Luyện thi học sinh giỏi môn toán sử dụng casio FX500 MS giải các bài toán hình học

Sử dụng phần mềm Maple giải các bài toán tối ưu(Bài toán đơn hình, bài toán vận tải, bài toán đối ngẫu)

Sử dụng phần mềm Maple giải các bài toán tối ưu(Bài toán đơn hình, bài toán vận tải, bài toán đối ngẫu)
... 1.4 Phương án tối ưu Một phương án mà hàm mục tiêu đạt trị số cực tiểu (cực đại) gọi phương án tối ưu 1.5 Bài toán giải không giải Bài toán có phương án tối ưu gọi toán giải Bài toán phương án ... Maple giải toán Vận tải 22 3.1 Giới thiệu toán Vận tải 22 3.1.1 Phát biểu toán Vận tải 22 3.1.2 Mô hình toán học toán Vận tải 22 3.1.3 Dạng bảng toán Vận ... án toán có phương án tối ưu (giải được) - Nếu toán có phương án cực biên giải phải có phương án cực biên tối ưu Do toán tối ưu giải phải có phương án cực biên tối ưu - Nếu toán có phương án tối...
 • 40
 • 2,354
 • 14

Sử dụng phần mềm Maple giải các bài toán tối ưu(Bài toán đơn hình, bài toán vận tải, bài toán đối ngẫu)

Sử dụng phần mềm Maple giải các bài toán tối ưu(Bài toán đơn hình, bài toán vận tải, bài toán đối ngẫu)
... 1.4 Phương án tối ưu Một phương án mà hàm mục tiêu đạt trị số cực tiểu (cực đại) gọi phương án tối ưu 1.5 Bài toán giải không giải Bài toán có phương án tối ưu gọi toán giải Bài toán phương án ... Maple giải toán Vận tải 22 3.1 Giới thiệu toán Vận tải 22 3.1.1 Phát biểu toán Vận tải 22 3.1.2 Mô hình toán học toán Vận tải 22 3.1.3 Dạng bảng toán Vận ... án toán có phương án tối ưu (giải được) - Nếu toán có phương án cực biên giải phải có phương án cực biên tối ưu Do toán tối ưu giải phải có phương án cực biên tối ưu - Nếu toán có phương án tối...
 • 40
 • 1,311
 • 1

Sử dụng hàm số để giải các bài bài toán cực trị bất đối xứng

Sử dụng hàm số để giải các bài bài toán cực trị bất đối xứng
... dùng hàm số để giải số dạng toán cực trị cách tiếp cần gần với tư duy, kỹ vốn có học sinh Tạo hứng thú thuận lợi nghiên cứu vận dụng Ở đề tài “ Dùng hàm số để giải toán cực trị bất đối xứng ,Tôi ... dùng thực giải toán 2.1 .Các toán xử lí theo tính đối xứng Định hướng chung: Thường ta dùng cách biến đổi sau + Biến đổi biểu thức chứa biến có tính đối xứng + Biến đổi biến không đối xứng + Giảm ... Quốc gia lớp chuyên Toán 12C1 C.Nội dung 1.Tình trạng giải pháp biết Với toán cực trị ta dùng phương pháp Đại số, Hình học, Giải tích để tiếp cận Tuy nhiên, với phương pháp Đại số, Hình học đòi...
 • 21
 • 76
 • 0

skkn sử dụng tỉ số để giải các bài toán nâng cao liên quan đến diện tích hình tam giác ở lớp 5

skkn sử dụng tỉ số để giải các bài toán nâng cao liên quan đến diện tích hình tam giác ở lớp 5
... kiến Sử dụng tỉ số để giải toán nâng cao liên quan đến diện tích hình tam giác lớp 5 mà thực hai năm học vừa qua giúp GV HS có kĩ vận dụng tỉ số để giải tốt toán nâng cao liên quan đến diện tích ... đáy tam giác tìm tỉ số phần trăm hai tam giác 3 .5 Sử dụng tỉ giải toán nâng cao mở rộng từ kiến thức liên quan đến diện tích hình tam giác 3 .5. 1 Mối quan hệ toán nâng cao toán bản: Bài toán nâng ... hình tam giác Hiểu ý nghĩa tỉ số lập - Xây dựng bước giải tỉ số quy trình giải toán liên quan đến diện tích hình tam giác hình khác có liên quan - Có kĩ vận dụng tỉ số vào giải toán liên quan...
 • 50
 • 220
 • 0

Phương pháp sử dụng đường tròn để giải các bài tập vật lý 12

Phương pháp sử dụng đường tròn để giải các bài tập vật lý 12
... 5a: N = 80 lần 5b: N = 121 lần 223 s 120 6b t = 409 s 120 24133 s 120 7b t = 122 95 s 120 6a t = 7a t = 5c: N = 162 lần Phương pháp đường tròn phương pháp cổ điển toán lí lớp 12 ( nói thuộc dạng ... -5 rad 12 Suy Δφ =2024π + 24293 = 12 12 rad kết thời điểm vật qua li độ x= -5 cm lần thứ 2025 là: t = 10 24293 s 48 II.Một số tập vận dụng Bài tập Hai điểm M, N nằm phương truyền sóng cách x ... dạng đồ cổ có lợi nhiều thứ) Phương pháp đại phương pháp sử dụng trục thời gian nhanh nhiều lần khuyết điểm không giải với biên độ lẽ đường tròn lâu lại có ưu điểm lẽ giải Admin tổ toán lí :Duy...
 • 12
 • 2,714
 • 4

40 đề luyện thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9

40 đề luyện thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9
... số học sinh giỏi Toán , giỏi Văn hai trường THCS thi học sinh Giỏi lớn 27 ,số học sinh thi văn trường thứ 10, số học sinh thi toán trường thứ hai 12 Biết số học sinh thi trường thứ lớn lần số học ... học sinh thi trường thứ lớn lần số học sinh thi Văn trường thứ hai số học sinh thi 24 trường thứ hai lớn lần số học sinh thi Toán trường thứ Tính số học sinh thi trường Câu 6( 3đ) Cho tam giác ABC ... IK + IM = 3 IA + IH + IB ĐỀ 25 Câu I ( điểm ) Giải phương trình: x3 + 4x2 - 29x + 24 = x −1 + x − + 11 + x + x − = CâuII (3 điểm ) Tính P = + 199 9 + Tìm x biết 199 9 199 9 + 2000 2000 26 x= + 13...
 • 43
 • 505
 • 0

Bộ đề luyện thi học sinh giỏi môn toán THCS

Bộ đề luyện thi học sinh giỏi môn toán THCS
... a ) Q K x < a + b + b + c + c + a pcm Hay 4. Theo gi thit AKQ = APQ = 90 , nờn t giỏc P KPAQ ni tip ng trũn ng kớnh AQ A H Cng theo gi thit AMS = APS = 90 nờn t giỏc PSMA ni tip ng trũn ... b = c = 1/3 25 Trng THCS Nguyn ỡnh Chiu Nm hc 2010-2011 C2: p dng Bu nhi a: ( a + b + b + c + c + a ) (1 + + 1) ( a+b ) +( b+c ) +( ) c+a N I A P O B M C ã ã T gi thit cú IPA + INA = ... Theo kt qu cõu 3.1, ta cú: ( a + b + c) = a + ( b + c ) 4a ( b + c ) m a + b + c = (gi thit) 27 Trng THCS Nguyn ỡnh Chiu Nm hc 2010-2011 nờn: 4a ( b + c ) b + c 4a ( b + c ) (vỡ a, b, c khụng...
 • 30
 • 403
 • 0

LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN HAY VÀ KHÓ

LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN HAY VÀ KHÓ
... Tổ toán trờng t.h.p.t Chuyên Thái Bình lời nói đầu ******* 20 Trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi toán quốc tế có xuất bi toán hình phẳng m học sinh gặp không khó khăn giải bi toán ... nghiệp việc dạy học sinh giỏi. Tôi hy vọng chuyên đề ny giúp cho em học sinh giỏi có hứng thú, say mê việc giải bi toán hình học phẳng Trong chuyên đề ny, đa số bi toán nhỏ ,mặc dù bi toán cha phong ... học sinh l quan trọng Trong bi viết ny xin trình by chuyên đề Tứ giác Ton Phần nội,ngoại tiếp,đây l phơng pháp để giúp học sinh có cách nhìn khái quát , nhằm giải số bi toán chứng minh hình học...
 • 108
 • 270
 • 0

tổng hợp 30 đề luyện thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 chọn lọc

tổng hợp 30 đề luyện thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 chọn lọc
... 3 IA + IH + IB 25 Cõu I ( im ) Gii phng trỡnh: x3 + 4x2 - 29x + 24 = x + x + 11 + x + x = CõuII (3 im ) Tớnh P = + 199 9 + 199 9 199 9 + 2000 2000 Tỡm x bit x= + 13 + + 13 + Trong ú cỏc du chm ... 3) Tng s hc sinh gii Toỏn , gii Vn ca hai trng THCS i thi hc sinh Gii ln hn 27 ,s hc sinh i thi ca trng l th nht l 10, s hc sinh i thi toỏn ca trng th hai l 12 Bit rng s hc sinh i thi ca trng ... i thi ca trng th nht ln hn ln s hc sinh thi Vn ca trng th hai v s hc sinh i thi ca trng th hai ln hn ln s hc sinh thi Toỏn ca trng th nht Tớnh s hc sinh i thi ca mi trng Cõu 6( 3) Cho tam giỏc...
 • 73
 • 260
 • 0

tổng hợp đề luyện thi học sinh giỏi môn toán lớp 7 có chọn lọc

tổng hợp đề luyện thi học sinh giỏi môn toán lớp 7 có chọn lọc
... linh Thi gian lm bi: 120 pht Cõu 1: (2) Rt gn A= x x2 x + x 20 Cõu (2) Ba lp 7A,7B,7C cỳ 94 hc sinh tham gia trng cõy Mi hc sinh lp 7A trng c cõy, Mi hc sinh lp 7B trng c cõy, Mi hc sinh lp 7C ... 10 Cõu 2: ((3) a 130 hc sinh thuc lp 7A, 7B, 7C ca mt trng cựng tham gia trng cõy Mi hc sinh ca lp 7A, 7B, 7C theo th t trng c 2cõy, cõy, cõy Hi mi lp cú bao nhiờu hc sinh tham gia trng cõy? ... x2= - 2/3 1 1 1 1 + + + 20 07 ; S = + + 2006 7 7 7 7 7 S= (0.5) (0,5) 99 100 + + + + = + + + b, 2! 3! 4! 100! 2! 3! 100! < (0,5) = 100! 20 07 (0,25) 20 07 (0,5) c, Ta cú n+2 n+ + 3n...
 • 38
 • 387
 • 0

15 đề luyện thi học sinh giỏi môn toán lớp 5

15 đề luyện thi học sinh giỏi môn toán lớp 5
... phân số Bài 4: Cuối học kì I số học sinh giỏi lớp 5A số học sinh lại lớp Cuối năm có thêm học sinh xếp loại giỏi nên số học sinh giỏi số học sinh lại Hỏi lớp 5A có học sinh? Bài 5: Hãy chứng minh ... Bài 3: Một lớp học có số học sinh giỏi số học sinh khá, số học sinh số học 3 sinh trung bình, học sinh yếu Hãy tính số học sinh loại học lực Biết lớp có nhiều 30 học sinh 40 học sinh Bài 4: ... đua đầu năm tổng số điểm đạt lớp 5B lớp 5A 25 điểm Nếu gấp đôi số điểm lớp 5A gấp ba lần số điểm lớp 5B lớp 5B lớp 5Alaf 75 điểm Hỏi đợt thi đua lớp đạt điểm? Bài 5: Một ruộng hình chữ nhật có...
 • 15
 • 261
 • 0

Chuyên đề tích phân luyện thi đại học, luyên thi quốc gia và ôn thi học sinh giỏi môn toán

Chuyên đề tích phân luyện thi đại học, luyên thi quốc gia và ôn thi học sinh giỏi môn toán
... VI TÍCH PHÂN CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC * Nhắc nhở học sinh : • Thuộc công thức lượng giác : Công thức cộng góc ,nhân đôi ,nhân ba ,hạ bậc Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 02403833608 25 • • • • CHUYÊN ĐỀ : TÍCH ... t   π 0 0 Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 02403833608 CHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH VII TÍCH PHÂN CÁC HÀM SỐ MŨ -LOGARIT * Nhắc nhở HS : a ax ax x • Thuộc công thức nguyên hàm sau : ∫ e dx = e + C ; ∫ ... =  ln x − ln ( + x ) ÷ 2    Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 02403833608 17 CHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH b ∫x dx − 5x + 1 1 • Phân tích : f ( x) = x − x + = ( x − ) ( x − 3) = x − − x − • Vậy : c ∫x...
 • 62
 • 142
 • 0

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 10 của một số trường trên toàn quốc có đáp án

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 10 của một số trường trên toàn quốc có đáp án
... www.nbkqna.edu.vn 29 Tng hp mt s thi xut mụn Lch S 10 ca mt s trng trờn ton quc Ngời đề: Lê Thị Hồng Diệp Đơn vị: Trờng THPT Chuyên Biên Hòa Tỉnh Hà Nam đáp án đề thi học sinh giỏi trờng thpt chuyên khu ... thi xut mụn Lch S 10 ca mt s trng trờn ton quc Sở giáo dục đào tạo Hng Yên Trờng THPT chuyên Đề thi chọn HSG khu vực ĐB DHBB lần thứ Đề giới thi u ( Không kể thời gian giao đề ) Môn Lịch sử ... chuyên Kỳ thi chọn HSG khu vực ĐB DHBB lần thứ Môn: lịch sử - Lớp 10 Đáp án thang điểm Câu Nêu đặc điểm kinh tế quốc gia cổ đại phơng Đông quốc gia cổ đại Địa Trung Hải Giải thích đặc điểm...
 • 103
 • 1,110
 • 0

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án

Tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án
... hp mt s thi xut mụn Lch S 11 ca mt s trng trờn ton quc THPT CHUYấN LO CAI thi xut K THI CHN HC SINH GII CC TRNG CHUYấN VNG DUYấN HI BC B NM 2013 ( thi cú 01 trang) Mụn thi: LCH S Thi gian: ... s thi xut mụn Lch S 11 ca mt s trng trờn ton quc S GD & T NINH BèNH TRNG THPT CHUYấN LNG VN TY THI CHN HC SINH GII KHU VC DUYấN HI V NG BNG BC B NM 2013 MễN THI: LCH S KHI 11 (Thi ... Tng hp mt s thi xut mụn Lch S 11 ca mt s trng trờn ton quc S GIO DC V O TO BC GIANG TRNG THPT CHUYấN XUT THI HSG KHU VC DH V B BC B Nm hc: 2012- 2013 Mụn thi: Lch s lp 11 ( Thi gian lm bi...
 • 113
 • 1,288
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng phần mềm maple giải các bài toán tối ưubài toán đơn hình bài toán vận tải bài toán đối ngẫutài liệu luyện thi học sinh giỏi môn lịch sửchuyen de luyen thi hoc sinh gioi mon toancác chuyên đề luyện thi học sinh giỏi môn toánđề thi học sinh giỏi môn toánđề thi học sinh giỏi môn toán lớp 8ôn tập thi học sinh giỏi môn toán họcđề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11đề thi thử học sinh giỏi môn toán lớp 11đề thi học sinh giỏi môn toán hocđề thi học sinh giỏi môn toán 11ôn thi học sinh giỏi môn toánđề thi học sinh giỏi môn toán tỉnh thanh hóađề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 12Bài 5. Ngôn ngữ lập trìnhBài thực hành 9. Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng độngBài thực hành 1. Làm quen với chương trình bảng tính ExcelUnit 7. The mass mediaBài 4. Bảo vệ hoà bìnhBài 3. Tiết kiệmBài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệuBài 45. Lá câyboi duong HSGĐỀ KHẢO SÁT LẦN I CẤP TỈNH - SINH 9Bài 6. Hợp tác cùng phát triểnThuyết minh biện pháp thí nghiêm nén tĩnh cọc ly tâmDe su bai 22ĐỂ KT HK LOP 3Chương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hìnhKể chuyện - Không nỡ nhìnTuần 25. Hội đua voi ở Tây NguyênTuần 22. Nhà bác học và bà cụUnit 3. A trip to the countrysideUnit 11. Traveling around Vietnam