Bài kiến tập QTVP tại Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á

Báo cáo thực tập QTKD: Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần hãng sơn Đông Á

Báo cáo thực tập QTKD: Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần hãng sơn Đông Á
... n: Công ty cổ phần hãng sơn Đông Á) 1.2 Chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp Từ đời công ty ý thức nhiệm vụ mục tiêu đặt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty nhiệm vụ chuyên sản xuất kinh doanh ... 24.148.212.38 100 (Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán năm 2010, 2011 Báo cáo tài soát xét 6T/2012 Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á) Do tỷ trọng doanh thu sơn cấu doanh thu công ty cao nên sản phẩm chiếm tỷ ... giá Nhà cửa, vật kiến trúc Tổng cộng (Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán 6T/ 2012 Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á) Nhận xét: Có thể thấy với phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh công ty cổ phần hãng...
 • 29
 • 263
 • 0

Hoàn thiện quy chế trả lương tại công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á

Hoàn thiện quy chế trả lương tại công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á
... ĐỂ HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á 50 3.1 Phương hướng phát triển công ty Hiện nước có nhiều công ty đời trước Hãng sơn Đông Á cung cấp loại sản phẩm sơn, bột ... động công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á Nhiệm vụ : Chi nhánh công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á TPHCM chi nhánh Đà Nẵng có nhiệm vụ quản lý tài sản, tiền vốn chi nhánh; Nhận vốn ứng công ty để toán lương, ... sáng tạo cho phù hợp với công ty mang lại hiệu cao 1.4 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á 1.4.1 Vai trò quy chế trả lương Đối với Nhà nước Chính sách...
 • 65
 • 257
 • 1

Báo cáo kiến tập tổng hợp công ty cổ phần Nam Sơn

Báo cáo kiến tập tổng hợp công ty cổ phần Nam Sơn
... Xây dựng Nam Sơn để thực cổ phần hoá Ngày 08/05/2000, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Quyết định số 2695 QĐ-UB thức công nhận công ty công ty cổ phần Tên Công ty: Công Ty Cổ phần Nam Sơn Tên giao ... luận, nội dung Báo cáo gồm phần: Phần 1: Khái quát chung công ty Cổ Phần Nam Sơn Phần 2: Thực hành ghi sổ kế toán Phần 3: Một số ý kiến nhận xét hình thức kế toán áp dụng công ty hình thức kế ... thực tế công ty Cổ phần Nam Sơn; đồng thời vận dụng kiến thức học, Em chọn đề tài: “Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Nam Sơn làm điểm thực tế viết báo cáo Ngoài...
 • 51
 • 534
 • 2

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
... cho kế toán tiền lương chưa cao, chưa có phần mềm kế toán tiền lương thích hợp cho Công ty * Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô - Về tiền lương: ... pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương Công ty Công ty Cổ phần hàng hải Đông Đô có chức nhiệm vụ kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, ngành nghề có đặc thù riêng Nhưng tổ chức tiền lương cho ... quan trọng công tác tổ chức lao động tiền lương nên công tác tổ chức lao động tiền lương Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô cần phải: + Tuyển chọn bố trí lao động khoa học hợp lý để thực công việc...
 • 7
 • 87
 • 1

THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
... tháng Chức Lương số Hệ Công ty Cổ phần hàng hải Đông Đô Họ tên Phòng: Kế toán T T (6%) ĐT BHXH, Vượt Tạm ứng BHYT mức Các khoản khấu trừ Bảng toán lương thánh 12/2008 Tổng số Nghỉ lễ, phép Lương thời ... ứng tK Sổ Cái tài khoản Từ ngày 1-10-2008 đến 31-12-2008 Tài khoản: 3341 - Tiền lương văn phòng khoản nợ 700 000 665 000 Diễn giải 1111 1111 Loại CT Công ty Cổ phần hàng hải Đông Đô Tầng 19 , VP ... Bng theo dừi cụng tỏc t - Bng tng hp thi gian lao ng - Bng tng hp tin lng - Hp ng lao ng Di õy l mt s mu chng t k toỏn tin lng s dng Công ty Cổ phần hàng hải Đông Đô Phòng: Tổng hợp Bảng Chấm Công...
 • 49
 • 385
 • 1

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần May Sơn Động

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần May Sơn Động
... Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất quản lý chi phí Công Ty Cổ Phần May Sơn Động Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công Ty Cổ Phần May Sơn Động Chương ... tực tập công ty Cổ phần May Sơn Động em chọn đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công Ty Cổ Phần May Sơn Động Chuyên đề phần mở đầu kết luận bao gồm phần chính: ... TẠI CÔNG CỔ PHẦN MAY SƠN ĐỘNG 2.1 Kế toán chi phí sản xuất Công Ty Cổ Phần May Sơn Động Khái quát việc tập hợp chi phí sản xuất Công ty: + Bước 1: Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí...
 • 64
 • 107
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải hàng hoá tại Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải hàng hoá tại Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô
... tính giá thành dịch vụ vận tải hàng hoá Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải hàng hoá Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô CHƯƠNG ... lý kế toán chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải hàng hóa Từ áp dụng vào nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải hàng hóa Công ty cổ phần Hàng Hải ... độ kế toán hành 2.2 Thực trạng kế toán chi phí kinh doanh tính giá thành dịch vụ vận tải hàng hoá Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô 2.2.1 Đặc điểm phân loại chi phí Công ty cổ phần Hàng Hải Đông...
 • 109
 • 261
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á
... Trang Báo cáo Ban Giám đốc 3-5 Báo cáo tài 6-3 6 Bảng cân đối kế tốn 6-8 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 9-1 0 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1 1- 12 Bản thuyết minh Báo cáo tài 13 -2 5 CƠNG TY CỔ PHẦN HÃNG ... 22 2 25 .27 2 .20 4.184 22 .27 4.107.953 - Giá trị hao mòn lũy kế 22 3 ( 12. 878.800.603) (11.754 .26 1.448) Tài sản cố định th tài 22 4 - Ngun giá V.08 V.09 - - 22 5 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 22 6 - - Tài ... tài 29 .700.000.000 - 25 2.000.000 - 2. 299 .28 7.663 2. 9 92. 999.814 - 24 3. 025 .094 - 29 .700.000.000 85.300.000.000 - 25 2.000.000 - 5 .29 2 .28 7.477 3.364.006.578 - 24 3. 025 .094 - 115.000.000.000 25 2.000.000...
 • 25
 • 40
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á
... BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (sau gọi tắt Công ty ) trình bày Báo cáo Báo cáo tài niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 11 CÔNG TY ... 25 2,000,000 1, 624 ,786 ,28 1 24 3, 025 ,094 3,409 ,21 1,115 - 29 ,5 42, 287,137 22 ,000,000,000 25 2,000,000 7 ,29 0 ,28 7,137 - - - 67,5 52, 703,174 55 ,26 2,336,439 CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA ... Giám đốc Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á Chúng thực công việc soát xét Báo cáo tài niên độ Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 20 11, Báo cáo kết hoạt...
 • 21
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á
... xây d ng 31 9 Các kho n ph i tr , ph i n p khác 32 0 10 D phòng ph i tr ng n h n 32 3 11 Qu khen th ng, phúc l i 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 Thuy t ... ngõ 140 đ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý n m 2011 ng Khu t Duy Ti n, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà N i i n tho i: (8 4-4 ) 36 98 34 71, Fax: (8 4-4 ) 36 98 34 85 BÁO CÁO K T QU KINH DOANH Quý III - N m 2011 Mã ... i: (8 4-4 ) 36 98 34 71, Fax: (8 4-4 ) 36 98 34 85 Quý n m 2011 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý n m 2011 C I M HO T NG DOANH NGHI P Hình th c s h u v n Công ty C ph n Hãng S n ông Á công ty c ph...
 • 16
 • 33
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á
... i BÁO CÁO C A BAN GIÁM C Ban Giám c Công ty C ph n Hãng S n ông Á (sau ây g i t t Công ty ) trình bày Báo cáo c a Báo cáo tài c a Công ty cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011 CÔNG TY ... toán Báo cáo tài c a Công ty C ph n Hãng S n ông Á g m: B ng cân i k toán t i ngày 31 tháng 12 n m 2011, Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, Báo cáo l u chuy n ti n t B n thuy t minh báo cáo tài ... 31 tháng 12 n m 2011 5.806.104.059 VND CÁC S KI N SAU NGÀY KHOÁ S K TOÁN L P BÁO CÁO TÀI CHÍNH Không có s ki n tr ng y u x y sau ngày l p Báo cáo tài òi h i c i u ch nh hay công b Báo cáo tài...
 • 21
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á
... Nội BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Hãng Sơn Đông Á (sau gọi tắt Công ty ) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 012 CÔNG TY Công ... Cộng 31/ 03/2 012 VND 15 9, 514 ,000 202,978 ,17 5 11 8,099,582 480,5 91, 757 01/ 01/ 2 012 VND 15 9, 514 ,000 202,978 ,17 5 11 8,099,582 480,5 91, 757 31/ 03/2 012 VND 18 0 ,11 4,747 966,4 21, 5 71 748, 015 ,000 1, 894,5 51, 318 ... 1, 894,5 51, 318 01/ 01/ 2 012 VND 275,382,789 1, 011 ,876 ,11 6 205,530,000 1, 492,788,905 31/ 03/2 012 VND 19 ,069,629 ,17 4 17 ,076 ,14 4 ,18 6 1, 993,484,988 01/ 01/ 2 012 VND 18 ,3 41, 727 ,15 0 15 ,360 ,19 2,222 2,9 81, 534,928 - 10 ...
 • 19
 • 38
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công ty cổ phần hãng sơn đông á tuyển dụngcông ty cổ phần hãng sơn đông ábài thực tập tổng hợp công ty cố phần gỗ phú tàithực tập tại công ty cổ phần thực phẩm đồng giaobáo cáo thực tập ôtô tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ dong naicác tiền đề điều kiện trả lương tại công ty cổ phần thương mại thái hàcác tiền đề điều kiện trả lương tại công ty cổ phần may và dịch vụ hưng longhoàn thiện công tác kế toán bằng tiền tại công ty cổ phần hàng hải vạn xuânkế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần lam sơnchi phí sản xuất tại công ty cổ phần hàng kênhhoan thien quy trinh lap chung tu tai cong ty co phan xuat nhap khau an giangmột số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương ại và xây dựngquản trị marketing tại công ty cổ phần dệt mùa đông trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếtìm hiểu nghiệp vụ giao nhận nguyên phụ liệu nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần may phương đôngchuyên đề hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần may sơn hà luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ cây