Tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay dành cho học sinh lớp 9

tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh lớp 7

tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh lớp 7
... chữ số) Nếu chọn FIX máy hòên kết 1.3 077 nhớ kết 1.3 076 923 076 9 (máy giữ đủ 12 chữ số) ấn tiếp Ans 13 ta kết 17 10 Ví dụ : Ấn 17/ 13 máy kết 1.3 076 92308 nhớ kết 1.3 076 923 076 9 (máy giữ đủ 12 chữ số) ... học kỳ môn học học sinh cho theo bảng sau : Hãy : a) Nhập liệu từ bảng vào máy tính b) Chỉnh sửa liệu cách : 23 - Xóa bớt ( ;2) Tính x - Thêm giá trò ( ; 2) vào bảng liệu Tính tần số - Sửa (7, ... để đọc (máy lưu nhớ đến 12 chữ số để tính toán cho tiếp sau) NORM hay FIX n + Làm tròn giữ số làm tròn cho tính sau FIX n Rnd Ví dụ : Ấn 17/ 13 máy kết 1.3 076 92308 nhớ kết 1.3 076 923 076 9 (máy giữ...
 • 35
 • 337
 • 1

tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh lớp 8

tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh lớp 8
... 15 x + 85 x - 224 x + 274 x - 120 Ví dụ : Dùng phép nhân đa thức để tính lại A = 85 6 789 9 ´ 654 787 = 56101 488 82513 (Bài giải Ghi , phần 3, Số tự nhiên Lớp ) Giải Ta có 3 A = (85 67´ 10 + 89 9) ´ ... 10 + 89 9) ´ ( 654´ 10 + 787 ) 85 67´ 10 ´ 654´ 10 85 67 ´ 10 ´ 787 = 602 81 8 000 000 = 742 229 000 89 9 ´ 654´ 10 = 587 946 000 89 9 ´ 787 = 707 513 Cộng dọc A = 610 1 48 882 513 ( Cách chắn dài !) ... B= , 4+ =1 Giải a) Đặt + Ax = Bx suy x= B-A Tính A B Ta A = 30 ; B = 17 cuối tính x 43 73 Kết x = -8 884 = 12556 1459 1459 b) Đặt Ay + By = suy y = A+ B Tính A B Rồi tính A + B cuối tính y Kết...
 • 12
 • 406
 • 0

tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh lớp 9

tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh lớp 9
... 123 y = 103 ỵ Giải : Ấn Máy hỏi a1 ? ấn 13 Máy hỏi b1 ? ấn 17 Máy hỏi c1 ? ấn Máy hỏi a2 ? ấn 23 Máy hỏi b2 ? ấn 25 123 Máy hỏi c2 ? ấn 103 Kết x = -0.6653 x= ấn -662 99 5 -95 7 99 5 Để thoát khỏi ... ĐS : 19 68 59 83521 Ấn 4 b) 68 59 Ấn 83521 ĐS : 17 1024 ĐS : 1024 Ấn 10 Bài tập thực hành 1) Tính ỉ 1ư b) ç - ÷ è 2ø a) 310 c) (-7 ) e) 5-1 2) Tính a) 18 49 7 29 18 49 c) 25281 ´ 867 e) 3) Tính a) ... 10 Kết : 1 69 x = 1.37 39 ấn tiếp Kết x = 123 -310 y = -2.5203 ấn tiếp Kết y = 123 -7 49 z = -6.0 894 ấn tiếp Kết z = 123 - 59 t = -1.4 390 ấn tiếp Kết t = 41 11 Để thoát khỏi chương trình giải hệ phương...
 • 25
 • 266
 • 0

Tài liệu giải Toán trên Máy tính cầm tay cho học sinh lớp 11

Tài liệu giải Toán trên Máy tính cầm tay cho học sinh lớp 11
... -p Ấn , máy hỏi X ? , ấn Kết x = - 0.6691 -p Lại ấn , máy hỏi X ? , ấn Kết x = - 0.9556 Tiếp tục giải tương tự ta -p p p , y= -0.9819 ; x = , y= 0.5 ; x = , y= 0.7331 ; 11 p , y= 0.9781 ... p ) Ấn máy hỏi X ? ấn 0.2 Kết x = 0.2761 Ấn máy hỏi X ? ấn Kết x = 1.1202 Ấn máy hỏi X ? ấn Kết x = - 0.9742 Sau giá trò ban đầu X nữa, ta -p p giá trò x khoảng ( ; ) ứng với y = 0.3 2 Giải tương ... -1.1 311 ; x = 0.4330 ; x = 0.9633 y = , x = - 1.1554 ; x = 0.4572 ; x = 0.9390 x= Bài tập thực hành Cho hàm số: y = sin(3x- p p ) + cos(2x+ ) a) Tính y x có giá tri -p -p -p p p p , , , , , 11...
 • 19
 • 337
 • 8

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM 2009-2010 MÔN HÓA HỌC THPT

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM 2009-2010 MÔN HÓA HỌC THPT
... 6,022 1023 Hết - SGD & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2009 - 2010 Môn: HÓA HỌC Lớp 12 cấp THPT Câu 1: Hợp chất X tạo thành từ 13 nguyên tử ba nguyên ... tổng pirit Tính khối lượng brom theo lí thuyết cần để oxi hóa mẫu khoáng CÁCH GIẢI KẾT QUẢ Câu 4: Phân tử NaCl kết tinh dạng lập phương mặt tâm a) Hãy biểu diễn ô mạng sở tinh thể b) Tính số ion ... cho X vào dung dịch Na2CO3; Na2S CÁCH GIẢI KẾT QUẢ Câu 2: Một mẫu ban đầu có 0,30 mg Co 60 Sau 1,4 năm lượng Co60 lại 0,25 mg Tính chu kì bán hủy Co60 CÁCH GIẢI KẾT QUẢ Câu 3: Thực tế khoáng pirit...
 • 18
 • 515
 • 16

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN SINH HỌC THPT

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN SINH HỌC THPT
... nhiêu? Lời giải Đáp số -Hết KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2009 HDC MÔN SINH HỌC Câu 1: Lời giải a.Xác định NST loài: - Gọi x số tế bào sinh dưỡng ban đầu, y số tế bào sinh dục vùng ... Xét tính trạng màu sắc quả: -> F1: Aa x aa + Xét tính trạng hình dạng quả: -> F1: Bb x bb + Xét tính trạng chiều cao cây: -> F1: Dd x dd - Xét DT đồng thời tính trạng: + Ta thấy tích tỉ lệ cặp tính ... tính trạng lặn: y2 = 0,01 - KH có tính trạng trội : y2 + 2xy = 0,24 - KH có tính trạng trội : – ( 0,01 + 0,24 x 2) = 0,51 (1 điểm) Đáp số + TH 1: KG dị hợp tử đem lai dị hợp (AB/ab) - KH có tính...
 • 10
 • 994
 • 32

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN TOÁN THPT

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN TOÁN THPT
... năm số dầu dự trữ hết Tóm tắt cách giải Kết —Hết— KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2009-2010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN BTTHPT Bài Tóm tắt cách giải f(x) = x2 + 3x - a, b, Sn = + 2n(n ... Phần tóm tắt lời giải (nếu câu đề có yêu cầu) nửa số điểm phần hay câu Nếu câu đề có yêu cầu tóm tắt lời giải học sinh không ghi lời giải lời giải sai không cho điểm câu Nếu thi u đơn vị đo ... tiêu thụ năm thứ n xn+1 = 1,05 xn Tổng dầu tiêu thụ N năm là: x1 + x2 + +xN = (1,05N - 1)A/0,05 Giải pt: (1,05N - 1)A/0,05 = 50A Ta 1,05N = 3,5 Kiểm tra máy ta có 25 < N < 26 Sau 25 năm lượng...
 • 6
 • 247
 • 1

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN VẬT LÝ THPT

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN VẬT LÝ THPT
... Vĩnh Phúc Kỳ thi giải toán máy tính cầm tay casio lớp 12 năm học 2009 - 2010 Hớng dẫn chấm môn: Vật Bi (2) Li gii tt - Lũ xo bt u nõng vt lờn kx0 = mg (1), vi x0 l gión ca lũ xo ti thi im vt ... v=10m/s, g=10m/s2 Cỏch gii Bi 2: Trờn hỡnh v biu din mt chu trỡnh bin i trng thỏi ca n mol khớ tng Chu trỡnh bao gm hai on thng biu din s ph thuc ca ỏp sut p vo th tớch V v mt ng ng ỏp Trờn ... im ca bi thi Bng s Bng ch H tờn v ch kớ cỏc giỏm kho S PHCH GK1: GK2: Bi 1: v Mt qu nng nh lng m, nm trờn...
 • 8
 • 195
 • 3

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2010-2011 MÔN HÓA HỌC THPT

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2010-2011 MÔN HÓA HỌC THPT
... CHM K THI GII TON TRấN MY TNH CM TAY NM 2010 - 201 Mụn: HểA HC Lp 12 cp THPT Thi gian thi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: (Thớ sinh lm bi trc tip vo bn thi ny) IM CA TON BI THI Bng ... cng c 0,5 Cõu 2: Mt cht A phõn hy cú thi gian bỏn hy l 100 giõy, va khụng ph thuc vo nng u ca cht A Tớnh thi gian 80% cht A b phõn hy CCH GII KT QU Vỡ thi gian bỏn hy khụng ph thuc nng du ... im bi thi Bng s Bng ch H tờn, ch kớ giỏm kho S phỏch Giỏm kho Giỏm kho THI V BI LM Cõu 1: Hp cht X c to thnh t nguyờn t ca nguyờn...
 • 17
 • 264
 • 4

Giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa học - Quảng Ngãi docx

Giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa học - Quảng Ngãi docx
... thu gn - C2H2 -> A -> C2H50H -> C2H40 -> C2H302NH4 - C2H2 -> B -> C2H402 -> C2H500CCH3 -> C -> CH4 - C2H2 -> C2H3Cl -> B -> D -> CH2=CH0C2H5 - C2H2 -> C2H4Cl -> B -> C2H402 -> CH2=CH00CCH3 -> PVA ... chuyn theo chiu no? (Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, S=32, K =39, Fe=56; Zn=65, Ba =137) - - - Ht - - Kè THI CHN HC SINH GII NG BNG SễNG CU LONG LN TH 13 TI AN GIANG THI MễN HểA HC Thi gian ... (0,10M), Mg2+ (0,01M), Zn2+ (0,10M), Ba2+ (0,01M) v H+ (1,00M) Hi anion no s cỏc ion SO4 2-, NO 3-, Cl-, S 2-, HSO3 2- cú th cú mt dung dch A? Ti sao? Thờm NH3 c vo dung dch A cho nng NH3 t [NH3]=1M (...
 • 9
 • 658
 • 3

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013
... a) Viết quy trình bấm máy để tính Un+ rối tính U 19 , U20 , U66 , U67 , U68 b) Viết quy trình bấm máy để tính tổng 20 hạng dãy số Bài 5( điểm) ( Yêu cầu nêu kết ... hình thang ABCD 9, 92cm2 Tính độ dài cạnh AD, DC, BC số đo góc ABC, góc BCD? A D B E C Bài 6: ( điểm) Câu 1: Giải hệ phương trình ( Yêu cầu nêu kết lấy đủ chữ số thập phân máy tính)  2,518 x ... 4, 6821   19, 26 x + 6,571 y = −2,843 Câu 2: Tìm x , y nguyên dương, x ≥ thỏa mãn: y = + x −1 + − x −1 - Hết -Ghi chú: Giám thị không giải thích...
 • 2
 • 1,177
 • 0

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay bậc trung học - Đà Nẵng 2008-2009 môn vật lý

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay bậc trung học - Đà Nẵng 2008-2009 môn vật lý
... đầu mở Giả thi t nhiệt độ nước bão hoà nằm khoảng t4 1000C < t < 200 0C áp suất tính theo công thức: p bh = ( pbh tính theo đơn vị 10 N/m , t tính theo C) Bỏ qua thể tích nước Đơn vị tính: Nhiệt ... đầu cuộn dây tụ điện Ucd = 100 V UC = 35 V Biết L = 0,1592 H Tính điện dung tụ điện Đơn vị tính: Điện dung (µF) Suy ra: C = U cd +U - U C = 145,4719 µF 2 2Uω L C Bài 7: Cho mạch điện hình Biết ... Bỏ qua thể tích nước Đơn vị tính: Nhiệt độ ( 0C ) Đs: t 103 103 + t+ 273 - 7.105 = ( Điều kiện: 1000C ...
 • 4
 • 131
 • 0

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TIN HỌC

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TIN HỌC
... 43100 15150 13100 24 35 Blri 3: Quin ry Aet (7 tli6m) doin l6n vir ngo)i nu6c clang mudn dhu tu vlo tinh Th6i Nguy6n MOt nhirng bii todn l)m dau tlhu cdc nhi quin l11i l) viQc quin lf tii nguydn ddt ... di6n tich cfia Th6i Nguy6n c6 thd cdp cho c6c doanh nghiQp l) mQt hinh chir nhAt clucyc chia ludi thinh M x N ddt, M ddng vi N cQU cdc tludng lufi song song vyi circ canh cria hinh chii nhft DiQn ... Ghi file v[n bin LANDMR.OUT mQt si5 nh6t h "." thd hiQn tldt c6 thd diQn tich m6ng d6t trintr (tinh theo h6c-ta) c6 th6 cli.p cho mQt doanh nghiQp Vi dg: LANDMR,INP 46 LANDMR.OUT 16 # # .#...
 • 2
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa họcđáp án kì thi chọn hsg giải toán trên máy tính cầm tay môn hoá học năm 20082009 của tỉnh thanh hoáhuon dan cham kỳ thi khu vực giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa học năm 2010 pptxlời giải đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa học 20092010tài liệu dạy giải toán trên máy tính cầm taytài liệu bồi dưỡng ôn thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh và khu vựctài liệu giải toán trên máy tínhtài liệu giải toán trên máy tính casio lớp 8tài liệu giải toán trên máy tính casiotài liệu giải toán trên máy tính casio thcstài liệu giải toán trên máy tính casio thpttài liệu giải toán trên máy tính casio lớp 9tài liệu giải toán trên máy tính casio lớp 6đề tài sáng kiến kinh nghiệm giải toán trên máy tính cầm tay casio fx 500 msgiải toán trên máy tính cầm taybao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 43. Rễ cây