Su ky dai nam viet1903p2

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường đại học phạm kỹ thuật nam định

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật nam định
... xác định mức yếu tố ảnh h-ởng đến hoạt động tự học Các em ch-a th-ờng xuyên sử dụng biện pháp tự học Phần lớn SV ch-a tự lực thực kỹ tự học, việc tự học em vất vả mà chất l-ợng không cao Kỹ khái ... đ-ợc nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Từ kết điều tra thực trạng tự học SV tr-ờng ĐHSPKT Nam Định, nhận thấy: SV nhận thức đ-ợc cách đắn tầm quan trọng hoạt động tự học kết học tập nh- hình ... qun SV t hc 2.3.4 Nhng khú khn v thun li v qun hot ng t hc ca sinh viờn trng i hc S phm K thut Nam nh Kt lun chng Tự học vấn đề đ-ợc coi trọng không hoạt động thực tiễn mà nội dung khoa học...
 • 25
 • 603
 • 2

Lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam qua các kỳ đại hội potx

Lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam qua các kỳ đại hội potx
... Hội thành viên Hội Liên hiệp niên Việt Nam Hội Sinh viên quốc tế Chương I: Mục đích nhiệm vụ Hội sinh viên Việt Nam 11.02.2011 07:50 (Thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam ... hội Hội sinh viên cấp: Nhiệm kỳ Đại hội Hội sinh viên cấp: - Đại hội đại biểu toàn quốc, tỉnh, thành phố: năm lần - Đại hội đại biểu cấp trường: năm lần - Đại hội chi hội: năm lần Nhiệm kỳ Đại hội ... Hội Sinh viên Việt Nam - Bài hát thức Hội: Bài ca sinh viên nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến - Hội sinh viên Việt Nam có tư cách pháp nhân, trụ sở Trung Ương Hội đặt Thủ đô Hà Nội Hội Sinh viên Việt Nam...
 • 24
 • 366
 • 0

đặc điểm văn xuôi tự sự trung đại việt nam (thế kỷ xv - xvii)

đặc điểm văn xuôi tự sự trung đại việt nam (thế kỷ xv - xvii)
... góc nhìn văn hóa, Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn Chương Văn xuôi tự trung đại Việt Nam kỷ XV - XVII - "Dòng riêng nguồn chung" Chương Đặc điểm văn xuôi tự trung đại Việt Nam kỷ XV - XVII nhìn ... Chương Đặc điểm văn xuôi tự trung đại Việt Nam kỷ XV - XVII nhìn từ phương thức thể CHƢƠNG VĂN XUÔI TỰ SỰ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM THẾ KỶ XV XVII "DÒNG RIÊNG GIỮA NGUỒN CHUNG" 1.1 "NGUỒN CHUNG" - KHÁI ... sát, nghiên cứu cách có chiều sâu có hệ thống đặc điểm văn xuôi tự kỷ XV - XVII nhiều vấn đề bỏ ngỏ 1.3 Tìm hiểu đặc điểm văn xuôi trung đại kỷ XV - XVII góp phần khẳng định tính khoa học, hiệu...
 • 26
 • 3,504
 • 4

Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định giai đoạn 2006 - 2010

Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định giai đoạn 2006 - 2010
... quát đội ngũ giảng viên Trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định 34 Chương Thực trạng đội ngũ giảng viên quản phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định ... học phạm Kỹ thuật Nam Định giai đoạn 2006 2010 Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất số biện pháp quản phát triển đội ngũ ngiảng viên trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định giai đoạn 2006 - 2010 ... triển giảng viên Chương 2: Thực trạng đội ngũ giảng viên quản phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định Chương 3: Các biện pháp quản phát triển đội ngũ giảng viên...
 • 103
 • 429
 • 0

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
... sở luận quản hoạt động tự học Chƣơng 2: Thực trạng quản hoạt động tự học sinh viên trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam định Chƣơng 3: Biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên trường ... hoạt động tự học sinh viên trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định Kết luận chương Chương 3: Biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định 3.1 Nguyên ... lượng tự học Nhưng phương diện quản hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định chưa có đề tài đề cập tới Chính chọn đề tài: Biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên...
 • 130
 • 1,014
 • 4

Các biện pháp quản lý hoạt động phòng chống ma tuý trong tập thể sinh viên trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định

Các biện pháp quản lý hoạt động phòng chống ma tuý trong tập thể sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
... 3: Các biện pháp quản hoạt động phòng chống ma túy tập thể sinh viên Trƣờng Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TUÝ TRONG TẬP THỂ SINH ... trạng quản hoạt động phòng chống ma tuý tập thể sinh viên Trƣờng Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định năm gần 33 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TUÝ TRONG TẬP THỂ SINH VIÊN ... phòng chống ma túy tập thể sinh viên Trƣờng Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định Chƣơng 2: Thực trạng quản hoạt động phòng chống ma túy tập thể sinh viên Trƣờng Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định...
 • 105
 • 290
 • 0

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về mối quan hệ giữa trời và người trong lịch sử tư tưởng Việt Nam Đại Việt sử toàn thư

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về mối quan hệ giữa trời và người trong lịch sử tư tưởng Việt Nam Đại Việt sử ký toàn thư
... giáo mối quan hệ trời người, với tiết Chương tưởng Việt Nam ảnh hưởng tưởng Nho giáo mối quan hệ trời người qua Đại Việt sử toàn thư, với tiết CHƢƠNG TƢ TƢỞNG CỦA NHO GIÁO VỀ MỐI QUAN HỆ ... tưởng Nho giáo mối quan hệ trời người ảnh hưởng tưởng Việt Nam qua Đại Việt sử toàn thư Mục đích nhiệm vụ a Mục đích: Tìm hiểu giá trị hạn chế chủ yếu tưởng Nho giáo mối quan hệ trời ... văn học, sử học, hay trị học … Sự ảnh hưởng Nho giáo nói chung, tưởng Nho giáo trời, người, mối quan hệ trời người nói riêng lịch sử tưởng Việt Nam thể qua Đại Việt sử toàn thư phong...
 • 125
 • 632
 • 2

Đánh giá độ giá trị của bài kiểm tra cuối kỳ cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ hai tại khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định

Đánh giá độ giá trị của bài kiểm tra cuối kỳ cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ hai tại khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
... chuyên tiếng Anh năm thứ hai khoa Điện Điện tử, Trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định) M.A MINOR THESIS Field: Language Teaching Methodology Code: 60 14 10 Supervisor: Phạm Lan Anh, M.A HANOI, ... SECOND YEAR NON MAJOR STUDENTS AT ELECTRONIC ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT, NAM DINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION (Đánh giá độ giá trị kiểm tra cuối kỳ cho sinh viên không chuyên tiếng ... chất lượng kiểm tra cuối kỳ môn tiếng Anh chuyên ngành điện, thiết kế số câu hỏi điều tra kiểm tra cuối kỳ Chúng mong em trả lời xác đầy đủ thông tin câu hỏi Xin chân thành cảm ơn cộng tác...
 • 70
 • 365
 • 0

Nghiên cứu việc sử dụng công cụ Internet để bổ trợ quá trình tự học tiếng Anh cơ bản của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam

Nghiên cứu việc sử dụng công cụ Internet để bổ trợ quá trình tự học tiếng Anh cơ bản của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam
... công cụ Internet để bổ trợ trình tự học tiếng Anh sinh viên không chuyên năm thứ trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định- Sử dụng hoạt động nghe dựa mạng Internet để phát triển kỹ nghe lấy thông ... AT NAMDINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION IN BASIC ENGLISH SELF-STUDY (Using web-based listening activities to develop the skill of listening for details) (Nghiên cứu việc sử dụng công cụ Internet ... this end, the Internet is a valuable resource to both language teachers and learners The Internet allows language learners to communicate with native speakers In this manner, the Internet facilitates...
 • 62
 • 466
 • 0

Ảnh hưởng của việc công bố chuẩn đầu ra đến phương pháp giảng dạy và kiểm tra - đánh giá (nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định)

Ảnh hưởng của việc công bố chuẩn đầu ra đến phương pháp giảng dạy và kiểm tra - đánh giá (nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)
... VIN M BO CHT LNG GIO DC PHM C CNG ảNH HƯởNG CủA VIệC CÔNG Bố CHUẩN ĐầU RA ĐếN PHƯƠNG PHáP GIảNG DạY KIểM TRA - ĐáNH GIá (NGHIấN CU TI TRNG I HC S PHM K THUT NAM NH) Chuyờn ngnh: o lng v ỏnh ... thc kim tra - ỏnh giỏ 68 3.3.1.1 Kim tra - ỏnh giỏ thng xuyờn 68 3.3.1.2 Kim tra - ỏnh giỏ nh k 69 3.3.1.3 Kim tra - ỏnh giỏ tng kt 71 3.3.2 Phng phỏp Kim tra - ỏnh ... kim tra cn cú phng phỏp ging dy tng ng v thớch hp mi t kt qu cao, khc phc c nhc im 33 Hỡnh thc kim tra - ỏnh giỏ Kim tra cú nhiu hỡnh thc khỏc nh: Kim tra nh k, kim tra thng xuyờn, kim tra tng...
 • 102
 • 227
 • 0

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 ĐỀ THI THỬ SỐ 1 KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SỬ KHỐI C NĂM 2013

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 ĐỀ THI THỬ SỐ 1 KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SỬ KHỐI C NĂM 2013
... TƯ Đảng c ý nghĩa lịch sử to lớn , hoàn chỉnh chủ trương 0.75đ đề từ hội nghị TƯ tháng 11 -1 939 nhằm giải m c tiêu số c ch mạng đ c lập dân t c đề nhiều chủ trương sáng tạo để th c m c tiêu Hãy ... lần thứ từ ngày 10 đến 19 /5 /19 41 0.75đ P c Bó-Hà Quảng-Cao Bằng Nguyễn Ái Qu c chủ trì hoàn chỉnh chủ trương chuyển C u 4b điểm hướng Đảng đề từ hội nghị BCH TƯ tháng 11 năm 1 939 - Nội dung: 0.25đ ... 6 -3- 19 46? Vi c ký hiệp định sơ 6 -3- 19 46 c t c dụng c ch mạng Việt Nam năm 19 46 ? điểm +Vì sao: - Sau chiếm đóng đô thị Nam Nam trung Pháp th c kế hoạch tiến 0.25 đ quân b c nhằm thôn tính nước...
 • 3
 • 185
 • 0

Sự mất nước của Đại Nam cuối thế kỷ XIX vào tay Thực dân Pháp

Sự mất nước của Đại Nam cuối thế kỷ XIX vào tay Thực dân Pháp
... bó buộc lịch sử, cuối để nước vào tay thực dân Pháp Sau xem xét tồn vấn đề OBO OKS CO M kinh tế, xã hội, văn hóa, trị, chúng tơi đến nhận định rằng: kết nước nhà Nguyễn cuối kỉ XIX tất yếu Những ... khoăn Đại Nam Nam Kì kỉ XIX thực vựa lúa Việt Nam: người nơng dân “làm chơi” “ăn thật”- vùng đồng Nam thức q thiên nhiên ban tặng cho xứ sở nơng nghiệp Tiếc điều khơng có nghĩa vấn đề lương thực ... nhiều An Nam lấp lánh viên ngọc qua báo cáo giáo sĩ có mặt An Nam Thực tế, cuối kỉ XIX, Pháp chắn đẩy mạng xâm chiếm thuộc địa Khơng phải người Anh, Bồ Đào Nha hay Hà Lan đến, mà người Pháp họ...
 • 24
 • 166
 • 0

Tư tưởng triết học chính trị ở việt nam thế kỷ XV qua đại việt sử toàn thư

Tư tưởng triết học chính trị ở việt nam thế kỷ XV qua đại việt sử ký toàn thư
... thông qua văn 大 越 史 記 全 書 /Đại Việt sử toàn thư - thư tịch cổ Hán Nôm, để tìm hiểu tưởng triết học trị Việt Nam - mà có phần tưởng tôn giáo Lịch sử nghiên cứu vấn đề: Như biết, kỷ XV kỷ ... 1: Dữ liệu tưởng triết học trị Việt Nam kỷ XV Đại Việt sử toàn thư 10 Sở dĩ tính hết thời kỳ Lê Hiến Tông, có phần vượt qua mốc kỷ XV đôi chút, năm ngắn ngủi (1500 – 1504) tưởng, đường ... phẩm Lịch sử tưởng trị - xã hội Việt Nam từ Bắc thuộc đến thời kỳ Lý-Trần đề cập tới giai đoạn tưởng trị- xã hội Việt Nam trước kỷ XV công trình có ý nghĩa giá trị tham khảo, tưởng trình,...
 • 212
 • 98
 • 0

Xem thêm