Vat li 10 yen bai

đề ktra vật 10- hk1- bài 1 (chương 1) 2010

đề ktra vật lí 10- hk1- bài 1 (chương 1) 2010
... Câu 14 : Trong không khí, Vật A rơi nhanh vật B do: A Sức cản không khí nguyên nhân làm cho hai vật rơi nhanh chậm khác B Vật B nặng vật A C Kích thước vật A nhỏ vật B D Vật A nặng vật B Câu 15 : ... 15 : Một vật rơi tự Công thức sau sai? A.v = 2gs B s = gt C v = gs D v = gt Câu 16 : Một vật nặng rơi tự từ độ cao 45 m so với mặt đất nơi có gia tốc trọng trường g =10 m/s2 Thời gian rơi vật là: ... dần Câu 12 : Một vật chuyển động với phương trình đường sau: s = 5t − 0,2t2 (m;s) Phương trình vận tốc chuyển động A vt = − 0,4t B vt = − 0,2t C.B vt = −5 − 0,2t D vt = −5 + 0,4t Câu 13 : Đặc...
 • 2
 • 210
 • 0

Tài liệu Đề ktra vật 10-hk2-bài 1(hay+có đáp án)

Tài liệu Đề ktra vật lí 10-hk2-bài 1(hay+có đáp án)
... ) 2 2 2 Câu 18 Chọn câu sai nói năng: A Cơ có đơn vị Jun (J) B Cơ vật tổng động vật C Động vật chuyển hoá thành ngược lại D.Cơ vật bảo toàn Câu 19.Trong rơi tự đại lượng sau bảo toàn: A.Thế B.Động ... cao so với mặt đất 0,5m) ném vật với vận tốc đầu 2m/s.Biết khối lượng vật 0,5kg.Lấy g =10m/s2.Cơ vật là: A.3,5J B.2,5J C.4,5J D.5,5J II.BÀI TẬP TỰ LUẬN: Bài 1.Một vật có khối lượng 200 gam rơi ... trọng lực sau 3(s) b) Tính động vật thời gian Bài 2.Một vật ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vận tốc đầu 8m/s.Lấy g =10m/s2.Xác định: a.Độ cao cực đại mà vật lên được? b.Ở độ cao động năng?...
 • 2
 • 460
 • 2

đề ktra vật 10-hk2-bài 1

đề ktra vật lí 10-hk2-bài 1
... Câu 18 : Một bình kín chứa khí ôxy nhiệt độ 20 0C áp suất 10 Pa Nếu đem bình phơi nắng nhiệt độ 40 0C áp suất bình bao nhiêu? A 2 .10 5 Pa B 0,5 .10 5 Pa C 1, 068 .10 5 Pa D 0.936 .10 5 Pa Câu 19 : Trong ... A pV = số T B p1V1 p2V2 = T1 T2 C p V~ T D pT = số V II- BÀI TẬP TỰ LUẬN: Bài 1: Một người kéo hòm gỗ trượt sàn nhà dây hợp với phương thẳng đứng góc 30 Lực tác dụng lên dây 15 0N a) Công lực ... quãng đường 10 giây Tính công suất lực Bài 2: Ném vật có khối lượng 500g từ độ cao 10 m so với mặt đất với vận tốc m/s theo phương thẳng đứng từ xuống Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2...
 • 2
 • 117
 • 0

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI LẬP ĐỘI TUYỂN HSG VẬT TỈNH YÊN BÁI LẦN 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI LẬP ĐỘI TUYỂN HSG VẬT LÍ TỈNH YÊN BÁI LẦN 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
... = mvr Nhân hai vế (2) với mr3 ta có: kmre2 = (mvr )2 = L2 Mặt khác r = n2 h2 h2 = n2 kme2 4π kme2 Bán kính quỹ đạo dừng h2 h2 r0 = = kme2 4π kme2 , ta có r = n2r0 với n = 1, 2, 3, … Đặt (4) Vậy ... 0 ,25  Sp0 h.2x p0 V0 2x  Fn = − F = Sp0 h  − ÷ = 2 = 2 dx h −x h−x h+x h −x Công nguyên tố ngoại lực làm dịch chuyển pít – tông đoạn dx Câu (2 điểm) dA = Fn dx = Sp h.2x p V 2x dx = 02 dx ... 2x dx = 02 dx 2 h −x h −x 0 ,25 Công ngoại lực làm dịch chuyển pít – tông đoạn x x x d ( h2 − x2 ) Sp h.2x −2x A = dA = ∫ Fn dx = ∫ dx = −Sp h ∫ dx = Sp h ∫ h − x2 h − x2 h2 − x2 0 0 x ⟹ x x A...
 • 7
 • 99
 • 0

Lựa chọn và xây dựng tiến trình dạy học, bài tập vật chương “các định luật bảo toàn” (vật 10 - cơ bản) nhằm phát triển tư duy năng lực sáng tạo cho học sinh trường dân tộc nội trú trung học phổ thông

Lựa chọn và xây dựng tiến trình dạy học, bài tập vật lí chương “các định luật bảo toàn” (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển tư duy năng lực sáng tạo cho học sinh trường dân tộc nội trú trung học phổ thông
... – bản) nhằm phát triển duy, lực sáng tạo cho học sinh trường Dân tộc nội trú trung học phổ thông II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xây dựng tiến trình dạy học tập chƣơng “Các định luật bảo ... luận phát triển duy, lực sáng tạo dạy học vật - Nghiên cứu lý luận tập vật trƣờng THPT - Điều tra thực trạng dạy, học tập vật trƣờng Dân tộc Nội trú THPT - Xây dựng tiến trình dạy - học ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - PHẠM THỊ PHƢƠNG LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÍ CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN...
 • 129
 • 1,569
 • 4

Lựa chọn và xây dựng tiến trình dạy học, bài tập vật chƣơng “các định luật bảo toàn” (vật 10 - cơ bản) nhằm phát triển tư duy năng lực sáng tạo cho học sinh trường dân tộc nội tr� .pdf

Lựa chọn và xây dựng tiến trình dạy học, bài tập vật lí chƣơng “các định luật bảo toàn” (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển tư duy năng lực sáng tạo cho học sinh trường dân tộc nội tr� .pdf
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - PHẠM THỊ PHƢƠNG LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÍ CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN ... khoa học chƣơng “ Các định luật bảo 56 toàn” (Vật 10 - bản) 2 Các chủ đề tập chƣơng “Các định luật bảo toàn” (Vật 10 - bản) 57 2.1 .Định luật bảo toàn động lƣợng 58 2.2.2 Định luật bảo toàn ... luận phát triển duy, lực sáng tạo dạy học vật - Nghiên cứu lý luận tập vật trƣờng THPT - Điều tra thực trạng dạy, học tập vật trƣờng Dân tộc Nội trú THPT - Xây dựng tiến trình dạy - học...
 • 129
 • 739
 • 0

PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP VẬT PHẦN CƠ HỌC (CHƯƠNG TRÌNH VẬT 10 NÂNG CAO)

PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ PHẦN CƠ HỌC (CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 10 NÂNG CAO)
... HÀ PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ PHẦN CƠ HỌC (CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐỖ THỊ THUÝ HÀ PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH ... LỤC Phần mở đầu Chƣơng I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHỐI HỢP CÁC PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH QUA HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI...
 • 160
 • 1,895
 • 4

LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT 10 - CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY, NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÍ CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY, NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... – bản) nhằm phát triển duy, lực sáng tạo cho học sinh trường Dân tộc nội trú trung học phổ thông II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xây dựng tiến trình dạy học tập chƣơng “Các định luật bảo ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - PHẠM THỊ PHƢƠNG LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÍ CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN ... luận phát triển duy, lực sáng tạo dạy học vật - Nghiên cứu lý luận tập vật trƣờng THPT - Điều tra thực trạng dạy, học tập vật trƣờng Dân tộc Nội trú THPT - Xây dựng tiến trình dạy - học...
 • 129
 • 488
 • 2

LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT 10 - CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN TƢ DUY, NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÍ CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN TƢ DUY, NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... thng u vo - Mc tiờu - C ch - Chng trỡnh - Cỏc ngun lc Vn hnh qun lý - K hoch - iu hnh - Kim tra - ỏnh giỏ S húa bi Trung tõm Hc liu - i hc Thỏi Nguyờn u - Nhn thc - K nng - Phm cht - Phỏt huy ... Hc sinh HS dõn Ghi chỳ tc http://www.lrc-tnu.edu.vn Hỡnh 2.7 Biu th hin s phỏt trin hc sinh ni trỳ dõn nuụi ti tnh H Giang t nm 2005 n 2 010 25000 20000 15000 100 00 5000 2005 - 2006 - 2007 - 2008 ... nh: - Phõn tớch v tng hp lý thuyt; - Phõn loi h thng lý thuyt; - Xõy dng cỏc gi thuyt S húa bi Trung tõm Hc liu - i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 7.2 Phng phỏp nghiờn cu thc tin - iu...
 • 107
 • 387
 • 0

BẢN CHẤT VẬT TRONG CÁC BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH Ở PHẦN CƠ HỌC LỚP 10

BẢN CHẤT VẬT LÍ TRONG CÁC BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH Ở PHẦN CƠ HỌC LỚP 10
... luận………………………………………………………… Trang 48 Bản chất vật tập định tính ………………… Trang 48 Con đường để đến chất vật tập định tính ………………………………………………………… Trang 48 Tác dụng việc tìm hiểu chất vật tập định tính ………………………………………………………… ... dụng khéo léo tập định tính nâng cao hứng thú học sinh học vật giúp học sinh phát huy tính tích cực tiếp thu tài liệu lên lớp Vì thế, chọn đề tài : Bản chất vật tập định tính Nội dung ... chất Vật tập định tính TRẦN QUỐC DUYỆT III Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH BẢN CHẤT VẬT LÍ TRONG CÁC BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH VỀ ĐỘNG LỰC HỌC : Tương tác vật làm xuất loại lực khác nguyên nhân làm vật thay...
 • 61
 • 500
 • 0

Làm bài tập Vật phân tử và nhiệt học trong chương trình vật 10,11

Làm bài tập Vật lí phân tử và nhiệt học trong chương trình vật lí 10,11
... tượng nghiên cứu: Các tập Vật phân tử Nhiệt học lớp 10,11 Nhiệm vụ nghiên cứu: Phân loại tập Vật phân tử nhiệt học chương trình Vật lý lớp 10,11 Đề phương pháp giải tập Vật lý nói chung, phương ... BẢN VỀ VẬT LÝ PHÂN TỬ VÀ NHIỆT HỌC Chương I CHẤT KHÍ I Những sở thuyết động học phân tử: 1.1 Thuyết động học phân tử: Nội dung: a Các chất có cấu tạo gián đoạn gồm số lớn phân tử Các phân tử lại ... đến nhiệt độ chuyển động nhiệt phân tử Do cần dựa vào thuyết động học phân tử để giải thích Theo thuyết động học phân tử cường độ chuyển động phân tử biểu nhiệt độ hệ Khi nhiệt độ cao phân tử...
 • 104
 • 2,981
 • 3

100 BÀI TẬP TN VẬT 10 NC (KÌ 2)

100 BÀI TẬP TN VẬT LÍ 10 NC (KÌ 2)
... cần cẩu nâng vật 100 0 Kg chuyển động lên cao 30m.Lấy g=10m/s2.Thời gian để thực công việc là: A 20s B 5s C 15s D 10s 28 Động vật tăng : A Vận tốc vật v > B Gia tốc vật a > C Gia tốc vật tăng D Các ... khối lượng 100 0 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h Động ôtô có giá trò: A 25,92 .105 J B 105 J C 51,84 .105 J D 2 .105 J 31 Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao ... nhiêu? A -100 J B 200J C -200J D 100 J 32 Một vật rơi tự từ độ từ độ cao 120m Lấy g=10m/s Bỏ qua sức cản Tìm độ cao mà động vật lớn gấp đôi năng: A 10m B 30m C 20m D 40 m §Ị c¬ng «n tËp VËt lý 10 -...
 • 7
 • 832
 • 15

Bài tập tự luận Vật 10(NC) chươngII

Bài tập tự luận Vật lí 10(NC) chươngII
... Câu 143: Cho vật rơi tự từ điểm S có độ cao H = h Trong vật khác ném lên ngược chiều với vận tốc ban đầu v0 từ điểm C lúc vật thứ bắt đầu rơi 1.Vận tốc ban đầu v0 vật thứ hai để vật gặp B độ ... cho vật vận tốc 6m/s để vật lên mặt phẳng nghiêng theo đường dốc Bỏ qua ma sát Lấy g = 10 m/s2 Tính gia tốc vật Tính quãng đường dài vật chuyển động mặt phẳng nghiêng Sau vật trở lại A? Lúc vật ... bóng Câu 72 : Một lực F truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc 6m/s2, truyền cho vật có khối lượng m2 gia tốc 4m/s2 Nếu đem ghép hai vật lại thành vật lực truyền cho vật ghép gia tốc ? Một ô tô có...
 • 9
 • 3,181
 • 45

5 bài đầu - chương I. Vật 10 Nâng cao

5 bài đầu - chương I. Vật lí 10 Nâng cao
... nghỉ Vinh) - Về nhà học bài, làm tập cuối HS: Cá nhân tính được: t = 33h - Ôn lại kiến thức chuyển động yếu tố lực học 3, - Vật - Các kiến thức hệ tọa độ, hệ quy chiếu - Đọc trước Bài 2: VẬN ... giây: a = m/s2 Từ 5s đến 10s : a = 1,2 m/s2 Cá nhân làm việc trả lời Từ 10s đến 15s: a = 1,2 m/s Từ 15s trở đi: a = m/s2 … Bài tập nhà cho HS - Trả lời câu hỏi làm tập SGK - Ôn lại công thức ... độ - Về nhà học bài, làm tập cuối - Các kiến thức hệ tọa độ, hệ quy chiếu - Đọc trước - Chuẩn bị giấy kẻ ô li, thước kẻ Bài 3: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG I Mục tiêu Về kiến thức -...
 • 27
 • 2,042
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm vật lí 10bài giảng vật lí 10bài tập vật lí 10 nâng cao chương 3bài tập vật lí 10 tự luậnbài tập vật lí 10 nâng cao chương 2bài tập vật lí 10 chương 2bài tập vật lí 10 nâng caobài tập vật lí 10 cơ bảnbài tập vật lí 10 nâng cao chương 1vật lí 10 bài 30 thực hànhbài tập trắc nghiệm vật lí 10 nâng caobài tập về chất khí vật lí 10 nâng caobài tập về chất khí vật lí 10giải bài tập vật lí 10 nâng cao chương 2giải bài tập vật lí 10 nâng cao trong sgkbáo cáo thực tập công ty cổ phần dịch vụ ôtô hàng xanhthiết bị chằng buộcbáo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ đức thịnhngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc giaslide kinh tế phát triểnPhân tích những rủi ro pháp lý và biện pháp phòng ngừa trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồngCÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬTứng dụng số phức để tính diện tich tam giácgiáo trình thiết bị ngoại viTiểu luận: Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chấtTiểu luận sản xuất viên tảo SpirulinaTiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)CHÂU PHI và KHU vực mĩ LA TINHCHUYÊN đề TIÊU hóa ở ĐỘNG vậtTUẦN HOÀN và cân BẰNG nội môiSINH sản ở THỰC vậtbài tập solidworkhệ thống kaizen teianGiáo án soạn theo phát triển năng lực lớp 2 mẫu tuan 12Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc tt