Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Thuât Điện Cao Áp

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp chương 3

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp chương 3
... 18 ,37 5 11 21 12 14,625 11 21 14 18 ,37 5 Trần Tử Bình - HTĐ.K35 Trang 16 đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp 3. 3 .3. 2- Phơng án - Các cột thu lôi phía trạm 110kV đợc bố trí độc lập cột số có độ cao ... cột 3; 4;5 (3 ữ = 17m; khoảng cách từ đến (3 4)= 20 ,35 m ) Đoạn (4ữ5): = + 20,5 = 20,9.m Đoạn (3 5): = 13 + 20,5 = 24,27.m Trần Tử Bình - HTĐ.K35 Trang đồ án tốt nghiệp p= r= Kỹ thuật điện cao áp ... HTĐ.K35 Trang đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp 3. 3.1- Các công thức sử dụng để tính toán - Độ cao cột thu lôi: h =hx + (3 1) Trong đó: + hx : độ cao vật đợc bảo vệ + : độ cao tác dụng cột...
 • 22
 • 386
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp chương 4

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp chương 4
... - HTĐ.K35 Trang đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp Is đs I t Hình (4 : Dạng sóng dòng sét 1) 4. 3- trình tự tính toán Trạm điện thiết kế có điện áp 110/35kV, phía 110kV mạng điện có trung tính ... vào (4 ) ta có: 1,82.10 2.2,5 4. 2,05 + 2,5 = 57,6 R coc = + ln . ln 2 4. 2,05 2,5 2.3, 14. 2,5 4, 75.10 Trần Tử Bình - HTĐ.K35 Trang đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp Vậy điện ... đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp Khi điện trở nối đất nhỏ tản dòng điện với mật độ lớn, tác dụng nối đất tốt an toàn Nhng để đạt đợc trị số điện trở nối đất nhỏ tốn tính toán ta phải...
 • 15
 • 519
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật điện cao áp pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật điện cao áp pptx
... HTĐ.K35 Trang 29 đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp Dấu trừ (-) thể điện áp ny ngợc dấu với thnh phần điện áp khác công thức (2 36).Vì thnh phần ny lm giảm điện áp cách điện bị sét đánh 2.4.1.1- ... điện l sét đánh vo dây chống sét Trần Tử Bình - HTĐ.K35 Trang 41 đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp khoảng vợt gây sóng điện áp truyền cột điện, sóng ny gặp điện trở nối đất nhỏ nên điện áp ... phần lại điện áp công thức ( thuộc vo độ dốc a, thời gian t v độ cao dây dẫn Trần Tử Bình - HTĐ.K35 Trang 34 36 ) phụ đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp 2.4.2.1- Điện áp giáng chuỗi cách điện...
 • 83
 • 530
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật điện cao áp_Tính toán chỉ tiêu bảo về chống sét đường dây pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật điện cao áp_Tính toán chỉ tiêu bảo về chống sét đường dây pptx
... cột dây chống sét lân cận đỉnh cột Trang 10 đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp + Sét đánh vòng qua dây chống sét vo dây dẫn + sét đánh vo khoảng dây chống sét khoảng cột Cũng có sét đánh xuống ... cao trung bình dây chống sét + D12: khoảng cách dây pha v ảnh dây chống sét + d12: khoảng cách dây chống sét v dây pha Trang 13 đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp + h1: độ cao trung bình dây ... vi bảo vệ dây chống sét đợc thể nh ( hình 2-1 ) Trang đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp Dây chống sét 0,2h h hx 0,6h 1,2h hx Hình 2-1: Phạm vi bảo vệ dây chống sét Chiều rộng phạm vi bảo...
 • 37
 • 517
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp doc
... KV v da vo cao ca thit b ta b trớ ct thu lụi v tớnh toỏn cao ca chỳng 1- Cỏc cụng thc tớnh toỏn phm vi bo v ca cỏc ct thu sột - Chiu cao ca ct thu lụi: h = hx + h a Trong ú: hx : cao ca vt cn ... sột cú cao bng * Trng hp hai ct chng sột cú cao khỏc thỡ phm vi bo v c xỏc nh nh sau: - Gi s cú hai ct cú cao l h v h (h < h ) t cỏch mt khong l a 7.h (h 1, h < 30 m), vt cn bo v cú cao l ... vi bo v ca cỏc ct cú cao l h2 v cp ct cú cao l h1 ta ni lin li xỏc nh c gii hn ca phm vi bo v gia hai ct cú cao khỏc l h1 v h2 HBK - H Ni 10 ỏn tt nghip ỏp K thut in cao Formatted: Font: Times...
 • 110
 • 647
 • 3

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp chương 2 ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp chương 2 ppt
... 0,3) 16 ,2 7 ,2. 25 ,2 = 124 ,15kV 25 ,2 90.3 + 25 ,2 7 ,2 M dd ( t ) = 0 ,2. 9 ln ln + = 5 ,23 6 2. 9 7 ,2 1,3 + 25 ,2 7 ,2 25 ,2 90.3 + 25 ,2 M cs (t ) = 0 ,2. 16,2ln ln + = 9,46 1,3 .25 ,2 2.16 ,2 7 ,2 10 ... 13 52 1611 1870 21 29 23 88 26 47 390 724 1057 1390 1 724 20 57 23 90 27 24 3057 3390 465 8 72 128 0 1688 20 95 25 03 29 10 3318 3 726 4133 539 1 021 1503 1985 24 67 29 49 3431 39 12 4394 4876 613 1170 1 726 22 82 ... 3às) 90.t + 28 ,2 4 ,2 28 ,2 M dd ( t ) = 0 ,2. 12 ln ln + = 6,63 4 ,2 (1 + 0,3) .28 ,2 2. 12 90.t + 28 ,2 4 ,2 28 ,2 M cs ( t ) = 0 ,2. 16 ,2 ln ln + = 8,41 4 ,2 (1 + 0,3) .28 ,2 2.16 ,2 Bảng (2 5): Giá...
 • 33
 • 415
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp Đỗ Trọng Huỳnh

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp Đỗ Trọng Huỳnh
... SVTH: Đỗ Trọng Huynh – Lớp D4H3 Trang 48 Trường ĐH Điện Lực Đồ án tốt nghiệp môn Kỹ thuật điện Cao áp 3, Số lần phóng điện sét đánh vào đường dây Khi bị sét đánh, điện áp tác dụng vào cách điện ... cho phương án SVTH: Đỗ Trọng Huynh – Lớp D4H3 Trang 27 Trường ĐH Điện Lực Đồ án tốt nghiệp môn Kỹ thuật điện Cao áp 2, Tính toán cho phương án a, Độ cao tác dụng cột thu sét Để tính độ cao tác dụng ... Trường ĐH Điện Lực Đồ án tốt nghiệp môn Kỹ thuật điện Cao áp lần so với điện trở nối đất an toàn điện áp phận nối đất cao dẫn đến phóng điện ngược tới thiết bị điện trạm Do ta phải tính toán kiểm...
 • 106
 • 324
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - KỸ THUẬT ĐIỆN CAO

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - KỸ THUẬT ĐIỆN CAO
... 0,75.hc.(1 - HBK - H Ni hx ) h0 ỏn tt nghip ỏp K thut in cao - Nu cao ca vt cn bo v l: hx rxo = 1,5.hc.(1 - hc thỡ : hx ) 0,8h0 - Cỏc cụng thc trờn ch dựng trng hp ct thu sột cao ti 30 m Nu ct cao ... gian: a- Giai on phúng in tiờn o b- Hỡnh thnh khu vc ion hoỏ mónh lit gn mt t c- d: Giai on phúng in ngc HBK - H Ni ỏn tt nghip K thut in cao ỏp 1- Tia tiờn o; 2- Khu vc ion hoỏ mónh lit; 3- Dũng ... h - = 29 - = 21,5 (m) - Bỏn kớnh bo v ln nht gia hai ct l: cao bo v hx = 11 m Vỡ hx =11 m ...
 • 109
 • 374
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO HUYỆN MỚI TÂN THÀNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO HUYỆN MỚI TÂN THÀNH
... thuộc Bộ môn Kỹ Thuật Điện, đề tài Thiết kế cung cấp điện cho huyện Tân Thành hoàn thành Em chân thành cám ơn thầy hướng dẫn tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài Một lần xin chân thành cám ơn ... LUẬN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN Trang I Giới thiệu .1 1.1 Lưới điện lưới cung cấp điện 1.2 Những yêu cầu phương án cung cấp điện .1 1.2.1 Độ tin cậy cung cấp điện ... đích đề tài: Thiết kế trạm biến áp mạng lưới phân phối cung cấp cho phụ tải điện huyện Tân Thành Các nội dung đề tài: Chương I: Cơ sở lý luận thiết kế cung cấp điện Chương II: Tính toán phụ tải...
 • 113
 • 304
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN TÌM HIỂU CÁC KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM ĐIỆN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN TÌM HIỂU CÁC KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM ĐIỆN
... 1.2 Tại phải tiết kiệm điện năng: Tiết kiệm điện vấn đề thiết thực sống tiết kiệm điện hiểu cách đơn giản tiết kiệm điện tiết kiệm tiền” Nhiều người cho rằng, hô hào tiết kiệm điện cung không ... động Điện tiết kiệm năm, với t - số vận hành năm là: Svth: Huỳnh Quốc Duy Trang36 Chương 4: Các khả tiết kiệm việc sử dụng động ∆Atiết kiệm/ năm = ∆Ptiết kiệm x t Tiền tiết kiệm năm là: ∆Atiết kiệm/ năm ... Chương 2: Tiết kiệm điện chiếu sáng CHƯƠNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TRONG CHIẾU SÁNG 2.1 Sự quan trọng chiếu sáng Chiếu sáng ứng dụng điện nhằm mở rộng hoạt động người, ngày đêm, từ công nghiệp đến...
 • 101
 • 221
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 220 kV (TUYẾN TRÀ NÓC SÓC TRĂNG BẠC LIÊU)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 220 kV (TUYẾN TRÀ NÓC SÓC TRĂNG BẠC LIÊU)
... vực Thiết kế đường dây truyền tải điện không 220 kV Tuyến Trà Nóc Sóc Trăng - Bạc Liêu” cung cấp phần lớn nhu cầu sử dụng điện cho tỉnh miền cực Nam tổ quốc Tuyến đường dây Trà Nóc - Sóc Trăng ... ĐDTT 22 0kV CHƯƠNG III THIẾT KẾ PHẦN CƠ CHO ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 220 kV Tính toán thiết kế phần đường dây truyền tải nhằm chọn lựa phương pháp tối ưu cách bố trí lựa chọn loại cột cho đường dây ... đề tài thiết kế đường dây truyền tải điện 220 kV nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển phụ tải điện khu vực cho vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long nhằm truyền tải truyền công suất điện từ nhà máy điện...
 • 130
 • 333
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CAFATEX

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CAFATEX
... cụng ty c phn thy sn Cafatex 9.3 Gii thiu phn thit k cung cp in cho xng Tụm cụng ty c phn thy sn Cafatex: Cụng ty c phn thy sn Cafatex l mt cụng ty thy sn cú din tớch rng ln v l mt nhng cụng ty ... thit k cung cp in cho xng Tụm Cụng ty c phn thu sn Cafatex Bao gm chng: ỉ Chng 9: Gii thiu v Cụng ty c phn thu sn Cafatex SVTH: Nguyn Trung HIu Li núi u ỉ Chng 10: Tớnh toỏn c th cho Cụng ty c ... TNH TON C TH CHO XNG TễM CễNG TY C PHN THU SN CAFATEX 10.1 Tớnh toỏn ph ti Cụng ty c phn thu sn Cafatex 44 10.2 Chn mỏy bin ỏp in lc, mỏy phỏt d phũng cho Cụng ty c phn thu sn Cafatex ...
 • 173
 • 151
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP 220 110 22 kV

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP 220 110 22 kV
... Trạm biến áp trung gian hay gọi trạm biến áp khu vực thường có điện áp sơ cấp lớn (500, 220 , 110 kV) để liên lạc với phụ tải có điện áp khác (220 , 110, 22, 15 kV) trạm biến áp phân phối + Trạm biến ... đồ cấu trúc trạm biến áp HT HT 220 kV 220 kV 110 kV 110 kV 22 kV 22 kV - Sử dụng phụ tải không quan trọng - Trạm biến áp thường cho giai đoạn: + Giai đoạn 1: lắp MBA + Giai đoạn 2: sau trạm thiết ... 35 kV, 15 kV, 10 kV, kV, phía thứ cấp có loại điện áp 220 / 127 V, 380 /220 V 660 V - Theo cấu trúc chia thành trạm biến áp nhà trạm biến áp trời: + Trạm biến áp nhà: kiểu trạm mà toàn thiết bị điện...
 • 156
 • 406
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN KHAI THÁC PHẦN MỀM DOCWIN CỦA ABB

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN KHAI THÁC PHẦN MỀM DOCWIN CỦA ABB
... góp ý tất thầy Chương I: Giới thiệu sơ lược phần mềm DOCWin ABB CHƯƠNG I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC PHẦN MỀM DOCWIN CỦA ABB Đối với hệ thống điện lớn, tính toán để chọn thiết bị hay kiểm tra cố vấn đề ... Do hàng loạt phần mềm công cụ hỗ trợ đời, làm đơn giản nhiều tính toán hệ thống điện Với mục đích, phần mềm DOCWin ABB phần mềm công cụ giúp người thiết kế dễ dàng làm việc hệ thống điện hạ áp ... thác phần mềm DOCWin ABB khắc phục phần vấn đề khó khăn Mục đích phần mềm tính dòng điện ngắn mạch xảy đưa giải pháp lưạ chọn thiết bị tối ưu Do người thiết kế làm việc dễ dàng máy tính DOCWin...
 • 115
 • 385
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp khoa học kỹ thuậtđồ án tốt nghiệp kỹ thuật viễn thôngđồ án tốt nghiệp ky thuat thong tinmẫu tham khảo nội dung thuyết trình đồ án tốt nghiệp môn kỹ thuật điện cao ápđồ án kỹ thuật điện cao ápbáo cáo thực tập tốt nghiệp kỹ thuật điệnđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng chung cư cao tầng hồ hảo hớnđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng đại học kiến trúc hà nội thiết kế cao ốc hào mônđồ án tốt nghiệp hệ thống điệndo an tot nghiep phun xang dien tuđồ án tốt nghiệp thương mại điện tửcâu hỏi đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngđồ án tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thôngđồ án tốt nghiệp chuyên ngành điện công nghiệpđề tài đồ án tốt nghiệp ngành cơ điện tửĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây