CHUYÊN ĐỀ 4: SINH SẢN Ở THỰC VẬT

Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề SINH SẢN THỰC VẬT

Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề SINH SẢN Ở THỰC VẬT
... hồng Các liên quan chủ đề Môn Sinh học Lớp 11 TÊN BÀI Bài 41: Sinh sản vô tính thực vật Bài 42: Sinh sản hữu tính thực vật NỘI DUNG LIÊN QUAN Các hình thức sinh vô tính thực vật Quá trình hình ... cho học sinh phát triển ý - Hoạt động nhóm, chia sẻ ý tưởng chủ đề 15 hoạch - Thống ý tưởng chọn chủ đề - Cùng GV thống chủ đề Giấy A4, bút kế - Yêu cầu học sinh nêu nhiệm - Căn vào chủ đề học ... nhân bớt gốc ghép ghép giống vô tính GIÁO ÁN DẠY HỌC CHỦ ĐỀ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT Tên dự án: SINH SẢN CỦA THỰC VẬT Lĩnh vực dạy: SINH HỌC 11 Thời gian dự kiến: tuần, 1tiết /tuần Mô tả dự...
 • 41
 • 329
 • 0

chuyên đề trao đổi nước thực vật dạy theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

chuyên đề trao đổi nước ở thực vật dạy theo định hướng phát triển năng lực của học sinh
... vấn đề Hoạt động học sinh Nhận biết chủ đề dự án trao đổi nước thực vật để dẫn tới tên dự án Xây dựng - Tổ chức cho học sinh phát triển - Trao đổi theo nhóm, có tiểu chủ đề mạng ý tưởng ý kiến phát ... trò nước thực vật - Trình bày chế trao đổi nước thực vật? ý nghĩa thoát nước với đời sống thực vật? - Nêu cân nước cần trì tưới tiêu hợp lí đảm bảo cho sinh trưởng trồng - Trình bày trao đổi nước ... cần thực - Giáo viên gợi ý để học sinh nêu ?Suy nghĩ lựa chọn được: nhiệm vụ Vai trò nước thực vật - Thực trạng địa phương - Các yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nước thực vật Ứng dụng trao đổi nước...
 • 11
 • 761
 • 8

SINH sản THỰC vật với vấn đề đưa một số GIỐNG cây TRỒNG có GIÁ TRỊ KINH tế vào sản XUẤT tại điện BIÊN

SINH sản ở THỰC vật với vấn đề đưa một số GIỐNG cây TRỒNG có GIÁ TRỊ KINH tế vào sản XUẤT tại điện BIÊN
... sinh sinh sản, sinh KN sinh sản, sinh sinh sản, sinh chất sản sản thực vật sản thực vật sản thực vật tượng Phân biệt sinh sản phải KN sinh sản vô không tính hữu sinh sản tính Phân biệt sinh sản ... khái niệm, trình, nguyên tắc sinh sản Hoạt động 3: Tìm hiểu: SINH SẢN THỰC VẬT VỚI VẤN ĐỀ ĐƯA MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀO SẢN XUẤT TẠI ĐIỆN BIÊN” - Phân công công việc cho ... mẫu vật, tài liệu cập nhật thông tin sinh sản thực vật thông tin công nghệ nuôi cấy mô sinh sản thực vật 2.2 Chuẩn bị HS - Các phương tiện để thực dự án SINH SẢN THỰC VẬT VỚI VẤN ĐỀ ĐƯA MỘT SỐ...
 • 13
 • 166
 • 0

sinh san o thuc vat

sinh san o thuc vat
... nhập v o đàn ban đầu có phảI tượng cá thể t o ra(không phảI sinh sản nơI khác đến di cư từ không? sao? Các hình thức sinh sản - Có hình hình thức sinh sản sinh vật có thức sinh sản n o? Sinh sản ... dưỡng thể mẹ 2: Sinh sản b o tử a, nghĩa EmĐịnhnghiên cứu (SGK trang 159) nàoLà hình thức sinh sản vô tính bằngthể hình thức sinh sản b o tử? từ tế b o gọi b o tử B o tử đư sinh ợc hình thành ... + Sinh sản hữu tính Chúng ta đI xét hình thức sinh II; Sinh sản vôđặc biệt thực vật vật sản sinh vật, tính ở thực Sinh sản sinh số Em kể têndưỡng hình thức sinh sản vô tính ởsản b o em biết? Sinh...
 • 26
 • 542
 • 2

SỰ SINH SẢN THỰC VẬT

SỰ SINH SẢN Ở THỰC VẬT
... PHƯƠNG THỨC SINH SẢN VÀ SỰ XEN KẼ THẾ HỆ THỰC VẬT Sinh vật đa dạng phương thức sinh sản chúng đa dạng thực vật có ba cách sinh sản chính: sinh sản sinh dưỡng, sinh sản vô tính sinh sản hữu tính; ... gia trình sinh sản Sinh sản vô tính khác với sinh sản sinh dưỡng chỗ có hình thành quan sinh sản chuyên hóa 1.3 Sinh sản hữu tính Câu hỏi: Tên gọi cách vài thực vật truyền giống sinh sản sinh dưỡng ... tử thực vật giao tử thực vật số nhóm thực vật cho thấy giao tử thực vật ngày phát triển, bào tử thực vật ngày phát triển - Rêu: giao tử thực vật độc lập hầu hết thực vật thấy được, bào tử thực...
 • 57
 • 654
 • 4

Gián án sinh san o thuc vat co hoa

Gián án sinh san o thuc vat co hoa
... HOA Chúng ta vừa phận hoa râm bụt hoa sen Trên hoa có nhị nhụy gọi hoa lưỡng tính 13 BÀI 51: CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA • • • • 5(a) Hình 5(a), hình 5(b) hoa gì? Hoa hoa đực? Hoa hoa ... VẬT CÓ HOA Bây em so sánh hoa râm bụt, hoa sen có khác với hoa mướp • Hoa râm bụt, hoa sen: Có nhị nhụy • Hoa mướp :chỉ có nhị nhụy 17 • Phân biệt hoa có nhị nhụy với hoa có nhị nhụy • Hoạt động ... có hoa đực, hoa cái, có loài lại có hoa lưỡng tính Vậy làm để phân biệt hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính, tìm hiểu qua hình ảnh sau 10 • Hình 3, hình hoa gì? • Chỉ v o nhị nhụy hoa 11 • Ở hoa...
 • 24
 • 286
 • 0

Bài soạn sinh san o thuc vat co hoa

Bài soạn sinh san o thuc vat co hoa
... HOA Chúng ta vừa phận hoa râm bụt hoa sen Trên hoa có nhị nhụy gọi hoa lưỡng tính 13 BÀI 51: CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA • • • • 5(a ) Hình 5(a), hình 5(b) hoa gì? Hoa hoa đực? Hoa hoa ... có hoa Cơ quan sinh sản hoa BÀI 51: CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA Cơ quan sinh sản thực vật có hoa gì? Cơ quan sinh sản thực vật có hoa hoa BÀI 51: CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA ... có hoa đực, hoa cái, có loài lại có hoa lưỡng tính Vậy làm để phân biệt hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính, tìm hiểu qua hình ảnh sau 10 • Hình 3, hình hoa gì? • Chỉ v o nhị nhụy hoa 11 • Ở hoa...
 • 24
 • 410
 • 5

Bài giảng sinh san o thuc vat co hoa

Bài giảng sinh san o thuc vat co hoa
... HOA Chúng ta vừa phận hoa râm bụt hoa sen Trên hoa có nhị nhụy gọi hoa lưỡng tính 13 BÀI 51: CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA • • • • 5(a) Hình 5(a), hình 5(b) hoa gì? Hoa hoa đực? Hoa hoa ... có hoa Cơ quan sinh sản hoa BÀI 51: CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA Cơ quan sinh sản thực vật có hoa gì? Cơ quan sinh sản thực vật có hoa hoa BÀI 51: CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA ... có hoa đực, hoa cái, có loài lại có hoa lưỡng tính Vậy làm để phân biệt hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính, tìm hiểu qua hình ảnh sau 10 • Hình 3, hình hoa gì? • Chỉ v o nhị nhụy hoa 11 • Ở hoa...
 • 24
 • 235
 • 2

Tài liệu sinh san o thuc vat co hoa

Tài liệu sinh san o thuc vat co hoa
... HOA Chúng ta vừa phận hoa râm bụt hoa sen Trên hoa có nhị nhụy gọi hoa lưỡng tính 13 BÀI 51: CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA • • • • 5(a ) Hình 5(a), hình 5(b) hoa gì? Hoa hoa đực? Hoa hoa ... có hoa đực, hoa cái, có loài lại có hoa lưỡng tính Vậy làm để phân biệt hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính, tìm hiểu qua hình ảnh sau 10 • Hình 3, hình hoa gì? • Chỉ v o nhị nhụy hoa 11 • Ở hoa ... VẬT CÓ HOA Bây em so sánh hoa râm bụt, hoa sen có khác với hoa mướp • Hoa râm bụt, hoa sen: Có nhị nhụy • Hoa mướp :chỉ có nhị nhụy 17 • Phân biệt hoa có nhị nhụy với hoa có nhị nhụy • Hoạt động...
 • 24
 • 279
 • 0

SINH sản THỰC vật

SINH sản ở THỰC vật
... nói sinh sản động vật? a/ Động vật đơn tính sinh loại giao tử đực b/ Động vật đơn tính hay lưỡng tính có hình thức sinh sản hữu tính c/ Động vật lưỡng tính sinh hai loại giao tử đực d/ Có động vật ... Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh testôstêron c/ Kích thích tuyến yên sản sinh LH FSH d/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 503: ... trò: a/ Kích thích tuyến yên sản sinh LH b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh FSH c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng d/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 504: Tế...
 • 22
 • 261
 • 0

Sinh sản thực vật-2 ppsx

Sinh sản ở thực vật-2 ppsx
... cái) Theo dõi sinh trưởng so sánh kết (số hạt, trọng lượng hạt) ngô thụ phấn bổ khuyết ngô tự thụ phấn (nhờ gió) III Câu hỏi tập Câu Hãy nêu số ví dụ sinh sản vô tính tự nhiên sinh sản vô tính ... (thuốc bỏng), rễ củ (khoai lang) Sinh sản vô tính nhân tạo: Là sinh sản từ phận cắt rời để tạo nên người thực Các dạng sinh sản sinh dưỡng nhân tạo gồm: giâm (cành, lá, rễ), chiết (cành), ghép ... ví dụ: Sinh sản vô tính tự nhiên: Trong tự nhiên, thực vật có khả tạo thể từ phận thân bò (dâu tây, rau má), thân rễ (cỏ gấu), thân củ (khoai tây), (thuốc bỏng), rễ củ (khoai lang) Sinh sản vô...
 • 15
 • 220
 • 0

Sinh sản thực vật-1 potx

Sinh sản ở thực vật-1 potx
... thân, lá, chồi,…) kết hợp tính đực Sinh sản vô tính gọi sinh sản sinh dưỡng Sinh sản sinh dưỡng thực vật có hoa 1.1 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Trong tự nhiên, thực vật có khả tạo thể từ phận thân ... (thuốc bỏng), rễ củ (khoai lang) Đó sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 1.2 Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo Là sinh sản từ phận cắt rời để tạo nên người thực Các dạng sinh sản sinh dưỡng nhân tạo gồm: giâm (cành, ... giải thích vấn đề đặt thực tiễn sản xuất kiến thức học II Tóm tắt nội dung Sinh sản vô tính thực vật Sinh sản vô tính hình thành mang đặc tính giống hệt mẹ, từ phần quan sinh dưỡng (rễ, thân,...
 • 11
 • 256
 • 0

Trắc nghiệm Sỉnh sản ( phần 1 ) SINH SẢN THỰC VẬT docx

Trắc nghiệm Sỉnh sản ( phần 1 ) SINH SẢN Ở THỰC VẬT docx
... truyền cung cấp cho chọn giống Câu 456: Sinh sản sinh dưỡng là: a/ Tạo từ phần quan sinh dưỡng b/ Tạo từ rễ c/ Tạo từ phần thân d/ Tạo từ Câu 457: Thụ tinh thực vật có hoa là: a/ Sự kết hợp hai nhiễm ... sinh thực vật có xen kẽ hệ thể bào tử giao tử thể b/ Tạo hệ từ bào tử phát sinh nguyên phân thực vật có xen kẽ hệ thể bào tử giao tử thể c/ Tạo hệ từ bào tử phát sinh giảm phân pha giao tử thể thực ... nhiều cá thể hệ, phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố loài Câu 454: Đặc điểm ưu sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tíng thực vật? a/ Có khả thích nghi với điều kiện môi trường...
 • 6
 • 254
 • 3

sinh sản thực vật

sinh sản ở thực vật
... trùng (n) Ab Trứng (n) aB Thụ tinh Hợp tử (2n) AaBb Nguyên phân Cá thể (2n) AaBb II SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT CÓ HOA Cấu tạo hoa Quá trình hình thành hạt phấn túi phôi Quá trình thụ phấn thụ tinh ... NIỆM Sinh sản hữu tính (SSHT) ? Những đặc trưng SSHT Sống đời P: bố (2n) AAbb x mẹ (2n) aaBB Giảm phân Tinh trùng (n) Ab Trứng (n) aB Thụ tinh Hợp tử (2n) AaBb Nguyên phân Cá thể (2n) AaBb II SINH ... trình hình thành hạt phấn Bao phấn chín Bao phấn cắt ngang Tế bào bao phấn TB sinh sản Hạt phấn Giảm phân tiểu bào tử TB sinh dưỡng Mỗi TB hạch phân lần I.2 Quá trình hình thành túi phôi Giảm phân...
 • 23
 • 322
 • 2

Xem thêm