NGHIÊN cứu LIỀU hấp THỤ từ NGUỒN xạ TRỊ áp sát đối với PHAN TOM MIRD 5 BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5

báo cáo đánh giá suất liều hấp thụ từ nguồn xạ trị trong sử dụng đồng vị phóng xạ bằng chương trình mcnp5

báo cáo đánh giá suất liều hấp thụ từ nguồn xạ trị trong sử dụng đồng vị phóng xạ bằng chương trình mcnp5
... bố suất liều từ nguồn xạ trị đánh giá an toàn xạ cho môi trường xung quanh MỤC TIÊU NỘI DUNG  Tìm hiểu an toàn xạ y tế  Tìm hiểu áp dụng chương trình MCNP5  Nghiên cứu phân bố suất liều từ ... VÙNG ẢNH HƯỞNG NGUỒN DẠNG TRỤ Bảng 3.6 Giá trị liều với quan bị ảnh hưởng với nguồn dạng trụ (Gy) 21 KẾT QUẢ PHÂN BỐ 3Dliều vớiDẠNG NGUỒN với nguồn dạng cầu (Gy) Bảng 3:4 Giá trị HAI quan bị ... khái niệm an toàn xạ y tế  Chương trình MCNP5, phantom MIRD-5  Từ mô hình xây dựng được, tính toán phân bố liều hấp thụ xung quanh vị trí đặt nguồn xạ trị  Đánh giá mức độ ảnh hưởng lên...
 • 29
 • 290
 • 0

đánh giá suất liều hấp thụ từ nguồn xạ trị trong sử dụng đồng vị phóng xạ bằng chương trình mcnp5

đánh giá suất liều hấp thụ từ nguồn xạ trị trong sử dụng đồng vị phóng xạ bằng chương trình mcnp5
... góp phần đánh giá ảnh hưởng xạ lên quan thể trình điều trị, tác giả xây dựng toán đánh giá phân bố suất liều từ nguồn đồng vị phóng xạ điều trị xạ trị lên quan xung quanh, đánh giá khả ảnh ... 0,00017 3.1.3 Tính toán suất liều hấp thụ MCNP5 a Tính toán suất liều dùng tally *F8 Trong chương trình MCNP, để tính toán liều hấp thụ vị trí cell chúng sử dụng tally *F8 Giá trị *F8 tính bằng ... mô phỏng MCNP5 - Chương 3: Đánh giá phân bố suất liều từ nguồn xạ trị bằng mô phỏng MCNP5 CHƯƠNG AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ 1.1 Khái niệm phóng xạ 1.1.1 Định nghĩa Phóng xạ trình hạt...
 • 77
 • 447
 • 0

áp dụng chương trình egsnrc để tính tham số liều cho nguồn xạ trị áp sát model 9011 thinseedtm

áp dụng chương trình egsnrc để tính tham số liều cho nguồn xạ trị áp sát model 9011 thinseedtm
... phương pháp điều trị ung thư truyền thống: phẫu thuật, hóa trị xạ trị Trong xạ trị có phương pháp xạ trị từ xa xạ trị áp sát Với bệnh lí xạ trị từ xa hay áp sát định phù hợp Xạ trị điều trị cho hầu ... 3: ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EGSnrc ĐỂ KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ LIỀU QUANH NGUỒN XẠ MODEL 9011 THINSEEDTM Trong chương sử dụng chương trình EGSnrc mà cụ thể code DOSZRnrc để khảo sát phân bố liều để đánh ... MINH VŨ THANH NGHỊ ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EGSnrc ĐỂ TÍNH THAM SỐ LIỀU CHO NGUỒN XẠ TRỊ ÁP SÁT MODEL 9011 THINSeedTM Chuyên ngành:VẬT LÝ NGUYÊN TỬ, HẠT NHÂN VÀ NĂNG LƯỢNG CAO Mã số: 60 44 05 LUẬN...
 • 70
 • 87
 • 0

Khảo sát phân bố suất liều và đánh giá an toàn bức xạ cho phòng chụp X quang chẩn đoán y tế bằng chương trình MCNP5

Khảo sát phân bố suất liều và đánh giá an toàn bức xạ cho phòng chụp X quang chẩn đoán y tế bằng chương trình MCNP5
... văn phân bố chương sau: Chương 1: An toàn x X- quang chẩn đoán y tế: trình b y đơn vị, khái niệm an toàn x , giới hạn liều chiếu x , tiêu chuẩn an toàn x giới Việt Nam Chương 2: Cấu tạo nguyên ... TỰ NHIÊN LƯƠNG TUẤN ANH KHẢO SÁT PHÂN BỐ SUẤT LIỀU VÀ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN BỨC X CHO PHÒNG CHỤP X- QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử hạt nhân lượng cao Mã số chuyên ngành: 60 44 05 ... chiếu x trình làm x t nghiệm X- quang [15] Trên giới, công tác bảo vệ an toàn x lĩnh vực y tế nhiều tổ chức quan tâm thường xuyên x y dựng tiêu chuẩn an toàn che chắn thiết bị X- quang chẩn đoán y...
 • 96
 • 586
 • 4

Nghiên cứu phương pháp định giá mỏ khoáng sản áp dụng đốí với luật khoáng sản việt nam

Nghiên cứu phương pháp định giá mỏ khoáng sản áp dụng đốí với luật khoáng sản việt nam
... đồng định giá tài sản, định giá mỏ khoáng sản vận dụng phương pháp định giá tài sản vào định giá mỏ khoáng sản Cần khẳng định lại tài nguyên khoáng sản tài sản tài sản cần phải định giá mỏ khoáng ... luận định giá tài sản định giá mỏ khoáng sản Chương 2: Phân tích thực trạng định giá mỏ khoáng sản Việt Nam lựa chọn phương pháp định giá mỏ phù hợp với mỏ đá vật liệu xây dựng Chương 3: Định giá ... dụng phương pháp định giá bất động sản định giá mỏ khoáng sản Cụ thể: 1.2.3.1 Đối với phương pháp so sánh trực tiếp Như nêu mục trên, phương pháp so sánh trực tiếp phương pháp chung để định giá...
 • 92
 • 219
 • 5

Nghiên cứu ứng dụng xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ ngoài và cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb IIIb

Nghiên cứu ứng dụng xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ ngoài và cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb IIIb
... tài "Nghiên cứu ứng dụng xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb- IIIb" với mục tiêu: Đánh giá kết xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin ... Cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb- IIIb Đánh giá số tác dụng không mong muốn phác đồ xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb- IIIb ... điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB- IIIB: bao gồm nghiên cứu xạ trị đơn thuần, xạ trị áp sát liều thấp, xạ trị áp sát liều cao, xạ trị phối hợp với hóa trị nhiều loại hóa trị khác nghiên cứu...
 • 119
 • 714
 • 7

nghiên cứu ứng dụng xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ ngoài và cisplatin điều trị ung thư­ cổ tử cung giai đoạn iib-iiib

nghiên cứu ứng dụng xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ ngoài và cisplatin điều trị ung thư­ cổ tử cung giai đoạn iib-iiib
... tài "Nghiên cứu ứng dụng xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb-IIIb" với mục tiêu: Đánh giá kết xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin ... Cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb-IIIb Đánh giá số tác dụng không mong muốn phác đồ xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb-IIIb ... điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB-IIIB: bao gồm nghiên cứu xạ trị đơn thuần, xạ trị áp sát liều thấp, xạ trị áp sát liều cao, xạ trị phối hợp với hóa trị nhiều loại hóa trị khác nghiên cứu...
 • 139
 • 257
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu ứng dụng xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ ngoài và cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung gia

tóm tắt luận án nghiên cứu ứng dụng xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ ngoài và cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung gia
... sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb-IIIb Đánh giá số tác dụng không mong muốn phác đồ xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin điều trị ung thư ... dụng xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIbIIIb" để đánh giá hiệu điều trị độc tính phác đồ phối hợp Mục tiêu đề tài: Đánh giá kết xạ trị áp sát ... thư cổ tử cung giai đoạn IIb-IIIb 3 Những đóng góp luận án: - Khẳng định vai trò hiệu xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb-IIIb Tỉ lệ áp ứng...
 • 24
 • 643
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ ngoài và cisplatin điều trị ung thư­ cổ tử cung giai đoạn 2b-3b

Nghiên cứu ứng dụng xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ ngoài và cisplatin điều trị ung thư­ cổ tử cung giai đoạn 2b-3b
... tài "Nghiên cứu ứng dụng xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb-IIIb" với mục tiêu: Đánh giá kết xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin ... Cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb-IIIb Đánh giá số tác dụng không mong muốn phác đồ xạ trị áp sát suất liều cao kết hợp xạ Cisplatin điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIb-IIIb ... điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB-IIIB: bao gồm nghiên cứu xạ trị đơn thuần, xạ trị áp sát liều thấp, xạ trị áp sát liều cao, xạ trị phối hợp với hóa trị nhiều loại hóa trị khác nghiên cứu...
 • 136
 • 351
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP THỤ TỪ XƠ DỪA ĐỂ XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC THẢI BÊNH VIỆN

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP THỤ TỪ XƠ DỪA ĐỂ XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC THẢI BÊNH VIỆN
... văn thực nhằm chế tạo vật liệu hấp phụ từ dừa phương pháp cacbon hóa Sau sử dụng vật liệu hấp phụ chế tạo để xử amoni nước thải bệnh viện qua xử sinh học  Nội dung nghiên cứu Luận văn ... pháp hấp phụ 14 1.4 Công trình nghiên cứu xử amoni nước thải giới Việt Nam 17 1.4.1 Tình hình nghiên cứu xử amoni nước thải giới 17 1.4.2 Tình hình nghiên cứu xử amoni nước thải ... hình nghiên cứu cacbon hóa giới Việt Nam - Hệ thống xử nước thải bệnh viện E, thành phần nước thải bệnh viện - Các phương pháp xử amoni nước thải - Tình hình nghiên cứu xử amoni nước...
 • 92
 • 113
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ GỖ CỪ, ỨNG DỤNG XỬ LÝ Cr(VI) TRONG NƯỚC

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ GỖ XÀ CỪ, ỨNG DỤNG XỬ LÝ Cr(VI) TRONG NƯỚC
... khả xử Cr(VI) nước vật H2SO4 liệu hấp phụ chế tạo Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu chế tạo vật liệu hấp phụ từ gỗ cừ biến tính H 2SO4 - Tiến hành chế tạo vật liệu hấp phụ từ gỗ ... hành chọn đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ gỗ cừ, ứng dụng xử Cr(VI) nước ” Mục tiêu nghiên cứu: - Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ Cr(VI) từ gỗ cừ biến tính - Bước đầu ... Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ gỗ cừ Ứng dụng xử Cr(VI) nước ”, thu số kết sau: - Tổng hợp điều kiện tối ưu cho trình chế tạo vật liệu biến tính từ gỗ cừ từ đưa quy trình chế tạo -...
 • 51
 • 256
 • 2

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ từ xơ dừa để xử lý amoni trong nước thải bệnh viện

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ từ xơ dừa để xử lý amoni trong nước thải bệnh viện
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - BÙI THỊ LAN ANH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ XƠ DỪA ĐỂ XỬ LÝ AMONI TRONG NƢỚC THẢI BỆNH VIỆN Chuyên ngành: Khoa học môi trƣờng Mã số: 60440301 ... sánh hiệu suất hấp phụ than hoạt tính gáo dừa thị trƣờng với than cacbon hóa dừa chế tạo Error! Bookmark not defined 3.4 Đánh giá hiệu hấp phụ amoni vật liệu hấp phụ chế tạo từ trình cacbon ... Phƣơng pháp hấp phụ Error! Bookmark not defined 1.4 Công trình nghiên cứu xử amoni nƣớc thải giới Việt NamError! Bookmark not defined 1.4.1 Tình hình nghiên cứu xử amoni nƣớc thải giới...
 • 16
 • 182
 • 0

Nghiên cứu khả năng thu hồi nguồn năng lượng khí sinh học từ quá trình xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên

Nghiên cứu khả năng thu hồi nguồn năng lượng khí sinh học từ quá trình xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên
... NGH X LÝ NƯ C TH I CAO SU 1.2.1 Công ngh x nư c th i cao su Th gi i Các nghiên c u XLNT t trình ch bi n m cao su thiên nhiên ñã ñư c b t ñ u t nh ng năm ñ u th p k 60 c a th k 20 châu Á, trình ... có công trình nghiên c u thu h i khí sinh h c t trình XLNT cao su ñư c công b chưa ñư c ng d ng th c t t i nhà máy cao su 1.5 HI N TR NG X CH BI N M LÝ NƯ C TH I T I CÁC NHÀ MÁY CAO SU TRÊN Đ ... C n cao su t i b g n m bùn k khí C n cao su t i b g n m bùn k khí C n cao su t i b g n m bùn k khí C n keo t nư c th i mương ñánh ñông bùn k khí Nư c th i mương ñánh ñông bùn k khí C n cao su...
 • 26
 • 433
 • 0

Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến song điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử

Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến song điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử
... dây lượng tử hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bán dẫn khối Chương nghiên cứu hấp thụ phi tuyến sóng điện từ điện tử giam cầm dây lượng tử hình trụ hố cao vô hạn Chương nghiên cứu hấp thụ phi ... nghiên cứu hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh điện tử giam cầm dây lượng tử hình trụ hố parabol Phương trình động lượng tử cho điện tử biểu thức hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ dây lượng tử ... phi tuyến sóng điện từ điện tử giam cầm dây lượng tử hình trụ hố parabol Chương nghiên cứu hấp thụ phi tuyến sóng điện từ manh điện tử giam cầm dây lượng tử hình chữ nhật hố cao vô hạn Chương nghiên...
 • 21
 • 323
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự hấp thụ d strophantin qua đường tiêu hóamưssbauer 1929 nghiên cứu về hấp thụ cộng hưởng tia gamma và hiệu ứng mossbauer ơng được nhận ½ giải nobel vật lý năm 1961một số kết quả nghiên cứu sự hấp thụ cd zn cu và pb bằng thực vậtphương pháp nghiên cứu phổ hấp thụnghiên cứu phổ hấp thụnhững giả định của mác khi nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hộinghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nướcmặt khác cần nghiên cứu một số chính sách và bảo hộ cần thiết đối với các xí nghiệp trong nước trong đó có xi nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoàinghiên cứu mức độ hài lòng khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch trọn gói của khách sạn thanh trànghiên cứu thái độ và hành vi của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng tại các siêu thị trên địa bàn hà nội và một số khuyến nghịnghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòngnghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệu của công chúng đối với techcombank đà nẵngnghiên cứu giảm phông buồng chì bằng chương trình mcnp5các kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của việc nắm giữ tiền mặt đối với hiệu quả và giá trị doanh nghiệpkết quả nghiên cứu về thái độ và hành vi của khách hàng đối với sản phẩm g7 của trung nguyênTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảBài 43. Rễ cây