Giáo án Sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thứckĩ năng

Gián án sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thức

Gián án sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thức
... Khi thể cha bị nhiễm bệnh Học sinh tự hoàn thiện kiến thức IV Kiểm tra - đánh giá giáo viên nêu câu hỏi - học sinh trả lời 50 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học 2010-2011 1) Các bạch ... biết kiến thức Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát Hoạt động nhóm 3, Thái độ Giáo dục ý thức giữ gìn, vệ sinh xơng II Đồ dùng dạy học 22 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học ... quan thể Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học 2010-2011 Hoạt động dạy Hoạt động học Gv đa đáp án: 1e, 2d, 3g, 4b, 5a, Các nhóm đổi cho nhau, so sánh với đáp 6h án gv để đánh giá bạn...
 • 195
 • 301
 • 1

Gián án sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thức

Gián án sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thức
... Khi thể cha bị nhiễm bệnh Học sinh tự hoàn thiện kiến thức IV Kiểm tra - đánh giá giáo viên nêu câu hỏi - học sinh trả lời 50 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học 2010-2011 1) Các bạch ... biết kiến thức Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát Hoạt động nhóm 3, Thái độ Giáo dục ý thức giữ gìn, vệ sinh xơng II Đồ dùng dạy học 22 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học ... quan thể Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học 2010-2011 Hoạt động dạy Hoạt động học Gv đa đáp án: 1e, 2d, 3g, 4b, 5a, Các nhóm đổi cho nhau, so sánh với đáp 6h án gv để đánh giá bạn...
 • 195
 • 253
 • 0

Tài liệu sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thức

Tài liệu sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thức
... Khi thể cha bị nhiễm bệnh Học sinh tự hoàn thiện kiến thức IV Kiểm tra - đánh giá giáo viên nêu câu hỏi - học sinh trả lời 50 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học 2010-2011 1) Các bạch ... biết kiến thức Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát Hoạt động nhóm 3, Thái độ Giáo dục ý thức giữ gìn, vệ sinh xơng II Đồ dùng dạy học 22 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học ... độc Hớng dẫn học bài: Hoàn thành tập sgk Chuẩn bị cho thực hành theo hớng dẫn sgk 38 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học 2010-2011 Ngày soạn :26/9/2010 Ngày giảng : 28/ 9/2010 Tiết...
 • 195
 • 237
 • 0

Tài liệu sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thức

Tài liệu sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thức
... Khi thể cha bị nhiễm bệnh Học sinh tự hoàn thiện kiến thức IV Kiểm tra - đánh giá giáo viên nêu câu hỏi - học sinh trả lời 50 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học 2010-2011 1) Các bạch ... biết kiến thức Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát Hoạt động nhóm 3, Thái độ Giáo dục ý thức giữ gìn, vệ sinh xơng II Đồ dùng dạy học 22 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học ... độc Hớng dẫn học bài: Hoàn thành tập sgk Chuẩn bị cho thực hành theo hớng dẫn sgk 38 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học 2010-2011 Ngày soạn :26/9/2010 Ngày giảng : 28/ 9/2010 Tiết...
 • 195
 • 227
 • 0

Bài giảng sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thức

Bài giảng sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thức
... độc Hớng dẫn học bài: Hoàn thành tập sgk Chuẩn bị cho thực hành theo hớng dẫn sgk 38 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học 2010-2011 Ngày soạn :26/9/2010 Ngày giảng : 28/ 9/2010 Tiết ... Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học 2010-2011 Ngày soạn : 29/ 08/ 2010 Ngày giảng : 31/ 08/ 2010 Tế bào Tiết : I Mục tiêu 1, Kiến thức: Hs trình bày đợc thành phần cấu trúc tế bào gồm màng sinh ... Hình 12.1, 12.3, 12.4, SGK Hs: Chuẩn bị theo nhóm nh nội dung sgk III Hoạt động dạy học ôn định lớp : 8A Kiểm tra cũ 8B 8C Gv kiểm tra phần chuẩn bị dụng cụ học sinh Bài thực hành Gv treo tranh,...
 • 195
 • 434
 • 0

Tài liệu sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thức

Tài liệu sinh học 8 cả năm theo chuẩn kiến thức
... Khi thể cha bị nhiễm bệnh Học sinh tự hoàn thiện kiến thức IV Kiểm tra - đánh giá giáo viên nêu câu hỏi - học sinh trả lời 50 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học 2010-2011 1) Các bạch ... biết kiến thức Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát Hoạt động nhóm 3, Thái độ Giáo dục ý thức giữ gìn, vệ sinh xơng II Đồ dùng dạy học 22 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học ... độc Hớng dẫn học bài: Hoàn thành tập sgk Chuẩn bị cho thực hành theo hớng dẫn sgk 38 Giáo án Sinh Học GV Trịnh Thị Thu Hằng Năm học 2010-2011 Ngày soạn :26/9/2010 Ngày giảng : 28/ 9/2010 Tiết...
 • 195
 • 153
 • 0

Giáo án ngữ văn 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới

Giáo án ngữ văn 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới
... cuc sng ca bn thõn Rèn cho HS kĩ đọc diễn cảm, sáng tạo, kĩ phân tích, cảm thụ tác phẩm văn xuôi giàu chất trữ tình Thái độ: Giáo dục HS biết rung động, cảm xúc với kỉ niệm thời học trò biết trân ... cuc sng ca bn thõn Rèn cho HS kĩ đọc diễn cảm, sáng tạo, kĩ phân tích, cảm thụ tác phẩm văn xuôi giàu chất trữ tình Thái độ: Giáo dục HS biết rung động, cảm xúc với kỉ niệm thời học trò biết trân ... * T ngi, vt, vt: lũng m - Theo khụng gian: Xa gn - Theo thi gian - Theo chnh th - b phn Khi t ngi vt, vt, phong - Theo tỡnh cm, cm xỳc cnh em s ln lt miờu t theo tỡnh * T phong cnh: t no?...
 • 55
 • 1,311
 • 0

giao an sinh hoc 8 ca nam

giao an sinh hoc 8 ca nam
... khoang: khoang ngực khoang bụng GV: TrÞnh M¹nh Cêng Hoạt động 2: Tìm hiểu hệ quan thể Mục tiêu : Hs xác đònh chức năng, thành phần hệ quan Cách tiến hành: Cơ thể bao bọc quan nào? Chức phận quan ... hợp hoạt động quan thực nhờ chế thần kinh chế thể dòch Trêng THSC L¬ng S¬n Khoang ngực chứa tim, phổi Khoang bụng chứa dày, ruột, gan, tụy, thận, bóng đái quan sinh sản Các hệ quan: Bảng SGK Da ... GV xem SGV trang 86 ) Trêng THSC L¬ng S¬n HS tự tìm hiểu nêu rõ phần ( van nhó thất van động mạch ) HS quan sát tranh HS hoàn thành trình bày theo nhóm HS thảo luận trà lời HS quan sát tự thảo...
 • 136
 • 856
 • 8

Giáo án sinh học 8 cả năm (3 cột)

Giáo án sinh học 8 cả năm (3 cột)
... THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH Mục tiêu: - HS nhiệm vụ môn học thể người vệ sinh - Biết đề biện pháp bảo vệ thể - Chỉ mối liên quan môn học với môn khoa học khác Hoạt động dạy Hoạt động học ?Bộ môn thể ... Thấy rõ mối liên quan môn học với môn KH khác như: y học, TDTT, điêu khắc PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH Mục tiêu: Chỉ phương pháp đặc thù môn , học qua mô hình , tranh, thí ... nghóa gì? - Nhiệm vụ môn thể người vệ sinh gì? - Học môn thể người vệ sinh có ý nghóa nào? 5.HDVN:2/ - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Kẻ bảng tr.9 SGK vào học - ¤n tập lại hệ quan động vật thuộc...
 • 188
 • 2,613
 • 44

Giáo án sinh học 8 - Cả năm

Giáo án sinh học 8 - Cả năm
... ngược? ý nghĩa? Giáo án sinh học Hoạt động học xác IV Kiểm tra - đánh giá Gv phát phiếu học tập - yêu cầu học sinh thảo luận 1, Ghi tên phận đánh số hình vẽ nơron chiều xung thần kinh Giáo Viên: Trang ... động dạy chức sống Giáo án sinh học Hoạt động học So sánh với đáp án nhóm H/s ghi nhớ kiến thức * Hoạt động Thành phần hoá học TB Mục tiêu: Học sinh nắm đợc thành phần hoá học TB chất vô chất ... kích thích V Hướng dẫn học - Làm câu hỏi tập 1,2 sgk - Đọc “em có biết” - ôn cấu tạo xương thỏ Giáo Viên: Trang 26 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Giáo án sinh học Ngày 24 tháng năm 2010 Chương ii...
 • 208
 • 565
 • 1

Giáo án Sinh học 8 cả năm

Giáo án Sinh học 8 cả năm
... ngoài: cấu tạo đại não : + Rãnh liên bán cầu chia đại não thành hai nửa (hai bán cầu) + Rãnh sâu chia bán cầu thành + Trường hợp người bị tai nạn thuỳ (Trán, đỉnh, thái dương thuỳ liệt nửa người? ... thông tin SGK trang 144 Yêu cầu thảo luận nhóm: hoàn thành phiếu học tập Các nhóm thảo luận hoàn thành tập, trình bày, GV thông báo đáp án + Những vùng có người động vật? Những vùng có người? + Khi ... thông để giáo dục HS IIV Củng cố: - Cho HS làm tập - Một số loài chim sáo, dòng, cưỡng, vẹt, nói tiếng người Vậy, chúng có vùng vận động ngôn ngữ Nhận định hay sai? Vì sao? V Dặn dò: - Học, trả...
 • 3
 • 320
 • 1

GIÁO ÁN SINH HỌC 7 CẢ NĂM (THEO CKTKN)

GIÁO ÁN SINH HỌC 7 CẢ NĂM (THEO CKTKN)
... lợn, bò gạo - GV giới thiệu thêm số sán kí sinh: sán song chủ, sán mép, sán chó Tiểu kết: - Một số sán kí sinh: 32 + Sán máu máu ngời + Sán bã trầu ruột lợn + Sán dây ruột ngời trâu, bò, lợn Hoạt ... nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trờng, phòng chống giun sán kí sinh cho vật nuôi II Đồ dùng dạy học - Tranh sán lông sán gan - Tranh vòng đời sán gan - HS kẻ phiếu học tập vào ... 11: Sán gan Kiến thức - Học sinh nắm đợc đặc điểm bật ngành giun dẹp thể đối xứng bên - Học sinh rõ đợc đặc điểm cấu tạo sán gan thích nghi với đời sống kí sinh Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh,...
 • 180
 • 621
 • 4

Giáo án Sinh học 6 cả năm theo chương trình giảm tải 2011-2012

Giáo án Sinh học 6 cả năm theo chương trình giảm tải 2011-2012
... phõn sinh ngn b/ Do s phõn chia t bo mụ phõn sinh ca tng sinh v 36 Giáo án: Sinh học Năm học 2011 - 2012 c/ Do s phõn chia t bo mụ phõn sinh ca tng sinh tr d/ Do s phõn chia t bo mụ phõn sinh ... 33 Giáo án: Sinh học Năm học 2011 - 2012 nhóm đợc trình bày hết, sau bổ sung, tìm phần trả lời không đợc cắt ngang ý kiến nhóm) - GV cho HS xem bảng so sánh kẻ sẵn (SGV) để đối chiếu phần vừa trình ... ch yu ca sinh hc, cỏc phn m hoc sinh c hc b Cỏc nhúm sinh vt t THCS nhiờn HS c thụng tin mc SGK, tỡm hiu v * Sinh vt gm nhúm: cho bit: + Thc vt ? Nhim v sinh hc l gỡ ? Giáo án: Sinh học ? nhim...
 • 194
 • 782
 • 10

Giáo án sinh học 8 (ca nam )

Giáo án sinh học 8 (ca nam )
... 304 ,8 383 , 48 A B1 lượng Kcal 137 57,6 2156 ,85 Vitamin B2 PP 486 ,8 26,72 1 082 ,5 1,23 0, 58 36,7 C 88 ,6 x 50% = 44,3 2200 55 700 20 600 1,0 1,5 16,4 75 98, 04 87 ,5 69,53 1 18, 5 180 ,4 123 38, 7 223 ,8 ... GV yêu cầu học sinh Học sinh đọc kết luận trình bày tranh ( mô cuối hình ) cấu tạo quan tiết nước tiểu ? Kết luận : Học sinh đọc kết luận cuối * Tích hợp : Giáo dục Cần giữ gìn vệ sinh hệ tiết ... phần 4/Hoạt độngdạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi Hoạt động 1: Nhu cầu dinh I/ Nhu cầu dinh dưỡng – Học sinh tự thu thể : dưỡng thể – GV yêu cầu học sinh nghiên nhận...
 • 29
 • 221
 • 0

Giáo án Sinh Học 8 cả năm

Giáo án Sinh Học 8 cả năm
... II.Nhiệm vụ môn thể ngời vệ sinh: lời : - Học môn thể ngời vệ sinh *Mục đích: +Bộ môn sinh học cung cấp giúp hiểu biết gì? - Cá nhân nghiên cứu trao đổi nhóm kiến thức cấu tạo, sinh lí chức - Một vài ... lại kiến thứcđã học chơng I,II,III.Qua củng cố lại cho HS kiến thức học 2.Kỹ :So sánh, phân biệt,khái quát hoá, tổng hợp 3.Thái độ :Giáo dục ý thức học tập môn II Chuẩn bị: -Giáo viên :Hệ thống ... hỏi, đáp án -Học sinh :ôn lại nội dung kiến thức hoc III Phơng pháp : Kiểm tra IV Tiến trình dạy học : 1.ổn định tổ chức :Kiểm tra SS Kiểm tra cũ :Trong học Giảng : Hoạt động GV&HS Nội dung Giáo...
 • 197
 • 280
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bộ giáo án hóa học lớp 11 đầy đủ chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án công nghệ 6 trọn bộ theo chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án lớp 3 tuần 28 soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng thbộ giáo án hóa học lớp 10 đầy đủ chuẩn kiến thức kĩ năngbộ giáo án môn công nghệ lớp 7 theo chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án sinh học 8 cả năm 3 cộtgiáo án sinh học 8 cả năm 2 cộtgiáo án sinh học 8 cả nămgiao an sinh hoc 8 ca nam moi nhatgiáo án môn ngữ văn lớp 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng có lồng ghép kỹ năng sốnggiáo án hóa học 8 cả nămgiáo án tin học 8 cả nămgiáo án hình học 8 cả nămgiao an sinh hoc 7 ca namgiáo án sinh học 6 cả nămReaffirming rehabilitation 2nd edition cullen test bankReal estate finance and investments 15th edition brueggeman test bankReal estate law 11th edition jennings test bankReal estate principles a value approach 4th edition ling test bankSecurity awareness applying practical security in your world 4th edition mark ciampa test bankLuận văn phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xây dựng số 5Seeleys anatomy and physiology 11th edition vanputte test bankSocial media marketing a strategic approach 2nd edition barker test bankResearch methods in psychology 10th edition shaughnessy test bankSocial psychology 8th edition aronson test bankRetailing 8th edition dunne test bankSoftware engineering a practitioners approach 8th edition pressman test bankSELL 3rd edition ingram test bankSocial psychology 13th edition baron test bankSouth western federal taxation 2013 individual income taxes 36th edition hoffman test bankSociety in focus an introduction to sociology 7th edition thompson test bankSouth western federal taxation 2013 taxation of business entities 16th edition smith test bankSelling building partnerships 9th edition castleberry test bankSouth western federal taxation 2014 comprehensive 37th edition hoffman test bankSelling today 12th edition manning test bank