CHUYÊN ĐỀ 6: QUẦN XÃ SINH VẬT

Bài 6 Quần sinh vật pot

Bài 6 Quần xã sinh vật pot
... 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 Sinh vật ăn mãnh vụn Lỗ bọ cánh cứng sừng dài Chạm trổ bọ cánh cứng vỏ Phòng nghệ thuật kiến mộc Sinh vật phân hủy Mối kiến thợ mộc Nấm mục khô Gỗ ... kiến thợ mộc Nấm mục khô Gỗ phân hủy thành bột Tiến trình phân hủy Nấm Bột gỗ sinh vật phân hủy trả lại cho đất HẾT BÀI 6 ...
 • 6
 • 189
 • 1

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần sinh vật trong môi trường phần 6 pdf

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần xã sinh vật trong môi trường phần 6 pdf
... xây dựng đồ 62 Chương NGHIÊN CỨU PHẦN DƯỚI ĐẤT CỦA TỪNG CÁ THỂ VÀ CẢ QUẦN XÃ THỰC VẬT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ SINH THÁI PHẦN DƯỚI ĐẤT CỦA TỪNG CÁ THỂ VÀ CẢ QUẦN XÃ THỰC VẬT 7.1 Ý NGHĨA ... THỰC VẬT 7.1 Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CÚU PHẦN DƯỚI ĐẤT CỦA THỰC VẬT VÀ CẢ QUẦN XÃ Phần đất thực vật đóng vai trò lớn đời sống thực vật quần thực vật Phần đất quan nằm đất, đảm nhận nhiệm vụ ... trọt, sinh thái học, sinh vật học thực vật, quần lạc học thổ nhưỡng dùng nhóm thứ phương pháp nghiên cứu thực vật, quần thực vật mối quan hệ mật thiết với môi trường xung quanh 7.2.1.1 Các...
 • 12
 • 265
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần sinh vật trong môi trường phần 10 ppt

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần xã sinh vật trong môi trường phần 10 ppt
... CỨU SINH SẢN HŨU TÍNH CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG QUẦN XÃ 17 3.1 NGHIÊN CỨU SỰ NỞ HOA VÀ SỰ THỤ PHẤN CỦA THỰC VẬT 17 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SINH SẢN HẠT THỰC VẬT THUỘC THẢO TRONG QUẦN ... Salứt.M.X 1946 Các pha vật hậu "Thực vật học Xô Viết", số 19 Salứt.M.X 1950 Phần đất thực vật quần thực vật đồng cỏ, thảo nguyên, hoang mạc Phần - Thực vật thuộc thảo, nửa bụi quần đổi thảo ... TUYẾN) .102 9.5 PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC VÀ SINH LÝ HỌC TRONG NGHIÊN CỨU CÁC THỰC VẬT QUẦN .103 9.6 XỬ LÝ SỐ LIỆU CỦA NGHIÊN CỨU THỰC ĐỊA 104 9.7 PHÂN TÍCH NHỮNG BIẾN ĐỔI TỪNG PHẦN CỦA QUẦN...
 • 9
 • 273
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần sinh vật trong môi trường phần 9 pdf

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần xã sinh vật trong môi trường phần 9 pdf
... quần hợp Mảnh quần hợp bao hàm hay vài vi thực vật quần, tất vi thực vật quần quần hợp 9. 6.3 Đặc điểm biến động mùa quần thực vật Những tư liệu nghiên cứu động thái pha vật hậu loài quần ... tổng số loài quần Nếu E = quần có loài Nếu E = quần nhiều loài tất loài có số lượng 9. 7 PHÂN TÍCH NHỮNG BIẾN ĐỔI TỪNG PHẦN CỦA QUẦN XÃ THỰC VẬT Đó biến đổi qua không gian quần biến đổi ... PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC VÀ SINH LÝ HỌC TRONG NGHIÊN CỨU CÁC THỰC VẬT QUẦN Như Sukhatrép ( 195 7) nói, số cấu tử tạo thành sinh địa quần lạc, thực vật quần yếu nhạo sinh địa quần lạc coi phòng thí nghiệm,...
 • 12
 • 293
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần sinh vật trong môi trường phần 8 pot

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần xã sinh vật trong môi trường phần 8 pot
... năm 95 quần Trường hợp nghiên cứu điều tra cho ta vật hậu quần thời điểm nghiên cứu Trong nghiên cứu định vị điều tra cần lưu ý vấn đề đề cập đến tính chu kì loài tạo thành quần tất ... hay quần hợp đối tượng nghiên cứu quần thực vật Trong trình nghiên cứu quần thực vật đòi hỏi phải tiến hành nội dung sau : 9.1 ĐẶT VÀ MÔ TẢ TIÊU CHUẨN, DIỆN TÍCH TÍNH Để mô tả quần cần ... khối lượng thực vật quần loài Diện tích bề mặt với biến động yếu tố môi trường theo thời gian Phần đất nghiên cứu theo phương pháp trên, đặc biệt phần hoạt động, quan hệ với môi trường, đặc biệt...
 • 12
 • 196
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần sinh vật trong môi trường phần 7 pps

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần xã sinh vật trong môi trường phần 7 pps
... hệ sinh thái Ta hiểu hệ sinh thái hay cảnh quan tổ hợp tượng xảy lớp vỏ Trái Đất vùng Hệ sinh thái bao gồm hàng loạt thành phần, sinh vật thành phần, thành phần sinh vật có thực vật Năng suất sinh ... suất thực vật Những yếu tố bên ảnh hưởng đến suất sơ cấp quần đặc điểm thuộc thể thực vật (yếu tố sinh lí, sinh thái, sinh vật học) đặc điểm thuộc quần thực vật (yếu tố quần lạc) Trong điều ... tố môi trường Cấu trúc đặc trưng quần xác định yếu tố môi trường, kết tác động mà thành gọi môi trường thực vật hay môi trường sống (Ramenski, 1938) Cấu trúc đặc trưng bao gồm số đặc tính quần...
 • 12
 • 224
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần sinh vật trong môi trường phần 5 pps

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần xã sinh vật trong môi trường phần 5 pps
... giới động vật, thực vật với môi trường (khí hậu, đất, chế độ thủy văn)" Trong nghiên cứu người ta chia dạng vật hậu học loài quần (vật hậu học quần xem chương 9) Để nghiên cứu vật hậu học ... hay quần xã, luôn quan hệ mật thiết với điều kiện môi trường Tất yếu tố thuộc môi trường (khí hậu, đất, động vật) ảnh hưởng thực vật cách đồng Sự phát triển thực vật phải chịu chi phối yếu tố môi ... cho năm 54 Chương NGHIÊN CỨU VẬT HẬU CỦA THỰC VẬT Những hiểu biết phát triển theo mùa thực vật gọi vật hậu - nội dung quan trọng nghiên cứu hệ thực vật thảm thực vật Những nghiên cứu vật hậu...
 • 12
 • 219
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần sinh vật trong môi trường phần 4 docx

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần xã sinh vật trong môi trường phần 4 docx
... nghiên cứu rút kết luận 4. 1.2 Sinh sản sinh dưỡng phục hồi thực vật quan chuyên hoá Sinh sản sinh dưỡng phát tán thực vật quan chuyên hoá thường gặp thực vật 4. 1.2.1 Sinh sản sinh dưỡng mắt (mấu) ... phục vụ cho nghiên cứu quần (cho chương) Cần xác định tỉ lệ loài sinh sản sinh dưỡng sinh sản hạt quần Cần xác định quần phần số lượng loài theo kiểu sinh sản sinh dưỡng (số loài số ... tuý có nguồn gốc từ rễ, có loại nguồn gốc vừa rễ vừa chồi - nên gọi củ có chồi 4. 2 SINH SẢN SINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT THUỶ SINH Phương pháp nghiên cứu sinh sản sinh dưỡng thực vật thuỷ sinh xác định...
 • 12
 • 279
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần sinh vật trong môi trường phần 3 ppsx

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần xã sinh vật trong môi trường phần 3 ppsx
... THỂ TRONG QUẦN XÃ SINH SẢN SINH DUỠNG VÀ SỰ PHỤC HỔI Ở THỰC VẬT BẬC CAO, NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NÓ Gọi sinh sản sinh dưỡng tức tạo thể từ phần phận sinh dưỡng thể khác, từ khả sinh sản thể ... đánh giá tổng thể 3. 5 .3. 3 Phát tán nhờ động vật Cần có tham gia nhà động vật học, có định loại loài động vật, hiểu sinh thái có phương pháp nghiên cứu thích hợp Phát tán nhờ động vật đa dạng, loại ... thức phục vụ cho sinh sản phát tán thực vật Sau xem xét phần sinh sản hạt Những nghiên cứu vấn đề ít, chẳng hạn cách (động vật, gió, nước ) phát tán phần thực vật xảy thời điểm, điều kiện Càng nghiên...
 • 12
 • 257
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần sinh vật trong môi trường phần 2 doc

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần xã sinh vật trong môi trường phần 2 doc
... cứu sinh thái địa thực vật, giúp cho việc tìm hiểu mối quan hệ thực vật điều kiện chúng mọc với nhau, phụ thuộc tới đặc điểm sinh vật học điều kiện môi trường - Đặc điểm sinh vật học hoa: để hiểu ... NGHIÊN CỨU SINH SẢN HẠT CỦA CÂY GỖ VÀ QUẦN XÃ RỪNG Nghiên cứu sinh sản hạt sinh sản sinh dưỡng có ý nghĩa lớn việc đánh giá tồn tại, động thái tương lai quần Sinh sản hạt rừng khác Sinh sản ... thiên nhiên loại hoa môi trường, mối quan hệ có lợi lợi cho nở hoa thụ phấn Về vấn đề biết đặc điểm sinh vật học hoa ngày kết thích ứng khứ, đặc điểm sinh vật học hoa đặc điểm sinh thái học nở hoa...
 • 12
 • 222
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần sinh vật trong môi trường phần 1 ppsx

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động,thành phần,nguồn gốc của các quần xã sinh vật trong môi trường phần 1 ppsx
... Families and Genera" (19 92), điều chỉnh tên loài theo tài liệu "Cây cỏ Việt Nam" Phạm Hoàng Hộ (19 99 - 2000), "Tạp chí sinh học - chuyên đề thực vật" (19 94 - 19 95), "Danh mục loại thực vật Việt Nam" ... 2000) - Cây gỗ rừng Việt Nam (19 71 - 19 88) - Vân Nam thực vật chí (Trung Văn) - Thực vật chí đại cương Đông Dương (Lecomte, 19 07 - 19 52 Flore Générale de IIndochine) Thực vật chí Cam-pu-chia, Lào, ... chép liệu cách cụ thể chi tiết Những nội dung cần nghiên cứu ô tiêu chuẩn bao gồm: Thống kê thành phần loài từ đánh giá độ đầy loài quần xã, đánh giá vai trò loài quần xã, đánh giá sinh trưởng,...
 • 10
 • 245
 • 0

chuyên đề quấn sinh vật theo hướng dạy học tích hợp liên môn

chuyên đề quấn xã sinh vật theo hướng dạy học tích hợp liên môn
... II Tổ chức dạy học chuyên đề Mục tiêu chuyên đề Sau học xong chuyên đề học sinh có khả : 1.1 Kiến thức - Nêu khái niệm quần sinh vật - Phân biệt quần thể sinh vật quần sinh vật Lấy ví dụ ... học tập chuyên đề là: + Nêu khái niệm quần sinh vật + Phân biệt quần thể sinh vật quần sinh vật Lấy ví dụ quần thể quần sinh vật + Trình bày số đặc trưng quần + Phân tích mối quan ... ảnh quần xã, mối quan hệ quần sinh vật - Một số đoạn video clip quần sinh vật quan hệ loài ( cộng sinh, hội sinh, sinh vật ăn sinh vật khác…) - Phiếu học tập mối quan hệ loài quần Thiết...
 • 17
 • 2,287
 • 23

Chuyên đề quần sinh vật thái bình

Chuyên đề  quần xã sinh vật  thái bình
... quần - Nêu ví dụ quần sinh vật hỏi: Quần sinh vật gì? Nêu khác - Phân biệt quần quần thể quần thể sinh vật quần sinh vật Lấy ví dụ quần sinh vật 1.2 Điều kiện hình thành quần ... học sinh Nội dung I Quần sinh vật số đặc trưng quần Khái quát quần sinh vật Đặc trưng quần sinh vật MĐ nhận biết - Nêu khái niệm quần sinh vật MĐ thông hiểu - Phân biệt quần xã, quần ... logic kiến thức chuyên đề I Quần sinh vật số đặc trưng quần Khái quát quần sinh vật 1.1 Khái niệm quần sinh vật 1.2 Điều kiện hình thành quần Đặc trưng quần sinh vật 2.1 Đặc trưng...
 • 12
 • 515
 • 1

Chuyên đề quần sinh vật giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề quần xã sinh vật giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
... vấn đề tìm cách giải vấn đề I NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Mô tả chuyên đề * Chuyên đề gồm “chương II: Quần sinh vật, Phần 7: Sinh thái học chương trình Sinh học 12 Cơ bản”: - Bài 40: Quần sinh vật ... thành phần loài quần -2 Nhận định phân tầng quần Chuẩn bị 2.1 Chuẩn bị GV - Nội dung chuyên đề Quần sinh vật giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học - Kế hoạch thực chuyên đề (03 tiết) - ... 41: Diễn sinh thái Mạch kiến thức: 2.1 Quần sinh vật diễn sinh thái: • Khái niệm quần sinh vật • Khái niệm diễn sinh thái • Một số đặc trưng quần • Quan hệ loài quần sinh vật • Phân...
 • 13
 • 176
 • 0

CHUYÊN đề QUẦN SINH vật

CHUYÊN đề QUẦN xã SINH vật
... phân giải B sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải C sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải D sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân ... trường vô sinh quần C bao gồm quần sinh vật môi trường hữu sinh quần D bao gồm quần thể sinh vật môi trường hữu sinh quần Câu 68: Sinh vật sản xuất sinh vật: A phân giải vật chất (xác ... diễn bình thường A sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật B động vật ăn động vật, sinh vật sản xuất C động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật D sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất Câu 91:...
 • 15
 • 255
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quần xã sinh vậtkhái niềm quần xã sinh vậtcấu trúc về quần xã sinh vậtloài trong quần xã sinh vậtcấu trúc của quần xã sinh vậtcấu trúc quần xã sinh vậtcấu trúc dinh dưỡng của quần xã sinh vậtđặc trưng cơ bản của quần xã sinh vậtquan hệ hợp tác trong quần xã sinh vậtquần xã sinh vật thư viện bài giảng điện tửmối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã sinh vậtnhững đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vậtcác đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vậttính chất cơ bản của quần xã sinh vậtquan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vậtTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học