SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG MCNP5 TRONG mô PHỎNG PHÂN bố LIỀU TIA x

Xây dựngsử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học phân số lớp 4

Xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học phân số lớp 4
... nghiên cứu Xây dựng sử dụng tình vấn đề dạy học phân số lớp 4 Mục đích nghiên cứu Xây dựng sử dụng THCVĐ dạy học PS nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học PS cho HS lớp nói riêng dạy học toán ... quan điểm dạy học theo lí thuyết tình quan điểm dạy học PH&GQVĐ 39 Chương XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC THCVĐ TRONG DẠY HỌC PS LỚP 2.1 Định hướng xây dựng sử dụng THCVĐ dạy học PS lớp 2.1.1 Xây dựng THCVĐ ... dạy học phát hiện, dạy học tìm tòi, dạy học lấy người học làm trung tâm, dạy học khám phá, dạy học nêu vấn đề, dạy học kiến tạo, dạy học ủy thác, dạy học hoạt động, dạy học tình huống, … Tất hướng...
 • 112
 • 310
 • 2

sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học phần hóa vô cơ lớp 12 trung học phổ thông

sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học phần hóa vô cơ lớp 12 trung học phổ thông
... 29 Chương SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 12 THPT .31 2.1 Tổng quan phần hóa lớp 12 THPT 31 2.1.1 Mục tiêu phần hóa lớp 12 THPT 31 ... tình vấn đề dạy học phần hóa lớp 12 THPT - Thiết kế số giáo án phần hóa lớp 12 THPT sử dụng tình vấn đề - Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra, đánh giá hiệu hệ thống tình vấn đề xây ... giáo án phần hóa lớp 12 THPT sử dụng tình vấn đề - Đề xuất phương pháp sử dụng tình vấn đề dạy học hóa học THPT Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu...
 • 227
 • 122
 • 2

áp dụng chương trình penelope để phỏng phân bố liều trong xạ trị bằng dao gamma leksell

áp dụng chương trình penelope để mô phỏng phân bố liều trong xạ trị bằng dao gamma leksell
... 53 T T 3.2.5.Tính toán phân bố liều với PENELOPE 53 T T CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH PENELOPE ĐỂ MÔ PHỎNG PHÂN BỐ LIỀU T TRONG XẠ TRỊ BẰNG DAO GAMMA LEKSELL 56 T 4.1.Mục ... để tả phân bố liều hấp thụ phân bố liều dao Gamm Leksell chương trình Penelope không nằm mục đích Kết trình bày chương CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH PENELOPE B Chương trình PENELOPE ... pháp Monte Carlo - Ứng dụng chương trình PENELOPE để tính toán phân bố liều hấp thụ cho trường hợp đơn giản xạ trị dao Gamma Leksell Quá trình thực cách sử dụng chương trình PENELOPE mô...
 • 130
 • 450
 • 8

Nghiên cứu xây dựng hình tính toán sóng hài trong hệ thống điện

Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán sóng hài trong hệ thống điện
... hài hình tính toán sóng hài hệ thống điện - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu sóng hài hệ thống điện Phương pháp nghiên cứu: - Tóm tắt lý thuyết sóng hài chất lượng điện - Trên sở lý thuyết sóng ... sinh sóng hài ảnh hưởng sóng hài đến hệ thống Phân tích giải pháp hạn chế ảnh hưởng sóng hài giúp nâng cao chất lượng điện Xây dựng hình tính toán sóng hài cho phần tử hệ thống điện Từ hình ... quan sóng hài Chương 2: Ảnh hưởng sóng hài giải pháp hạn chế sóng hài Chương 3: hình hóa phần tử hệ thống điện để tính toán sóng hài Chương 4: Áp dụng hình phần tử để tính toán sóng hài hệ...
 • 26
 • 491
 • 2

Hiệu Quả Song Song Hóa Thuật Toán Di Truyền Sử Dụng Tính Toán Lưới

Hiệu Quả Song Song Hóa Thuật Toán Di Truyền Sử Dụng Tính Toán Lưới
... theo kết quả, ngược lại Hiệu Quả Song Song Hóa Thuật Toán Di Truyền Sử Dụng Tính Toán Lưới – Nguyễn Thành Đệ – CH1101073 Trang 11 Thuật toán di truyền song song (PGAs) mở rộng thuật toán di truyền ... Song Hóa Thuật Toán Di Truyền Sử Dụng Tính Toán Lưới – Nguyễn Thành Đệ – CH1101073 Trang 16 Hình 2.4 Lưu đồ thuật toán theo mô hình đa quần thể Hiệu Quả Song Song Hóa Thuật Toán Di Truyền Sử Dụng ... quan thuật toán di truyền, thuật toán di truyền song song, phương pháp tối ưu hóa thiết kế thành công sử dụng khoa học kỹ thuật Phần mô tả đề xuất cho phép lưới song song hóa thuật toán di truyền...
 • 35
 • 226
 • 0

đồ án kỹ thuật cơ khí Chương trình tính toán động học ngược và phỏng Robot song song sáu bậc tự do bằng phần mềm ứng dụng OpenGL có sự hỗ trợ của CAD 3D.

đồ án kỹ thuật cơ khí Chương trình tính toán động học ngược và mô phỏng Robot song song sáu bậc tự do bằng phần mềm ứng dụng OpenGL có sự hỗ trợ của CAD 3D.
... 1.4 Lch s phỏt trin Robot song song: Nm 1962 cỏc nh khoa hc ó bt tay vo nghiờn cu mt loi Robot khỏc hn vi cu trỳc cỏc Robot truyn thng ú l Robot chui ng kớn c gi l Robot song song Cỏc cụng trỡnh ... cỏc Robot cng ó l nhng c cu iu khin linh hot Ngi ta chia Robot hai nhúm chớnh: Robot chui h v Robot song song Robot chui h: L Robot cú cu trỳc ng hc h, mt khõu ch ni ti a vi mt khõu khỏc Cỏc Robot ... ca Robot song song cao hn Robot chui h Mt s hỡnh vớ d ca Robot song song: Hình 1.3 Hexapod Nguyn Quang Cnh Hình 1.4 Mobile Robot ỏn tt nghip C tin k thut Section I.1 Section I.2 Hình 1.5 Robot...
 • 102
 • 198
 • 0

Áp dụng tính toán song song vào giải quyết bài toán tìm đi ngắn nhất xuất phát từ một đỉnh sử dụng giải thuật dijkstra

Áp dụng tính toán song song vào giải quyết bài toán tìm đi ngắn nhất xuất phát từ một đỉnh sử dụng giải thuật dijkstra
... 1- Các khái niệm mở đầu 2- Bài toán đường ngắn xuất phát từ đỉnh Giải thuật Dijkstra 1- Thuật toán Dijkstra 2- Tính đắn thuật toán Dijkstra 3- Độ phức tạp thuật toán Dijkstra I- II- III- Kết thực ... tập đỉnh B Các thuật toán quan trọng giải toán là: • Thuật toán Dijkstra giải toán nguồn đơn tất trọng số không âm Thuật toán tính toán tất đường ngắn từ đỉnh xuất phát cho trước s tới đỉnh ... bước lặp Theo quy nạp toán học suy thuật toán cho ta đường ngắn từ đỉnh s đến đỉnh đồ thị 3- Thời gian tính toán thuật toán Dijkstra Định lý : Thuật toán Dijkstra tìm đường ngắn đồ thị sau thời...
 • 13
 • 192
 • 1

Khai phá tập phổ biến sử dụng thuật toán song song QFP GROWTH

Khai phá tập phổ biến sử dụng thuật toán song song QFP GROWTH
... tin cậy, tập mục phổ biến, phát biểu toán khai phá luật kết hợp Khai phá luật kết hợp CSDL chia thành hai toán con: (1) Tìm tất tập mục phổ biến từ CSDL (2) Sinh luật từ tập mục phổ biến Trong ... Trong chương trình bày số thuật toán phát tập mục phổ biến, phát luật kết hợp từ tập mục phổ biến nhằm làm tiền đề cho nghiên cứu sau cải tiến thuật toán, thuật toán song song Nội dung: 2.1 Các ... Một số thuật toán khai phá luật kết hợp 2.2.1.Một số thuật toán sinh tập phổ biến 2.1.1.1 .Thuật toán Apriori - Sinh mẫu phổ biến k+1 từ k - Kiểm tra mẫu phổ biến sinh độ tin cậy - Phương pháp đếm...
 • 12
 • 385
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC KỸ THUẬT PHÂN CỤM TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU SỬ DỤNG TÍNH TOÁN TIẾN HÓA

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC KỸ THUẬT PHÂN CỤM TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU SỬ DỤNG TÍNH TOÁN TIẾN HÓA
... Ngoài thuật toán CURE ra, phân cụm phân cấp bao gồm số thuật toán khac như: Thuật toán BIRCH; Thuật toán AGNES; Thuật toán DIANA; Thuật toán ROCK; Thuật toán CHANMELEON 2.5.3 Các thuật toán phân cụm ... giải thuật phân cụm sử dụng giải thuật di truyền giải thuật tiến hóa vi phân  Xây dựng tiếp chương trình chạy thử nghiệm giải thuật phân cụm giải thuật phân cụm sử dụng tính toán tiến hóa ... 2.5.1 Các thuật toán phân cụm phân hoạch .31 2.5.2 Các thuật toán phân cụm phân cấp 34 2.5.3 Các thuật toán phân cụm dựa mật độ 35 2.5.4 Các thuật toán phân cụm dựa lưới...
 • 50
 • 842
 • 5

Các kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu sử dụng tính toán tiến hóa luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 03 pdf

Các kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu sử dụng tính toán tiến hóa  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 03 pdf
... trung vào tìm hiểu Các kỹ thuật phân cụm khai phá liệu sử dụng tính toán tiến hóa ; kỹ - giải thuật tiến hóa thiết kế để khắc phục tính chất cục giải thuật phân cụm Luận văn gồm có chương chính: ... MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT CDL Cụm liệu CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu DE Giải thuật tiến hóa vi phân DL Dữ liệu GA Giải thuật di truyền KPDL Khai phá liệu KPTT Khai phá thông tin ... giải thuật phân cụm sử dụng giải thuật di truyền giải thuật tiến hóa vi phân Xây dựng tiếp chương trình chạy thử nghiệm giải thuật phân cụm giải thuật phân cụm sử dụng tính toán tiến hóa Tìm...
 • 51
 • 130
 • 0

nghiên cứu sử dụng hiệu quả chương trình mcnp5 trong bài toán phỏng gama

nghiên cứu sử dụng hiệu quả chương trình mcnp5 trong bài toán mô phỏng gama
... bước thực toán chương trình MCNP5 + Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN, xây dựng modun tính toán để sử dụng hiệu chương trình MCNP5 toán phổ gamma ngôn ngữ lập trình Fortran + Chương ... đi, chạy MCNP5 không xử lý dòng CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN 3.1 TỔNG QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH AUT -MCNP5 Trong trình phổ gamma chương trình MCNP5, người sử dụng chương trình thường ... toán lặp lại Nhờ chương trình MCNP5 khai thác hiệu hơn, đặc biệt toán phải số lượng lớn phổ gamma Từ phân tích chọn đề tài: Nghiên cứu sử dụng hiệu chương trình MCNP5 toán phổ gamma” làm...
 • 101
 • 248
 • 0

SKKN: Ứng dụng kỹ năng sống vào trong mỗi tiết của bộ môn Tin học

SKKN: Ứng dụng kỹ năng sống vào trong mỗi tiết của bộ môn Tin học
... Trên tinh thần phải có quan điểm, hướng đi, mục tiêu cho việc giảng dạy kỹ sống vào tiết mơn tin học a.Quan điểm giảng dạy kỹ sống vào tiết mơn tin học Thứ nhất: Bám sát mục tiêu giáo dục kỹ sống, ... số tiết học để giảng kỹ sống, mà chủ yếu chèn vào học số mơn Thiếu kỹ sống em dễ ứng xử thiếu văn hóa Thiếu kỹ làm chủ thân, cảm xúc, kỹ giao tiếp, kỹ bảo vệ thân khỏi tác hại tiêu cực, kỹ ứng ... thành đề tài : Ứng dụng kỹ sống vào tiết mơn tin học Sau thực đề tài trường trung học phổ thơng Sơng Ray Qua tiết học tơi vận dụng kỹ trên, kết hợp lý thuyết lẫn thực hành cho học sinh thực...
 • 26
 • 3,061
 • 7

skkn rèn luyện kỹ năng sử dụng tính chất của tiếp tuyến trong chứng minh bất đẳng thức trung học phôt thông tĩnh gia

skkn rèn luyện kỹ năng sử dụng tính chất của tiếp tuyến trong chứng minh bất đẳng thức trung học phôt thông tĩnh gia
... thác bất đẳng thức chứng minh thành bất đẳng thức Với mục tiêu giúp học sinh không dừng lại việc chứng minh bất đẳng thức, mà từ bất đẳng thức chứng minh khai thác tìm tòi nhiều bất đẳng thức ... nhiên làm cho học sinh cách nhìn bao quát chứng minh bất đẳng thức Sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh sử dụng tính chất tiếp tuyến hợp lý từ vận dụng vào việc chứng minh bất đẳng thức Với kết ... Trường THPT Tĩnh Gia I Sáng kiến kinh nghiệm “ Rèn luyện kỹ sử dụng tính chất tiếp tuyến chứng minh bất đẳng thức B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận - Đường thẳng y = ax + b tiếp tuyến đồ thị...
 • 23
 • 405
 • 0

Luận văn: Sử dụng thuật toán Microsoft Decision Tree trong công tác quản lý nhân sự tại các cơ quan hải quan

Luận văn: Sử dụng thuật toán Microsoft Decision Tree trong công tác quản lý nhân sự tại các cơ quan hải quan
... chức quản nguồn nhân lực 1.2 .Các yêu cầu đặt công tác quản nguồn nhân lực: Công tác quản cán gần bổ sung số yêu cầu thường gọi với tên gọi khác công tác quản nguồn nhân lực Công tác quản ... yêu cầu công tác quản nguồn nhân lực để định hướng nghiên cứu 1.2.1 Yêu cầu chung Trong công tác tổ chức cán nói cách khác công tác quản nguồn nhân lực Bài toán hoạch định nguồn nhân lực ... kết nguồn nhân lực, ngược lại cho kết "âm tính" k)Kết luận khảo sát thực trạng yêu cầu vấn đề quản nguồn nhân lực quan Hải quan: Quản tốt nguồn nhân lực chìa khoá cho quản hải quan hiệu...
 • 89
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ap dung tinh toan song songsử dụng tính từ và trạng từ trong tiếng anhcách sử dụng tính từ và trạng từ trong tiếng anhsu dung tinh don dieu cua hs trong giai he phuong trinhskkn ứng dụng kỹ năng sống vào trong mỗi tiết của bộ môn tin họcsử dụng tính toàn vẹn tham chiếu để duy trì tính nhất quán1 cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng tình huống có vấn đề trong quá trình dạy học sinh học ở trường trung học phổ thông2 sử dụng tình huống có vấn để trong dạy họcnhận xét việc sử dụng tính từ chỉ màu sắc trong tác phẩm dế mèn phiêu lưu ký của tô hoàinhận xét về cách sử dụng tính từ chỉ màu sắc trong tập truyện ngắn phấn thông vàng của xuân diệusử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộsử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với kinh tế chương trình giáo dục công dân lớp 11 thpt qua khảo sát tại trường thpt dân tộc nội trú tân kỳ nghệ ancẩm nang sử dụng các chất dinh dưỡng cây trồng và bón phân cho năng suất caohiệu quả của việc sử dụng các công cụ phái sinh trong việc phòng ngừa rủi ro hối đoái của doanh nghiệp xuất nhập khẩuvới công nghiệp giấy tinh bột được sử dụng để chế tạo chất phủ bề mặt thành phẩn nguyên liệu giấy không tro các sản phẩm tã giấy cho trẻ emMaking anxiety less damaging to student oral performanceNâng cao kỹ năng writing trong phần tự luận của bài thi tốt nghiệp THPT quốc giaPhát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán con lắc đơn và con lắc lò xo ở vật lý 10PRACTICING PROBLEM SOLVING SKILLS IN DIRECT AND INDIRECT SPEECH FOR GRADE 12 STUDENTS IN THE NATIONAL EXAMINATIONĐồ án nguyên lý chi tiết máy bản thuyết minh đề 3Practicing speaking skill for students in grade 12Raising the awareness of protecting the natural environment when teaching english for high school studentsRelative clauses in the 10th rade program basic englishRèn kỹ năng viết thuật toán cho học sinh thông qua một số bài tập cơ bảnChuyên đề 1 hàm số và các vấn đề liên quanBài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sựMột số giải pháp nhằm kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh lớp 10 tại trường THPT DTNT tỉnhSolustions to teacher’s difficulties in teaching reading skills to grade 10th student at quang xuong 3 high school, thanh hoa provinceSome effective methods in teaching reading skill for the 12th grade students at thach thanh 4 high school to prepare for the 2016 national competitionBài 10. Nói giảm nói tránhBài 9. Nói quáSome measures to raise the effectiveness of speaking lessons through pair work and group work activities for grade 10 students at lam kinh hiSome motivational activities for students english speaking at high schoolSome pre listening techniques to motivate 10th students at nong cong II school to improve the listening skills’Some suggested solutions for ineffective teaching and learning enlish at ha van mao high school