Chủ đề địa lý nông nghiệp địa lý 9 nguyễn thị hiển

Ôn tập củng cố kiến thức vật 9 nguyễn thị ngọc mai

Ôn tập củng cố kiến thức vật lý 9 nguyễn thị ngọc mai
... cua m a c h : Rj^j = SQRQ + R = 594 Q _ UAB Ciidng dong dien t r o n g mach : I = R _ 240 594 td A Cong suat t i e u t h u cua m o i den : ^4) = R Q I ^ r= Ri2 = 0 ,98 W = 58,8 W => Cac den k h o ... 19* _ U D i e n t r d den ; R, = —!L l _ 12^ = 20 Q •c!ml 7>2 1 (Hinh Trildnghap V i U i = U2 ; I i = I2 Triidng 1. 19) ^ hop ( H i n h ^A = 1.20) U2 => R A B = Vdi Ul U-Ui _ RAB Rg _ Hinh 1. 19 ... can dat mat de cd the n h i n h thay anh S' ciia S •S Hinh 1.8 Hinh 1 .9 Xac dinh tren hinh ve anh A'B' cua vat A B ( H i n h 1 .9) va vung dat mat de nhin thay anh r'Hi; V!ENT!MHBiHHTHUAM 17 Cho...
 • 122
 • 59
 • 0

giáo án bài vấn đề phát triển nông nghiệpđịa 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài vấn đề phát triển nông nghiệp – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... đại - Chuyển từ NN tự cấp tự túc sang NN hàng hóa Nền nông nghiệp cổ truyền - Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công Nền nông nghiệp hàng hóa - Sản xuất quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc GIÁO ÁN ĐỊA ... ĐỊA LÍ 12 - Năng suất lao động thấp - Năng xuất lao động cao - Sản xuất tự cấp tự túc, đa canh - Sản xuất hàng hóa, cmh, Liên kết nông công nghiệp - Người sx quan tâm nhiều đến sản lượng - Người ... khu công nghiệp, đô thị, thành phố lớn Phân tích thuận lợi, khó khăn - Diện tích trồng rau, đậu liên tục tăng tập trung GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 phát triển, phân bố công nghiệp? Cơ cấu công nghiệp? ...
 • 7
 • 779
 • 3

Giáo án địa 12 - Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp pdf

Giáo án địa lý 12 - Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp pdf
... Nền nông nghiệp nhiệt đới có thuận lợi khó khăn gì? Hãy cho ví dụ chứng minh nước ta phát triển ngày có hiệu nông nghiệp nhiệt đới Câu 2: Hãy phân biệt số nét khác nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp ... công nghiệp: ăn - ý nghĩa việc phát triển Hình thức: Cặp/ cá nhân ? Nêu ý nghĩa việc phát triển công nghiệp ? Nêu điều kiện phát triển công nghiệp nước ta? công nghiệp + Sử dụng hợp lí tài nguyên ... hàng xuất quan ? Dựa vào đồ nông- lâm- thủy sản Việt Nam, nêu trọng phân bố công nghiệp - Điều kiện phát triển: vùng chuyên canh công + Thuận lợi: (Về tự nhiên, xã nghiệp hội) Bước 2: HS trả lời,...
 • 11
 • 2,828
 • 7

bài giảng địa 12 bài 22 vấn đề phát triển nông nghiệp

bài giảng địa lý 12 bài 22 vấn đề phát triển nông nghiệp
... công nghiệp ăn quả: 1.3.1 Cây công nghiệp: * Ý nghĩa việc phát triển công nghiệp Sử dụng hợp tài nguyên  Dựa vào sgk, nêu ý nghĩa việc phát đa dạng Sử dụng tốt nguồn lao động nông nghiệp, triển ... 1.3.1 Cây công nghiệp: * Ý nghĩa việc phát triển công nghiệp: * Tình hình sản xuất: * Cây công nghiệp lâu năm : * Cây công nghiệp hàng năm:  Có xu hướng tăng suất  Các công nghiệp hàng năm: ... công nghiệp, cho biết nước ta có loại công nghiệp lâu năm phân bố chủ yếu đâu ? Tốc độ phát triển so với công nghiệp hàng năm Dựa vào lược đồ lược đồ công nghiệp, cho biết nước ta có loại công nghiệp...
 • 29
 • 409
 • 0

Hướng dẫn ôn tập Địa 10 chủ đề Địa tự nhiên đại cương

Hướng dẫn ôn tập Địa lý 10 chủ đề Địa lý tự nhiên đại cương
... sinh học ôn tập tốt hơn, chọn chuyên đề Hướng dẫn ôn tập Địa 10 - chủ đề Địa tự nhiên đại cương , sơ tổng kết dạng câu hỏi thuyết chủ yếu quy trình xử lí dạng câu hỏi Chuyên đề xây dựng ... ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG Các câu hỏi thuyết đa dạng Tựu chung lại, phân chúng thành số dạng chủ yếu sau đây: Dạng giải Trong phần kiến thức Địa 10 - chủ đề Địa tự nhiên đại cương, học ... nâng cao gồm: Địa tự nhiên đại cương, Địa lí dân cư, Địa lí kinh tế đại cương Trong đó, Địa tự nhiên đại cương phần có khối lượng kiến thức lớn khó Trong phần kiến thức này, đề thi học sinh...
 • 46
 • 3,058
 • 25

skkn hướng dẫn ôn tập và trả lời câu hỏi trong chủ đề địa các vùng kinh tế trung tâm giáo dục thuowg xuyên vĩnh phúc

skkn hướng dẫn ôn tập và trả lời câu hỏi trong chủ đề địa lý các vùng kinh tế trung tâm giáo dục thuowg xuyên vĩnh phúc
... chuyên đề đơn vị trung tâm gdtx tỉnh vĩnh phúc Chuyên đề Hớng dẫn ôn tập trả lời câu hỏi chủ đề địa vùng kinh tế với chuyên đề hớng dẫn ôn tập trả lời câu hỏi phần kiến thức lại chơng trình Địa ... dụng chuyên đề III dạng tập phơng pháp đặc trng để giảI tập chủ đề địa vùng kinh tế IV Hớng dẫn ôn tập trả lời câu hỏi chủ đề Địa vùng kinh tế v kết triển khai chuyên đề trung tâm gdtx tỉnh ... giáo viên dạy học ôn thi giúp học sinh làm thi môn Địa có chất lợng tốt hơn, chọn chuyên đề Hớng dẫn ôn tập trả lời câu hỏi chủ đề Địa vùng kinh tế, sơ tổng kết dạng câu hỏi thuyết chủ...
 • 37
 • 306
 • 0

Nâng cao vai trò của hiệp hội để quản và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa ở Việt Nam

Nâng cao vai trò của hiệp hội để quản lý và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam
... đến sở luận, nhấn mạnh khái niệm quyền sở hữu công nghiệp, dẫn địa lý, quản thƣc thi quyền sở hữu công nghiệp dẫn địa lý, vai trò của tổ chức liên quan, vai trò hiệp hội công tác quản thực ... thống thuyết sở hữu công nghiệp, quản sở hữu công nghiệp, thực thi quyền sở hữu công nghiệp, dẫn địa lý, biện pháp công nghệ, vai trò hiệp hội chuyên ngành; - Khảo sát thực trạng quản thực ... Tổng quan sở hữu công nghiệp 1.1.1 Khái niệm sở hữu công nghiệp Quyền sở hữu công nghiệp quyền tổ chức, cá nhân tài sản đối tƣợng sở hữu công nghiệp tạo nắm giữ Quyền sở hữu công nghiệp đƣợc...
 • 90
 • 429
 • 2

Ôn thi TN chủ đề địa dân cư

Ôn thi TN chủ đề địa lý dân cư
... giàu tài nguyên thi n nhiên - Phân bố không nông thôn thành thị: + Nông thôn: 73,1%, có xu hướng giảm + Thành thị: 26,9%, có xu hướng tăng - Sự phân bố dân chưa hợp lí làm ảnh hưởng lớn đến việc ... dịch cấu dân số nông thôn thành thị - Mở rộng thị trường xuất lao động, đẩy mạnh đào tạo người lao động có tay nghề cao, có tác phong công nghiệp - Phát triển công nghiệp miền núi nông thôn nhằm ... Vì phân bố lại dân lao động phạm vi nước cần thi t b Một số phương hướng biện pháp thực thời gian vừa qua - Tuyên truyền thực sách kế hoạch hoá dân số có hiệu - Phân bố lại dân lao động hợp...
 • 10
 • 180
 • 1

Ôn thi TN chủ đề địa các ngành kinh tế

Ôn thi TN chủ đề địa lý các ngành kinh tế
... chuyển dịch cấu kinh tế dối với phát triển kinh tế? : Chuyển dịch cấu KT có ý nghĩa chiến lược tăng trưởng KT CNH – HĐH đất nước, góp phần: + Chống tụt hậu xa kinh tế + Tạo tiền đề cho việc đẩy ... : Kinh tế nơng thơn nước ta chuyển dịch theo xu hướng ? -Cơ cấu kinh tế nơng thơn bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa đa dạng hóa + Sản xuất hàng hố nơng nghiệp + Đa dạng hố kinh tế ... MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CƠNG NGHIỆP Câu : Trình bày nhận xét cấu ngành cơng nghiệp theo ngành, theo thành phần Kinh tế theo lãnh thổ?Nêu số ngun nhân dẫn đến thay đổi cấu ngành Cơng...
 • 11
 • 229
 • 1

Ôn thi TN chủ đề Địa các ngành kinh tế (2)

Ôn thi TN chủ đề Địa lý các ngành kinh tế (2)
... Trong chủ đề ngành kinh tế giáo viên sử dụng Atlat để đề kiểm tra, đề thi tương đối nhiều đa dạng từ mức độ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng Sau số gợi ý để ôn tập phần kỹ năng: Bài 22: Vấn đề ... giáo khoa Atlat không trùng khớp ( trung tâm công nghiệp phần trên) Ngoài chủ đề sách giáo khoa có thêm sản xuất muối ( Atlat không) Atlat có khu kinh tế biển sách giáo khoa lại không cập nhật ... gần đây, hầu hết kỳ thi Tốt nghiệp THPT mức độ đề phần kỹ 50% số điểm, nên việc dạy cho học sinh biết cách sử dụng kỹ địa cần thi t Do thói quen, học sinh thụ động học cách máy móc nên giáo...
 • 3
 • 95
 • 1

Địa Lí 12 Bài 22 – Vấn đề phát triển nông nghiệp

Địa Lí 12 Bài 22 – Vấn đề phát triển nông nghiệp
... dạng hóa nông nghiệp? Gợi ý trả lời: Đa dạng hóa nông nghiệp nước ta đồng nghĩa với việc phát triển chăn nuôi, trồng công nghiệp dài ngày, ăn Trong đó, có hiệu kinh tế cao, nên công nghiệp, đạc ... có nhiều kinh nghiệm - Ngành công nghiệp chế biến ngày phát triển - Nhu cầu thị trường lớn - Chính sách khuyến khích phát triển Nhà nước b/ Việc phát triển công nghiệp ăn đem lại nhiều ý nghĩa ... doạ diện rộng -Công nghiệp chế biến chưa đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính như: EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ… 3/ Tại đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ăn lại góp phần phát huy mạnh nông nghiệp nhiệt đới nước...
 • 2
 • 5,674
 • 24

Địa lí 12 bài 22 : Vấn đề phát triển nông nghiệp docx

Địa lí 12 bài 22 : Vấn đề phát triển nông nghiệp docx
... dạng hóa nông nghiệp? Gợi ý trả lời: Đa dạng hóa nông nghiệp nước ta đồng nghĩa với việc phát triển chăn nuôi, trồng công nghiệp dài ngày, ăn Trong đó, có hiệu kinh tế cao, nên công nghiệp, đạc ... - Ngành công nghiệp chế biến ngày phát triển - Nhu cầu thị trường lớn - Chính sách khuyến khích phát triển Nhà nước b/ Việc phát triển công nghiệp ăn đem lại nhiều ý nghĩa to lớn: - Cung cấp ... động nông nghiệp, đa dạng hóa nông nghiệp Tạo nguồn nhiên liệu cho nông nghiệp chế biến Là mặt hàng xuất quan trọng, nâng cao thu nhập người dân khu vực trung du miền núi + Điều kiện phát triển...
 • 3
 • 816
 • 2

Xem thêm