CHUYÊN ĐỀ PHÓNG XẠ HẠN NHÂN

Bài tập trắc nghiệm hạt nhân nguyên tử chuyên đề phóng xạ

Bài tập trắc nghiệm hạt nhân nguyên tử  chuyên đề phóng xạ
... Từ hạt nhân phóng hạt α hạt β - 226 Ra chuỗi phóng xạ liên tiếp, hạt nhân tạo 88 thành 218 214 224 A B C D 84 X 82 83 Câu 41:Một chất phóng xạ lúc đầu có độ phóng xạ 8Ci Sau ngày độ phóng xạ ... nguyên tử Mg B số nguyên tử Na nhiều gấp lần số nguyên tử Mg C số nguyên tử Mg nhiều gấp lần số nguyên tử Na D số nguyên tử Mg nhiều gấp lần số nguyên tử Na Câu 50: Đồng vị Na 24 chất phóng xạ tạo ... lượng chất phóng xạ nguyên 1/ chất nguyên tố X, có chu kỳ bán rã T sau thời gian t = T, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác số hạt nhân lại chất phóng xạ X A B...
 • 7
 • 236
 • 0

Chuyên đề: PHÓNG XẠ pot

Chuyên đề: PHÓNG XẠ pot
... Câu 41:Một chất phóng xạ lúc đầu có độ phóng xạ 8Ci Sau ngày độ phóng xạ 4,8Ci Hằng số phóng xạ chất là: A 0,255 B 0,355 C 0,455 D.0,655 210 84 Po Câu 42:Hạt nhân Pôlôni chất phóng xạ có chu kì ... chất phóng xạ X Ban đầu, thời gian phút có 3200 nguyên tử chất X phóng xạ, sau (kể từ thời điểm ban đầu) phút có 200 nguyên tử phóng Chu kì bán rã chất phóng xạ A B C D Cau 13: Độ phóng xạ tượng ... chất phóng xạ 58,933 u; 1u = 1,66.10-27 kg Chu kì bán rã chất phóng xạ ? A 1,78.108 s B 1,68.108 s C 1,86.108 s D 1,87.108 s Câu 61: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T =10s Lúc đầu có độ phóng...
 • 8
 • 2,204
 • 19

Chuyên đề 9: Phóng xạ- hạt nhân

Chuyên đề 9: Phóng xạ- hạt nhân
... biến đổi hạt nhân, hạt nhân 238 U chuyển thành hạt nhân 234 U 92 92 phóng A hạt α hai hạt prơtơn B hạt α hạt êlectrơn C hạt α nơtrơn D hạt α pơzitrơn Câu 20: Sự phóng xạ phản ứng hạt nhân loại ... Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclơn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng ... nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ β-, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prơtơn khác C Trong phóng xạ β, có bảo tồn điện tích nên số prơtơn bảo tồn D Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ hạt nhân...
 • 50
 • 1,745
 • 22

Ôn thi đại học môn Vật lý: Chuyên đề 9 - Phóng xạ, hạt nhân

Ôn thi đại học môn Vật lý: Chuyên đề 9 - Phóng xạ, hạt nhân
... DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ CHUN ĐỀ 9: PHĨNG XẠ, HẠT NHÂN - ĐT: 016 89. 996 .187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HẠT NHÂN NGUN TỬ PHẦN I KIẾN ... – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ CHUN ĐỀ 9: PHĨNG XẠ, HẠT NHÂN - ĐT: 016 89. 996 .187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com Lực tương tác nuclơn hạt nhân lực hút, gọi lực hạt nhân, có ... C 238 92 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ CHUN ĐỀ 9: PHĨNG XẠ, HẠT NHÂN - ĐT: 016 89. 996 .187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com Câu 20: Trong vật hạt nhân, ...
 • 50
 • 1,180
 • 0

chuyên đề ôn thi đại học môn lý phóng xạ, hạt nhân - vũ đình hoàng

chuyên đề ôn thi đại học môn lý phóng xạ, hạt nhân - vũ đình hoàng
... Rơ - d - pho, bắn phá hạt nhân nitơ 14 N hạt α , hạt nhân nitơ 18 bắt giữ hạt α để tạo thành flo F khơng bền, hạt nhân phân rã tạo thành hạt nhân BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ ... khơng xảy Câu 31(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclơn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng ... riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 32(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 31T + D → He + X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He...
 • 50
 • 765
 • 0

Khen thưởng đột xuất, chuyên đề, phong trào của các tổ chức hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân pdf

Khen thưởng đột xuất, chuyên đề, phong trào của các tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân pdf
... cá nhân lập thành tích đột xuất (được tặng Bằng khen) Văn qui định Luật Thi đua, khen thưởng Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đợt thi đua phong trào thi đua, chuyên đề Luật Thi đua, khen ... Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức nộp hồ sơ Ban thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 01 Cán nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ quy định ghi phiếu hẹn Tổ chức nhận kết Sở Nội vụ ... thi đua, chuyên đề Luật Thi đua, khen thưởng Nội dung Văn qui định Tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập Công văn số 4015/UBND- thể dẫn đầu phong trào thi đua VX, ngà ...
 • 4
 • 912
 • 0

Khen thưởng đột xuất, chuyên đề, phong trào của các tổ chức hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân. potx

Khen thưởng đột xuất, chuyên đề, phong trào của các tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân. potx
... Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị Khen thưởng đột xuất, chuyên đề, phong trào tổ chức hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân Phòng Nội vụ Cán phòng ... cá nhân lập thành tích đột xuất (được tặng Bằng khen) Văn qui định Luật Thi đua, khen thưởng Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đợt thi đua phong trào thi đua, chuyên Luật Thi đua, khen thưởng ... ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét duyệt Phòng Nội vụ nộp hồ sơ Ban Thi đua -Khen thưởng Sở Nội vụ; Phòng Nội vụ nhận kết Sở Nội vụ có thông báo Phòng Nội vụ cấp huyện trả kết giải cho tổ chức, ...
 • 4
 • 638
 • 1

CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 9 PHÓNG XẠ HẠT NHÂN

CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 9 PHÓNG XẠ HẠT NHÂN
... CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 9: PHÓNG XẠ - HẠT NHÂN CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ I KIẾN THỨC CHUNG: TÓM TẮT CÔNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN NÊU CẤU TẠO HẠT NHÂN, ... RIÊNG BÀI TOÁN 2: TÍNH SỐ HẠT, ĐỒNG VỊ BÀI TOÁN 3: ĐỘ HỤT KHỐI, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT, ĐỘ BỀN VỮNG HẠT NHÂN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2: PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN I KIẾN THỨC ... PHƯƠNG TRÌNH PHÓNG XẠ, NÊU CẤU TẠO HẠT TẠO THÀNH BÀI TOÁN 2: TÍNH LƯỢNG CHẤT PHÓNG XẠ (CÒN LẠI, ĐÃ PHÂN RÃ, CHẤT MỚI ); TỈ SỐ PHẦN TRĂM GIỮA CHÚNG BÀI TOÁN 3: TÍNH CHU KỲ T, HẰNG SỐ PHÓNG XẠ λ BÀI...
 • 2
 • 115
 • 1

CHUYÊN đề IX PHÓNG xạ, hạt NHÂN

CHUYÊN đề IX  PHÓNG xạ, hạt NHÂN
... trình biến đổi hạt nhân, hạt nhân 238 92 U chuyển thành hạt nhân 92 U phóng A hạt α hai hạt prơtơn B hạt α hạt êlectrơn C hạt α nơtrơn D hạt α pơzitrơn Câu 20: Sự phóng xạ phản ứng hạt nhân loại ? ... Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclơn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng ... n phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 38 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Dùng prơtơn có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân...
 • 50
 • 188
 • 0

Tìm hiểu hoạt động biên tập - xuất bản sách chuyên đề phóng sự hội của Nhà xuất bản Lao động - hội

Tìm hiểu hoạt động biên tập - xuất bản sách chuyên đề phóng sự xã hội của Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
... II: HOẠT ĐỘNG BIÊN TẬP - XUẤT BẢN SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHÓNG SỰ XÃ HỘI CỦA NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG-XÃ HỘI VÀ LOẠI SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHÓNG SỰ XÃ HỘI CỦA NHÀ ... nội dung đề tài gồm chương: - Chương I: Một số vấn đề lý luận sách chuyên đề phóng hội - Chương II: Hoạt động biên tập - xuất sách chuyên đề phóng hội Nhà xuất Lao động hội - Chương ... chưa có đề tài nghiên cứu hoạt động biên tập - xuất loại sách Trong phạm vi Khoá luận này, sâu vào tìm hiểu hoạt động biên tập xuất loại sách chuyên đề phóng hội Nhà xuất Lao động hội III...
 • 77
 • 1,047
 • 4

chuyen de phong chong te nan xa hoi

chuyen de phong chong te nan xa hoi
... pháp luật + Tích cực học tập, lao động, tham gia hoạt động tập thể xã hội + Biết tự chủ giúp tránh xa ma tuý + Cảnh giác, đề phòng với thủ đoạn rủ rê, mời mọc, lừa gạt Bài giảng kết thúc Xin chân...
 • 18
 • 861
 • 7

1 so PP tao hung thu cho HS khi hoc chuyen de phong chong te nan xa hoi

1 so PP tao hung thu cho HS khi hoc chuyen de phong chong te nan xa hoi
... tỵng vi ph¹m H×nh thøc ®· xư lÝ Truy tè Xư lÝ hµnh chÝnh Ma t 87 10 9 71 / 82 16 / 27 Cê b¹c 42 18 5 18 / 97 24/ 88 M¹i d©m 1/ 2 1/ 5 Nh÷ng chiÕn c«ng xt s¾c cđa c¸c chiÕn sÜ c«ng an Qn CÇu GiÊy ... - GV cho HS diƠn tiĨu phÈm t¸c ®éng Häc sinh lµm g× ®Ĩ phßng, chèng tƯ n¹n x· héi: - HS dÉn ch¬ng tr×nh - HS s¾m vai víi tiĨu phÈm “Chun ë qu¸n Game” - HS nªu c©u hái: + Theo c¸c b¹n, b¹n HS ®ã ... chÝnh lµ mét biƯn ph¸p ®Ĩ t¹o høng thó, thu hót chó ý cđa häc sinh vµo bµi häc Trường THCS Tây Sơn 11 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Mét sè gi¶i ph¸p t¹o høng thó cho HS  §Ĩ lµm ®ỵc nh vËy, t«i ®· su tÇm...
 • 27
 • 456
 • 2

Xây dựng chuyên đề phòng chống các tệ nạn hội HIV trong trường học

Xây dựng chuyên đề phòng chống các tệ nạn xã hội HIV trong trường học
... Trường thcs đông ngũ Chuyên đề ngoại khoá phòng chống tệ nạn hội - HIV/ AIDS Câu 1: HIV là: A Vi rút gây suy giảm miễn dịch mắc phải; B Là ... gia đình, rối loạn trật tự an toàn hội; C Dễ bị lây nhiễm HIV Có thể dẫn đến chết cách nhanh chóng; D Tất phương án 10 Câu 11: Trẻ vị thành niên nên: A Học cách tự bảo vệ để có sống an toàn ... nhiễm HIV không ? A.Có; B.Không 10 Câu 9: Em đồng ý với ý kiến sau ? A Thấy người buôn bán ma tuý lờ coi không biết; B Dùng thử ma tuý lần không sao; C Ma tuý, mại dâm đường lây nhiễm bệnh hội, ...
 • 14
 • 384
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 9 phóng xạ hạt nhânchuyên đề 1 chiến tranh nhân dân tiểu luận về chuyên đề 1;bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩatrong tình hình mới đối tượng 4công tác đề phòng và hạn chế tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở pjicochuyên đề phản xạchuyên đề khúc xạ ánh sángcách phòng chống phóng xạ hạt nhânquy định vận chuyển chất phóng xạchuyên đề phương pháp giải nhanh hóa vô cơ hữu cơchuyên đề quản trị nguồn nhân lựcchuyên đề về quản trị nhân sựan toàn phóng xạ hạt nhâncông thức giải nhanh phóng xạ hạt nhânquy định về vận chuyển chất phóng xạchuyên đề vật lý hạt nhân khócác chuyên đề vật lý hạt nhânTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CAchương 6 phương pháp phân tích khối lượngphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Đáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnslide thuyet trinh quan tri tai chinhKỹ năng tạo động lực làm việcBài 8. Nhiễm sắc thểBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngNghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vân