SỬ DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN xác ĐỊNH bề dày của bồn TRẦM TÍCH 2 d với HIỆU mật độ THAY đổi THEO hàm PARABÔN

Ứng dụng thuật toán di truyền xác định quy tắc giao dịch tối ưu trên trị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng dụng thuật toán di truyền xác định quy tắc giao dịch tối ưu trên trị trường chứng khoán Việt Nam
... cận cụ thể quy tắc giao dịch theo phương pháp thuật toán di truyền số phương pháp khác 26 3.2 Quy tắc giao dịch với thuật toán di truyền Như trình bày, nghiên cứu sử dụng thuật toán di truyền với ... THIỆU 1.1 Giới thiệu thuật toán di truyền ứng dụng Thuật toán di truyền thuật toán tối ưu ngẫu nhiên dựa chế chọn lọc tự nhiên tiến hóa di truyền Nguyên lý thuật toán di truyền Holland giới thiệu ... luật, quy luật chung tiến hóa Dựa quan điểm đó, nghiên cứu sử dụng thuật toán di truyền GAs để xác định kiếm chứng quy tắc giao dịch tối ưu thời điểm cụ thể, với cổ phiếu cụ thể TTCK Việt Nam 9...
 • 82
 • 374
 • 1

Khai phá dữ liệu thời gian sử dụng thuật toán di truyền và mạng nơron – nghiên cứu dựa trên các dự báo tình hình ô nhiễm không khí

Khai phá dữ liệu thời gian sử dụng thuật toán di truyền và mạng nơron – nghiên cứu dựa trên các dự báo tình hình ô nhiễm không khí
... giải pháp tối ưu Nghiên cứu ví dụ khai phá liệu thời gian Nghiên cứu đưa dựa tình hình ô nhiễm không khí hàng thành phố Ban- Chiao sử dụng 1996 liệu làm sở khai phá liệu mạng nơ ron mô hình dự báo ... thời gian dự báo, tỷ lệ thay đổi) Các thành Bước 5: Đưa mô hình dự báo ô nhiễm không phần công khí việc sử dụng thuật toán di truyền nghệ trí mạng nơ ron thông minh nhân tạo Tiểu Luận: Công Cụ Toán ... giống dự báo chắn thực khoảng thời gian ngắn không đảm bảo khoảng thời gian dài Mặc dù trường hợp dự báo nghiên cứu có độ xác cao dự báo ô nhiễm không khí 1-giờ lại dự báo độ xác khoảng thời gian...
 • 22
 • 552
 • 0

Proceedings VCM 2012 85 ứng dụng thuật toán di truyền hỗ trợ ra quyết định

Proceedings VCM 2012 85 ứng dụng thuật toán di truyền hỗ trợ ra quyết định
... cận thuật toán tối ưu Như sử dụng mã nhị phân, thuật toán l l’ f f’ di truyền [15] sử dụng nghiên cứu 18 o m H.4 cho thấy sơ đồ thuật toán ES ’ o m Dựa vào trung tâm thông tin giao thông xác định ... nghiên cứu đề xuất phương pháp để điều khiển đèn giao thông cho có khả di chuyển tốt tuyến đường Ứng dụng thuật toán di truyền hỗ trợ điều khiển nhịp đèn giao thông Trong phân tích lưu lượng giao ... thông dựa mức độ quan trọng chúng Thuật toán di truyền dựa vào di truyền tự nhiên H.2 minh họa thuật toán biến đổi hệ chó theo GA[15] Trong nghiên cứu này, giả định nút giao thông, đường phố tuyến...
 • 7
 • 98
 • 0

Áp dụng thuật toán di truyền trong các dữ liệu kiểm thử phần mềm

Áp dụng thuật toán di truyền trong các dữ liệu kiểm thử phần mềm
... Bài toán áp dụng thuật toán di truyền sinh liệu kiểm thử phần mềm Chương 2: Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm Chương 3: Thuật toán di truyền Chương 4: Áp dụng thuật toán di truyền sinh liệu kiểm thử ... động CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN ÁP DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN SINH DỮ LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM 1.1 Đặt vấn đề Việc xác minh xác thực phần mềm thông qua kiểm thử động lĩnh vực kỹ thuật phần mềm mà tiến triển ... thử phần mềm sinh liệu kiểm thử tự động Tìm hiểu đặc điểm, đặc trưng, ứng dụng thuật toán di truyền đưa ví dụ tối ưu hóa sử dụng thuật toán di truyền Luận văn áp dụng thuật toán di truyền vào...
 • 22
 • 382
 • 1

Áp dụng thuật toán di truyền tìm kiếm quỹ đạo vận hành tối ưu hồ chứa nước có nhà máy thủy diện làm việc độc lập với quá trình dòng chảy đến là ngẫu nhiên

Áp dụng thuật toán di truyền tìm kiếm quỹ đạo vận hành tối ưu hồ chứa nước có nhà máy thủy diện làm việc độc lập với quá trình dòng chảy đến là ngẫu nhiên
... làm việc độc lập Quỹ đạo vận hành tối ưu nhận Thuật toán di truyền so sánh với Quy hoạch động sở dòng chảy đến mô kéo dài 40 lần theo phương pháp mô Monte Carlo Cả hai mô hình Thuật toán di truyền ... 2(31).2009 Thuật Toán Quy Hoạch Động Hình Quy trình vận hành mực nước hồ chứa theo phương pháp Thuật toán di truyền phương pháp Quy hoạch động Bảng Mực nước vận hành hồ chứa theo phương pháp Thuật toán ... sử dụng Thuật toán di truyền tìm quy trình vận hành hồ chứa Pechiparai Tamil Nadu Ấn độ M.S Hashemi, G.A Barani and H Ebrahimi (2008) ứng dụng Thuật toán di truyền tối ưu vận hành hồ chứa đa...
 • 9
 • 331
 • 3

LUẬN VĂN THẠC SĨ CẦU ĐƯỜNG ÁP DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN ĐỂ TỐI ƯU HOÁ CẤU KIỆN DẦM BTCT TRONG XÂY DỰNG CẦU

LUẬN VĂN THẠC SĨ CẦU ĐƯỜNG ÁP DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN ĐỂ TỐI ƯU HOÁ CẤU KIỆN DẦM BTCT TRONG XÂY DỰNG CẦU
... hoá Trong luận án này, sử dụng khái niệm Thuật toán di truyền (Thuật giải di truyền GA) để di n đạt thuật toán tiến hoá tính toán tối ưu cấu kiện dầm cột bê tông cốt thép xây dựng cầu Thuật toán ... Trường đại học Giao thông Vận tải áp dụng thuật toán di truyền để tối ưu hoá cấu kiện dầm BTCT xây dựng cầu Luận văn thạc sỹ kỹ thuật Chuyên ngành : Xây dựng cầu hầm Mã số : 60.58.25 Giáo viên ... Chương áp dụng thuật toán di truyền (Ga) tính toán tối ưu mặt cắt dầm bê tông cốt thép Về yêu cầu thiết kế tối ưu mặt cắt ngang dầm BTCT thường, số toán tối ưu hoá thường gặp thiết kế cầu Thực...
 • 118
 • 336
 • 2

Áp dụng thuật toán di truyền trong tính toán thị trường điện

Áp dụng thuật toán di truyền trong tính toán thị trường điện
... ng trình di truy n l y k t qu tính toán Các bư c tính toán c a thu t gi i di truy n toán tìm giá cân b ng th trư ng ñi n: ð i h c ði n l c _11/2007 17 Áp d ng thu t toán di truy n tính toán th ... toán di truy n vào tính toán toán r t kh thi ð i v i m i toán khác s ph i xây d ng mô hình tính toán khác cách ti p c n ñ gi i toán cho ñ t ñư c hi u qu cao nh t v ñ xác th i gian tính toán Trong ... 2 Áp d ng thu t toán di truy n tính toán th trư ng ñi n CHƯƠNG CƠ S LÝ THUY T C A THU T TOÁN DI TRUY N 1.1 Gi i thi u chung Thu t toán di truy n n m m t l p phương pháp gi i toán tìm ki...
 • 36
 • 192
 • 0

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀO BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀO BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH
... XUẤT GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH Giải thuật đề xuất Áp dụng giải thuật di truyền đơn giản giải toán người du lịch Các liệu kiểm thử lấy http://www.tsp.gatech.edu/ (cung cấp ... cá thể ưu tú quần thể II BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH (Travelling Salesman Problem – TSP) Lịch sử toán Bài toán người du lịch (tiếng Anh: travelling salesman problem - TSP) toán NP-Hard thuộc thể loại ... người du lịch sử dụng giải thuật di truyền Giải thuật di truyền muốn mô lại trình tiến hóa sinh vật tự nhiên vào toán tối ưu hóa từ đưa lời giải tốt (có thể không tối ưu nhất) mà đưa giải thuật...
 • 30
 • 681
 • 15

Áp dụng thuật toán di truyền trong việc thiết kế topologies ảo trong mạng cáp quang

Áp dụng thuật toán di truyền trong việc thiết kế topologies ảo trong mạng cáp quang
... ỉíli: J||' IV Áp dụng th u ậ t toán di truyền cho việc thiết kế Topology ảo IV.1 Thuật toán di truyền ti) Gió i thiệu Trong thời đại máy tính điện tứ thi việc giai quycl hái toán tỏi ưu mối ... lightpath đế áp ứng nhu câu kết nồi cáp nút ưonti mạng quang cho tài nguyên mạng sư dụnu tối ưu (sô bước sóna liên kết nhất) đ ược gọi toán thiết kế topology ao Bài toán thiết kế topology áo toán quan ... cúa toán c) Các vấn đề thuật toán di truyền Thuật toán di truyền kỹ thuật khoa học máy tính nhâm tim kiêm cúctiiai pháp thích hợp cho toán ưu tô hợp Giải thuật di truycn phân rmành cua Liiai thuật...
 • 66
 • 167
 • 0

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng TÌM HIỂU MẠNG NEURON NHÂN TẠO VÀ DEMO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN LAN TRUYỀN NGƯỢC

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng TÌM HIỂU MẠNG NEURON NHÂN TẠO VÀ DEMO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN LAN TRUYỀN NGƯỢC
... hệ thống mạng neuron nhân tạo Bài tiểu luận trình bày mạng neuron nhân tạo demo sử dụng thuật toán lan truyền ngược HVTH: VũPhátLộc – CH1301097 Trang3 Tiểu luận môn học :Máy học ứng dụngGVHD: ... thống lại thành tiểu luận Tìm hiểu mạng neuron nhân tạo demo sử dụng thuật toán lan truyền ngược Em xin cám ơn anh, chị bạn lớp cao học Công nghệ thông tin khóa ý kiến đóng góp trình học tập trao ... Trang13 Tiểu luận môn học :Máy học ứng dụngGVHD: PGS.TS.Vũ Thanh Nguyên Một số vấn đề mạng neuron Khi xây dựng ứng dụng mạng neuron cần quan tâm số vấn đề • sau: Vấn đề kiến trúc mạng neuron: neuronnào...
 • 26
 • 283
 • 0

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀO BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀO BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH
... niệm giải thuật di truyền bước thực áp dụng vào giải toán người du lịch − Nghiên cứu tìm hiểu nội dung, lịch sử, mô tả toán người du lịch − Từ rút ưu nhược điểm phương pháp giải toán người du lịch ... TỔNG QUAN VỀ THUẬT TOÁN DI TRUYỀN II TỔNG QUAN BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH 13 PHẦN II ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN VÀO BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH 16 I MÃ HÓA BÀI TOÁN ... duyệt HV: Trần Văn Cường – MSHV: CH1301083 Trang 15 Phương pháp Thuật toán giải vấn đề GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn PHẦN II ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN VÀO BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH I MÃ HÓA BÀI TOÁN...
 • 27
 • 379
 • 0

Lựa chọn tốc độ huấn luyện hợp lý khi sử dụng thuật toán lan truyền ngược giải bài toán dự báo

Lựa chọn tốc độ huấn luyện hợp lý khi sử dụng thuật toán lan truyền ngược giải bài toán dự báo
... mạng nơron, chọn đề tài: “LỰA CHỌN TỐC ĐỘ HUẤN LUYỆN HỢP LÝ KHI SỬ DỤNG THUẬT TOÁN LAN TRUYỀN NGƯỢC GIẢI BÀI TOÁN DỰ BÁO” nhằm nghiên cứu cách tìm tốc độ huấn luyện mạng theo bước huấn luyện nhằm ... 2.5 Sơ đồ thuật toán lan truyền ngược 2.3.2 Một số biến thể thuật toán lan truyền ngược Ta xét số đặc điểm thuật toán lan truyền ngược sử dụng kỹ thuật giảm theo hướng Mạng sử dụng thuật toán tồn ... sĩ Khoa học máy tính Lựa chọn tốc độ huấn luyện hợp sử dụng thuật toán lan truyền ngược giải toán dự báo công trình nghiên cứu thực cá nhân em, thực sở nghiên cứu thuyết hướng dẫn khoa...
 • 87
 • 132
 • 0

Ứng dụng thuật toán di truyền để tìm cấu trúc vận hành tối ưu của lưới phân phối

Ứng dụng thuật toán di truyền để tìm cấu trúc vận hành tối ưu của lưới phân phối
... Chương giới thiệu thuật toán di truyền cách áp dụng thuật toán để giải toán tìm cấu trúc vận hành tối ưu Chương 3: Chương trình tái cấu trúc lưới điện phân phối thuật toán di truyền Chương giới ... vận hành tối ưu lưới phân phối thuật toán di truyền Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu tổng quan lưới điện phân phối Nghiên cứu sở lý thuyết toán tìm cấu trúc vận hành tối ưu lưới điện phân phối Nghiên ... sử dụng biến dòng điện nhánh 1.3 Các thuật toán nghiên cứu để giải toán tối ưu hóa vận hành cấu trúc lưới điện phân phối Hiện có nhiều phương pháp sử dụng để giải toán tối ưu hóa vận hành cấu trúc...
 • 77
 • 501
 • 0

Lựa chọn tốc độ huấn luyện hợp lý khi sử dụng thuật toán lan truyền ngược giải bài toán dự báo

Lựa chọn tốc độ huấn luyện hợp lý khi sử dụng thuật toán lan truyền ngược giải bài toán dự báo
... mạng nơron, chọn đề tài: “LỰA CHỌN TỐC ĐỘ HUẤN LUYỆN HỢP LÝ KHI SỬ DỤNG THUẬT TOÁN LAN TRUYỀN NGƯỢC GIẢI BÀI TOÁN DỰ BÁO” nhằm nghiên cứu cách tìm tốc độ huấn luyện mạng theo bước huấn luyện nhằm ... 2.5 Sơ đồ thuật toán lan truyền ngược 2.3.2 Một số biến thể thuật toán lan truyền ngược Ta xét số đặc điểm thuật toán lan truyền ngược sử dụng kỹ thuật giảm theo hướng Mạng sử dụng thuật toán tồn ... thuật toán lan truyền ngược: Tìm hiểu cấu trúc mạng nơron truyền thẳng thuật toán lan truyền ngược Chương Chương trình thử nghiệm thuật toán lan truyền ngược toán dự báo thời tiết Xây dựng chương...
 • 86
 • 51
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'sử dụng bài tập thí nghiệm xác định điện trở của mạch điện một chiều nhằm phát triển tư duy của học sinh'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'sử dụng bài tập thí nghiệm xác định điện trở của mạch điện một chiều nhằm phát triển tư duy của học sinh'
... Sử DụNG B I TậP THí NGHIệM XáC ĐịNH , TR 70-74 Sử DụNG BàI TậP THí NGHIệM XáC ĐịNH ĐIệN TRở MạCH ĐIệN MộT CHIềU NHằM PHáT TRIểN DUY CủA HọC SINH Nguyễn Đình Thớc (a) Tóm tắt Bài tập thí nghiệm ... dụng tập thí nghiệm hiệu Các tập thí nghiệm xác định điện trở mạch điện chiều với giả thiết dụng cụ cho khác nhau, học sinh phải thiết kế phơng án thí nghiệm để xác định giá trị điện trở với độ xác ... nói thiết bị dạy học đơn giản có tác dụng việc phát huy lực sáng tạo ngời học Bài tập thí nghiệm xác định điện trở mạch điện chiều 2.1 Cơ sở lý thuyết phơng pháp xác định điện trở vôn kế ampe...
 • 6
 • 519
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ap dung thuat toan di truyencông cụ tách từ dùng thuật toán di truyền genetic alogoriththuật toán di truyền ứng dụng thuật toán di truyền thiết kế anten chấn tử đối xứngứng dụng thuật toán di truyền thiết kế anten chấn tử đối xứngthuật toán di truyền và ứng dụngtìm hiểu về thuật toán di truyền và ứng dụngkỹ thuật scfdma cho tuyến lên hệ thống thông tin di động lte sử dụng thuật toán cân bằng kênh mmsechứng từ kế toán sử dụng trong tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ bao gồmứng dụng điện di trong nghiên cứu vật liệu di truyền xác định các bệnh di truyềncác hình thức sổ kế toán sử dụng trong bán hàng và xác định kết quả kinh doanhtruyền ảnh khi không sử dụng thuật toán ldpctruyền ảnh khi sử dụng thuật toán ldpcsử dụng thuật toánkhái niệm thuật toán di truyềnsử dụng thuật toan chordThông tư 159 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 30 2016 TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư 02 2016 TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07 2013 TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hànhVRTS Nghi quyet cua DHCD thuong nien 2011Thông tư 171 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 174 2016 TT-BTC sửa đổi điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư 152 2015 TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 176 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 10 2014 TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 163 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 33 2016 TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 246 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 247 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 212 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 241 2016 TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 260 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 284 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 296 2016 TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 269 2016 TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 263 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 274 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 289 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành