Đại cương tinh dầu du24chuadkm

Sinh học đại cương - mở đầu

Sinh học đại cương - mở đầu
... chui vào Sự sinh sản Biểu sống dễ nhận thấy tất loài sinh vật "Sinh vật sinh sinh vật" "tế bào sinh tế bào" Các sinh vật nhỏ bé vi khuẩn lại có tốc độ sinh sản nhanh Có hai kiểu sinh sản : vô ... chia ngư học (nghiên cứu cá) hay điểu học (nghiên cứu chim) Do phát triển mạnh sinh học nhiều lĩnh vực hình thành sinh học phân tử (molecular biology), enzyme học (enzymeology) Vậy sinh học tổ ... cầu bản- tạo môi trường sống cho người sinh học có nhiều ứng dụng thực tiễn: Trực tiếp người - Y học lĩnh vực ứng dụng nhiều kiến thức sinh học trực tiếp cho người Các kiến thức sinh học giúp...
 • 6
 • 318
 • 0

đại cương về đau

đại cương về đau
... đánh giá tâm lý Đau đầu 2.1 Đại cương: Đau đầu nguyên nhân thông thường khiến bệnh nhân phải tìm đến chăm sóc y tế 2.2 Phân loại: Theo phân loại Hiệp hội đau đầu giới (IHS), đau đầu phân làm ... mức độ đau tăng giảm ngày • Đau liên tục giai đoạn, kéo dài nhiêu ngày’ • Thường không kèm triệu chứng: buồn nôn, nôn ói, nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh, hoạt đông Đau lưng: 3.1 Đại cương: Đau ... thần kinh: Thường đau chói đau lan từ vùng thắt lưng xuống chân theo vùng phân bố thần kinh Đau theo tư thế, tư làm căng rễ thần kinh làm đau tăng Ho, hắt hơi, co bụng làm đau tăng Đau thường kèm...
 • 16
 • 154
 • 1

LÝ SINH ĐẠI CƯƠNG : TÍNH THẤM CỦA MÀNG TẾ BÀO potx

LÝ SINH ĐẠI CƯƠNG : TÍNH THẤM CỦA MÀNG TẾ BÀO potx
... I MÀNG TẾ BÀO Thành phần hóa học màng tế bào Thành phần cấu tạo màng tế bào chủ yếu protein lipid với tỉ lệ khác đối tượng khác nhau: - Lớp myelin 18% Protein 76% ... Glycolipid : chiếm khoãng 2% lipid màng • Thường phân bố mặt màng tế bào 206 • c) Cholesteron • Chúng phân bố màng tế bào chất 207 • Sơ đồ phân bố thành phần Lipid nói sau: 208 2.Protein: • a) Protein ... a) Protein màng (integral, intrinsic ): Có kiểu +Protein xuyên qua màng (Transmembrane) 209 210 +Protein cắm vô màng (Tethered integral ): Phân tử protein từ từ tế bào kết thúc màng tế bào chất 211...
 • 64
 • 322
 • 1

Nho giáo đại cương - Mở đầu pps

Nho giáo đại cương - Mở đầu pps
... ISO- Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế IUCN- Hiệp hội quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên MARPOL- Công ước Chống ô nhiễm dầu từ tàu NGO- Tổ chức phi phủ NOAA- Cơ quan Quản lý Đại dương Khí Hoa Kỳ ODA- Viện ... Mạch EPC- Trung tâm Bảo vệ Môi trường, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới Bảo vệ Môi trường EU- Liên minh châu Âu FAO- Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hợp quốc FDI- Đầu tư trực tiếp nước FFI- Tổ chức ... ADB- Ngân hàng Phát triển châu Á CEETIA- Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị khu công nghiệp, Đại học Xây dựng Hà Nội CEFINEA- Trung tâm Công nghệ Môi trường, Viện Môi trường Tài nguyên, Đại...
 • 21
 • 157
 • 0

Dạng 1: Đại cương-Tính chất vật lí Anđêhit Xeton pptx

Dạng 1: Đại cương-Tính chất vật lí Anđêhit Xeton pptx
... –CO –CH2 –CH3 có tên thay là: A Metyletyl xeton B etylmetyl xeton C butan-2-on D propan-1-on Câu I-15: CH3 –CH -CH3 │ CH3 - CHO │ C2H5 -CH-CH3 Tên gọi chất A 1-etyl 2-formyl 1,3,3 trietyl pro ... có tên thường │ ║ C2H5 O A 3-etyl butan-2-on B 3-metyl pentan-2-on C isobutyl metyl xeton D sec-butyl metyl xeton Câu I-18:Số đồng phân cấu tạo bền,hở ứng với công thức phân tử C4H8O A B C D 11 ... tạo hở C4H8O làm màu dung dịch Br2/CCl4 A B C D 10 Nhãm - 12To¸n 1: NguyÔn ChÝ Dòng, Vò V¨n §Þnh, NguyÔn Duy T©n Câu I-23:Cho chất sau:(1)C3H7OH;(2)C2H5CHO;(3)CH3COCH3;(4)C2H5COOH Sắp xếp nhiệt...
 • 3
 • 249
 • 3

Tài liệu đại cương về đau

Tài liệu đại cương về đau
... đánh giá tâm lý Đau đầu 2.1 Đại cương: Đau đầu nguyên nhân thông thường khiến bệnh nhân phải tìm đến chăm sóc y tế 2.2 Phân loại: Theo phân loại Hiệp hội đau đầu giới (IHS), đau đầu phân làm ... mức độ đau tăng giảm ngày • Đau liên tục giai đoạn, kéo dài nhiêu ngày’ • Thường không kèm triệu chứng: buồn nôn, nôn ói, nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh, hoạt đông Đau lưng: 3.1 Đại cương: Đau ... thần kinh: Thường đau chói đau lan từ vùng thắt lưng xuống chân theo vùng phân bố thần kinh Đau theo tư thế, tư làm căng rễ thần kinh làm đau tăng Ho, hắt hơi, co bụng làm đau tăng Đau thường kèm...
 • 16
 • 238
 • 0

công nghệ sinh học đại cương mở đầu học viện nông nghiệp

công nghệ sinh học đại cương mở đầu học viện nông nghiệp
... CNSH-TV CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÀ GÌ? BM CNSH-TV Định nghĩa CNSH • 1919: Karl Ereky: “Sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu thô với giúp đỡ vật chất sống” • 1992, Công ước đa dạng sinh học : ứng dụng công nghệ ... phát triển Công Nghệ Sinh Học • • • • Những khái niệm CNSH CNSH truyền thống, CNSH cận đại CNSH đại (CNSH phân tử) Đối tƣợng, mục tiêu nghiên cứu CNSH BM CNSH-TV Các cách mạng công nghệ giới BM ... •CNSH enzyme hay công nghệ enzyme (Enzyme Biotechnology) BM CNSH-TV 47 Phân loại Công nghệ sinh học Dựa đối tượng phục vụ: • • • • • • • CNSH CNSH CNSH CNSH CNSH CNSH CNSH nông nghiệp y tế môi...
 • 52
 • 221
 • 0

bài giảng Đại cương về đau

bài giảng Đại cương về đau
... đánh giá tâm lý Đau đầu 2.1 Đại cương: Đau đầu nguyên nhân thông thường khiến bệnh nhân phải tìm đến chăm sóc y tế 2.2 Phân loại: Theo phân loại Hiệp hội đau đầu giới (IHS), đau đầu phân làm ... mức độ đau tăng giảm ngày • Đau liên tục giai đoạn, kéo dài nhiêu ngày’ • Thường không kèm triệu chứng: buồn nôn, nôn ói, nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh, hoạt đông Đau lưng: 3.1 Đại cương: Đau ... thần kinh: Thường đau chói đau lan từ vùng thắt lưng xuống chân theo vùng phân bố thần kinh Đau theo tư thế, tư làm căng rễ thần kinh làm đau tăng Ho, hắt hơi, co bụng làm đau tăng Đau thường kèm...
 • 16
 • 267
 • 0

công nghệ chế biến dầu nhờn đại cương về dầu nhờn

công nghệ chế biến dầu nhờn  đại cương về dầu nhờn
... HỌC Đại cương dầu nhờn Thành phần tính chất hoá lý dầu gốc khoáng Công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc khoáng Phụ gia Một số tính chất điển hình dầu nhờn cách xác định TÀI LIỆU THAM KHẢO Sản phẩm dầu ... gian hai chế độ Bôi trơn thủy động đàn hồi: trường hợp đặc biệt áp suất hai bề mặt lớn DẦU NHỜN Định nghĩa: - Dầu nhờn loại dầu dùng để bôi trơn cho động - Dầu nhờn hỗn hợp bao gồm dầu gốc phụ ... phụ gia hợp chất khác: 7%  DẦU NHỜN Tỷ lệ, thành phần dầu gốc phụ gia dầu nhờn thương phẩm (dầu động SAE 30 SAE 40) Thành phần dầu nhời thương phẩm Trọng lượng, % Dầu gốc 71,5 – 96,2 Chất tẩy...
 • 17
 • 538
 • 1

Bài tập lớn Kinh tế học đại cương Tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2012 và một số giải pháp chủ yếu để kiềm chế lạm phát trong thời gian tới (9đ)

Bài tập lớn Kinh tế học đại cương Tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2012 và một số giải pháp chủ yếu để kiềm chế lạm phát trong thời gian tới (9đ)
... phát ở Việt Nam năm 2012 Theo số liệu Tổng cục Thống kê, số giá tiêu dùng tháng 12 /2012 tăng 0,27% so với tháng trước, lạm phát năm 2012 kiềm chế mức 6,81% Trong năm 2012 tới tháng CPI tăng ... khích phát triển sản xuất Để kiềm chế lạm phát mức hợp lý năm 2013, có nhiều biện pháp, nêu biện pháp chủ yếu sau: Về nhóm biện pháp tác động vào quan hệ cung - cầu: Để cân đối tiền - hàng kinh tế, ... phát năm qua Có thể nhận thấy, năm 2012, bối cảnh chung kinh tế giới, tình hình kinh tế nước có phần giảm sút, tốc độ tăng trưởng kinh tế chung đạt mức thấp vài năm trở lại đây, nhu cầu tiêu dùng...
 • 8
 • 257
 • 0

Bài giảng về đại cương về tinh dầu

Bài giảng về đại cương về tinh dầu
... 1 Tinh dầu ? Trong tinh dầu gồm có ? Tính chất lý, hóa tinh dầu Tinh dầu thường gặp đâu, quan ? Cách chiết, tách tinh dầu từ dược liệu Cách định tính, định lượng tinh dầu / dược liệu ... đun khóa xả 30 ỐNG HỨNG TINH DẦU B E D A 31 5.3 Công thức tính hàm lượng tinh dầu (V/P) Tinh dầu có d < Tinh dầu có d > a X% = 100 × b (a − c) X% = 100 × b a = ml tinh dầu cất b = gam dược liệu ... tách loại tinh dầu d...
 • 97
 • 944
 • 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG TÍNH HẤP DẪN CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.doc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG TÍNH HẤP DẪN CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.doc
... 1.2 Môi trường đầu trực tiếp nước nhân tố ảnh hưởng .15 1.2.1 Khái niệm đầu môi trường đầu 15 1.2.2 Phân loại môi trường đầu trực tiếp nước 16 1.2.3 Môi trường ... tế đầu 47A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 1.1 Khái niệm, vai trò đầu trực tiếp nước Việt ... NHẰM TĂNG CƯỜNG TÍNH HẤP DẪN CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 85 3.1 Định hướng thu hút vốn đầu trực tiếp nước cải thiện môi trường đầu 85 3.1.1...
 • 105
 • 558
 • 3

Giải pháp tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư pháp triển kinh tế ở Hà nội.docx

Giải pháp tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư pháp triển kinh tế ở Hà nội.docx
... phỏt huy nhng li th ca mỡnh nhm huy ng ngy cng nhiu v ngy cng nõng cao hiu qu s dng ngun sn cú trờn a phng cho u t di hn phỏt trin kinh t 30 CHNG II: THC TRNG HUY NG V S DNG VN DI HN CHO U T ... ti tr cho kinh doanh, i v phỏt trin song song vi nghip v cp tớn dng ca ngõn hng, nhng nghip v ny b sung v h tr cho nhau, to nờn s phong phỳ, a dng cung ng cho nn kinh t i vi cỏc lnh vc kinh doanh ... thit b bỏn cho cụng ty thuờ mua, cụng ty ny cho ngi sn xut nm gi ti sn v yờu cu h cho ngi th thuờ S d gi l thuờ mua n bỏn vỡ ngi cho thuờ mua khụng ch ti tr cho ngi i thuờ m cũn tr giỳp cho ngi...
 • 169
 • 446
 • 1

Dầu khí đại cương

Dầu khí đại cương
... mà phụ thuộc môi trường đá chứa d) Cả a b Câu 19: Trong bồn dầu: a) Mỏ dầu nặng; mỏ dầu nhẹ b) Mỏ dầu nhẹ; mỏ dầu nặng c) Dầu nặng dầu nhẹ nằm mỏ d) Cả ba câu Câu 20: Hãy chọn câu a) Độ rỗng ... trũng Tư Chính- Vũng Mây Câu 38: Dầu thô việt nam có tỉ trọng 0,830-0,850 đâ dầu: a) Dầu nhẹ c) Dầu nặng b) Dầu nhẹ vừa d) Dầu nặng Câu 39: Nước có trữ luợng dầu lớn giới? a) Mỹ c) Arập xêut ... phần chủ yếu C1, C2 d) Khí đồng hành khí ướt, có thành phần chủ yếu C3, C4 Câu 16: Hãy câu a) Khí ngưng tụ khí béo hàm lượng hidrocacbua từ propan tăng 50 % b) Khí ngưng tụ khí khô hàm lượng hidrocacbua...
 • 5
 • 2,212
 • 63

Xem thêm

Từ khóa: pháp luật đại cương tình huốngthuyet trinh tam li hoc dai cuong tinh camđại cương về dầu mỏdua tren co so kien thuc mon giao duc hoc dai cuong hay lam sang to 2 cau tho cua bac ho hien du phai dau la tinh san phan nhieu do giao duc ma nen khang dinh vai tro cua giao duc voi su hinh thanh nhan cachđại cương sản phẩm dầu mỏtính chất quang của vật liệu; tinh chat quang; vat lieu; dai cuong vat lieutình huống pháp luật đại cươngbài tập tình huống pháp luật đại cươngđại cương đau thắt ngực ổn địnhbảng tính trắc địa đại cươngđại cương về mạng máy tínhvật lí đại cương từ trường tĩnhđại cương mày đay mạn tínhkỹ thuật dầu khí đại cươngđại cương về hóa học phân tích định tínhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả