THU NHẬN XUNG KHÍ QUYỂN TWEEK tại vĩ độ THẤP để ước TÍNH mật độ ELECTRON của lớp THẤP NHẤT TẦNG điện LY BAN đêm

Tài liệu Đồ án của môn kỹ thuật mạch điện tử : Mạch nhân Analog pptx

Tài liệu Đồ án của môn kỹ thuật mạch điện tử : Mạch nhân Analog pptx
... hoàn thành đề tài Đề tài chia làm chương Chương 1: Tìm hiểu chung điều chế tín hiệu Chương 2: Các phương án thực mạch nhân Chương 3: Tìm hiểu IC AD534 ứng dụng mạch nhân Quy Nhơn tháng 03/2009 Nhóm ... tín hiệu điều biên thực việc nhân tín hiệu tương tự Tuy nhiên cách đơn giản mang lại hiệu tốt sử dụng IC nhân Chương 2: phương án thực mạch nhân Mạch nhân analog mạch điện có đáp ứng ngõ tỉ lệ với ... có điện áp thấp cực máng cực có điện áp cao Khi điện áp cực cửa cực nguồn nhỏ điện áp cực máng cực nguồn VGS < VDS quan hệ dòng điện điện áp sau: Giả sử ta luôn sử dụng công thức này, sơ đồ mạch...
 • 12
 • 434
 • 0

Tài liệu Thiết bị vắt, trích ly, tinh chế các sản phẩm thu nhận từ phương pháp tổng hợp vi sinh_chương 8 doc

Tài liệu Thiết bị vắt, trích ly, tinh chế các sản phẩm thu nhận từ phương pháp tổng hợp vi sinh_chương 8 doc
... 2,5-0,5-4 ,8- 1; Л 2,5-0,5-4 ,8- 11 Cạc chè säú Л 1,6-0,5-3,2-1; Л1,6-0,5-3,2-11 Bng 8. 2 Âàûc k thût ca mạy lc chán khäng dảng bàng ti 1,6 50 3200 2,5 500 480 0 3,2 50 6400 500 6400 10 1250 3000 0 ,8 4 ,8 0 ,8 4 ,8 ... 5,0 3,5 - Ca vêt váûn chuøn 230 230 246 300 - Ca vêt ẹp 185 185 205 250 10 10 10 10 3000×1200× 4110×1445× 3600 81 0×× 3935 84 0× ×1 580 ×1 685 1267 ×1400 2090 2000 2040 2700 Cạc chè säú Nàng sút, ... lỉåüng, kg 20 30 50 0,14 0,14 0,14 557 647 797 330 280 380 320 470 400 13 17 22 4500×1005×1400 4450 5100×1100×1450 6500 5350×1 481 ×2000 85 00 8. 3 MẠY TRÊCH LY Quạ trçnh tạch cạc cháút cọ thnh pháưn...
 • 33
 • 368
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Tối ưu quá trình lên men thu nhận amino acid l-lysine từ vi khuẩn Corynebacterium glutamicum VTCC-B-656 " ppt

Tài liệu Báo cáo
... môi trường đế lên men chủng 280C Theo nghiên cứu chúng tôi, pH ~ 7,0 tối ưu cho trình lên men thu nhận amino acid lysine Ở mức pH 7,5 ~ 8,0 lượng lysine có giảm không lớn (biểu đồ 3) Từ kết khảo ... đạt tương ứng với kết công bố nước Kết luận Điều kiện tối ưu chủng Corynebacterium glutamicum VTCC-B-656 lên men theo mẻ thu nhận amino acid lysine dịch ngô 20%, glucose 8,35%, biotine 1,57mg/l, ... trường lên men 7,0 cho thí nghiệm đề tài nghiên cứu trình lên men thu nhận lysine Với nghiên cứu làm tiền đề cho thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ giống bổ sung vào canh trường lên men Kết...
 • 7
 • 364
 • 4

Đề tài : Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy và thu nhận tetrodotoxin từ một số chủng vi khuẩn phân lập từ cá nóc độc việt nam

Đề tài : Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy và thu nhận tetrodotoxin từ một số chủng vi khuẩn phân lập từ cá nóc độc việt nam
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bùi Thị Thu Hiền NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY VÀ THU NHẬN TETRODOTOXIN TỪ MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ CÁ NÓC ĐỘC VI T NAM Chuyên ngành: Công ... phát từ ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy thu nhận Tetrodotoxin từ số chủng vi khuẩn phân lập từ độc Vi t Nam * Mục tiêu nghiên cứu: ... 3.2 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT SẢN SINH TTX TỪ CÁ NÓC ĐỘC VI T NAM 48 3.2.1 Phân lập lựa chọn chủng vi sinh vật từ loài độc 48 3.2.2 Lựa chọn chủng vi khuẩn...
 • 132
 • 653
 • 5

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA (PCA) THỰC HIỆN.doc

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA (PCA) THỰC HIỆN.doc
... hiểu thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu, em xin mạnh dạn đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA thực ... Tạ Thu Trang 2.2 Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực 2.2.1 Quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu kiểm toán Báo cáo ... TNHH Kiểm toán Phương đông ICA thực Chương 3: Một số nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA thực Thông qua...
 • 133
 • 1,454
 • 9

KHẢO SÁT HIỆU SUẤT THU NHẬN CHẾPHẨM ENZYME PROTEASE TỪCANH TRƯỜNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS VỚI CÁC LOẠI TÁC NHÂN TỦA KHÁC NHAU

KHẢO SÁT HIỆU SUẤT THU NHẬN CHẾPHẨM ENZYME PROTEASE TỪCANH TRƯỜNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS VỚI CÁC LOẠI TÁC NHÂN TỦA KHÁC NHAU
... t khác b i ch ph m protease THƯ VI N ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN M CL C KH O SÁT HI U SU T THU NH N CH PH M ENZYME PROTEASE T CANH TRƯ NG VI KHU N BACILLUS SUBTILIS V I CÁC LO I TÁC NHÂN T A KHÁC NHAU ... Kh o sát ho t protease c a ch ph m enzyme c t a b ng aceton : 2.5 Kh o sát ho t protease c a ch ph m enzyme c t a b ng 2.6 S so sánh ho t CPE protease t a b i tác nhân khác nhau: ... KH O SÁT HO T PROTEASE 2.1 ng chu n Tyrosin : 2.2 Kh o sát ho t protease canh trư ng vi khu n Bacillus subtilis: 2.3 Kh o sát ho t protease c a ch ph m enzyme...
 • 26
 • 366
 • 1

Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán bác cáo tài chính do Công ty kiểm toán AVA thực hiện

Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán bác cáo tài chính do Công ty kiểm toán AVA thực hiện
... động tài - Doanh thu khác Theo tiêu thức doanh thu thực cha thực phân loại thành: - Doanh thu thực - Doanh thu cha thực Các quy định hạch toán doanh thu + Tài khoản sử dụng hạch toán doanh thu Trong ... nhóm kiểm toán thực Công ty bao gồm: Kiểm toán viên chính: Các trợ lý kiểm toán viên: Đối với khoản mục doanh thu, kiểm toán viên phải lập kế hoạch kiểm toán sở mục tiêu kiểm toán với khoản mục doanh ... đợc ghi nhận vào tài khoản Doanh thu cha thực Doanh thu cha thực đợc ghi nhận doanh thu kỳ kế toán theo quy định đoạn 25(a) Chuẩn mực Doanh thu thu nhập khác Khi nhận trớc tiền cho thu tài sản...
 • 94
 • 186
 • 1

Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán bác cáo tài chính do Công ty kiểm toán AVA thực hiện

Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán bác cáo tài chính do Công ty kiểm toán AVA thực hiện
... Chuyên đề thực tập GVHH: TS.Ngô Đức Long Chương 3: Nhận xét giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm toán bác cáo tài Công ty kiểm toán AVA thực Hoàn ... động tài - Doanh thu khác Theo tiêu thức doanh thu thực chưa thực phân loại thành: - Doanh thu thực - Doanh thu chưa thực Các quy định hạch toán doanh thu + Tài khoản sử dụng hạch toán doanh thu ... kiểm toán, kiểm toán viên thực riêng rẽ khoản mục doanh thu tính chất quan trọng phức tạp khoản mục doanh thu Trong trình kiểm toán doanh thu, kiểm toán viên phải vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh...
 • 87
 • 196
 • 0

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA THỰC HIỆN

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA THỰC HIỆN
... 3.3 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục Doanh thu kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực Hoàn thiện kiểm toán doanh thu kiểm toán ... trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực Với 07 năm hoạt động lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán tư vấn thu Công ty có ... BCTC hoàn thiện công tác kiểm toán BCTC nói chung khoản mục doanh thu nói riêng yêu cầu tất yếu cho công ty kiểm toán độc lập PCA công ty kiểm toán hoạt động hiệu Kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm...
 • 36
 • 248
 • 0

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA
... 3.3 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục Doanh thu kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực Hoàn thiện kiểm toán doanh thu kiểm toán ... lý xét khía cạnh trọng yếu, tuân thủ chế độ chuẩn mực kế toán Việt Nam 3.2 Đánh giá chung thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA ... D5.1 D5.2 Báo cáo tài Soát xét tổng thể BCTC kiểm toán Báo cáo kiểm toán báo cáo tài Các ghi quan trọng Hoàn tất hợp đồng kiểm toán Bảng danh mục hoàn tất công việc kiểm toán Soát xét đảm bảo...
 • 38
 • 191
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẮT, TRÍCH LY, TINH CHẾ CÁC SẢN PHẨM THU NHẬN TỪ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VI SINH part 6 ppsx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẮT, TRÍCH LY, TINH CHẾ CÁC SẢN PHẨM THU NHẬN TỪ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VI SINH part 6 ppsx
... cháút lc thu âỉåüc sau mäüt chu k l: qF (m3), cn nàng sút mäüt giåì ca mạy lc (m3/h) l: Q = 360 0 qF T Cọ thãø xạc âënh mỉïc âäü cháút liãûu huưn ph ϕ ca thng quay theo thåìi gian lc τl(s ): ϕ= τl ... âãø lc, s Nàng sút Q (m3/h) ca mạy lc âỉåüc xút phạt tỉì thãø têch huưn ph nảp vo lc , ta c : 166 Q= 360 0V T V - lỉåüng huưn ph nảp vo, m3 Nãúu täúc âäü trung bçnh v [m3/(m2⋅h)] (täúc âäü ca pháưn ... theo pháưn lc lc cạc huưn ph khạc nhau, m3/(m2.h) Cọ cạc cháút kãút tinh Cọ cạc cháút kãút tinh v khäng âënh hçnh Cọ cạc tãú bo vi khøn hay antinomixet Cọ cạc mixen náúm mäúc Cạc chè säú hoảt âäüng...
 • 5
 • 172
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẮT, TRÍCH LY, TINH CHẾ CÁC SẢN PHẨM THU NHẬN TỪ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VI SINH part 5 potx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẮT, TRÍCH LY, TINH CHẾ CÁC SẢN PHẨM THU NHẬN TỪ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VI SINH part 5 potx
... bn, mm 10 50 1 750 630 1 35 0,108 ÷2, 05 1000 2600 13 15 144 0,4÷2,4 350 0 3002 54 04 148 0,38;0 ,55 ; 0, 75 4200 1,1 2460×2470× ×2630 3038 3,0 355 0×3700× × 350 0 10 350 7 ,5 9300× 450 0× ×42 35 328 25 Khäúi lỉåüng, ... БOK-3-1, 75 БOK-10-2,6 10 1000 3 45 1 750 630 2600 1 350 130 0,6 14 15 151 5× ×16 25 8 35 1000 1,1 2200×2400× × 255 0 2176 350 0 2,2 3000×3200× ×3370 258 0 Tiãúp bng 8.3 БOK-20-2,6 Cạc chè säú БTP-30-3,14 БTP- 45- 3,14 ... БOK-20-2,6 Cạc chè säú БTP-30-3,14 БTP- 45- 3,14 20 30 45 2600 2600 4200 3140 3070 350 0 3140 457 0 4200 3,0 457 0×3230× ×3330 4142 5, 5 53 00×4 650 × ×4 150 22484 5, 5 7100×7770× ×4070 29960 Diãûn têch bãư màût...
 • 5
 • 142
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẮT, TRÍCH LY, TINH CHẾ CÁC SẢN PHẨM THU NHẬN TỪ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VI SINH part 4 ppsx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẮT, TRÍCH LY, TINH CHẾ CÁC SẢN PHẨM THU NHẬN TỪ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VI SINH part 4 ppsx
... 0,8 4, 8 1,0÷6,0 1,5÷9,0 4, 0÷10 3,0 3,0 5,5 5,5 10 143 0 143 0 145 0 145 0 970 5580× ×1970 ×1750 7200× ×1970× ×1750 8790× ×1970 ×1750 11630× ×1970× ×2100 13360× 46 50× ×3500 3600 41 70 5060 6 740 20360 ... 2,5-0,5 -4, 8-1; Л 2,5-0,5 -4, 8-11 Cạc chè säú Л 1,6-0,5-3,2-1; Л1,6-0,5-3,2-11 Bng 8.2 Âàûc k thût ca mạy lc chán khäng dảng bàng ti 1,6 50 3200 2,5 500 48 00 3,2 50 640 0 500 640 0 10 1250 3000 0,8 4, 8 ... håüp vi sinh âãưu lm bàòng thẹp X18H10T, tang quay v táúm âạy âãưu bc caosu, v mạy phi bc kên Âàûc k thût ca mạy lc chán khäng dảng bàng ti âỉåüc nãu trãn bng 8.2 Л -40 -5,8-1 Л -40 -5,8-11 Л 4- 10-1,25-8...
 • 5
 • 92
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẮT, TRÍCH LY, TINH CHẾ CÁC SẢN PHẨM THU NHẬN TỪ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VI SINH part 3 docx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẮT, TRÍCH LY, TINH CHẾ CÁC SẢN PHẨM THU NHẬN TỪ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VI SINH part 3 docx
... quảt räto: Chiãưu sáu ca phng hçnh quảt, mm: Âỉåìng kênh ca räto, mm: Chiãưu cao ca låïp canh trỉåìng náúm mäúc, mm: Täøng bãư màût lc, m 2: 154 250 ÷1500 16 ÷ 20 230 ÷ 36 0 6200 ÷7570 âãún 30 0 20 ... ( m3/h ): Q = 60f 1f 2π r12 hωρ â : r1 - bạn kênh vêt, m; h - bỉåïc vêt, m; ω - täúc âäü gọc, vng/ph; ρ - t trng ca váût liãûu trêch ly, kg/m3 Bỉåïc vêt âỉåüc theo cäng thỉïc: h = 2Dtgϕ â : ϕ ... vêt ti: ( ) P = π R − r ρ1H â : ρ1 - t trng ca sn pháøm âỉåüc bo ho nỉåïc, kg/m3; H - chiãưu cao cháút liãûu ca vêt ti, m Cäng sút (kW) tiãu thủ ma sạt ca sn pháøm våïi tỉåìng v thiãút b : NK...
 • 5
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tại sao nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độmột số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán phương đông ica pca thực hiện docphần sử dụng user segment là các thuê bao máy thu và xử lý tín hiệu nhiệm vụ thu nhận tín hiệu mang thông tin vị trí và thời gian chuẩn của vệ tinh tính toán và đưa ra vị trí chính xác của các thuê baothiết bị vắt trích ly tinh chế các sản phẩm thu nhận từ phương pháp tổng hợp vi sinhnhận xét chung và một số ý kiến góp phần hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn tài chính accagroup thực hiệnnhững nhận xét chung về qui trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do accagroup thực hiệnkết quả thu nhận tế bào gốc máu ngoại vi ở người chokết quả thu nhận tế bào gốc máu ngoại vi nhóm bn đa u tủy xươngcác nhân tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực làm việc tạo sự gắn bó giữa nhân viên với tổ chức và các yếu tố gây áp lực cho nhân viên khi công tác tại tthldia ly lop 10 bai 11 khí quyển sự phân bốnhiệt dộ không khí trên trái đấtáp suất khí quyển thay đổi theo độ caonhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độgiao an day tre nhan biet so luong trong pham vi 5 chu de hien tuong thien nhienhoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và thành phẩm tại công ty tnhh sao thuỷ tinhcác đơn vị đo lường dưới đây là nền tảng cơ sở để từ đó các đơn vị khác được suy ra dẫn xuất chúng là hoàn toàn độc lập với nhau các định nghĩa dưới đây được chấp nhận rộng rãiĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG CỤ, ĐỔI MỚI VÀ THÁCH THỨCchuong3 tu tuong Ho Chi Minhchuong4 tu tuong Ho chi Minhchuong7 tu tuong Ho chi Minhchuongmodau tu tuong Ho Chi MinhĐánh giá hiệu quả công tác quản lý văn bản đi và đến tại sở y tếKiểm tra chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại koreabankChương II. §3. Hàm số bậc haiPhân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Nêu giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộcQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VSAT HOẠT ĐỘNG TRONG BĂNG TẦN KUCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành : Điện tử viễn thôngỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ INTERNET OF THINGS (IoT) TRONG THƯ VIỆN - Y TẾVAI TRÒ IPv6 ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 4G/5G VÀ IoTThông tư 21 2016 TT-BTTTT quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngBỘ TIÊU CHUẨN CÔNG TÁC LƯỚI ĐIỆNChương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm sốThông tư 141 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 172 2015 TT-BTC và 173 2015 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhMạng máy tínhNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ MẬT ĐỘ NĂNG LƯỢNG TRONG XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC LỚP TỪ TÍNH VỎ TRÁI ĐẤT KHU VỰC VỊNH BẮC BỘRèn luyện kỹ năng xác định góc trong không gian đưa về bài toán xác