BHYT 4 30

CHÌA KHÓA VÀNG 4/30: PP BẢO TOÀN E

CHÌA KHÓA VÀNG 4/30: PP BẢO TOÀN E
... luật bảo toàn e: P1: Fe: Fe - 2e Fe2+ x 2x M - ae Ma+ y ay 2H+ + 2e H2 1,3 Fe 3e x 3x 0,65 Fe3+ 2x + ay = 1,3 x = 0,2 3x + ay = 1,5 ay = 0,9 M - ae Ma+ N+5 + 3e N+2 (NO) 1,5 0,5 nFe = ... khử: nFe = a nCu = a; 56a + 64a = 12 a = 0,1mlol N +5 + 3e N +2 (NO) Fe 3e Fe3+ 3x x 0,1 0,3 +5 +4 2+ Cu 2e Cu N + 1e N (NO ) 0,1 0,2 x x áp dụng định luật bảo toàn e ta có: ... 117 Email: phueuro@gmail.com Hãy sở hữu Tuyển tập100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết tập chìa khóa vàng giải nhanh hóa học Fe2+ - 1e Fe3+ 0,1 0,1 0,1 áp dụng ĐLBT e: 5x = 0,1 x = Mn+7 + 5e ...
 • 15
 • 82
 • 0

CHÌA KHÓA VÀNG 4/30: LUYỆN THI CẤP TỐC PP BẢO TOÀN E

CHÌA KHÓA VÀNG 4/30: LUYỆN THI CẤP TỐC PP BẢO TOÀN E
... luật bảo toàn e: P1: Fe: Fe - 2e Fe2+ x 2x M - ae Ma+ y ay 2H+ + 2e H2 1,3 Fe 3e x 3x 0,65 Fe3+ 2x + ay = 1,3 x = 0,2 3x + ay = 1,5 ay = 0,9 M - ae Ma+ N+5 + 3e N+2 (NO) 1,5 0,5 nFe = ... thử CĐ-ĐH giải chi tiết tập chìa khóa vàng giải nhanh hóa học - Mg Fe chất khử Gọi x, y số mol Mg Fe hỗn hợp Mg - 2e Mg3+ x 2x mol ne nhờng = 2x + 3y Fe - 3e Fe3+ y 3y mol Ta có hệ phơng trình: ... Phú: ĐT 098 92 92 117 Email: phueuro@gmail.com Hãy sở hữu Tuyển tập100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết tập chìa khóa vàng giải nhanh hóa học áp dụng định luật bảo toàn e ta có: 0,3 + 0,2 = 3x...
 • 15
 • 289
 • 1

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975):giải phóng miền Nam, thống nhất nước

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975):giải phóng miền Nam, thống nhất nước
... Sài Gòn Ngay từ ngày 14 tháng năm 1975, Bộ Chính trị Đảng Lao Động Việt Nam thức đặt tên cho chiến dịch Chiến dịch Hồ Chí Minh[ 47] Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn vẻn vẹn ngày từ ngày 26 tháng đến ... tàu chiến, tàu chở quân, tàu vận tải, tàu vớt mìn, tàu phóng lôi biển; 1016 tàu xuồng chiến đấu, vận tải, vớt mìn sông Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh Sài Gòn Để đảm bảo thắng trận chiến chiến ... đội giải phóng đưa Tổng thống Dương Văn Minh đài phát tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài 21 năm chấm dứt Giống Chiến dịch Điện Biên Phủ trước 21 năm, Chiến dịch Mùa...
 • 11
 • 5,723
 • 48

Nội dung ra đề thi kỳ thi Olymlic truyền thống 30-4 lần thứ XV

Nội dung ra đề thi kỳ thi Olymlic truyền thống 30-4 lần thứ XV
... -NỘI DUNG RA ĐỀ THI KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30-4 LẦN THỨ XV TỔ CHỨC TẠI TP HỒ CHÍ MINH Môn: Tin - Khối 11  -Chương trình dịch : Free Pascal 2.2.0 Bao gồm tất nội dung dành cho ... CÁCH RA ĐỀ THI MÔN TIN HỌC KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30-4 LẦN THỨ XV TỔ CHỨC TẠI TP HỒ CHÍ MINH, 3-5/04/2009 A Nguyên tắc chung: Đảm bảo hội bình đẳng cho đơn vị tham dự có chọn đề thi thức ... tham dự có đề thi đề nghị tuyển chọn, giới thi u ấn phẩm “Tuyển tập đề thi Olympic truyền thống 30-4 trường THPT Chuyên LHP, Tp.HCM biên tập, in ấn phát hành vào thời điểm sớm sau kỳ thi Giúp...
 • 4
 • 375
 • 0

Đề thi 30/4-Huế

Đề thi 30/4-Huế
... -285,8 C–C H–C H–O O=O 347 413 464 495 2.2 Phản ứng có ∆G° = -1467,5 ( KJ.mol-1) Hãy tính độ biến thi n entropi phản ứng cho theo đơn vị J.mol-1.K-1 Câu III: III.1 Thêm ml dung dịch NH SCN 0,10 ... → O2 1560,5 KJ ( 2C2H6 + 7O2 2CO2 Năng lượng liên kết ( KJ.mol-1 ) 347 413 464 495 tính độ biến thi n entropi + 3H2O ∆H = -  → 4CO2 + 6H2O ∆H = - 3121 KJ ) ∆Hpư = ∆HhtCO2 + ∆HhtH2O - 7∆HhtO2...
 • 8
 • 191
 • 0

De thi HSG Olympic 30/4 nam 2007_Grade 10

De thi HSG Olympic 30/4 nam 2007_Grade 10
... take to get to the office A related B consequent C determined D dependent 10 It turned out that we rushed to the airport as the plane was delayed by several hours A hadn’t B should have C ... know some things Heat a kettle and the (3) inside it expands The (4) of the world has climbed more than half a degree this century, and the oceans have (5) by at least 10 cm But (6) ... commercial whaling was introduced 10 A survival A groups A demand A repeatedly A invented A managed A lines A virtually A made A refused B essential B societies B desire B frequently B discovered...
 • 8
 • 269
 • 0

De thi HSG Olympic 30/4 nam 2007_Grade 11

De thi HSG Olympic 30/4 nam 2007_Grade 11
... technologies to a degree never witnessed before." A With today's technology it is possible for people to solicit business from the far side of the globe B A company like Dell Computers can order parts ... stores that depend on those employees buying their goods? As can be seen, there is a definite trickle-down effect How is the child who is about to graduate from high school supposed to decide on what ... parts of the world, this might be hard to While many students from foreign countries, especially the Asian countries, come to the US to earn a graduate degree, how many students from the US spend...
 • 6
 • 169
 • 0

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4
... Số báo danh: Phòng thi: ́ KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THÔNG 30/4 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 10 - Đáp án câu số 1: Nội dung trả lời a Tính ngày Mặt trời lên thi n đỉnh Huế 16026'B ... nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp đại Câu 5: (4 điểm ) So sánh đặc điểm chức hai loại hình quần cư : Quần cư nông thôn quần cư thành thị -Hết - Chú ý: - Giám thị coi thi không giải ... 16026'B = 59160''B là: 59160 : 908 = 65 ngày - Mặt trời lên thi n đỉnh Huế lần thứ là: Từ ngày 21/3 + 65 ngày ngày 25/5 - Mặt trời lên thi n đỉnh Huế lần thứ là: Từ ngày 22/6 + (93 ngày - 65 ngày)...
 • 7
 • 387
 • 3

Đề thi Olimpic 30-4 lớp 11

Đề thi Olimpic 30-4 lớp 11
... ĐÁP ÁN TỐN LỚP 11 NỘI DUNG Câu 1: Giải hệ phương trình  y − x2 x2 + = e y +1  3log ( x + y + 6) = log ( x...
 • 6
 • 244
 • 0

Xem thêm