Giáo án điện tử môn sinh học sự tiến hóa về tổ chức cơ thể 1

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa về tổ chức thể_1 pot

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa về tổ chức cơ thể_1 pot
... thnh bng phiu hc Tờn vt Trựng bin hỡnh Ngnh V nguyờn sinh Thu tc Rut khoang Giun t Giun t Hụ hp Cha phõn hoỏ Cha phõn hoỏ Da Tun hon Thn kinh Sinh dc Cha phân hoá Cha phõn hoỏ Cha phõn hoỏ Cha ... tim ngn ngn Sự phức tạp hoá hệ thần kinh thể ở: Từ cha phân hoá Thần kinh mạng lới Chuỗi hạch Hình ống phân hoá não, tuỷ sống (Cá chép ếch Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ) S PHC TP HểA H SINH DC thể ... Phi Phi 2TN, 2TT, kớn Hỡnh ng Tuyn SD cú ng dn S phc húa cỏc h c quan: hụ hp, tun hon, thn kinh, sinh dc c th hin nh th no qua cỏc lp ng vt ó hc? Trựng roi Hụ hp qua da Cha phõn hoỏ Hụ hp bng mang...
 • 16
 • 739
 • 3

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa về tổ chức thể_2 docx

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa về tổ chức cơ thể_2 docx
... hoá hệ sinh dục thể ở: A Hệ sinh dục chưa phân hoá Tuyến sinh dục ống dẫn Tuyến sinh dục có ống dẫn B.Hệ sinh dục chưa phân hoá Tuyến sinh dục có ống dẫn Tuyến sinh dục ống dẫn C Tuyến sinh ... Tuyến sinh dục có ống dẫn Hệ sinh dục chưa phân hoá D Cả A,B,C 18 Kết luận - Sự phức tạp hoá tổ chức thể thể phân hoá cấu tạo chuyên hoá chức - ý nghĩa: +Các quan hoạt động có hiệu cao +Cơ thể ... giản Mang da 12 phổi Phổi Sự phức tạp hoá hệ hô hấp thể Hô hấp mang Từ chưa phân hóa Bằng da phổi Trao đổi qua da Bằng phổi (Hoàn thiện) 13 Sự phức tạp hoá tổ chức thể *Sự phức tạp hoá hệ tuần...
 • 23
 • 643
 • 0

Sinh học 7 - Tiến hoá về tổ chức thể pptx

Sinh học 7 - Tiến hoá về tổ chức cơ thể pptx
... phức tạp hoá tổ chức thể *GV: Yêu cầu HS dựa kết bảng, trả lời câu hỏi: + Sự phức tạp hoá hệ quan hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục thể qua lớp ĐV học nào? + Sự phức tạp hoa tổ chức thể ĐV ... Trùng ĐV Chưa biến nguyên phân hoá Tuần hoàn Chưa có Thần kinh Chưa hoá Sinh dục phân Chưa phân hoá hình sinh Thuỷ tức Ruột Chưa khoang Chưa có Hình mạng Tuyến lưới phân hoá SD ống dẫn Giun đất Giun ... thần kinh: từ chưa phân hoá  thần kinh mạng lưới  chuỗi hạch đơn giản chuỗi hạch phân hoá (não, hầu, bụng ) hình ống phân hoá não, tuỷ sống *Hệ sinh dục: chưa phân hoá  tuyến SD ống dẫn ...
 • 7
 • 348
 • 0

Sinh học 7 - TIẾN HÓA VỀ TỔ CHỨC THỂ pdf

Sinh học 7 - TIẾN HÓA VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ pdf
... cầu học sinh rút kết luận phức tạp hóa tổ chức thể - GV hỏi thêm: + Sự phức tạp hóa tổ chức thể động vật có ý nghĩa Củng cố đánh giá GV cho HS trả lời câu hỏi Hãy chứng minh phân hóa chuyên hóa ...  hình ống hóa cấu tạo chuyên hóa phân hóa não, tủy sống chức + Hệ sinh dục: chưa phân hóa - HS dựa vào hoàn chỉnh tuyến sinh dục ống dẫn  hệ thần kinh liên quan đến tập tuyến sinh dục có ... có ngăn  ngăn - tim ngăn + Hệ thần kinh từ chưa phân hóa  đến thần kinh mạng lưới  chuỗi Sự phức tạp hóa tổ chức thể hạch đơn giản  chuỗi hạch phân lớp động vật thể phân hóa( não, hầu, bụng...
 • 8
 • 564
 • 4

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa về sinh sản pot

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa về sinh sản pot
... Tiết 58 Bài 55 : tiến hoá sinh sản I Sinh sản vô tính II Sinh sản hữu tính III Sự tiến hoá hình thức Sinh sản hữu tính III Sự tiến hoá hình thức Sinh sản hữu tính Tờn loi Th tinh Sinh sn Phỏt trin ... : tiến hoá sinh sản I Sinh sản vô tính Sinh sản vô tính hình thức sinh sản tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục kết hợp với Có hai hình thức chính: Sự phân đôi mọc chồi II Sinh sản hữu tính Sinh ... i kim mi Tiết 58 Bài 55 : tiến hoá sinh sản I Sinh sản vô tính II Sinh sản hữu tính III Sự tiến hoá hình thức Sinh sản hữu tính Kt lun: S hon chnh dn cỏc hỡnh thc sinh sn th hin: T th tinh...
 • 10
 • 721
 • 0

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa về sinh sản của trùng docx

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa về sinh sản của trùng docx
... sinh sản cho biết: Sinh sản vô tính gì? Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢN * Quan sát hình thức sinh sản đây: ình ức sinh n vô tính Hình ức sinh n hữu nh tiến sinh n hữu h Sinh sản Trùng roi Sinh sản ... hướng tiến hoá sinh sản động vật? ình ức sinh n vô tính Hình ức sinh n hữu nh tiến sinh n hữu h Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢN Hình thức sinh sản hữu tính ?  Sinh sản có kết hợp tế bào sinh dục ... Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢN Sinh sản vô tính là:  Sinh sản vô tính kết hợp tế bào sinh dục đực  Có hai hình thức sinh sản vô tính: + Phân đôi thể + Sinh sản sinh dưỡng: Mọc chồi tái sinh Bài...
 • 24
 • 1,008
 • 0

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa về sinh sản_1 ppt

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa về sinh sản_1 ppt
...  tim ngăn Tiết 58 : Tiến hóa sinh sản SINH SẢN VÔ TÍNH Sinh sản Trùng roi Sinh sản Thuỷ tức Tiết 58 : Tiến hóa sinh sản SINH SẢN VÔ TÍNH - Là hình thức sinh sản tế bào sinh dục đực, kết hợp ... 55 - Tiết 58: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢN SINH SẢN VÔ TÍNH SINH SẢN HỮU TÍNH: - Là hình thức sinh sản có kết hợp tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục So sánh hình thức sinh sản vô tính sinh sản hữu tính ... tính cá thể lưỡng tính Tiết 58 : Tiến hóa sinh sản SINH SẢN VÔ TÍNH SINH SẢN HỮU TÍNH: SỰ TIẾN HOÁ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH: III SỰ TIẾN HOÁ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH Thảo luận nhóm,...
 • 26
 • 557
 • 0

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa về sinh sản_2 pot

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa về sinh sản_2 pot
... Tiểu kết : - Là hình thức sinh sản có kết hợp tế bào sinh dục đực &  hợp tử - Trứng thụ tinh phát triển thành phôi, phôi phát triển thể mẹ III SỰ TIẾN HOÁ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN : Nghiên cứu thông ... Cá, lưỡng cư & bò sát 4.2 Trong hình thức sinh sản, hình thức xem tiến hoá : a Sinh sản vô tính b Sinh sản hữu tính c Sinh sản hữu tính & thụ tinh d Sinh sản hữu tính & thụ tinh 4.3 ĐV có chăm ... hình thức sinh sản hoàn chỉnh phôi phát triển thể mẹ - Sự phát triển trực tiếp tiến hoá gián tiếp không phụ thuộc vào môi trường, trứng có lượng noãn hoàng nhiều - Hiện tượng thai sinh : phôi...
 • 9
 • 472
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Sự Sống của thực vật pdf

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Sự Sống của thực vật pdf
... kết thúc - Cấu trúc sinh vật nhân sơ ( Gen liền mạch) vùng khởi đầu Cistron1 vùng mã hố Cistron Cistron vùng kết thúc Cistron - Cấu trúc chung gen mang mã di truyền sinh vật nhân chuẩn(gen khảm) ... không quy đònh aa : UAA, UAG, UGA III SỰ TỰ NHÂN ĐÔI CỦA AND ( Tự sao, tự tái ) * Diễn pha S chu kì tế bào * AND nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn Bước : Tháo xoắn AND nhờ ... lồi sinh Vai trò Enzim AND polimeraza trình nhân đôi AND : a tháo xoắn phân tử AND b bẻ gãy liên kết Hro giũa mạch ADN c lắp ráp Nu tự theo NTBS với mạch khuôn AND d ý 5 Muốn tạo 32 phân tử...
 • 28
 • 358
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của Gen(Nâng cao) ppt

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của Gen(Nâng cao) ppt
... mơi trường ảnh hưởng tới biểu tính trạng: + Mơi trường trong: Mối quan hệ gen nhân (gen alen, gen khơng alen) Gen nhân với gen ngồi tế bào chất Giới tính sinh vật + Mơi trường ngồi: ánh sáng, ... độ pH đất, chế độ dinh dưỡng… Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào kiểu gen loại tính trạng: + Tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng chịu ảnh hưởng nhiều với mơi trường + Tính trạng chất lượng phụ thuộc ... phát sinh q trình phát triển cá thể ảnh hưởng mơi trường 3/ Ngun nhân: tác động trực tiếp mơi trường 4/ Đặc điểm: - Xuất đồng loạt, theo hướng xác định - Khơng di truyền 5/ Ý nghĩa: giúp sinh...
 • 21
 • 351
 • 3

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN docx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN docx
... Dự đoán xem nước, muối khoáng vận chuyển từ phận đến phận cây? Các chất hữu từ phận đến phận cây? CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN MẠCH GỖ MẠCH RÂY Bài 17: VẬN CHUYỂN ... pha màu (cốc A) cốc nước thường (cốc B) để chỗ sáng - Kết quả: cánh hoa có màu sắc giống màu nước cắm hoa Đặng Hữu Hoàng Kết TN: Sự nhẹ đổ màu sắc cánh Bóc thay vỏ, iQSát cho biết: chỗ hoa cho ta ... khoáng ? Vì em biết? Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I/Vận chuyển nước muối khóang hòa tan */Thí nghiệm 1: */ Kết luận: Nước muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ Hình ảnh...
 • 27
 • 291
 • 1

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh tới sự biểu hiện kiểu Gen pptx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh tới sự biểu hiện kiểu Gen pptx
... độ cao có ảnh hưởng đến biểu gen tổng hợp mêlanin ? 10 VD 3: Các cẩm tú cầu có kiểu gen màu sắc hoa khác Điều kiện ảnh hưởng đến màu sắc hoa cẩm tú cầu ? pH < pH > pH = 11 Kết luận : * Sự tương ... Bệnh bạch tạng Bản chất khái niệm Làm biến đổi kiểu hình, không làm biến đổi kiểu gen Làm biến đổi kiểu gen  biến đổi kiểu hình Nguyên nhân Do nhân tố gây đột biến Do môi trường tác động Đặc điểm ... Nguyên nhân : 30 1400 3050 Độ cao so với mặt nước biển (m) c Đặc điểm : Nhận xét chiều cao kiểu gen d Ý nghĩa : độ cao khác so với mặt nước biển ? Sự mềm dẻo kiểu hình kiểu gen có ý nghĩa thân sinh...
 • 20
 • 300
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 17: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN ppt

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 17: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN ppt
... KG ảnh hưởng môi - KGtrường đốikhả phản ứngtính quy định với hình thành trạng thể trước môi trường - Kiểu hình kết tương tác kiểu gen với môi trường Môi trường Kiểu gen Kiểu hình Sự tác động môi ... sản xuất- suất” tương ứng với: A Kiểu gen- kiểu hình- môi trường B Kiểu gen- môi trường- kiểu hình C Kiểu hình- môi trường- kiểu gen D Kiểu hình- kiểu gen -môi trường Câu nói: Cô ấy được mẹ truyền ... biến đổi KH KG, phát sinh đời cá thể ảnh hưởng MT, không biến đổi KG Tính TB biến đổi KH -Xuất đồng loạt chất -Chịu ảnh hưởng trực KG, phát tiếp môi trường sinh đời cá thể ảnh hưởng MT, không sống...
 • 27
 • 478
 • 3

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 11- Sự lan truyền sung thần kinh pot

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 11- Sự lan truyền sung thần kinh pot
... Ranvie Sự lan truyền xung thần kinh: Theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác (do phân cực, đảo cực tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác) chiều Câu 1: Xung thần kinh ... Xung thần kinh A Thời điểm sau xuất điện hoạt động B Sự xuất điện hoạt động Đúng C Thời điểm xuất điện hoạt động Sai D thời điểm chuyển giao điện nghỉ sang điện hoạt động Sai Sai Câu 2: Vì ĐTHĐ ... hoà điện tích màng TB Sai C Do K+ vào làm trung hoà điện tích âm màng TB Sai D Do Na+ vào làm trung hoà điện tích màng TB Sai E Do Na+ vào làm trung hoà điện tích âm màng TB Đúng Câu 3: Vì lan truyền...
 • 14
 • 258
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Nguồn gốc sự sống pptx

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Nguồn gốc sự sống pptx
... học, tiến hóa lý học. , tiến hóa tiền sinh học B Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học C Tiến hóa sinh học, Tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa hóa học D Tiến hóa tiền sinh học, ... Sự sống xuất từ nào? Đây tranh tồn cảnh trái đất ngun thủy trước xuất sống Theo quan niệm đại phát sinh sống trái đất chia thành giai đoạn: Tiến hóa hóa học Tiến hóa tiền sinh học Tiến hóa sinh ... nghiệm, nhà khoa học tạo giọt lipơxơm giọt cơaxecva nào? Những cầu trúc có đặc tính sơ khai sống ? II Tiến hóa tiền sinh học: - Hình thành nên tế bào sơ khai từ đại phân tử màng sinh học → hình thành...
 • 27
 • 260
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sự tiến hóa về tổ chức cơ thểsu tien hoa ve to chuc co the lop luong cugiáo án điện tử môn sinh họcgiáo án điện tử môn sinh học lớp 10giáo án điện tử môn sinh học 10giáo án điện tử môn sinh học lớp 8giáo án điện tử môn sinh học lớp 9giáo án điện tử môn sinh học lớp 7giáo án điện tử môn sinh học lớp 12thư viện giáo án điện tử môn sinh học 9giáo án điện tử môn sinh học 12giáo án điện tử môn sinh học lớp 11giáo án điện tử môn sinh học 8giáo án điện tử môn sinh học 7giáo án điện tử môn sinh học 6chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại