1 bai giang marketing can ban

Bài giảng Marketing căn bản (1)

Bài giảng Marketing căn bản (1)
... cuối môn: 70% Tài liệu học tập tham khảo  Tài liệu đọc bắt buộc: Marketing – Nhóm giảng viên môn biên sọan – 2005; Bài giảng giảng viên  Tài liệu tham khảo: Nguyên lý tiếp thò – TS Nguyễn Đình ... niệm bán hàng Thò trường Khách hàng Marketing hỗn hợp Lợi nhuận thông qua thỏa mãn Khái niệm marketing 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MARKETING Thò trường Nhu cầu Mong ... đổi thỏa mãn mục tiêu cá nhân tổ chức.” (AMA – American Marketing Association) 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch ĐỊNH NGHĨA VỀ MARKETING Marketing qui trình hoạt động nắm bắt, quản trò, thỏa...
 • 20
 • 639
 • 1

Tài liệu Bài giảng Marketing căn bản_Chương 1: Tổng quan về marketing pptx

Tài liệu Bài giảng Marketing căn bản_Chương 1: Tổng quan về marketing pptx
... NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG & PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC GIÁ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO  Marketing ... phát triển Marketing Vai trò chức Marketing thực tiễn kinh doanh Thành phần Marketing hỗn hợp Nội dung hoạt động Marketing hệ thống Marketing Sự đời phát triển Marketing Nguồn gốc đời  Do tiến ... biết nhu cầu xã hội” Marketing hoạt động mang tính sáng tạo Marketing hoạt động trao đổi tự nguyện Marketing hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu người Marketing trình quản lý Marketing mối dây liên...
 • 45
 • 653
 • 0

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Kinh tế

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Kinh tế
... TIÊU CHƯƠNG 1 Giới thiệu hình thành phát triển marketing Đưa số khái niệm marketing từ rút chất Chỉ tầm quan trọng marketing Trình bày chức M 1. 1.SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING 1. 1 .1 Sự ... Promotion Truyền thơng Communication 18 1. 5 PHÂN LOẠI MARKETING 1. 5 PHÂN LOẠI MARKETING ª Căn vào lĩnh vực hoạt động: Có: (1) Marketing Marketing kinh doanh (Business Marketing) ngành thương mại, cơng ... sự… 19 1. 5 PHÂN LOẠI MARKETING (tt) ª Căn vào qui mơ, tầm vóc hoạt động: Marketing vi mơ Marketing vĩ mơ ª Căn vào phạm vi hoạt động: Marketing nước Marketing quốc tế ª Căn vào khách hàng: Marketing...
 • 21
 • 468
 • 0

bài giảng marketing căn bản - chương 1 những vấn đề cơ bản của marketing

bài giảng marketing căn bản - chương 1 những vấn đề cơ bản của marketing
... Chớnh sỏch truyn thụng & c ng Ch .1: NHNG VN C BN CA MARKETING 1. 1 NHNG KHI NIM C BN CA MARKETING 1. 2 CC QUAN IM QUN TR MARKETING Marketing l gỡ? MARKET-ing Marketing l ton b cỏc hot ng nhm tha ... trng Nhu cu khỏch hng 1. 1 NHNG KHI NIM C BN CA MARKETING 1. 1 NHNG KHI NIM C BN CA MARKETING Sn phm v dch v Nhu cu, mong mun, lng cu Cỏc knim cbn Cỏc knim cbn ca marketing ca marketing Th trng Giỏ ... i th i th cnh tranh cnh tranh Ch.I: NHNG VN C BN CA MARKETING 1. 1 NHNG KHI NiM C BN CA MARKETING 1. 2 CC QUAN IM QUN TR MARKETING Qun tr marketing l quỏ trỡnh phõn tớch, lp k hoch, t chc thc...
 • 15
 • 503
 • 0

bài giảng marketing căn bản học viện nông nghiệp (1)

bài giảng marketing căn bản học viện nông nghiệp (1)
... hiệu gia đình: - Là thương hiệu chung cho tất hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp Tức là, hàng hóa thuộc chủng loại khác doanh nghiệp mang thương hiệu - Ví dụ: LG, Samsung, LG, Trung Nguyên, Panasonic, ... -  -  -  Là phần sản phẩm Người bán hay người sản xuất phát nhu cầu ẩn giấu sau thứ hàng hoá nhà marketing không nhấn mạnh vào thuộc tính hàng hoá, mà vào lợi ích mà mang lại Cùng SP mang lại lợi ... thay đổi tùy thuộc vào yếu tố hoàn cảnh MT; Mục tiêu cá nhân KH hoàn cảnh định Mục đích cốt lõi Marketing đáp ứng nhu cầu mong muốn KH à DN phải xem người cung ứng lợi ích Đồng thời phải định...
 • 81
 • 266
 • 0

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 Hoàng Thu Hương

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 Hoàng Thu Hương
... Hoanghuong.dhcnqn@gmail.com 0978 411 16 0 NỘI DUNG 1. 1 Sự đời phát triển marketing 1. 2 Các khái niệm marketing 1. 3 Vị trí marketing hoạt động doanh nghiệp 1. 4 Quản trị marketing 1. 1 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING ... Mar Nội dung chương 1. 1 Sự đời phát triển marketing 1. 2 Các khái niệm marketing 1. 3 Vị trí marketing hoạt động doanh nghiệp 1. 4 Quản trị marketing 27 QUẢN TRỊ MARKETING Quản trị marketing trình ... o Marketing theo đuổi lợi nhuận tối đa; o Marketing trình liên tục; o Marketing không bỏ qua khâu tiêu thụ; o … Nội dung chương 1. 1 Sự đời phát triển marketing 1. 2 Các khái niệm marketing 1. 3...
 • 35
 • 1,046
 • 0

Bài giảng Marketing căn bản Free

Bài giảng Marketing căn bản Free
... tế Marketing quốc tế 15 Phân loại Marketing Marketing kinh doanh Marketing công nghiệp Marketing thương mại Marketing dịch vụ Marketing phi kinh doanh Marketing trị Marketing ngoại giao Marketing ... có Marketing : To Marketing + ing 14 Phân loại Marketing Căn vào lĩnh vực ứng dụng Marketing kinh doanh Marketing phi kinh doanh Căn vào phạm vi ứng dụng Marketing doanh nghiệp tổ chức Marketing ... sách Marketing Chương 1: đại Cương Về Marketing 1.1 Sự đời phát triển Marketing Khái niệm phân loại Marketing Chức năng, vai trò Marketing 1.2 Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu 1.3 Marketing...
 • 122
 • 977
 • 5

Bài giảng Marketing căn bản (2)

Bài giảng Marketing căn bản (2)
... MÔI TRƯỜNG MARKETING Pháp luật Tự nhiên Kỷ thuật Công Nghệ 9/3/2003 Nhà cung ứng Nội công ty Đối thủ cạnh tranh Trung gian marketing Công chúng Khách hàng Nhân Văn ... doanh nghiệp chuyên hoạt động lãnh vực kho bải, vận tải  Tổ chức cung cấp dòch vụ marketing: Quảng cáo, Nghiên cứu marketing, Tổ chức hội chợ triển lãm, …  Tổ chức cung cấp dòch vụ tài – tín dụng: ... đến sản phẩm - Cách tân hay thận trọng - Tập trung hay phân quyền - Mối quan hệ qua lại cá nhân Marketing Mục tiêu chung - Doanh thu - Thò phần - Lợi nhuận - Phát triển thương hiệu 9/3/2003 Cơ...
 • 15
 • 410
 • 1

Bài giảng Marketing căn bản (3)

Bài giảng Marketing căn bản (3)
... MÔ HÌNH HÀNH VI TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TÁC NHÂN KÍCH THÍCH Marketing Sản phẩm Giá Phân phối Chiêu thò 9/3/2003 Môi trường Kinh tế Luật pháp Chính trò Công ... -Mua sắm truyền thông -Thể thao -Thành tích – Đòa vò 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch QUAN ĐIỂM -Bản thân/Gia đình -Xã hội -Chính trò -Công việc -Kinh tế -Giáo dục -Tương lai -Văn hoá 10 TIẾN TRÌNH ... đình 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch 15 Mô hình hành vi tiêu dùng tổ chức TÁC NHÂN KÍCH THÍCH Marketing Sản phẩm Giá Phân phối Chiêu thò Môi trường TỔ CHỨC TIÊU DÙNG Trung Tâm Mua Kinh tế Công...
 • 18
 • 466
 • 1

Bài giảng Marketing căn bản (4)

Bài giảng Marketing căn bản (4)
... Marketing Hoa kỳ (American Markerting Association) Nghiên cứu Marketing (Marketing research) trình thu thập, ghi chép, phân tích xử lý thông tin thò trường vấn đề có liên quan đến hoạt động Marketing ... marketing cho mục tiêu đònh chiến lược Nghiên cứu marketing cho mục tiêu đo lường họat động marketing HỆ THỐNG MARKETING Biến nguyên nhân Biến kết Marketing mix Phản ứng hành vi Nhận biết (Awareness) ... trò  Đo lường đánh giá hoạt động marketing cách khách quan, xác kòp thời 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch Vai trò nghiên cứu marketing QUẢN TRỊ VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING Phân tích tình  Phân...
 • 27
 • 379
 • 2

Bài giảng Marketing căn bản (5)

Bài giảng Marketing căn bản (5)
... chiến lược phân khúc Marketing mix Tòan thò trường A Đại trà Marketing mix Marketing mix Marketing mix Phân đọan Phân đọan Phân đọan B Đa khúc Phân đọan Phân đọan Phân đọan Marketing mix C Tập ... M1 M2 M3 P1 P2 P3 9/3/2003 Chiến lược marketing khác biệt  Đòi hỏi nguồn lực lớn Thông thường có vài công ty lớn có khả theo đuổi chiến lược Chiến lược marketing đồng  Chỉ thích hợp cho sản ... hiệu định hướng cho hoạt động marketing truyền thơng nhằm xác lập đặc tính thương hiệu vào tâm trí khách hàng mục tiêu Thị trường mục tiêu Sản phẩm Dịch vụ Truyền thơng marketing Định vị Nhãn hàng...
 • 30
 • 368
 • 2

Bài giảng Marketing căn bản (6).

Bài giảng Marketing căn bản (6).
... Ý tưởng sản phẩm R&D Marketing Phát triển khái niệm SP R&D Marketing Thử nghiệm sản phẩm Marketing, Tài Phân tích kinh doanh Sản xuất, bán hàng & marketing 9/3/2003 R&D & Marketing Khoa Thương ... thương mại hóa 12 Làm để tạo sản phẩm có chất lượng cảm nhận cao?   Sự kết hợp marketing kỷ thuật, sản xuất  Marketing: Xác định thuộc tính, lợi ích sản phẩm cần phát triển  Kỷ thuật sản xuất: ... nghiên cứu tạp chí thời đại quảng cáo (Advertising Age) dựa thất bại 75 sản phẩm tiêu dùng (Pratical Marketing Research - Jeffrey L Pope –American Management Association)       Mơ hồ việc xác...
 • 27
 • 435
 • 1

Bài giảng Marketing căn bản (7)

Bài giảng Marketing căn bản (7)
... NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH GIÁ Nhân tố bên  Mục tiêu marketing  Chiến lược marketing  Vòng đời sản phẩm  Chi phí 9/3/2003 Các đònh giá Khoa Thương Mại – Du Lòch ... Administration cost Chi phí quảng cáo truyền thông Advertising and Media Khuyến Promotions Nghiên cứu marketing Marketing research Lợi nhuận trước thuế EBIT (earning before tax) Thuế Tax Khoa Thương Mại ... hoàn trả vốn đầu tư  Mục tiêu dẫn đầu chất lượng 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch Chiến lược marketing Cạnh tranh dựa giá P1 P2 Đường cầu P2 P1 Sản phẩm di biệt Sản phẩm không di biệt Q1 Q2...
 • 26
 • 446
 • 1

Bài giảng Marketing căn bản (8)

Bài giảng Marketing căn bản (8)
...  Sự hợp tác truyền thông 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch LỰA CHỌN KÊNH PHÂN PHỐI  Căn vào mục tiêu marketing  Xâm nhập thò trường: để sản phẩm có mặt phạm vi thò trường lớn, bao quát thò ... Khoa Thương Mại – Du Lòch CÁC VẤN ĐỀ PHÂN PHỐI     Lựa chọn cấu trúc kênh phân phối  Mục tiêu marketing  Dạng thò trường  Đặc trưng sản phẩm  Hành vi thái độ tiêu dùng Mật độ phủ kênh bán ... kênh có tầng trung gian phân phối 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch LỰA CHỌN KÊNH PHÂN PHỐI  Căn vào đặc điểm thò trường  Loại thò trường: Thò trường tiêu dùng cá nhân hay thò trường tiêu...
 • 10
 • 382
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp giúp học sinh học tốt bài 4 bài toán và thuật toán SGK tin học 10NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾPhân tích và hướng dẫn học sinh khắc phục những sai lầm thường gặp khi giải bài toán hóa học về sắt và hợp chất sắt – hóa vô cơ lớp 12 THPTNGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến sự THÀNH CÔNG của các dự án PHẦN mềm PHỤC vụ CHÍNH QUYỀN điện tử tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾPhương pháp dạy bài phân bón hóa học lớp 11 bằng tích hợp liên môn và vận dụng thực tiễnTuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 6 )TỔNG ôn tập KIẾN THỨC TIẾNG ANH NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NGUYỄN bảo TRANG ( phần 2)TOEIC 900a + NGỮ PHÁP+TỪ VỰNGTUYỂN tập 136 bài LUẬN ANH văn mẫu HAY NHẤTRèn luyện kĩ năng giải bài toán về phản ứng giữa kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với dung dịch axit cho học sinh THPTRèn luyện ký năng tu duy cho học sinh qua bài toán tính oxi hóa của ion nitratRèn luyện những kỹ năng nhận biết các chất hữu cơ trong chương trình hóa học THPTVận dụng phương pháp giá trị trung bình để giải quyết dạng bài toán đa axit, oxitaxit tác dụng với dung dịch kiềm hóa học THPTmẫu giáo án chủ nhiệmNghiên cứu ảnh hưởng chất thải của phòng thí nghiệm chung đến môi trường và chất lượng, độ an toàn của thực phẩm là động thực vật được nuôi trồng ở khu vực xung quanhTuyển tập đề thi THPT tiếng anh các trường có đáp ánSử dụng font chữ tự tạo để soạn giáo án, ra đề thi môn hóa họcTích hợp giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh thông qua bài dạy hóa học lớp 11HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG NHÀ nước CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 11 cách giải bài tập xác định công thức của oxit kim loại