PHU BIEN TAP LUC

Xác minh, phê phán một tư liệu lịch sử cụ thể qua tác phẩm Phủ biên tạp lục

Xác minh, phê phán một tư liệu lịch sử cụ thể qua tác phẩm Phủ biên tạp lục
... nghiên cứu lịch sử Đàng Trong kỷ XVI – XVIII Trong khuôn khổ viết chuyên đề sử liệu học, người viết chọn tác phẩm Phủ biên tạp lục để tiến hành xác minh, phê phán liệu lịch sử cụ thể Trường ... sinh sống, xác định thời gian đời tác phẩm Thời gian nhân tố hoàn cảnh lịch sử cụ thể nảy sinh tác phẩm Từ bối cảnh lịch sử ấy, không xác định mặt thời gian Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, NXB Văn ... viết Phủ biên tạp lục Tuy nhiên nghiên cứu tác phẩm này, nhận thấy tính khách quan, khoa học tác giả viết Đàng Trong Cho đến ngày nay, tác phẩm liệu quý cho nghiên cứu lịch sử Đàng Trong Hầu tác...
 • 15
 • 750
 • 5

PHÂN TÍCH tác phẩm Phủ biên tạp lục

PHÂN TÍCH tác phẩm Phủ biên tạp lục
... trừ Phủ biên tạp lục Mục đích viết Phủ biên tạp lục Lê Quý Đôn đơn giản:“Kỳ gian nhân dạo núi sông, hỏi di tích, xét xem lệ cũ, tìm kiếm nhân tài, tuỳ bút chép thành gọi tên Phủ biên tạp lục Nhưng ... viết lách Phủ biên tạp lục đời bối cảnh Trong lời Tựa tác phẩm Lê Quý Đôn:“Kỳ gian nhân dạo núi sông, hỏi di tích, xét xem lệ cũ, tìm kiếm nhân tài, tuỳ bút chéo thành gọi tên Phủ biên tạp lục, vết ... nhiều tác phẩm sử học có giá trị Phủ biên tạp lục số tác phẩm Đây tác phẩm quý tiến hành nghiên cứu lịch sử Đàng Trong kỷ XVI – XVIII Trong khuôn khổ viết chuyên đề sử liệu học, người viết chọn tác...
 • 15
 • 545
 • 3

Tìm hiểu chợ” trong Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn”

Tìm hiểu chợ” trong Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn”
... với đề tài nào, dù đề tài nhỏ “ Tìm hiểu chợ” Phủ biên tạp lục Quý Đôn” nh đề tài NỘI DUNG Nh chóng ta biết, Phủ biên tạp lục ghi chép Quý Đôn xứ Đàng vào Kỉ XVIII “Những ghi chép ... Đàng Trong thường sử dụng đó, họ không “buôn thúng bán mẹt” hay quẩy gánh đến chợ bán nh phô nữ Bắc Bộ mà “cưỡi ngựa” Nh vậy, thống kê số lần xuất từ chợ” Phủ Biên Tạp Lục không cho chóng ta hiểu ... hệ chợ với đời sống kinh tế gắn bó chợ với tâm thức người dân xứ Đàng Trong từ thống kê thu xuất từ chợ Phủ Biên Tạp lục Quý Đôn Những điều thu không nhiều, tóm gọn câu: “Dù đứng trước vùng...
 • 15
 • 151
 • 0

Thông báo Ý kiến kết luận của đ/c Doãn Văn Phú, PGĐ Sở - Trưởng ban Biên tập TTTĐT Sở VHTTDL Thanh Hóa V/v triển khai hoạt động Ban biên tập, Tổ thư ký TTTĐT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Thông báo Ý kiến kết luận của đ/c Doãn Văn Phú, PGĐ Sở - Trưởng ban Biên tập TTTĐT Sở VHTTDL Thanh Hóa V/v triển khai hoạt động Ban biên tập, Tổ thư ký TTTĐT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT
... Nơi nhận - Như trên; - Thành viên BBT, tổ thư TTTĐT; - Các phòng, ban, đơn vị liên quan; - Lưu: Tổ thư ký, VT TRƯỞNG BAN (Đã ký) PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Doãn Văn Phú ...
 • 2
 • 324
 • 0

Hiện tượng tiếp biến văn hóa văn học qua bắc hành tạp lục của nguyễn du

Hiện tượng tiếp biến văn hóa  văn học qua bắc hành tạp lục của nguyễn du
... nhà văn v tác gi , tác ph m mà qua ñó th y ñư c s Nguy n Du – Đ i thi hào l ch s văn hóa, văn h c dân t c bi n văn hóa văn h c c a dân t c nh hư ng – ti p th i kỳ nh t ñ nh Nh c ñ n Nguy n Du, ... n Du v i danh nhân văn hoá - C M TH C VĂN HÓA TRUNG HOA TRONG B C HÀNH T PL C 2.1 C nh s c Trung Hoa B c hành t p l c l ch s B c hành t p l c Cùng v i cu c ñi s , Nguy n Du ñã làm m t chuy n du ... a văn h c trung ñ i Vi t Nam, văn h c bi n văn hóa, văn h c c a m t ngư i mang tâm s ch Hán chi m m t v trí h t s c quan tr ng Có th nói r ng lo i Chúng ch n ñ tài “Hi n tư ng ti p bi n văn hóa...
 • 13
 • 271
 • 1

giáo trình đo lường cảm biến toàn tập - chương VI - Cảm biến đo lực pptx

giáo trình đo lường cảm biến toàn tập - chương VI - Cảm biến đo lực pptx
... Ngời ta dùng cảm biến loại để đo lực kéo cách tạo lực nén đặt trớc (dùng bulông xiết chặt vòng đệm), lực kéo đợc đo nh sụt giảm lực nén Tuy nhiên, độ nhạy giảm - 10% - 101 - 6.2.3 Cảm biến thạch ... Hình 6.10 Cảm biến từ giảo có từ thẩm biến thiên 6.3.3 Cảm biến từ d biến thiên Phần tử cảm biến từ d biến thiên lõi từ làm Ni tinh khiết cao, có từ d Br Dới tác dụng lực cần đo, thí dụ lực nén ... vòng dây 6.4 Cảm biến đo lực dựa phép đo dịch chuyển Trong cảm biến loại này, lực cần đo tác dụng lên vật trung gian gây nên thay đổi kích thớc l Sự thay đổi kích thớc đợc đo cảm biến dịch chuyển...
 • 9
 • 286
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN ĐỆ LỤC KỶ PHỤ BIÊN, QUYỂN 19 " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... biên, Đệ lục kỷ viết đời vua Đồng Khánh, Quốc Sử Quán triều Nguyễn kòp biên soạn thêm hai Thực lục Đại Nam thực lục biên, Đệ lục kỷ phụ biên viết hai đời vua Thành Thái, Duy Tân Đại Nam thực lục biên, ... bậc thức giả gần xa ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN ĐỆ LỤC KỶ PHỤ BIÊN, QUYỂN 19 Năm Đinh Mùi, Thành Thái thứ 19 (190 7) Mùa xuân, tháng Giêng Chuẩn cho phái viên sang Tây du học (7 người bọn Tham ... Phần cuối sắc thư thoái vò vua Thành Thái Nam triều nghó xin duyệt Đại Nam thực lục biên, bàn, khoản quốc vương Đệ lục kỷ phụ biên, 19 146 Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, số (85) 2011 triều đình...
 • 10
 • 310
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " CON NGƯỜI ĐÀO TẤN QUA ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN, ĐỆ LỤC KỶ PHỤ BIÊN " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Tự Thanh, Đại Nam thực lục biên, Đệ lục kỷ phụ biên, 19”, tạp chí dẫn, tr 146, thích (2) BBT 128 Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, số (86) 2011 Đại học só lãnh Tổng đốc An Tónh Đào Tấn đổi lãnh ... hóa Đào Tấn ông quan “thanh liêm cương trực” số giai thoại dân gian sản phẩm phụ vô hại xuất phát từ trân trọng Điều chép vụ án Đào Tấn Đại đóng góp ông, coi Nam thực lục biên, Đệ lục kỷ phụ ... thiên kiến nhiều kiện nhân vật lòch sử Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Tháng 5/2011 CTT CHÚ THÍCH (1) Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên có tới hai nhóm biên soạn độc lập với nhau, nhóm thứ có Hồ Đắc...
 • 8
 • 204
 • 2

Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia

Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia
... quc gia cú tr s chớnh s 24 Quang Trung - H Ni v 12/86 Duy Tõn, Cu Giy, H Ni 46 Ban lãnh đạo nhà xuất Giám đốc - Tổng Biên tập, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Khối biên tập Khối Khối sản xuất, ... ti ó xut bn giai on 2011-2014 ti NXB Chớnh tr quc gia 65 13 Bng 3.12 Tỡnh hỡnh cụng tỏc o to giai on 2011-2014 ti NXB Chớnh tr quc gia 67 C cu phõn b biờn viờn Nh xut bn Chớnh tr Quc gia C cu gii ... nghim gia cỏc BTV cng cú vai trũ quan trng vic nõng cao kin thc - Nõng cao nng lc i ng BTV cũn l vic nõng cao k nng x lý cụng vic, bao gm: K nng v XDKHT v khai thỏc bn tho; K nng v ngụn ng, giao...
 • 99
 • 221
 • 4

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ban biên tập truyền hình cáp, đài truyền hình việt nam

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ban biên tập truyền hình cáp, đài truyền hình việt nam
... hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban Biên tập truyền hình cáp, Đài Truyền hình Việt Nam 76 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban Biên tập truyền hình cáp, Đài Truyền ... nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Chương Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Ban Biên tập truyền hình cáp, Đài Truyền hình Việt Nam Chương Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ... cao chất lượng nguồn nhân lực Ban Biên tập truyền hình cáp, Đài Truyền hình Việt Nam - Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban Biên tập truyền hình cáp,...
 • 126
 • 158
 • 0

Biên tập chuẩn hoá bản đồ địa chính bằng phần mềm microstation và phần mềm famis tại xã cát thành, huyện phù cát, tỉnh bình định

Biên tập chuẩn hoá bản đồ địa chính bằng phần mềm microstation và phần mềm famis tại xã cát thành, huyện phù cát, tỉnh bình định
... thiệu phần mềm Microstation SE Famis 2011 21 Chương 2: BIÊN TẬP CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM MICROSTATION SE VÀ PHẦN MỀM FAMIS 2011 TẠI XÃ CÁT THÀNH, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH ... thiệu phần mềm Microstation SE Famis 2011 21 Chương 2: BIÊN TẬP CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM MICROSTATION SE VÀ PHẦN MỀM FAMIS 2011 TẠI XÃ CÁT THÀNH, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH ... 1.2.2 Phần mềm Famis 2011 .25 vii Chương 2: BIÊN TẬP CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM MICROSTATION SE VÀ PHẦN MỀM FAMIS 2011 TẠI XÃ CÁT THÀNH, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH ...
 • 60
 • 264
 • 4

Ứngs dụng phần mềm MicroStation và TMV Map biên tập bản đồ địa chính từ số liệu đo đạc trực tiếp xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Ứngs dụng phần mềm MicroStation và TMV Map biên tập bản đồ địa chính từ số liệu đo đạc trực tiếp xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
... tin tài liệu liên quan - Phương pháp tin học : sử dụng phần mềm MicroStation SE TMV Map để biên tập đồ địa Cơ sở liệu - Số liệu đo đạc từ thực địa Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ - ... cứu phần mềm MicroStation phần mềm TMV Map: Các thao tác ứng dụng phần mềm việc biên tập đồ địa - Nghiên cứu quy trình biên tập đồ địa chính: Nắm bắt bước biên tập đồ địa giúp cho việc học tập ... tập đồ địa từ số liệu đo đạc trực tiếp thực địa Mục tiêu đề tài - Ứng dụng phần mềm MicroStation TMV Map để biên tập đồ địa Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ 1:1000 8 Nội dung...
 • 74
 • 1,043
 • 2

NÂNG CAO PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA ĐỘI NGŨ BIÊN TẬP SÁCH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TRƯỚC YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI

NÂNG CAO PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA ĐỘI NGŨ BIÊN TẬP SÁCH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TRƯỚC YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI
... cỏc nh xut bn hin Sáchkhác Sáchdịch Sáchkhoa học kỹthuật Sáchmỹthuật Sáchthiếunhi Sáchphápluật Sáchkhoa học xã hội Sáchgiáotrình, giáokhoa Sáchkinhtế Sáchvănhọc SáchL luận chínhtrị 8.6 41.4 4.3 ... GIA - PGS, TS ng Vinh Sng (Ch nhim ti) - Dng Vn Vinh (Th ký ti) - Lờ Ngc Dip - V Th Khỏnh D - ThS Nguyn Th Hng Giang - Phan Minh Hng - Nguyn Thu Hin - Nguyn Th Thỳy Hng - ng Th Bớch Liờn - TS ... 24, 29); Ch th 08/CT-TW v Tng cng s ch o v qun nhm nõng cao cht lng v hiu qu cụng tỏc bỏo - xut bn; Ch th 22/CT-TW ca B Chớnh tr v Tip tc i mi v tng cng s lónh o, qun cụng tỏc bỏo chớ,...
 • 122
 • 229
 • 0

skkn HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH môn TIN học PHÙ hợp NĂNG lực của mỗi học SINH NHẰM NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TIN học của học SINH

skkn HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH môn TIN học PHÙ hợp NĂNG lực của mỗi học SINH NHẰM NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TIN học của học SINH
... hot ng hc ca hc sinh trờn lp Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 12 SKKN - Hớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học Chia nhúm hc sinh a dng, cỏc ... Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 14 SKKN - Hớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học Vi i tng hc sinh Yu: Bit to mu hi theo mu Vi i tng hc sinh ... khụng nh nõng cao cht lng b mụn, c bit vi Tin hc 12 Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 22 SKKN - Hớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học KIN NGH...
 • 23
 • 193
 • 0

Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia

Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia
... GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC BIÊN TẬP VIÊN CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020 72 4.1 Bối cảnh phát triển yêu cầu nâng cao lực biên tập viên NXB Chính trị quốc gia đến năm ... giá chung lực biên tập viên NXB Chính trị quốc gia 63 3.5.1 Điểm mạnh lực biên tập viên NXB Chính trị quốc gia 63 3.5.2 Điểm yếu lực biên tập viên NXB Chính trị quốc gia 63 3.5.4 ... TRẠNG NĂNG LỰC BIÊN TẬP VIÊN CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 43 3.1 Giới thiệu NXB Chính trị quốc gia 43 3.1.1 Sơ lược trình hình thành NXB Chính trị quốc gia 43 3.1.2 Chức năng, ...
 • 13
 • 238
 • 0

Xem thêm