VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG TIN VAY VỐN NGÂN HÀNG

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được pdf

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được pdf
... … Số: ……… GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH Kính gửi: …………………… (tên quan cấp giấy phép, xác nhận thông báo) Phần Thông tin tổ chức, doanh ... Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 3.7 Kết thực thủ tục hành chính: Văn xác nhận thông báo hoạt động bưu 3.8 Lệ phí: Hiện chưa thu loại lệ phí chưa ... thoại: ………………………… E-mail: Phần Nội dung đề nghị cấp lại (Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính /văn xác nhận thông báo hoạt động bưu với lý sau: Phần...
 • 4
 • 480
 • 0

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH/CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH pdf

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH/CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH pdf
... tháng … năm ………… tiếp nhận hồ đề nghị cấp (giấy phép bưu chính/ văn xác nhận thông báo hoạt động bưu chính /giấy phép nhập tem bưu chính) (tên doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân) Hồ …………… (tên doanh ... (tên doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân) giải theo quy định pháp luật bưu NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ (Ghi rõ họ tên người tiếp nhận hồ sơ) ...
 • 2
 • 3,099
 • 0

MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH pot

MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH pot
... sơ thông báo hoạt động bưu phù hợp với quy định pháp luật bưu - Loại dịch vụ /hoạt động bưu chính: - Phạm vi cung ứng dịch vụ /hoạt động bưu chính: - Phương thức cung ứng dịch vụ /hoạt động bưu chính: ... hoạt động cung ứng dịch vụ /hoạt động bưu chính: (Tên tổ chức, doanh nghiệp) có trách nhiệm thông báo với Sở Thông tin Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoạt động chi nhánh, văn ... diện đại diện doanh nghiệp địa bàn (nội dung ghi văn xác nhận thông báo hoạt động bưu Bộ Thông tin Truyền thông cấp) QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA Nơi nhận: - (Tên tổ chức, doanh nghiệp); …………… NGƯỜI...
 • 2
 • 880
 • 7

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH docx

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH docx
... thoại: ………E-mail: Phần Nội dung đề nghị cấp lại (Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính/ văn xác nhận thông báo hoạt động bưu với lý sau: Phần Tài ... tính xác tính hợp pháp nội dung giấy đề nghị hồ sơ, tài liệu kèm theo Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam có liên quan quy định giấy phép bưu chính/ văn xác nhận thông báo hoạt động ... ghi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /giấy chứng nhận đầu tư /giấy phép thành lập): Địa trụ sở chính: (địa ghi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /giấy chứng nhận đầu tư /giấy phép...
 • 4
 • 380
 • 0

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH doc

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH doc
... Phần Nội dung thay đổi (Tên tổ chức, doanh nghiệp) thông báo số nội dung thay đổi so với hồ đề nghị cấp giấy phép bưu chính /xác nhận thông báo hoạt động bưu cấp sau: Nội dung thay đổi: ... tính xác tính hợp pháp nội dung giấy thông báo hồ sơ, tài liệu kèm theo Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam có liên quan quy định giấy phép bưu chính /văn xác nhận thông báo hoạt động ... ghi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /giấy chứng nhận đầu tư /giấy phép thành lập): Địa trụ sở chính: (địa ghi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /giấy chứng nhận đầu tư /giấy phép...
 • 4
 • 3,085
 • 2

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Gia hạn, xác nhận thông tin thay đổi vào giấy phép thành lập (đặt) Văn phòng đại diện tại Việt Nam potx

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Gia hạn, xác nhận thông tin thay đổi vào giấy phép thành lập (đặt) Văn phòng đại diện tại Việt Nam potx
... - Nội dung hoạt động: Kèm theo đơn Giấy phép thành lập (đặt) Văn phòng đại diện nói Chúng cam kết thực quy định pháp luật Việt Nam Văn phòng đại diện Việt Nam nhà xuất bản, tổ chức phát hành ... hành xuất phẩm nước quy định pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan ……., ngày … tháng … năm … Đại diện có thẩm quyền nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất phẩm nước (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh...
 • 2
 • 2,219
 • 0

Tài liệu Văn bản xác nhận giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay pdf

Tài liệu Văn bản xác nhận giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay pdf
... Thành phần hồ sơ Văn đề nghị xác nhận hạ, cất cánh cảng hàng không, sân Thành phần hồ sơ bay Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Giờ hạ, cất cánh đề nghị phải ... TTHC:Điện văn xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Hãng hàng không gửi văn đề nghị xác nhận nghị hạ, cất cánh đến Cục HKVN Giải thủ Cục HKVN điều phối, ban hành văn hạ, cất tục cánh ... hạ, cất cánh đề nghị phải phù hợp với Nghị định số giới hạn khai thác công bố cảng 83/2007/NĐ-CP ng hàng không, sân bay ...
 • 3
 • 223
 • 0

Văn bản xác nhận thời điểm niêm yết các thủ tục: thi hành án, thừa kế… pdf

Văn bản xác nhận thời điểm niêm yết các thủ tục: thi hành án, thừa kế… pdf
... trấn (trong hành từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn thông báo niêm yết Phòng Công chứng tài sản: thi hành án, thừa kế… địa phương; Văn thông báo niêm yết Phòng Công ... thừa kế… địa phương; Văn thông báo niêm yết Phòng Công chứng tài sản: thi hành án, thừa kế… người để lại tài sản thừa kế; Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều ... việc thực TTHC: Văn xác nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định - Nộp phận tiếp nhận trả kết hồ sơ Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn (trong hành từ thứ hai...
 • 4
 • 380
 • 0

Xác nhận hộ nghèo vay vốn ppt

Xác nhận hộ nghèo vay vốn ppt
... nghị vay vốn Đối với tổ tự quản nghèo phải có danh sách hộ nghèo đề nghị vay vốn (mẫu số 02/V-TQGN) Thành phần hồ sơ Biên xét duyệt vay vốn CMND người vay người thừa kế Sổ hộ KT3 có tên người vay ... ngân hàng để nhận tiền Ban Xóa đói giảm nghèo việc làm phường-xã, thị trấn thông Bước báo cho Tổ trưởng tổ tự quản xóa đói giảm nghèo biết để mời hộ thành viên vay vốn đến nhận tiền vay vốn Hồ sơ ... đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo Công văn hướng dẫn số (Mẫu số 1/V-TQGN); 04/HD-X Danh sách hộ nghèo đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo (Mẫu số 02/V-TQGN 2A/VTQGN);...
 • 5
 • 492
 • 0

Xác nhận tình trạng nhà, đất: - Xác nhận nhà, đất không tranh chấp; - Bảo lãnh nhập khẩu; - Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; - Vay vốn ngân hàng… doc

Xác nhận tình trạng nhà, đất: - Xác nhận nhà, đất không tranh chấp; - Bảo lãnh nhập khẩu; - Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; - Vay vốn ngân hàng… doc
... mẫu tờ khai Mẫu đơn xác nhận tình trạng nhà, đất Văn qui định Công văn số 6332/SXD-CCQNĐ ng Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Người xác nhận phải chủ sở hữu nhà đất phải có mặt để ... UBND phường - xã, thị trấn (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin xác nhận tình trạng nhà, đất (02 mẫu đơn) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất ở; Các giấy ... Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí Xác nhận tình trạng 2.000 đồng/trường Thông tư liên tịch số nhà, đất: 93/2001 hợp Kết việc thực TTHC: Giấy xác nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn...
 • 4
 • 8,805
 • 50

Xác nhận phương án vay vốn sản xuất pdf

Xác nhận phương án vay vốn sản xuất pdf
... hồ sơ Ủy ban nhân xã xác nhận đơn lập danh sách chủ phương Bước án có đầu tư sản xuất địa phương gởi Phòng NN&PTNT quận- huyện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phương án vay vốn sản xuất ( không cần giấy ... xuất ( không cần giấy CMND hộ ) Số hồ sơ: 03 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Phương án vay vốn sản xuất (do phường-xã, thị trấn hướng dẫn) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung ... Danh sách xác nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Nộp hồ sơ Văn phòng Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn, Thành phố Hồ Chí Minh (nộp cho cán sản xuất hành...
 • 4
 • 223
 • 0

Văn bản xác nhận về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp phải xin phép pps

Văn bản xác nhận về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp phải xin phép pps
... phí: Không Kết việc thực TTHC: Văn xác nhận Các bước Tên bước Bước 1: Mô tả bước Công dân xin Chuyển mục đích sử dụng đất đến phận tiếp nhận trả kết UBND cấp xã nộp hồ sơ Cán tiếp nhận kiểm tra ... Thành phần hồ sơ - Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu); - Một loại giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai 2003; - Xuất ... đai 2003; - Xuất trình Chứng minh nhân dân hộ người sử dụng đất Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin chuyển mục đích sử sụng đất Văn qui định Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT Yêu cầu...
 • 4
 • 173
 • 0

Xác nhận đơn xin vay vốn đối với học sinh, sinh viên pdf

Xác nhận đơn xin vay vốn đối với học sinh, sinh viên pdf
... Kết việc thực TTHC: Văn xác nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Hộ gia đình sinh viên, học sinh cá nhân sinh viên, học sinh muốn xác nhận hồ sơ vay vốn đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ Bước 1: trả kết ... thuộc UBND cấp xã để nhận kết Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện nhận văn trả lời quan có thẩm quyền Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy xác nhận học sinh, sinh viên; Hồ sơ vay vốn Ngân hàng Chính sách ... sơ Cán tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ đầy đủ ghi biên nhận hẹn ngày trả kết + Nếu hồ sơ không đầy đủ hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ Đến ngày hẹn, người nộp hồ sơ đến phận tiếp nhận trả kết...
 • 3
 • 625
 • 0

GIẤY XÁC NHẬN THÔNG TIN NHƯ HỘ KHẨU

GIẤY XÁC NHẬN THÔNG TIN NHƯ HỘ KHẨU
... …………………………………………………………………………………………… Giấy CMND số: …………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ………………………… Chuyển đến ngày: ………………… Nơi trước chuyển đến: ……………………………………… UBND xã…………………… ………………………………… Giấy xác nhận thông tin hộ Ngày ... …………………………………………………………………………………………… Giấy CMND số: …………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ………………………… Chuyển đến ngày: ………………… Nơi trước chuyển đến: ……………………………………… QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ ……………… Họ tên: …………………………………………… ... …………………………………………………………………………………………… Giấy CMND số: …………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ………………………… Chuyển đến ngày: ………………… Nơi trước chuyển đến: ……………………………………… QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ ……………… Họ tên: ……………………………………………...
 • 2
 • 1,227
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mẫu xác nhận thông tin tài khoản ngân hàngmẫu dơn xin xác nhận giáo viên vay vốn ngân hàngtrình xác nhận thông tin giao dịch mua hàngmua bán chuyển nhượng thế chấp vay vốn ngân hàng cầm cố thanh lývăn bản xác nhận vốn gópmẫu văn bản xác nhận góp vốnvăn bản xác nhận vốn pháp địnhvăn bản xác nhận vốn pháp định mẫumẫu công văn xác nhận thông tindownload mẫu văn bản xác nhận vốn pháp địnhvăn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quanvăn bản xác nhận vốn pháp định là gìvăn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyềnnhà nước cần sớm ban hành văn bản xác nhận ucp urc làm cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp phát sinh khi thực hiện phương thức tín dụng chứng từ và nhờ thuxác nhận thông tinchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học