Vat li 10 cao bang

Nâng cao hiệu quả dạy học các định luật chất khí trong chương trình vật 10 THPT bằng phương pháp thực nghiệm

Nâng cao hiệu quả dạy học các định luật chất khí trong chương trình vật lí 10  THPT bằng phương pháp thực nghiệm
... luật chất khí chơng trình vật lý phổ thông 2.2 Những khó khăn hớng khắc phục dạy học định luật chất khí trờng phổ thông 21 24 2.3 Giảng dạy định luật chất khí phơng pháp thực nghiệm với thí nghiệm ... giảng dạy định luật chất khí PPTN 2.1 Nội dung, vị trí vai trò định luật chất khí chơng trình vật lý PT 2.1.1 Nội dung lôgíc trình bày sách giáo khoa(SGK) vật 10 Ba định luật chất khí phơng trình ... giảng dạy định luật chất khí chơng trình vật 10 PTTH PPTN 2.1 Nội dung , vai trò , vị trí định luật chất khí chơng trình vật 10 PTTH 2.2 Những khó khăn hớng giải việc dạy học cac định luật...
 • 49
 • 333
 • 0

Tích hợp liên môn Vật Công nghệ chủ đề động cơ nhiệt trong Vật 10 THPT bằng dạy học dự án

Tích hợp liên môn Vật lí Công nghệ chủ đề động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT bằng dạy học dự án
... HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ĐỘNG CƠ NHIỆT TÍCH HỢP LIÊN MÔN VẬT LÍ – CÔNG NGHỆ BẰNG DẠY HỌC DỰ ÁN 2.1 Phân tích đặc điểm nội dung dạy học chủ đề Động nhiệt môn Vật 10 môn Công nghệ 11 Động nhiệt ... đề Động nhiệt thuộc môn Vật 10 môn Công nghệ 11 THPT - Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề Động nhiệt theo hình thức dạy học dự án tích hợp mục tiêu dạy học chủ đề môn Vật môn Công nghệ - Thực ... DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN BẰNG DẠY HỌC DỰ ÁN Lựa chọn chủ đề xây dựng học tích hợp Xây dựng mục tiêu tích hợp liên môn Vật Công nghệ chủ đề lựa chọn Xác định mục tiêu dạy học kiến thức môn...
 • 132
 • 419
 • 0

ứng dụng phần mềm activinspire kết hợp bảng tương tác activboard để thiết kế bài giảng các định luật bảo toàn sgk vật 10 nâng cao

ứng dụng phần mềm activinspire kết hợp bảng tương tác activboard để thiết kế bài giảng các định luật bảo toàn sgk vật lí 10 nâng cao
... CHƢƠNG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG CHƢƠNG IV “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” SGK VẬT LÝ 10 NÂNG CAO BÀI 31 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƢỢNG Hoạt động Giáo Hoạt động Học viên sinh Hoạt động 1: Nhắc lại hệ vật Trình ... viên, nêu ứng dụng định luật liên hệ thực tế vấn đề thực cần thiết Việc ứng dụng phần mềm ActivInspire đáp ứng đƣợc yêu cầu nêu MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Ứng dụng phần mềm ActivInspire thiết kế giảng soạn ... toàn Thiết kế giảng soạn giáo án chƣơng IV Các định luật bảo toàn SGK Vật 10 nâng cao với hỗ trợ phần mềm ActivInspire Áp dụng giảng giáo án vào giảng dạy thực tế trƣờng trung học phổ thông...
 • 145
 • 167
 • 0

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương “chất khí” (vật 10 – nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương “chất khí” (vật lí 10 – nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - LÊ VĂN HÙNG THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10 NÂNG CAO) THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ ... Số hóa Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên 12 http://www.lrc-tnu.edu.vn Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức chương “Chất khí” (Vật 10 nâng cao) theo hướng phát huy tính ... đầu………………………………………………………… 10 Chƣơng 1.CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ……………………………………… 15 1.1 Phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức học sinh ……………………………………………………...
 • 134
 • 1,136
 • 8

PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP VẬT PHẦN CƠ HỌC (CHƯƠNG TRÌNH VẬT 10 NÂNG CAO)

PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ PHẦN CƠ HỌC (CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 10 NÂNG CAO)
... HÀ PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ PHẦN CƠ HỌC (CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐỖ THỊ THUÝ HÀ PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH ... LỤC Phần mở đầu Chƣơng I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHỐI HỢP CÁC PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH QUA HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI...
 • 160
 • 1,904
 • 4

Giáo án vật 10 Nâng cao

Giáo án vật lí 10 Nâng cao
... 12 - 2,5 Giáo án Vật 10 nâng cao GV: Lê Vĩnh Lạc Đồ thị tọa độ: D PHẦN RÚT KINH NGHIỆM Trường THPT Số Mộ Đức.- Năm học: 2007 – 2008… ………………………………………………… 23 Giáo án Vật 10 nâng cao GV: Lê ... ………………………………………………… Giáo án Vật 10 nâng cao GV: Lê Vĩnh Lạc tập SGK nhà - Yêu cầu hs chuẩn bị sau D PHẦN RÚT KINH NGHIỆM Trường THPT Số Mộ Đức.- Năm học: 2007 – 2008… ………………………………………………… Giáo án Vật 10 nâng ... ………………………………………………… 27 Giáo án Vật 10 nâng cao Tiết:9 GV: Lê Vĩnh Lạc BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Ngày soạn: 07 / 10 / 2007 Ngày dạy: 08 / 10 / 2007 Lớp dạy: 10B1 , 10B2 A MỤC TIÊU...
 • 114
 • 2,326
 • 10

5 bài đầu - chương I. Vật 10 Nâng cao

5 bài đầu - chương I. Vật lí 10 Nâng cao
... nghỉ Vinh) - Về nhà học bài, làm tập cuối HS: Cá nhân tính được: t = 33h - Ôn lại kiến thức chuyển động yếu tố lực học 3, - Vật - Các kiến thức hệ tọa độ, hệ quy chiếu - Đọc trước Bài 2: VẬN ... giây: a = m/s2 Từ 5s đến 10s : a = 1,2 m/s2 Cá nhân làm việc trả lời Từ 10s đến 15s: a = 1,2 m/s Từ 15s trở đi: a = m/s2 … Bài tập nhà cho HS - Trả lời câu hỏi làm tập SGK - Ôn lại công thức ... độ - Về nhà học bài, làm tập cuối - Các kiến thức hệ tọa độ, hệ quy chiếu - Đọc trước - Chuẩn bị giấy kẻ ô li, thước kẻ Bài 3: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG I Mục tiêu Về kiến thức -...
 • 27
 • 2,047
 • 3

Giáo án Vật 10 Nâng cao (Vũ Kim Phượng)

Giáo án Vật lí 10 Nâng cao (Vũ Kim Phượng)
... vận dụng khái niệm lực quán tính để giải số toán hệ quy chiếu phi quán tính B Chuẩn bị: Trờng THPT Thuận Thành Bắc Ninh Vũ Kim Phợng Giáo án Vật 10 nâng cao Trang 43 Giáo viên: - Dụng cụ nh ... gặp x1 = x2 => 40 10t 5t2 = 15t 5t2 Kết quả: t = 1,6s x1 = 2t + t2; x2 = 210 10t + 0,1t2; 0,9t2 + 12t 210 = 0; t = 10s; x = 120m s1 = 2 .10 + (10) 2 = 120m; s2 = 10. 10 0,1. (10) 2 = 90m (0,5 điểm) ... - Trình bày cách xây dựng công thức (10. 5) (10. 5) - Nhận xét đánh giá việc xây dựng HS Trờng THPT Thuận Thành Bắc Ninh Vũ Kim Phợng Giáo án Vật 10 nâng cao Hoạt động ( phút): Vận dụng, củng...
 • 103
 • 1,040
 • 6

bai tap vat li 10- nang cao

bai tap vat li 10- nang cao
... a) Vận tốc ban đầu vật b) Độ cao tối đa mà vật đạt đợc c) Vận tốc vật độ cao 3/4 độ cao tối đa Bài13: Một vật đợc ném lên theo phơng thẳng đứng a) Sau 3s vật đạt độ cao 80m Xác định vận tốc ban ... ho du thoi mỏi Trờng: THPT Nguyễn Du Bài tập vật lí 10- Nâng cao Giáo viên: Lê Văn An Phần III: chuyển động rơi tự Bài1: Một vật rơi từ từ độ cao 20m xuông đất Tính thời gian rơi vật vận tốc vật ... 80m Xác định vận tốc ban đầu vật v0 b) Xác định độ cao cực đại mà vật đạt tới Bài14: Hai giọt nớc Trờng: THPT Nguyễn Du Bài tập vật lí 10- Nâng cao Giáo viên: Lê Văn An Phần IV: chuyển động tròn...
 • 6
 • 14,528
 • 376

Giáo án vật 10 nâng cao trọn bộ

Giáo án vật lí 10 nâng cao trọn bộ
... v < 0: vật chuyển động ngợc chiều dơng C Véctơ vận tốc (tức thời) v cho biết hớng chuyển động D Nếu v > 0: vật chuyển động theo chiều dơng 31 Giáo án Vật 10 Ban KHTN 10 chuyển động vật dới ... trợ giúp giáo viên Tóm tắt đề thảo luận đa phơng án Yêu cầu học sinh đọc, tóm tắt phân làm tính toán cụ thể tích đề => đa phơng án làm GV hớng dẫn học sinh xác định 49 Giáo án Vật 10 Ban KHTN ... sinh Sự trợ giúp giáo viên 17 Giáo án Vật 10 Ban KHTN - Đọc đề SGK - Cho HS đọc toán SGK - Làm việc cá nhân: - Gợi ý, đặt câu hỏi cho HS làm việc cá Tóm tắt thông tin từ toán nhân thảo luận...
 • 140
 • 3,957
 • 17

Giáo án Vật 10 nâng cao cả năm

Giáo án Vật lí 10 nâng cao cả năm
... (m/s) Giai on 1: t s - th tc l on thng ng vi tc tng 10 dn nờn l CTND vi: 10 * a1 = = m/s2 t (s) Vật Nâng cao. Năm học 2008-2009 10 14 Trờng THPT số Mộ Đức .GV: Trn Anh Tun a Lp PT tc ... m - Lờn bng th gia t03 = s tc v th ta v03 = 10 m/s a (m/s ) a1 th gia tc: - 2,5 90 a3 t (s) x (m) 70 th ta : 10 t (s) Vật 10 Nâng cao. Năm học 2008-2009 15 Trờng THPT số Mộ Đức .GV: ... 0m/s n 4-9,8.1,5= 10, 6 m/s Giai on ny kộo di t t1 = n t2 = 0,41 s c) Vn tc chm t: Vật 10 Nâng cao. Năm học 2008-2009 19 Trờng THPT số Mộ Đức .GV: Trn Anh Tun v = - 9,8t2 = - 10, 6 m/s Du tr cú...
 • 142
 • 1,469
 • 19

Giáo án vật 10 kỳ 1 nâng cao

Giáo án vật lí 10 kỳ 1 nâng cao
... newton ∆t ∆t Từ (1) ta có: m1.a1 = m2.a2 Nếu bỏ qua ma sát: vận chuyển động thẳng Vì a1 a2 ngược chiều nên: a1 s1 r r = m1a1 = −m2 a2 a2 s2 r r Đặt F 21 = m1a1 :lực vật thứ tác s1 m2 = Thực nghiệm ... vật x2 chọn, ta nói tọa độ có tính tương = x1x2 đối Nếu chọn gốc toạ độ điểm O cách vật đoạn Ox1 toạ độ vật Ox1, toạ độ vật x2 = Ox1 + x1x2 Vậy toạ độ vật hệ quy chiếu khác khác Đây tính tương ... thứ tác s1 m2 = Thực nghiệm cho thấy dụng vào vật thứ s2 m1 r r F12 = m2 a2 :lực vật thứ a1 m2 = tác dụng vào vật thứ Vậy r r a2 m1 Thì F 21 = − F12 : biểu thức định luật Newton Phân biệt lực...
 • 28
 • 274
 • 0

Toàn Tập Giáo Án Vật 10 nâng cao

Toàn Tập Giáo Án Vật Lí 10 nâng cao
... -Nêu câu hỏi tập nhà -Ghi câu hỏi tập nhà -Yêu cầu: HS chuẩn bị sau -Những chuẩn bị cho sau 11 Trường THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao 12 Trường THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Bài KHẢO ... câu hỏi tập nhà -Yêu cầu: HS chuẩn bị sau: 14 Hoạt động HS -Ghi câu hỏi tập nhà -Những chuẩn bị cho sau Trường THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao 15 Trường THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Bài ... ta có Trường THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao ∆x ∆t = ∆s (khi t nhỏ) ∆t tức độ lớn vận tốc tức thời luôn tốc độ tức thời Trường THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Hoạt động ( phút): Vận dụng,...
 • 175
 • 1,223
 • 12

giáo án vật 10 nâng cao

giáo án vật lí 10 nâng cao
... thức lớp 8) vật theo thời gian để học sinh trả lời *Chuyển động - Khi vật dời chỗ có thay -Gợi ý: Cho HS gì? Vật mốc? Ví dụ? đổi khoảng cách vật vật số chuyển động điển khác coi đứng yên Vật hình ... TIÊU Kiến thức - Hiểu rơi tự rơi tự vật rơi - Biết cách khảo sát chuyển động vật thí nghiệm thực lớp - Hiểu gia tốc rơi tự phụ thuộc vị trí địa độ cao vật rơi gần mặt đất luôn có gia tốc gia ... HS *Chất điểm gì? thước vật nhỏ so với phạm vi -Hướng dẫn: HS trả Khi vật chuyển động nó, ta coi lời câu hỏi C1 coi chất vật chất điểm - điểm điểm? hình học có khối lượng vật -Gợi ý: Trục tọa độ,...
 • 33
 • 374
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hk2 vat li 10 nc có trắc nghiệm đáp ánbai tap vat li 10 hoc ki 2 co dap an2 tr tài liệu đề thi chọn học sinh giỏi trại hè hùng vương lần thứ vii môn văncác đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh kèm đáp ánđề thi hki vật lí 8 có ma trận và đáp ánde cuong on thi vat li 9 hocc ki 1 co dap anbo de vat li dao dong dieu hoa co dap anmột số đề kiểm tra 1tiết vật lí 8 bài số 1 có đáp ánđe cuong mon vat li lo7 hoc ki 2 va dap antrắc nghiệm vật lý 10 học kì 2 có đáp ánbài tập vật lí đại cương có lời giải đáp ángiai bai tap vat li 9 hoc ki 1 co dap anbài tập vật lí ôn tập chương 2 có dấp ántrắc nghiệm vật lí 11 học kì 1 có đáp ántrac nghiem vat li lop 11 hk ii co dap anPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại