Nghiên cứu hệ thống giám sát an ninh mạng ứng dụng tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc (LV01990)

nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
... ñộng Trung tâm Ứng dụng tiến Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Giang theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi nội dung: Nghiên cứu chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhiệm ... thiện hoạt ñộng Trung tâm Ứng dụng tiến KH&CN tỉnh Bắc Giang theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm 4.3.1 85 ðịnh hướng triển khai hoạt ñộng Trung tâm Ứng dụng tiến KH&CN Bắc Giang theo chế tự chủ, ... luận hoạt ñộng tổ chức Khoa học Công nghệ theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm - ðánh giá thực trạng hoạt ñộng Trung tâm Ứng dụng tiến KH&CN tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2009-2013 theo chế tự chủ, tự...
 • 119
 • 121
 • 0

Nghiên cứu cải tiến tập luật trong hệ thống giám sát an ninh mạng

Nghiên cứu cải tiến tập luật trong hệ thống giám sát an ninh mạng
... hệ thống Từ khóa: Giám sát an ninh mạng, Tập luật, SIEM (Security Information and Event Management) ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Nghiên cứu cải tiến tập luật hệ thống giám sát an ... GSANM Do vậy, luận văn hƣớng tới mục tiêu nghiên cứu cải tiến tập luật hệ thống giám sát an ninh mạng để đƣa cảnh báo công Trong luận văn tiến hành (i) khảo sát thực tế tập luật hệ thống giám ... hiểu hơn, thân hệ thống GSANM chƣa đƣợc bổ sung tập luật đầy đủ để cao hiệu hệ thống GSANM Trong trƣờng hợp hệ thống mạng đƣợc bảo vệ hệ thống GSANM nhƣng thiết bị an ninh hệ thống GSANM gần nhƣ...
 • 82
 • 274
 • 1

Nghiên cứu các giải pháp checkpoint trong việc giám sát an ninh mạng doanh nghiệp

Nghiên cứu các giải pháp checkpoint trong việc giám sát an ninh mạng doanh nghiệp
... KHẢO…………………………………………… 49 Chương 1: An toàn mạng máy tính Doanh nghiệp ĐH GTVT Tp.HCM Nghiên cứu giải pháp Checkpoint việc Giám sát An ninh mạng Doanh nghiệp Trong chương trình ... Tp.HCM 22 Nghiên cứu giải pháp Checkpoint việc Giám sát An ninh mạng Doanh nghiệp - Chương 3: Nghiên cứu Giải pháp Checkpoint Gateway Security 3.1.Mô hình Mạng Hình11 ... tin vào mạng Có nhiều ví dụ nút thắt thực tế sống ĐH GTVT Tp.HCM 12 Nghiên cứu giải pháp Checkpoint việc Giám sát An ninh mạng Doanh nghiệp Với an ninh mạng nút...
 • 49
 • 612
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp Checkpoint trong việc Giám sát An ninh mạng Doanh nghiệp

Nghiên cứu các giải pháp Checkpoint trong việc Giám sát An ninh mạng Doanh nghiệp
... Quang Minh-1051150030-ĐH GTVT Tp.HCM Nghiên cứu giải pháp Checkpoint việc Giám sát An ninh mạng Doanh nghiệp - Chương 1: An toàn mạng máy tính Doanh nghiệp Trong ... Dương Quang Minh-1051150030-ĐH GTVT Tp.HCM Nghiên cứu giải pháp Checkpoint việc Giám sát An ninh mạng Doanh nghiệp lược bảo vệ mạng hợp lý… 1.2 Các lỗ hổng mạng Việc ... Tp.HCM 29 Nghiên cứu giải pháp Checkpoint việc Giám sát An ninh mạng Doanh nghiệp động hacker tác động vào hệ thống Chương 3: Nghiên cứu Giải pháp Checkpoint Gateway...
 • 63
 • 205
 • 0

Nghiên cứu xây dựng module giám sát an ninh mạng dựa trên mã nguồn mở snort

Nghiên cứu xây dựng module giám sát an ninh mạng dựa trên mã nguồn mở snort
... Hỡnh 3.1: Mụ hỡnh Module giỏm sỏt an ninh mng 35 Hỡnh 3.2: Cỏc c s d liu ca Module giỏm sỏt an ninh mng 42 Hỡnh 3.3: Giao din qun lý cỏc s kin ca Module giỏm sỏt an ninh mng 59 Hỡnh ... Detection) vi phn mm mó ngun m Snort 34 Chng - XY DNG MODULE GIM ST AN NINH MNG DA TRấN PHN MM SNORT 3.1 Mụ hỡnh Module giỏm sỏt an ninh mng 3.1.1 Mụ hỡnh tng quan Sau nghiờn cu cỏc thnh phn v ... chng: .34 Chng - XY DNG MODULE GIM ST AN NINH MNG DA TRấN PHN MM SNORT 35 3.1 Mụ hỡnh Module giỏm sỏt an ninh mng 35 3.1.1 Mụ hỡnh tng quan 35 3.1.2 Mụ hỡnh chi...
 • 82
 • 326
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp checkpoint trong việc giám sát an ninh mạng doanh nghiệp

Nghiên cứu các giải pháp checkpoint trong việc giám sát an ninh mạng doanh nghiệp
... Trong trình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu giải pháp Checkpoint việc giám sát An ninh mạng Doanh nghiệp từ 16/6/2014 đến 1/8/2014 sẻ giới thiệu tổng quan xu hướng quản trị bảo mật mạng với việc tìm ... với cá nhân Doanh nghiệp, CNTT trở thành công cụ để tang lực cá nhân hiệu suất làm việc Doanh nghiệp, mang lại hiệu kinh tế cao Đặc biệt doanh nghiệp CNTT đóng vai trò tảng quan trọng việc khai ... :N10234009 Trang 30 TTTN ĐẠI HỌC 2010-2015 Kết Luận Đồ tài đề cập đến vấn đề chung an ninh thông tin,củng an ninh mạng Doanh nghiệp nói chung sâu nghiên cứu lý thuyết Firewall, đặc biệt nghiên cứu hệ...
 • 32
 • 296
 • 0

Nghiên cứu xây dựng module giám sát an ninh mạng dựa trên mã nguồn mở snort

Nghiên cứu xây dựng module giám sát an ninh mạng dựa trên mã nguồn mở snort
... Chương - XÂY DỰNG MODULE GIÁM SÁT AN NINH MẠNG DỰA TRÊN PHẦN MỀM SNORT 3.1 Mô hình Module giám sát an ninh mạng 3.1.1 Mô hình tổng quan Sau nghiên cứu thành phần chức hệ thống giám sát an ninh mạng, ... thống giám sát an ninh: Phân tích số kỹ thuật giám sát, số phần mềm nguồn mở thường ứng dụng việc hỗ trợ giám sát, sâu vào phân tích phần mềm nguồn mở Snort Chương 3: Xây dựng module giám sát ... thống giám sát an ninh mạng 14 Chương – KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN NINH MẠNG Một hệ thống giám sát an ninh mạng hoạt động dựa việc tìm kiếm, phát xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng...
 • 80
 • 83
 • 0

Luận văn CNTT; nghiên cứu các giải pháp checkpoint trong việc giám sát an ninh mạng doanh nghiệp

Luận văn CNTT; nghiên cứu các giải pháp checkpoint trong việc giám sát an ninh mạng doanh nghiệp
... hiểu chung vấn đề an ninh thông tin an ninh mạng Doanh nghiệp Dương Quang Minh-1051150030-ĐH GTVT Tp.HCM 48 Nghiên cứu giải pháp Checkpoint việc Giám sát An ninh mạng Doanh nghiệp ... 3: Nghiên cứu Giải pháp Checkpoint Gateway Security 3.1.Mô hình Mạng Dương Quang Minh-1051150030-ĐH GTVT Tp.HCM 23 Nghiên cứu giải pháp Checkpoint việc Giám sát An ninh mạng Doanh nghiệp ... thời gian mạng xã hội ứng dụng khác mà giảm nghiêm trọng suất kinh doanh Dương Quang Minh-1051150030-ĐH GTVT Tp.HCM 39 Nghiên cứu giải pháp Checkpoint việc Giám sát An ninh mạng Doanh nghiệp...
 • 50
 • 198
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " KHẢO SÁT ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ CUỘC ĐỜI, CÁI CHẾT THỜI GIAN TRONG THƠ CA TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thấy kết khảo sát tiếng Anh Bảng So sánh đối chiếu ẩn dụ ý niệm đời, chết thời gian thơ tiếng Anh, tiếng Việt ẨN DỤ Ý NIỆM CUỘC ĐỜI (ĐỜI NGƯỜI) LÀ CÁI CHẾT ANH VIỆT LÀ THỜI GIAN ANH VIỆT LÀ ANH VIỆT ... niệm thơ ca tiếng Anh tiếng Việt, đưa giống khác ẩn dụ ý niệm đời, chết thời gian xem xét ẩn dụ ý niệm có liên quan đến văn hóa mức độ Sơ lược vấn đề nghiên cứu Mặc dù ẩn dụ ý niệm đời, chết thời ... tiếng Anh tiếng Việt khác có chứa ẩn dụ ý niệm b) Hướng phân tích liệu: Chúng nhận diện ẩn dụ ý niệm tiến hành phân tích ẩn dụ ý niệm đời, chết thời gian dựa ẩn dụ phổ quát đời, chết thời gian...
 • 8
 • 390
 • 3

Giám sát an ninh mạng bàn về giải pháp chống DDoS

Giám sát an ninh mạng  bàn về giải pháp chống DDoS
... 15' Một vấn đề tưởng nan giải giải nhanh gọn lẹ rẻ Các giải pháp chống DDoS có thành phần chính: phát đánh chặn Các giải pháp có sẵn thị trường thiết bị hãng lớn hay giải pháp mở Iptables + Snort ... trắng, nhân viên an ninh mạng ) dùng vào việc kiểm tra, đánh giá tính an toàn hệ thống mạng thực biện pháp ngăn chặn Một số kỹ thuật an ninh mạng Để dựng hệ thống mạng đảm bảo an ninh, bạn phải ... kiểm soát thành công Hệ thống giám sát an ninh mạng giúp làm báo cáo để gửi lãnh đạo gửi quan điều tra nhờ hỗ trợ truy tìm thủ phạm Toàn phương thức giám sát an ninh mạng đơn giản Đến xong phần...
 • 48
 • 236
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) TRONG AO ĐẤT Ở TỈNH VĨNH LONG" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ( Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Vĩnh Long, 2004) 3.1.3 Các mô hình nuôi tôm xanh tỉnh Vĩnh Long Hiện có dạng mô hình nuôi tôm xanh áp dụng tỉnh, là: nuôi tôm ruộng lúa, tôm mương vườn tôm ... huyện Vũng Liêm, Mang Thít Tôm xanh nuôi ao đất nuôi với mật độ 15 con/m2 suất đạt cao tấn/ha Tuy nhiên, mô hình nuôi tôm xanh chuyên ao đất so với người dân tỉnh suất tôm nuôi chưa thực ổn định ... nhập Từ khóa: Tôm xanh, nuôi ao, Vĩnh Long GIỚI THIỆU Tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) đối tượng nuôi quan trọng phổ biến vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) Trước đây, tôm xanh nuôi ruộng...
 • 11
 • 546
 • 0

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật chân khớp ở đất ở vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật chân khớp ở đất ở vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
... cho nghiên cứu đa dạng sinh học nhóm động vật chân khớp cụ thể, tiến hành nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học quần xã chân khớp đất Vườn Quốc gia Tam Đào bàng việc sử dụng chi số đa dạng sinh học ... phần bổ trợ cho nghiên cứu đa dạng sinh học nhóm động vật chân khớp cụ thể, tiến hành đề tài “N ghién cứu đa dạng sinh học động vật chán khớp đất ỏ Vưòn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh P húc ’ việc ... nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu Kết nghiên cứu 11 4.1 Thành phần loài động vật chán khớp đất Vườn quốc gia 11 Tam Đảo 4.2 Đánh giá tính đa dạng động vật chân khớp đất Vườn 15 quốc gia Tam...
 • 42
 • 308
 • 1

Nghiên cứu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
... trạng phát triển bảo hiểm hội tự nguyện người lao động địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 66 4.1 Thực trạng phát triển bảo hiểm hội tự nguyện tỉnh Vĩnh Phúc 66 4.1.1 Thực trạng phát triển ... Giải pháp phát triển bảo hiểm hội tự nguyện người lao động địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 123 5.1 Căn xây dựng giải pháp phát triển bảo hiểm hội tự nguyện địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ... gia Bảo hiểm hội tự nguyện tỉnh Vĩnh Phúc 123 5.1.2 Quan điểm chung phát triển bảo hiểm hội tự nguyện người lao động tỉnh Vĩnh Phúc 123 5.1.3 Mục tiêu phát triển bảo hiểm hội...
 • 217
 • 660
 • 7

Nghiên cứu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc (TT)

Nghiên cứu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc (TT)
... SỰ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC - Ảnh hưởng sách bảo hiểm hội tự nguyện tới phát triển bảo hiểm hội tự nguyện Ý kiến người lao động ... TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 4.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM ... trò bảo hiểm hội, bảo hiểm hội tự nguyện - Vai trò bảo hiểm hội cá nhân NLĐ gia đình họ - Vai trò bảo hiểm hội, bảo hiểm hội tự nguyện hội 2.1.4 Đặc điểm nguyên tắc bảo hiểm xã...
 • 27
 • 329
 • 2

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc
... a phương án quy ho ch s d ng ñ t Xu t phát t th c ti n vi c ti n hành th c hi n ñ tài: “ðánh giá tình hình th c hi n phương án quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2010 huy n Tam Dương, t nh Vĩnh Phúc ... thôn; 3.2.2 ðánh giá tình hình s d ng ñ t, qu n lý ñ t ñai * ðánh giá chung v tình hình qu n lý s d ng ñ t * ðánh giá tình hình s d ng bi n ñ ng ñ t ñai - Hi n tr ng s d ng ñ t năm 2010; - Bi n ... ðánh giá tình hình qu n lý s d ng ñ t ñai 57 4.2.1 Tình hình qu n lý nhà nư c v ñ t ñai ñ a bàn huy n 57 4.2.2 Tình hình s d ng bi n ñ ng ñ t ñai 61 4.3 ðánh giá k t qu th c hi n phương án quy...
 • 99
 • 134
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giam sat an ninh mangnghiên cứu sản xuất các gam chuẩn cho rtpcr ứng dụng trong chẩn đoán cúm và kiểm định công hiệu vắc xin sởiđồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp nghiên cứu hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ bằng máy tính đồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển giám sát lò nhiệtnghiên cứu hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ bằng máy tínhnghiên cứu hệ thống giám sáthệ thống camera giám sát an ninhhệ thống giám sát an toàn mạngđồ án nghiên cứu hệ thống cân bằng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng tại nhà máy tiên sơn hà tâyđồ án nghiên cứu hệ thống vệ tinh viễn thông vinasat iđồ án nghiên cứu hệ thống điều khiển số trên máy công cụ cnc máy phayđồ án tốt nghiệp trang bị điện tàu 53000 tấn đi sâu nghiên cứu hệ thống láiđồ án tốt nghiệp nghiên cứu hệ thống atm và ứng dụng atm trong mạng cục bộ atmlanđồ án tốt nghiệp ô tô nghiên cứu hệ thống lái trợ lực trên ô tô toyota đời mớiđề án nghiên cứu hệ thống điều hòa không khí của otoHOÀN THIỆN QUẢN lý CHI đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGÂN SÁCH NHÀ nước tại THỊ xã BA đồn, TỈNH QUẢNG BÌNHBỒI DƯỠNG học SINH GIỎI THÔNG QUA các bài TOÁN NHIỆT hóa học TRONG CHƯƠNG TRÌNH hóa học THPTBồi dưỡng kiến thức cho học sinh về mối liên quan giữa ancol với anken, ancol với dẫn xuất halogen, ancol với anđehit và xetonCác dạng bài tập về axit nitric được sử dụng để bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 11 ở trường trung học phổ thôngGiúp học sinh làm tốt các bài tập muối sunfua phần hóa học vô cơGiúp học sinh phân dạng và giải nhanh các dạng bài toán peptitKế toán quản trị CHi phí mục tiêuCác thiết kế nghiên cứu định lượng cơ bảnHướng dẫn học sinh THPT miền núi sử dụng phương pháp đồ thị trong bài toán cho khí CO2 vào dung dịch kiềmHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH vụ VIỄN THÔNG tại MOBIFONE TỈNH QUẢNG TRỊLỰA CHỌN VẤN ĐỀ ƯU TIÊN, ViẾT TÊN ĐỀ TÀI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUKinh nghiệm dạy học học sinh lớp 12 giải một số bài tập trắc nghiệm đồ thị dạng CO2, muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềmCHuyên đề kế toán quản trị KẾ TOÁN TINH GỌNĐại cương nghiên cứu khoa họcKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về mạng tinh thểChương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Đề xuất giải pháp ứng dụng công cụ google form và xây dựng quy định cộng điểm, xếp loại giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả việc xét thi đua, khDùng phần mềm quản lý hoàn chỉnh để minh họa trong quá trình giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft accessGiải pháp giúp học sinh lớp 11 trường THPT cẩm thủy 1 nắm vững kiến thức chương II tin học 11Hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy tin học ở trường phổ thông