giáo án địa 6 địa lý 6 phạm yến

Giáo án Địa 6

Giáo án Địa lý 6
... ngày có ngày = y 24h 22/ 66 33'B 66 33'N 0 22/ 66 33'B 0 12 66 33'N Từ Cực Bắc 1 86 ngày ( 21/ Cực Nam tháng) đến 23/ Từ Cực Bắc 23/ Cực Nam 1 86 ngày ( đến tháng) 21/ miền địa cực có số ngày đêm ... cầu Nam? ? Lục địa Phi nằm đâu TĐ? ( Nằm bán cầu ) - TĐ có Lục địa là: + Lục địa - Âu + Lục địa Phi + Lục địa Bắc Mĩ + Lục địa Nam Mĩ + Lục địa Ôxtrây lia + Lục địa Nam cực - Lục địa - Âu có diện ... Bài tập - Nhiệt độ lợng ma TP Hà Nội có chênh lệch tháng năm Bài tập Địa điểm A Địa điểm B Tháng Tháng 12 Tháng Tháng Tháng -> tháng 10 Tháng 10 -> T3 Bài tập ? Biểu đồ nhiệt độ lợng ma nửa cầu...
 • 51
 • 1,191
 • 4

Giáo án địa khối 6 ( xem thử - đánh giá )

Giáo án địa lý khối 6 ( xem thử - đánh giá )
... + vào ngày 22 -6 2 2-1 2 dộ dài ngày đêm điểm D D vĩ tuyến 66 033bắc nam hai nửa cầu nh ? Vĩ tuyến 60 33Bắc Nam đờng ? - Vào ngày 22 -6 2 2-1 2 địa điểm (Vào ngày 22 -6 ngày 2 2-1 2 vĩ độ 66 33 ở: bắc nam ... tuyến 1- Hình dạng kích thớc - Trái Đất có kích thớc lớn (bán kính 63 78 km, xích đạo: 400 7 6) khối ccầu dẹt - Quả địa cầu mô hình thu nhỏ Trái Đất GV: HÔ THI DUNG - THCS HIÊN VÂN - Tiên Du - Bắc ... Bài GV: HÔ THI DUNG - THCS HIÊN VÂN - Tiên Du - Bắc Ninh Kiểm tra học kì I Đề đáp án (Do phòng (s ) giáo dục ra) IV Tổng kết thu - GV thu bài, nhận xét kiểm tra - Về nhà xem lại kiểm tra, đối...
 • 74
 • 224
 • 0

giáo án địa 6

giáo án địa lý 6
... bi : Mụi trng nhit i ============ Tit son : Ngy son :17/9/20 06 Ngy dy: Bi :6 MễI TRNG NHIT I 12 Trờng THCS Nguyễn Tri Phơng Giáo án địa lí A.Mc tiờu: 1.Kin thc: Sau bi hc ny hc sinh cn phi: - ... c i - Phỏt trin nhanh Trờng THCS Nguyễn Tri Phơng cụng nghip Giáo án địa lí - T l dõn s sng cỏc ụ th th k XVIII l 5%, nm 2001: 46% ( gn 2,5 t ngi ) tng ln - Nhiu siờu ụ th xut hin( 1950 cú Nm ... thc hnh ============ Tit son :4 Ngy son :11/9/20 06 Ngy dy: Bi :4 THC HNH PHN TCH LC DN S V THP TUI A.Mc tiờu: Trờng THCS Nguyễn Tri Phơng Giáo án địa lí 1.Kin thc: Sau bi hc ny hc sinh cn phi:...
 • 193
 • 434
 • 0

giáo án địa 6 kì 2

giáo án địa lý 6 kì 2
... nhiệt cao - Tháng có nhiệt thấp Tháng - Những tháng có mưa Tháng nhiều (Mùa mưa bắt đầu -10 từ tháng đến tháng nào) Biểu đồ B (hình 57) Tháng 12 Tháng Tháng 10 – (năm sau) Kết luận: - Biểu đồ A biểu ... hệ dòng biển nóng lạnh với khí hậu nơi chúng chảy qua Dặn dò : Chuẩn bị 26 Thứ tư ngày 24 tháng năm 20 08 Tiết 32 - Bài 26 : ĐẤT- CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT A Mục tiêu cần đạt :Hs biết khái niệm ... mưa tháng cao thấp tương đối lớn • Nhóm 3,4: Bài tập Phân tích biểu đồ hình 56, 57 điền vào bảng sau: Nhiệt độ lượng mưa Biểu đồ A(hình 56) Tháng - Tháng có nhiệt cao - Tháng có nhiệt thấp Tháng...
 • 21
 • 771
 • 3

giao an địa 6 - học kì 2

giao an địa lý 6 - học kì 2
... lớn - Việt Nam nằm đới nhiệt đới 5./ Dặn dò : - Về nhà học từ bài17 đến 22 .( trừ 21 ) - Chuẩn bò : Giờ sau kiểm tra 45’ Tuần : 29 Tiết : 29 Ngày 25 /2 /20 08 Bài 23 : SÔNG VÀ HỒ I./ Mục tiêu : - Học ... lớn - thời gian chiếu sáng năm chênh lệch Hai đới ôn hoà(ôn đới) 23 o27’Bắc  66 o30’Bắc 23 o27’ Nam 66 o30’Nam Góc chiếu sáng thời gian chiếu sáng năm chênh lệch lớn Hai đới lạnh.(Hàn đới) 66 o30’Bắc ... thiệu học sinh quan sát bảng thống kê tình H 1./ Thời tiết va khí hậu thời tiết số đòa phương a./ Thời tiết Khu vực BRvó tuyến Hà Nội TPHCM Ngày 21 / 02 Nhiệt độ 23320 c 21 / 02 21/ 02 18 – 25 0c 22 ...
 • 30
 • 766
 • 3

bộ giáo án địa 6 cực hay và chi tiết (cả năm)

bộ giáo án địa lý 6 cực hay và chi tiết (cả năm)
... gọi vòng cực bắc - Vĩ tuyến 66 03N giới hạn cuói mà ánh sáng mặt trời chi u xuông đợc bề mạt traí đất vào ngày 22 -6 vĩ tuyến gọi vòng cực nam ) - Càng hai cực số có ngày đêm dài suốt 24 h thay đổi ... đại dơng lục địa nửa cầu bắc +Lục địa :chi m 60 ,6% +Đại dơng :Chi m 39,4% -Tỉ lệ diện tích lục địa đại dơng nửa cầu nam +Lục địa chi m 19% +Đại dơng chi m 81% Bài tập - Các lục địa á, Âu, Phi, ... tuyến 60 33Bắc Nam đờng ? (Vào ngày 22 -6 ngày 22-12 vĩ độ 66 033 bắc nam có tợng ngày đêm dài suốt 24 h - Vĩ tuyến 66 033B giới hạn cuối mà ánh snág mặt trời chi u đợc xuông mặt đất nửa cầu Bắc vào...
 • 70
 • 841
 • 3

Giao an Dia Ly lop 6

Giao an Dia Ly lop 6
... 22 /6 22/12 độ dài ngày, đêm đuểm D D’ vĩ tuyến 66 033’ Bắc Nam nửa địa cầu nào? -Vĩ tuyến 66 033’ Bắc Nam đường gì? - Vào ngày 22 /6 22/12, Ngày Vĩ độ 22 /6 66 ộ33phútB 66 độ 33phút N 66 độ33phútB 66 độ ... Đông Hạ 1 86( 6Tháng) 1 86( 6Tháng) 1 86( 6Tháng) 1 86( 6Tháng Mùahè 1 -6 tháng Hạ Đông Đông hạ Mùa đông 1-6Tháng Củng cố (3phút ) - Dựa vào H24: Em phân tích tượng ngày, đêm dài ngắn khác ngày 22 /6 22/12? ... ý kiên 39 Giáo án DIA LY Điểm Giáo viên: Trần Văn Xứng 10 Câu 2(0,25đ):Thời gian trái đất chuyển động 1vòng quỹ đạo A 365 ngày 6giờ B.536ngày 6giờ B 3 56 ngày 6giờ D 63 5ngày 6giờ Câu3 (0,25đ):Trái...
 • 81
 • 2,634
 • 11

Giáo án Địa 6

Giáo án Địa lý 6
... phán chia cạc vnh âai nhiãût 2/ Sỉû phán chia bãư màût trại âáút cạc âåïi khê háûu theo vé âäü Cọ âåïi khê háûu: âåïi nọng , âåïi än ho, âåïi lảnh Hai âåïi än ho 23027'B - 66 033'B 23027'N - 66 033'N ... sinh hoảt âäüng nhọm tr låìi cáu hi SGK Nhọm 1: 2; phán têch biãøu âäư nhëãt âäü lỉåüng mỉa H55 Nhọm 3: Phán têch biãưu âäư H 56 Nhọm 4: Phán têch biãøu âäư H 57 Giạo viãn gi hc sinh âải diãûn ... , ạnh sạng nọng Ngy 21/3 xn phán nỉía H nỉía cá bàõc l ngy chê cáưu bàõc , nỉía cáưu nam l 22 /6 l ma gç ? nỉía cáưu nam l thu phán ngy gç / ma gç ? Ngy 23/9 thu phán l ma chuøn tiãúp giỉỵa ma...
 • 61
 • 317
 • 0

giao an dia ly 6 (tron bo-cuc hay)

giao an dia ly 6 (tron bo-cuc hay)
... 22 -6 22-12 dộ dài ngày đêm điểm D D vĩ tuyến 66 033bắc nam hai nửa cầu nh ? Vĩ tuyến 60 33Bắc Nam đờng ? (Vào ngày 22 -6 ngày 22-12 vĩ độ 66 033 bắc nam có tợng ngày đêm dài suốt 24 h - Vĩ tuyến 66 033B ... nh ? Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời - GV chuẩn kiến thức - Vào ngày 22 -6 22-12 địa điểm ở: + Vĩ tuyến 66 033b + Vĩ tuyến 66 033N Có ngày đêm dài suốt 24 h - Từ vòng cực đến cực hai bán cầu số ngày ... đất Hoạt đông Thầy trò Hoạt động 1: Bớc 1: GV: Hớng dẫn học sinh quan sát địa cầu tranh cấu tạo Trái Đất - Quan sát tranh H 26- SGK em cho biết cấu tạo Trái Đất gồm lớp ? - Các lớp có đặc điểm...
 • 71
 • 670
 • 3

GIÁO ÁN ĐỊA 6 - TRỌN BỘ

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 6 - TRỌN BỘ
... - Mùa nóng bán cầu Bắc mùa lạnh bán cầu Nam - Nửa cầu Nam - Nhận chếch xa Mặt Trời - Ở nửa cầu Bắc - Trái ngược - Xích đạo - Lượng nhiệt ánh sáng nửa cầu Bắc Nam nhận - Mùa xuân (2 1-3 -> 22 -6 ) ... - Học - Làm 1/17 V) Rút kinh nghiệm: - Học sinh thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trả lời a) Hà Nội -> Viêng Chăn: Tây Nam Hà Nội -> Gia-cac-ta: Nam Hà Nội -> Ma-mi-la: Đông Nam Cu-a-la Lăm-pơ -> ... hạ (22 -6 -> 2 3-9 ) Mùa thu ( 2 3-9 -> 2 2-1 2) Mùa đông (2 2-1 2 -> 2 1-3 ) - Vùng ôn đới Châu u - Không nước ta nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa - Hai mùa: mưa nắng Miền Bắc có mùa không rõ - m lòch...
 • 95
 • 711
 • 7

Giáo án địa 6

Giáo án địa lý 6
... 23027B nam nm v no? Giáo án địa lí 40 **** Nguyn Th Thanh **** ? Cỏc ng vũng cc Bc Nam v Chớ tuyn Nam: 23033N ? Vũng cc Bc: 66 033;B ? Vai trũ ca cỏc ng trờn Vũng cc Nam: 66 033N ? Nhit thay i ... lp v khớ a) Khớ ỏp Giáo án địa 36 **** Nguyn Th Thanh **** GV dn dt n khỏi nim L sc nộn ca khụng khớ ? Dng c o khớ ỏp Nu > 760 mm thy ngõn: ỏp cao GV gii thiu thờm Nu < 760 mm thy ngõn: ỏp thp ... gi thay i theo vi mt t v tuyn my? ú l V tuyn 66 033B: Vũng cc Bc ng gỡ? V tuyn 66 033N: Vũng cc Nam 22/12: tng t HS tho lun nhúm: H25 Ngy 22 /6: ? 22 /6, ti D ngy ờm ntn? Ti vũng cc Bc: ngy di 24h...
 • 50
 • 338
 • 1

Giáo án Địa lớp 6

Giáo án Địa Lý lớp 6
... THCS Triu Thun Giáo án địa lí - Nghiờn cu trc bi 12 Nhn bit c im mụi trng i núng? ============ Bi :12 THC HNH NHN BIT C IM MễI TRNG I NểNG A.Mc tiờu: 29 Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí 1.Kin ... Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí ============ Bi :KIM TRA MT TIT A.Mc tiờu: 1.Kin thc: Sau bi hc ny hc sinh cn phi: - Cng c nhng kin thc ó hc 35 Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí - Rốn luyn ... mụi trng 38 Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí ============ Chng III: MễI TRNG I ễN HO HOT NG KINH T CA CON NGI I ễN HO Bi 13 39 Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí MễI TRNG I ễN HO A.Mc tiờu:...
 • 196
 • 596
 • 10

Giáo án Địa lớp 6

Giáo án Địa Lý lớp 6
... THCS Triu Thun Giáo án địa lí - Nghiờn cu trc bi 12 Nhn bit c im mụi trng i núng? ============ Bi :12 THC HNH NHN BIT C IM MễI TRNG I NểNG A.Mc tiờu: 29 Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí 1.Kin ... Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí ============ Bi :KIM TRA MT TIT A.Mc tiờu: 1.Kin thc: Sau bi hc ny hc sinh cn phi: - Cng c nhng kin thc ó hc 35 Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí - Rốn luyn ... mụi trng 38 Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí ============ Chng III: MễI TRNG I ễN HO HOT NG KINH T CA CON NGI I ễN HO Bi 13 39 Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí MễI TRNG I ễN HO A.Mc tiờu:...
 • 196
 • 272
 • 1

Giáo án Địa lớp 6

Giáo án Địa Lý lớp 6
... THCS Triu Thun Giáo án địa lí - Nghiờn cu trc bi 12 Nhn bit c im mụi trng i núng? ============ Bi :12 THC HNH NHN BIT C IM MễI TRNG I NểNG A.Mc tiờu: 29 Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí 1.Kin ... Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí ============ Bi :KIM TRA MT TIT A.Mc tiờu: 1.Kin thc: Sau bi hc ny hc sinh cn phi: - Cng c nhng kin thc ó hc 35 Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí - Rốn luyn ... ============ 38 Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí Chng III: MễI TRNG I ễN HO HOT NG KINH T CA CON NGI I ễN HO Bi 13 MễI TRNG I ễN HO 39 Trờng THCS Triu Thun Giáo án địa lí A.Mc tiờu: 1.Kin thc: Sau...
 • 196
 • 423
 • 2

Giáo án Địa lớp 6

Giáo án Địa lý lớp 6
... chênh lệch tháng cao Bài tập 2: Quan sát hình 56, 57 trang 66 điền vào bảng sau: Nhiệt độ lượng mưa Tháng có nhiệt độ cao ? Tháng có nhiệt độ cao ? Tháng có lượng mưa cao Tuần 26 Tiết 26 Ngày soạn:09/3/2007 ... gì?……………………………………………………… 46 Dựa vào hinh 55 trang 65 điền vào bảng sau: 2/a Nhiệt độ: Cao Trò số 2/b Lượng mưa: Cao Trò số Tháng Thấp Trò số Tháng Tháng Thấp Trò số Nhiệt độ chênh lệch tháng cao Tháng Lượng ... ) Tháng Mưa(mm) 18 14 16 35 110 160 150 145 158 10 140 11 55 12 25 -Hãy tính tổng lượng mưa năm .mm -Hãy tính tổng lượng mưa tháng:5 ,6, 7,8,9,10 mm -Hãy tính tổng lượng mưa tháng:11,12,1,2,3,4...
 • 63
 • 308
 • 0

Xem thêm