tiết 1) - Như lòch với người? - HS nêu - HS nhận xét Vì phải lòch với người? - GV nhận xét  Bài mới:  Thực hành Hoạt động1: Bày tỏ ý kiến (bài tập 2) *...
 • 5
 • 179
 • 0

Tài liệu Bài giảng bổ sung: Xác định thể tích gỗ tròn pdf

Tài liệu Bài giảng bổ sung: Xác định thể tích gỗ tròn pdf
... Tính thể tích đống gỗ theo công thức: V = n.v * Cách 2: - Đếm số súc gỗ tròn đống gỗ (n) - Đo đường kính (di) chiều dài (li) cho súc gỗ - Từ di li tra biểu thể tích gỗ tròn thể tích súc gỗ (vi) ... giải tích toán học: Lập quan hệ thể tích với d, l Ưu điểm phương pháp khách quan, yêu cầu tài liệu không nhiều tính trước sai số * Ảnh hưởng độ thon đến thể tích gỗ tròn: Giả sử có súc gỗ tròn tích ... củi theo phương pháp sau: Xác định thể tích thực củi xếp đống Sử dụng công thức: Vt = Vxđ.K Trong đó: Vt thể tích thực Vxđ thể tích đống củi (bao gồm thể tích củi thể tích khoảng trống chúng)...
 • 9
 • 4,425
 • 45

Bài giảng bổ sung kiến thức chính sách tiền tệ

Bài giảng bổ sung kiến thức chính sách tiền tệ
... Chính sách tiền tệ Mục tiêu sách tiền tệ Công cụ thực sách tiền tệ Các mục tiêu sách tiền tệ Kiểm soát lạm phát Tạo công ăn việc làm Tăng trưởng ... cụ sách tiền tệ Nhóm nghiệp vụ công khai Nhóm nghiệp vụ chiết khấu Nhóm nghiệp vụ dự trữ bắt buộc Quản lý hối đoái Nghiệp vụ thị trường mở Cung tiền thừa NHTW Cung tiền thiếu Tín phiếu KB Tiền ... Tín phiếu KB Tiền mặt NHTM đóng vai trò gì? Tín phiếu KB Tại lại tín phiếu kho bạc? Tín phiếu KB NHTM NHTM TT tiền tệ mở NHTM NHTM Tín phiếu KB Tín phiếu KB Đặc điểm thị trường tiền tệ mở Nghiệp...
 • 7
 • 166
 • 0

Bài giảng Bai soan bo sung lop 5 (tuan 2)

Bài giảng Bai soan bo sung lop 5 (tuan 2)
... 653 … 98978 493 701 … 654 702 687 653 … 687 59 9 700 000 … 69 999 857 432 … 857 432 857 000 … 856 999 - HS nªu miƯng kÕt qu¶ Bµi 2: a Khoanh vµo sè lín nhÊt: 356 872 ; 283 57 6 ; 638 752 ; 7 25 ... bµi tËp ë VBT Bµi 1: §äc sè : 876 3 25; 678 387; 8 75 321; 972 6 15 - HS nªu miƯng,ghi c¸ch ®äc vµo vë Bµi 2: ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng: Sè 54 3 216 254 316 123 456 Gi¸ trÞ cđa ch÷ sè Gi¸ trÞ cđa ... 683 b Khoanh vµo sè bÐ nhÊt: 943 56 7 ; 394 7 65 ; 56 3 947 ; 349 6 75 - HS lµm nªu c¸ch so s¸nh Bµi 3: XÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín: 89 124 ; 89 259 ; 89 194 ; 89 2 95 - HS lµm ë b¶ng * Bµi tËp u tiªn...
 • 12
 • 175
 • 0

Bài giảng Bai soan bo sung lop 5 (tuan 2)

Bài giảng Bai soan bo sung lop 5 (tuan 2)
... 653 … 98978 493 701 … 654 702 687 653 … 687 59 9 700 000 … 69 999 857 432 … 857 432 857 000 … 856 999 - HS nªu miƯng kÕt qu¶ Bµi 2: a Khoanh vµo sè lín nhÊt: 356 872 ; 283 57 6 ; 638 752 ; 7 25 ... bµi tËp ë VBT Bµi 1: §äc sè : 876 3 25; 678 387; 8 75 321; 972 6 15 - HS nªu miƯng,ghi c¸ch ®äc vµo vë Bµi 2: ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng: Sè 54 3 216 254 316 123 456 Gi¸ trÞ cđa ch÷ sè Gi¸ trÞ cđa ... 683 b Khoanh vµo sè bÐ nhÊt: 943 56 7 ; 394 7 65 ; 56 3 947 ; 349 6 75 - HS lµm nªu c¸ch so s¸nh Bµi 3: XÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín: 89 124 ; 89 259 ; 89 194 ; 89 2 95 - HS lµm ë b¶ng * Bµi tËp u tiªn...
 • 12
 • 156
 • 0

Bài giảng bai soan bo sung tuan 3 lop 5

Bài giảng bai soan bo sung tuan 3 lop 5
... c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín: 437 052 ; 674 39 9; 186 50 0; 37 5 30 2 - HS lµm ë b¶ng Bµi 3: ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng: Sè 247 36 5 098 54 39 8 7 25 64 270 681 Gi¸ trÞ cđa ch÷ sè Gi¸ trÞ ... Bµi 2: ViÕt sè thµnh tỉng: 46 719 = …… 1 830 4 = …… 90909 = …… 56 056 = …… - HS lµm, ®ỉi vë kiĨm tra Bµi 3: ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng: Sè 32 4 2 35 78 30 697 35 9708 Gi¸ trÞ cđa ch÷ sè - HS lµm , nªu ... ,… ; … ,50 000 - HS lµm nªu miƯng kÕt qu¶ Bµi 3: Khoanh vµo ch÷ ®Ỉt tríc d·y sè tù nhiªn: A 0;1;2 ;3; 4 ;5 B 1,2 ,3, 4 ,5, … C 0,1 ,3, 5, 7,… D 0;1,2 ,3, 4 ,5, - HS nªu miƯng kÕt qu¶ + gi¶i thÝch lÝ chän...
 • 12
 • 172
 • 0

Bài giảng bai soan bo sung tuan 3 lop 5

Bài giảng bai soan bo sung tuan 3 lop 5
... c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín: 437 052 ; 674 39 9; 186 50 0; 37 5 30 2 - HS lµm ë b¶ng Bµi 3: ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng: Sè 247 36 5 098 54 39 8 7 25 64 270 681 Gi¸ trÞ cđa ch÷ sè Gi¸ trÞ ... Bµi 2: ViÕt sè thµnh tỉng: 46 719 = …… 1 830 4 = …… 90909 = …… 56 056 = …… - HS lµm, ®ỉi vë kiĨm tra Bµi 3: ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng: Sè 32 4 2 35 78 30 697 35 9708 Gi¸ trÞ cđa ch÷ sè - HS lµm , nªu ... ,… ; … ,50 000 - HS lµm nªu miƯng kÕt qu¶ Bµi 3: Khoanh vµo ch÷ ®Ỉt tríc d·y sè tù nhiªn: A 0;1;2 ;3; 4 ;5 B 1,2 ,3, 4 ,5, … C 0,1 ,3, 5, 7,… D 0;1,2 ,3, 4 ,5, - HS nªu miƯng kÕt qu¶ + gi¶i thÝch lÝ chän...
 • 12
 • 243
 • 0

Bài giảng Khám và theo dõi bệnh nhân chấn thương sọ não bác sĩ Đàm xuân Tùng Bộ

Bài giảng Khám và theo dõi bệnh nhân chấn thương sọ não bác sĩ Đàm xuân Tùng Bộ
... thuốc kháng đông, bệnh động kinh v.v  Dị ứng thuốc: kháng sinh v.v 1.KHÁM BỆNH NHÂN CTSN…3  Khám Bệnh nhân bị chấn thương sọ não (CTSN) xem đa chấn thương,  cần ưu tiên khám : ABC  Đường ... cách khám bệnh nhân CTSN  Trình bày thang điểm tri giác  Nêu cách theo dõi bệnh nhân CTSN 24 đầu & ngày sau KHÁM BỆNH NHÂN CTSN…1  Hành chánh: tên, tuổi, nghề nghiệp…  Lý vào viện  Bệnh ... v.v 1.KHÁM BỆNH NHÂN CTSN…5  Khám thần kinh  Hộp sọ: • tìm vết rách, máu tụ da đầu, • nứt sọ: vòm sọ, sọ, lõm sọ sọ trước: o dấu mang kính râm, chảy dịch não tủy/ máu qua mũi; o sọ giữa:...
 • 20
 • 747
 • 10

Bài giảng Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Địa lí 8 Giải KK cấp tỉnh Bài 16 Đặc điểm các nước Đông Nam Á

Bài giảng Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Địa lí 8 Giải KK cấp tỉnh Bài 16 Đặc điểm các nước Đông Nam Á
... 1996 19 98 2000 In ụ nờ xi a 9,0 7,5 7 ,8 -13,2 4 ,8 Ma lai xi a 9,0 9,2 10,0 - 7,4 8, 3 Phi lớp pin 3,0 4,4 5 ,8 - 0,6 4,0 Thỏi Lan 11,2 9,0 5,9 -10 ,8 4,4 Vit Nam 5,1 8, 8 9,3 5 ,8 6,7 Xin ga po 8, 9 11,4 ... nc ụng Nam ỏ (%) Nụng nghip Quc gia Campuchia Lo Philippin Thỏi Lan Cụng nghip Dch v 1 980 2000 1 980 2000 1 980 2000 55,6 61,2 25,1 23,2 33,2 24,3 36,1 48, 1 42,4 24,3 52,9 49,5 37,1 52,9 16, 0 10,5 ... Lo Philippin Thỏi Lan Nụng nghip Gim 18, 5% Gim 8, 3% Gim 9,1% Gim 12,7% Cụng nghip Tng 9,3% Tng 8, 3% Gim 7,7% Tng 11,3% Dch v Tng 9,2% Khụng tng, Tng 16 ,8% Tng 1,4% gim Tỉ trọng ngành ? Qua bng...
 • 29
 • 13,253
 • 48

skkn thiết kế và xây dựng bài giảng hóa học theo hướng vui để học thpt thống nhất

skkn thiết kế và xây dựng bài giảng hóa học theo hướng vui để học thpt thống nhất
... Bạch Thanh Lụa -THPT Thống Nhất A 11 Thiết Kế Xây Dựng Bài Giảng Hóa Học Theo Hướng Vui Để Học C NỘI DUNG THIẾT KẾ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BÀI GIẢNG HĨA HỌC THEO HƯỚNG VUI ĐỂ HỌC Phần I: KHỞI ĐỘNG ... Thiết Kế Xây Dựng Bài Giảng Hóa Học Theo Hướng Vui Để Học Hình 1: minh họa cho phần khởi động Gv: Bạch Thanh Lụa -THPT Thống Nhất A 13 Thiết Kế Xây Dựng Bài Giảng Hóa Học Theo Hướng Vui Để Học Hình ... Lụa -THPT Thống Nhất A 14 Thiết Kế Xây Dựng Bài Giảng Hóa Học Theo Hướng Vui Để Học Hình 3: minh họa cho câu hỏi phần khởi động Gv: Bạch Thanh Lụa -THPT Thống Nhất A 15 Thiết Kế Xây Dựng Bài Giảng...
 • 35
 • 132
 • 1

Trọn bộ bài giảng quản trị học hay nhất

Trọn bộ bài giảng quản trị học hay nhất
... động quản trị tổng quát (các chức quản trị) ▪ Các chức quản trị (các hoạt động quản trị tổng quát): Hoạch định – Tổ chức – Phối hợp – Điều khiển – Kiểm tra ▪ Phẩm chất huấn luyện quản trị QUẢN TRỊ ... ĐIỂM TRUYỀN THỐNG Quản trị quan liêu Quản trị khoa học Quản trị tổng quát (Bureaucratic (Scientific Management) (Administrative Management) management ) QUẢN TRỊ QUAN LIÊU Q Quản trị quan liêu (Bureaucratic ... Quản trị cấp cao Quản trị cấp trung Quản trị cấp sở Nhân viên tác nghiệp NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Năng lực truyền thông Năng lực làm việc nhóm Năng lực nhận thức toàn cầu Hiệu quản trị Năng lực tự quản...
 • 251
 • 598
 • 0

bai giang bo mon co so ky thuat xay dung.pdf

bai giang bo mon co so ky thuat xay dung.pdf
... giếng cát, d đường kính giếng cát; - Đối với bấc thấm PVD d tính sau: a+b π a+b Theo Hansbo (1987) d = Theo Hansbo (1979) d = (4.31) (4.32) Với : a – Chiều dày PVD, thường từ 3-5mm (cá biệt a=10mm);l ... cường độ cho đất sau xử lý + Cọc cát thi cơng đơn giản, vật liệu rẻ tiền (cát) nên giá thành rẻ so với dùng loại vật liệu khác Cọc cát thường dùng để gia cố đất yếu có chiều dày > 3m 4.3.2 Thiết ... hiệu cao đất bùn gốc sét Qua kết thí nghiệm xun cho thấy sức kháng xun đất tăng lên từ 4-5 lần so với chưa gia cố Ở nước ta sử dụng loại cọc đất – ximăng để xử lý gia cố số cơng trình triển vọng...
 • 17
 • 795
 • 3

Bài giảng bộ nhớ ảo

Bài giảng bộ nhớ ảo
... vào nhớ vật lý Khoa KTMT Bộ nhớ ảo (tt) Ưu điểm nhớ ảo – Số lượng process nhớ nhiều – Một process thực thi kích thước lớn nhớ thực – Giảm nhẹ công việc lập trình viên  • Không gian tráo đổi nhớ ... quan nhớ ảo Cài đặt nhớ ảo : demand paging Cài đặt nhớ ảo : Page Replacement – Các giải thuật thay trang (Page Replacement Algorithms)    Vấn đề cấp phát Frames Vấn đề Thrashing Cài đặt bộ nhớ ... list, tables cấp phát nhớ (cấp phát tónh) nhiều yêu cầu thực – Một số tính dùng chương trình – Cả chương trình có đoạn code chưa cần dùng  Bộ nhớ ảo (virtual memory): Bộ nhớ ảo kỹ thuật cho phép...
 • 25
 • 1,512
 • 5

Xem thêm