Benzene

xử lý hơi Chloro benzene trong khí thải công nghiệp

xử lý hơi Chloro benzene trong khí thải công nghiệp
... mụi hu c cú c im gn ging vi Chlorobenzene 1.2.1 S lan truyn ca Chlorobenzene Cho n nay, cha cú thụng tin no chng t rng Chlorobenzene xut hin mt cỏch t nhiờn Chlorobenzene c thi mụi trng khụng ... Chlorobenzene din rt chm hoc l khụng phõn hy.[12] Lê Minh Phơng CNMT K47 ỏn tt nghip 1.2.2 Tớnh bn vng ca Chlorobenzene a Trong mụi trng khụng khớ: Theo ti liu [12], chu k bỏn hy ca Chlorobenzene ... PHP NGHIấN CU 2.1 C s thuyt 2.1.1 Cỏc phng phỏp x Chlorobenzene Hin nay, trờn th gii v Vit Nam ó s dng rt nhiu phng phỏp khỏc x lý, tiờu hycỏc cht POPs v ú cú c Chlorobenzene Cú th lit kờ...
 • 72
 • 1,043
 • 4

Xăng máy bay và xăng ô tô thành phẩm. Xác định benzene và toluene bằng phương pháp sắc ký

Xăng máy bay và xăng ô tô thành phẩm. Xác định benzene và toluene bằng phương pháp sắc ký
... phẩm cháy 2 -Xăng máy bay II – Xác định hàm lượng toluene benzene phương pháp sắc khí 1.Giới thiệu sắc Sắc (Chromatography) phương pháp tách, phân ly, phân tách chất dựa vào phân bố ... dòng thổi ngược phương pháp nạp mẫu.Các van hải chuyển sang chế độ dòng thổi ngược thời điểm xác định cho cấu tử không thích hợp không vào cột B - Xác định sắc đồ peak benzene, toluene chất chuẩn ... nồng độ chất tách khỏi cột sắc ) thành đại lượng điện có chức phát đo độ lớn cấu tử khỏi cột sắc ký. Vì dejector định phần độ nhạy cũa độ xác phương pháp Trong phương pháp ta dung đầu dò dẫn nhiệt...
 • 12
 • 291
 • 1

Cá nhân phơi nhiễm với Benzene của các nhóm người dân được lựa chọn và tác động của phương thức đi lại tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cá nhân phơi nhiễm với Benzene của các nhóm người dân được lựa chọn và tác động của phương thức đi lại tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
... Environment http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012 08.086 Lan, T.T.N., Binh, N.T.T., Minh, P.A., Minh, N.H.N., Kondo, A., Kaga, A., 2010 Realworld emission factors of benzene, toluene, ethylbenzene ... Toxics Monitoring Program (UATMP) From: http:// www.epa.gov/ttn/atw/hlthef /benzene. html US EPA, 2012b Benzene From: http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef /benzene. html Wang, Y., Ren, X., Ji, D., Zhang, ... Vietnam, RON92 and RON95, were analysed Petrol was diluted in benzene- free carbon disulphide containing IS and injected into the gas chromatograph for quantification Approximately, the indoor benzene...
 • 8
 • 249
 • 0

báo cáo hóa học:" Multiple synchronous primary malignancies induced by benzene exposure: a case report" docx

báo cáo hóa học:
... Nakao A, Sakagami K, Nakata Y, Komazawa K, Amimoto T, Nakashima K, Isozaki H, Takakura N, Tanaka N: Multiple hepatic adenomas caused by long-term administration of androgenic steroids for aplastic ... Esophagogastroscopy and histopathological analysis of the biopsy specimen revealed a basaloid squamous cell carcinoma (Figure 1) The patient underwent a radical operation of esophageal carcinoma CT of abdomen ... later, three synchronous primary neoplasms including a basaloid squamous cell carcinoma of the esophagus, primary hepatocellular carcinoma and well-differentiated squamous cell carcinoma of the gum...
 • 4
 • 156
 • 0

Báo cáo hóa học: " Catalytic ozone oxidation of benzene at low temperature over MnOx/Al-SBA-16 catalyst" pdf

Báo cáo hóa học:
... S: Catalytic oxidation of benzene with ozone over Mn ion-exchanged zeolites Catal Commun 2007, 8:557-560 Sahledemessie E, Devulapelli V: Vapor phase oxidation of dimethyl sulfide with ozone over ... http://www.nanoscalereslett.com/content/7/1/14 (Mn nitrate), to investigate the effect of Mn precursors on the catalytic ozone oxidation of benzene Experimental details Synthesis of MnOx/Al-SBA-16 catalysts The detailed procedure ... precursors were used to synthesize mesoporous catalysts for the catalytic ozone oxidation of benzene by impregnating Al-SBA-16 with Mn The 100 Benzene Conversion Benzene Conversion COx Yield 80 80 60...
 • 5
 • 167
 • 0

thiết kế tháp thu hồi Benzene từ khí cốc

thiết kế tháp thu hồi Benzene từ khí cốc
... thay việc thu hồi lại tận dụng cách triệt để nguồn lượng khai thác cần thiết ngày trở nên phổ biến Chính mà việc thu hồi Benzene thô từ khí cốc ( sản phẩm từ trình cốc hóa, cung cấp than cốc cho ... vào tháp để thu hồi benzen thô từ khí cốc 2.2 Sơ đồ công nghệ Hình 1: Sơ đồ công nghệ thu benzen thô từ khí cốc (xem vẽ) Trong sơ đồ dòng, thiết bị kí hiệu sau: Các thiêt bị: Ký hiệu Tên thiết ... vào tháp giải nhiệt ( XIII) bơm tuần hoàn trở lại tháp làm nguội khí cốc Tháp hấp thụ hoạt động khoảng 300C, xảy trình truyền khối Khí cốc lên từ đáy tháp tiếp xúc với dầu than đá từ đỉnh tháp...
 • 53
 • 432
 • 3

phân tích benene trong nước giải khát và tìm hiểu cơ chế hình thành benzene

phân tích benene trong nước giải khát và tìm hiểu cơ chế hình thành benzene
... PHƢƠNG PHÁP ĐỊNH LƢỢNG BENZENE TRONG NƢỚC GIẢI KHÁTKHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ TẠO THÀNH BENZENE- ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ HÌNH THÀNH BENZENE 2.1 ĐỊNH LƢỢNG BENZENE TRONG NƢỚC GIẢI KHÁT[19],[25],[27],[31],[32],[33],[36] ... Benzene đất giải phóng phần vào không khí hóa hơi, phần nhỏ vào nước mặt nước ngầm Benzene không khí quay trở lại đất, nước theo nước mưa - Benzene nước giải khát theo tài liệu hình thành phản ... LƢỢNG BENZENE TRONG NƢỚC GIẢI KHÁTKHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ TẠO THÀNH BENZENE Ề XUẤT CƠ CHẾ HÌNH THÀNH BENZENE 29 2.1 ĐỊNH LƢỢNG BENZENE TRONG NƢỚC GIẢI KHÁT 29 2.1.1 Thiết bị...
 • 98
 • 388
 • 3

thiết kế thiết bị hấp phụ tầng sôi để hấp phụ benzene trong không khí bằng than hoạt tính

thiết kế thiết bị hấp phụ tầng sôi để hấp phụ benzene trong không khí bằng than hoạt tính
... 60 2: Thiết bị lọc Hình 1: Sơ đồ cơng nghệ hấp phụ benzene khơng khí hệ thống hấp bị phòng sơi sử dụng than phụ tầng cháy 3 :Thiết hoạt tính 61 4,6: Thiết bị làm lạnh 5: Bể chứa 62 7: Thiết bị ngưng ... Các chất hấp phụ thường dùng: • Than hoạt tính • Silicagen • Zeolit • Chất dẻo xốp • Nhơm oxit hoạt tính Thiết bị hấp phụ: 7.1 Hấp phụ tĩnh: Pha khí cho chuyển động qua tầng hạt chất hấp phụ cố ... cơng việc sau Trong phạm vi đồ án ta xác định hệ thống hấp phụ tầng sơi để tách benzene từ khơng khí than hoạt tính Đi sâu vào việc tính tốn thiết kế thiết bị hệ thống ta tính vận tốc khí tháp, đường...
 • 31
 • 1,881
 • 10

thiết kế hệ thống thiết bị thu hồi benzene thô từ khí cốc

thiết kế hệ thống thiết bị thu hồi benzene thô từ khí cốc
... tách naphtalen từ nước kĩ thu t tốt hơn, chi phi thao tác không lớn Sơ đồ công nghệ điển hình thu hồi benzene thô từ khí cốc Sơ đồ công nghệ điển hình thu hồi benzene thô từ khí cốc khác với sơ ... công nghệ Thu hồi benzene thô từ khí cốc mô tả hình trang bên Khí cốc làm lạnh máy làm lạnh cuối đến 25 – 30 0C đưa vào tháp thu hồi Benzene từ tháp sang tháp khác, sau khí cốc khử hết Benzene ... Đồ án trình thiết bị GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Thông Ý NGHĨA KINH TẾ KỸ THU T CỦA ĐỒ ÁN Kĩ thu t thu hồi Benzene từ khí cốc đóng vai trò to lớn kinh tế xã hội ngành kĩ thu t đặc biệt ngành...
 • 33
 • 145
 • 0

Đánh giá tác dụng bài tập Dưỡng sinh của Nguyễn Văn Hưởng trên đối tượng công nhân phơi nhiễm xăng dầu có hội chứng nhiễm độc benzene nghề nghiệp

Đánh giá tác dụng bài tập Dưỡng sinh của Nguyễn Văn Hưởng trên đối tượng công nhân phơi nhiễm xăng dầu có hội chứng nhiễm độc benzene nghề nghiệp
... Bộ giáo dục v đo tạo Bộ y tế Trờng đại học y H Nội võ LƯU HO ĐáNH GIá TáC DụNG BI TậP DƯỡNG SINH nguyễn văn hởng TRÊN đối tợng CÔNG NHÂN PHƠI NHIễM XĂNG DầU HộI CHứNG NHIễM ĐộC BENZEN NGHề NGHIệP ... dng sinh YHCT T kinh nghim ca bn thõn b lit na ngi tai bin mch mỏu nóo ễng v th ó nghiờn cu v xõy dng bi dng sinh kt hp gia kinh nghim ca dng sinh YHCT vi YHH [23]: - K tha truyn thng dng sinh ... ti: ỏnh giỏ tỏc dng bi Dng sinh ca Nguyn Vn Hng trờn i tng cụng nhõn phi nhim xng du cú hi chng nhim c benzene ngh nghip vi cỏc mc tiờu c th sau: ỏnh giỏ tỏc dng bi dng sinh ca Nguyn Vn Hng trờn...
 • 102
 • 405
 • 1

PHƢƠNG PHÁP ĐỊNH LƢỢNG BENZENE TRONG NƢỚC GIẢI KHÁT-KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ TẠO THÀNH BENZENE-ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ HÌNH THÀNH BENZENE

PHƢƠNG PHÁP ĐỊNH LƢỢNG BENZENE TRONG NƢỚC GIẢI KHÁT-KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ TẠO THÀNH BENZENE-ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ HÌNH THÀNH BENZENE
... kim loại đó, cách tốt nhằm hạn chế ngăn cản tạo thành benzene cách ly yếu tố ảnh hưởng Đối với ion kim loại Cu: hạn chế hoạt tính xúc tác cách sử dụng ligand tạo phức EDTA Trang 78 Hình 2.18 Phức ... 12.00 Hình 2.11 Ảnh hưởng benzoic acid (benzoate) lên tạo thành benzene  Nhận xét kết luận: - Nồng độ benzoic acid yếu tố định phản ứng tạo thành benzene - Phản ứng hình thành benzene tăng gần ... nghiệm ta thấy pH có ảnh hưởng lớn đến khả hình thành benzene Trên hình cho ta thấy nồng độ ion H+ thấp lượng benzene tạo thành nhỏ Theo thí nghiệm, hàm lượng benzene tạo thành mạnh pH = 2, giảm...
 • 53
 • 169
 • 0

thiết kế tháp loại đĩa chóp tròn để chưng cất hỗn hợp benzen – toluen ở áp suất thưởng với năng suất theo sản phẩm đỉnh(benzene) là 2 kgs

thiết kế tháp loại đĩa chóp tròn để chưng cất hỗn hợp benzen – toluen ở áp suất thưởng với năng suất theo sản phẩm đỉnh(benzene) là 2 kgs
... cách tổng hợp Nhiệm vụ đồ án thiết kế tháp loại đĩa chóp tròn để chưng cất hỗn hợp Benzen Toluen áp suất thưởng với suất theo sản phẩm đỉnh(Benzene) kg/s có nổng độ 95% phần khối lượng benzen, ... gồm benzen toluen Sản phẩm đáy chủ yếu toluen benzen Phương pháp chưng cất : Các phương pháp chưng cất phân loại theo : - Áp suất làm việc :  Áp suất thấp  Áp suất thường  Áp suất cao  ... phần đỉnh tháp - Cấp nhiệt đáy tháp băng đốt gián tiếp + Yêu cầu thiết bị: - Thiết bị làm việc áp suất thường P = atm - Loại tháp: Đĩa chóp tròn + Các thông số ban đầu - Hỗn hợp ban đầu: + Benzen: ...
 • 30
 • 1,003
 • 1

CHAPTER 2 DRUGS BASE d ON a SUBSTI TUTED BENZENE RING

CHAPTER 2  DRUGS BASE d ON a SUBSTI TUTED BENZENE RING
... to afford (36-5) Base catalyzed of that product with rhodanine (36-6) leads to aldol condensation to afford (36-7) Catalytic hydrogenation then reduces the double bond to afford the antidiabetic ... comparable pKAs Treatment with sodium azide and hydrochloric acid leads to 1,3 addition of the elements of hydrazoic acid 2. 3 ARYLSULFONIC ACID DERIVATIVES 65 to the nitrile and the formation ... secondary amine duloxetine (23 -5) [23 ] 60 DRUGS BASED ON A SUBSTITUTED BENZENE RING N-demethylation is a well-recognized drug metabolism transform that more often than not leads to the inactivation...
 • 46
 • 79
 • 0

Xem thêm