Giới thiệu môn học lập trình game

Bài 5: Tin Quản lý Visual Foxpro - Giới thiệu môn học - Lập trình trong môi trường Visual Foxpro

Bài 5: Tin Quản lý Visual Foxpro - Giới thiệu môn học - Lập trình trong môi trường Visual Foxpro
... dòng lệnh TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO 12 SOẠN THẢO CHƯƠNG TRÌNH TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO 13 LƯU CHƯƠNG TRÌNH  C1: Bấm CTRL – W  C2: File – Save (Save As) TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO 14 THỰC ... TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH  Khởi tạo chương trình  Soạn thảo chương trình  Lưu chương trình  Thực sửa lỗi chương trình  Chạy thử TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO ... giaiptb2.prg TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH(Cont)  Thuận   lợi Có thể thay đổi nội dung thực lại Có thể thực nhiều nơi (Menu, Form, Toolbar, , chương trình khác) TIN QUẢN LÝ - VISUAL...
 • 45
 • 445
 • 0

Giới thiệu môn học chương trình dịch

Giới thiệu môn học chương trình dịch
... loại chương trình dịch Trình biên dịch → Có nhiệm vụ dịch chương trình từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác (chương trình thực thi được) → Chương trình nên cải tiến cách hay cách khác  Trình thông dịch ... viên  Học kỹ thuật, thuật toán, công cụ chương trình dịch Học cách sử dụng chương trình dịch (và chương trình gỡ rối) hiệu  Hiểu hành vi chương trình Học cách xây dựng hệ thống lớn đáng tin ... http://www.cse.unsw.edu.au/~cs3131/ Trang web môn học (cho hai lớp K51CC K51CD): http://www.coltech.vnu.vn/courses/ Chương trình dịch gì? Mã nguồn Chương trình dịch Mã đích Lỗi  Nhận dạng chương trình hợp lệ (hay không)...
 • 30
 • 176
 • 0

Giới thiệu môn học ngôn ngữ lập trình C

Giới thiệu môn học ngôn ngữ lập trình C
... Minh Châu FOTECH VNU Ph c thảo nội dung môn h c Giới thiệu lập trình, ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ C+ + C c phép toán, kiểu liệu bản, c u tr c điều khiển Chương trình Mảng Con trỏ xâu ký tự C u ... khích thảo luận tập, phải đ c lập th c làm • Mọi đoạn mã chương trình trích từ sách từ chương trình kh c phải ghi rõ ràng nguồn g c • Sinh viên không c ng t c lập trình, không chép chương trình ... phần chương trình sinh viên kh c • Những hành động coi quay c p – chép làm phần làm sinh viên kh c – cho sinh viên kh c xem làm – thảo luận với sinh viên kh c chi tiết đến m c có số đoạn chương trình...
 • 5
 • 540
 • 1

Giới thiệu môn học Ngôn ngữ lập trình C++

Giới thiệu môn học Ngôn ngữ lập trình C++
... chương trình giống © 2004 Trần Minh Châu FOTECH VNU Phác thảo nội dung môn học Giới thiệu lập trình, ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ C++ Các phép toán, kiểu liệu bản, cấu trúc điều khiển Chương trình ... phải độc lập thực làm • Mọi đoạn mã chương trình trích từ sách từ chương trình khác phải ghi rõ ràng nguồn gốc • Sinh viên không cộng tác lập trình, không chép chương trình phần chương trình sinh ... VNU Môi trường lập trình • Sinh viên tuỳ ý lựa chọn, môi trường lập trình phải thoả mãn chuẩn ANSI/ISO C++ • Môi trường cung cấp lớp: – gcc 3.2.x Redhat 9.0 (máy selablinux) – Dev -C++ MS-Windows...
 • 5
 • 233
 • 0

Bài 1: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Bài 1: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - GIỚI THIỆU MÔN HỌC
... 2009 Khoa CNTT - HKHTN © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c ánh giá k t qu môn h c h iá ô ánh giá k t qu môn h c h iá ... Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c N id dung ch h Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c ng t ì h trình Ph n m m s d ng t môn h c ô Môi tr ng l p trình – Microsoft Visual ... Subject: [Web2 -Lop] – [MSSV] – N i dung tiêu [Web2 Lop] – Ví d : • Web2 -0 4TN – 04TN000 – Xin phuc khao diem LT • Web2 06TN – 06TN000 – Xin phuc khao diem TH Web2 -0 6TN 13 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN...
 • 4
 • 287
 • 3

Giới thiệu môn học Nhập môn Lập trình pot

Giới thiệu môn học Nhập môn Lập trình pot
... trình C – Trần Đan Thư Bài tập Kỹ thuật lập trình (tập 1) – Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Phần mềm, ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ sử dụng môn học: C Môi trường lập trình: Borland C Visual C++ console ... Hình thức học Lên lớp GV trình bày nguyên tắc, ý tưởng SV trao đổi trực tiếp với GV vấn đề thắc mắc SV tích cực tham gia vào buổi học: trả lời câu hỏi, giải tập Tự học nhà Thực hành lập trình, giải ... vào học kỳ (20%) Thi viết cuối khóa (80%) Thực hành: Thi hình thức lập trình phòng máy vào cuối khóa Kết sau cùng: (Điểm LT + Điểm TH)/2 Tài liệu - phần mềm Tài liệu tham khảo Giáo trình Lập trình...
 • 9
 • 203
 • 0

Nhập môn lập trình (đặng bình phương) giới thiệu môn học

Nhập môn lập trình (đặng bình phương)  giới thiệu môn học
... đồ, …  Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C  Cấu trúc chương trình viết ngôn ngữ lập trình cấp cao (C/C++) Tuần 2:  Kiểu liệu phép toán số học, luận lý  Nhập xuất liệu Giới thiệu môn học VC & ... trình hữu ích khác  Kỹ thuật lập trình đệ quy  Kỹ thuật lập trình với tập tin  Kỹ thuật lập trình bit Giới thiệu môn học VC & BB Tài liệu tham khảo Tự học lập trình C 21 ngày, NXB Đà Nẵng ...  Đặng Bình Phương dbphuong@fit.hcmus.edu.vn Đặng Bình Phương dang2@vnn.vn Nhóm giảng viên hướng dẫn thực hành  Giới thiệu môn học VC & BB Nội dung môn học Tuần 1: Các khái niệm lập trình...
 • 8
 • 103
 • 0

môn học quá trình và thiết bị truyền khối giới thiệu môn học

môn học quá trình và thiết bị truyền khối giới thiệu môn học
... ứng thích hợp GIỚI THIỆU MƠN HỌC Thủy Truyền nhiệt Truyền khối Phản ứng Vị trí mơn học GIỚI THIỆU MƠN HỌC Nội dung mơn học Chương 1: Khái niệm  Định nghĩa phân loại q trình truyền khối  Các biểu ... Định nghĩa  Tĩnh học sấy  Động học sấy  Thiết bị sấy Nội dung mơn học GIỚI THIỆU MƠN HỌC Tài liệu học tập  Tài liệu học tập  Bải giảng Q trình thiết bị Truyền Khối  Vũ Bá Minh - Kỹ Thuật Phản ... rắn  Thiết bị trích ly Nội dung mơn học GIỚI THIỆU MƠN HỌC Chương 5: Hấp phụ  Định nghĩa phân loại  Chất hấp phụ  Q trình hấp phụ  Thiết bị hấp phụ Chương 6: Sấy  Định nghĩa  Tĩnh học sấy...
 • 33
 • 322
 • 0

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH- GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C ppsx

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH- GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C ppsx
... thân ngôn ngữ B, KenThompson, Bell Telephone  Là ngôn ngữ lập trình c c u tr c phân biệt chữ Hoa - thường (case sensitive)  ANSI C Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C VC & BB Giới thiệu Ưu điểm C ... trình (Trình COMPILE)  Chạy chương trình nguồn (Trình RUNTIME)  Sửa lỗi chương trình nguồn (Trình DEBUG) .C/ .CPP OBJ EXE Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C VC & BB Giới thiệu Môi trường lập trình ... VC & BB Nội dung Giới thiệu Bộ từ vựng C Cấu tr c chương trình C Một số ví dụ minh họa Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C VC & BB Giới thiệu Giới thiệu  Dennis Ritchie Bell Telephone...
 • 14
 • 253
 • 0

Bài giảng nhập môn ngôn ngữ lập trình - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C potx

Bài giảng nhập môn ngôn ngữ lập trình - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C potx
... VC VC & & BB BB Nội dung Giới thiệu Bộ từ vựng C Cấu tr c chương trình C Một số ví dụ minh họa Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C VC VC & & BB BB Giới thiệu Giới thiệu  Dennis Ritchie Bell ... thân ngôn ngữ B, KenThompson, Bell Telephone  Là ngôn ngữ lập trình c c u tr c phân biệt chữ Hoa - thường (case sensitive)  ANSI C Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C VC VC & & BB BB Giới thiệu ... chương trình (Trình COMPILE)  Chạy chương trình nguồn (Trình RUNTIME)  Sửa lỗi chương trình nguồn (Trình DEBUG) .C/ .CPP OBJ EXE Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C VC VC & & BB BB Giới thiệu ...
 • 14
 • 687
 • 3

Giáo trình Thiết kế trang phục IV - Phần 1 : giới thiệu môn học doc

Giáo trình Thiết kế trang phục IV - Phần 1 : giới thiệu môn học doc
... http://www.hcmute.edu.vn Giáo trình Thiết kế trang phục IV Biên soạn : KS Huỳnh Thị Kim Phiến MỤC LỤC - - Trang Phần thứ GIỚI THIỆU MÔN HỌC I Tầm quan trọng đặc điểm môn học II Mục tiêu môn học ... HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Truong DH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn Giáo trình Thiết kế trang phục IV Biên soạn : KS Huỳnh Thị Kim Phiến PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU MÔN HỌC  -I.TẦM ... trường Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đưa y phục truyền thống vào chương trình giảng dạy chuyên ngành may với tên gọi môn học Thiết kế trang phục IV Qua môn học này, người học trang...
 • 7
 • 504
 • 7

SLIDE - TIN HỌC CƠ SỞ - GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH pps

SLIDE - TIN HỌC CƠ SỞ - GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH pps
... dung Giới thiệu Bộ từ vựng C Cấu trúc chương trình C Một số ví dụ minh họa Tin học sở A - Đặng Bình Phương & VC BB Giới thiệu Giới thiệu  Dennis Ritchie Bell Telephone năm 1972  Tiền thân ngôn ... Tiền thân ngôn ngữ B, KenThompson, Bell Telephone  Là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc phân biệt chữ Hoa - thường (case sensitive)  ANSI C Tin học sở A - Đặng Bình Phương & VC BB Giới thiệu Ưu điểm ... chương trình nguồn (Trình EDIT)  Biên dịch chương trình (Trình COMPILE)  Chạy chương trình nguồn (Trình RUNTIME)  Sửa lỗi chương trình nguồn (Trình DEBUG) .C/.CPP OBJ EXE Tin học sở A - Đặng...
 • 14
 • 209
 • 2

Bài tập lớn môn học lập trình J2ME đề tài game bắn gạch

Bài tập lớn môn học lập trình J2ME đề tài game bắn gạch
... sinh kiện tạo xử lý tương ứng V Thực đề tài Yêu cầu đề tài - Tên đề tài: Game bắn gạch - Yêu cầu thực hiện: + Thực đón làm bóng chạy lên phá viên gạch phía + Game có level, xong level 1( bóng) ... hưởng lợi từ Game API MIDP 2.0 không lập trình viên Game lập trình viên cần sử dụng tính đồ họa cao cấp Ý tưởng Game API việc giả định hình game tập hợp layer (lớp) Ví dụ như: game đua xe hình ... 2.0, thay đổi lớn (ngoài API cho game) Form Item - Hỗ trợ lập trình viên Game cách tung Game API: Có lẽ Sun kịp nhận thị trường đầy tiềm thiết bị di động lĩnh vực Game Với MIDP 1.0 lập trình viên...
 • 23
 • 750
 • 0

[Lập và phân tích dự án cho kỹ sư] Giới thiệu môn học

[Lập và phân tích dự án cho kỹ sư] Giới thiệu môn học
... phương án đầu tư xét có lợi hay không phương án có lợi nhất?” Mở rộng hơn, Kinh tế Kỹ thuật xét đến câu hỏi “Đầu tư vào dự án có lợi nhất?” cần thiết cho kỹ sư, nhà quản lý MỤC TIÊU MÔN HỌC Môn học ... viên phân tích lựa chọn dự án đầu tư, đặc tả dòng tiền tệ cho dự án kỹ thuật đánh giá chúng từ quan điểm dòng tiền tệ trước thuế sau thuế Sau tham gia khóa học này, sinh viên có thể: Phân tích ... PHƯƠNG ÁN THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI Kiểm tra kỳ (chương 4) NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 5: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC Chương 6: TÍNH TOÁN KHẤU HAO VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN SAU...
 • 9
 • 244
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu môn học vị trí của môn học trong chương trình học đại họcgiới thiệu môn học vị trí môn học trong chương trình học đại họcgioi thieu ng ng lap trinh pho bien hien naymôn học lập trình c trên windows bài tập thực hànhđề cương môn học lập trình windowscác qui định môn học lập trình c trên windowsgiới thiệu ngôn ngữ lập trình ctự học lập trình game flashgiới thiệu ngôn ngữ lập trình javatự học lập trình gamegiáo trình môn học lập trình windows visual c với mfcmôn học lập trình hướng đối tượnggiới thiệu ngôn ngữ lập trình luagiới thiệu ngôn ngữ lập trình phpgiới thiệu ngôn ngữ lập trình vb netPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. Quả