cac chuyen de kinh te chinh tri mac lennin

Tiểu luận chuyên đề Kinh tế chính trị QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔITỪ CƠ CHẾ CŨ SANG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦANHÀ NƯỚC XHCN

Tiểu luận chuyên đề Kinh tế chính trị  QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔITỪ CƠ CHẾ CŨ SANG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦANHÀ NƯỚC XHCN
... đây, kinh tế chuyển sang chế thị trường quản Nhà nước, coi trọng kết hợp kế hoạch với thị trường đặc trưng thể chế kinh tế chuyển đổi Chủ trương Đảng đưa kinh tế chuyển sang chế thị trường ... Những vấn đề tính quy luật chung kinh tế thị trường vấn đề tính đặc thù kinh tế thị trường định hướng XHCN So sánh vài nét kinh tế thị trường định hướng XHCN với kinh tế thị trường nước tư ... bại thị trường Tức chế vận hành kinh tế tất nước chế thị trường quản nhà nước Nhưng điều khác biệt chế vận hành kinh tế nước ta chỗ Nhà nước quản kinh tế nhà nước tư sản, mà nhà nước xã...
 • 25
 • 164
 • 0

Chuyên đề kinh tế chính trị tư sản cổ điển anh

Chuyên đề kinh tế chính trị tư sản cổ điển anh
... GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ TƯ SẢN CỔ ĐIỂN ANH 1.1 Khái quát sơ lược lý luận giá trị lao động nhà kinh tế trị sản cổ điển Anh 1.2 Lý luận giá trị ... nhiều mặt Trường phái kinh tế trị sản cổ điển Anh William Petty kết thúc David Ricardo 1.2 Lý luận giá trị lao động nhà kinh tế trị sản cổ điển Anh 1.2.1 Lý luận giá trị lao động William ... luận giá trị lao động nhà kinh tế trị sản cổ điển Anh Kinh tế trị cổ điển Anh xu hướng tưởng tiến bộ, để lại dấu ấn sâu sắc lịch sử phát triển luận thuyết kinh tế Nhiều quan điểm chủ đạo trường...
 • 19
 • 85
 • 0

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước – tiềm năng và giới hạn ý nghĩa phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay tiểu luận cao học môn chuyên đề kinh tế chính trị

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước – tiềm năng và giới hạn ý nghĩa phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay tiểu luận cao học môn chuyên đề kinh tế chính trị
... quyền nhà nước việc điều hành kinh tế, xây dựng kinh tế nhiều thành phần Với ý nghĩa xin chọn vấn đề Chủ nghĩa độc quyền nhà nước Tiềm giới hạn Ý nghĩa phương pháp luận bối cảnh kinh tế nước ... chủ nghĩa độc quyền nhà nước bối cảnh Ba là nghĩa phương pháp luận rút thông qua tiềm năng, giới hạn chủ nghĩa độc quyền nhà nước trình xây dựng kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ ... tới độc quyền Chủ nghĩa độc quyền nhà nước giai đoạn phương thức sản xuất chủ nghĩa chủ nghĩa mà hình thức phát triển cao giai đoạn chủ nghĩa độc quyền Chủ nghĩa độc quyền nhà nước...
 • 31
 • 281
 • 0

HỎI ĐÁP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊ NIN (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối ngành không chuyên Kinh tế Quản trị kinh doanh)

HỎI ĐÁP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊ NIN (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối ngành không chuyên Kinh tế Quản trị kinh doanh)
... kỳ Đại hội Đảng Để phù hợp với nhu cầu học tập sinh viên, biên soạn "Hỏi Đáp môn Kinh tế trị Mác - nin (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh), ... ĐẦU Kinh tế trị Mác - L nin môn học quan trọng hệ thống môn khoa học lý luận Mác - L nin Việc nghiên cứu, học tập môn học Kinh tế trị Mác L nin cần thiết cho sinh viên trường đại học, cao đẳng ... trang bị cho sinh viên nội dung cốt lõi môn học Hệ thống câu Hỏi - Đáp biên soạn theo trình tự câu hỏi "Giáo trình Kinh tế trị Mác - L nin (Dùng cho khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh...
 • 126
 • 378
 • 0

các câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị mác lênin

các câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị mác lênin
... phát triển kinh tế a Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế bền vững b Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện cấu kinh tế thể chế kinh tế c Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế nâng ... luật kinh tế sách kinh tế: a Quy luật kinh tế sở sách kinh tế b Chính sách kinh tế hoạt động chủ quan nhà nước sở nhận thức vận dụng quy luật khách quan c Quy luật kinh tế sách kinh tế phụ thuộc ... tầng d Cả a, b c Câu 68 Chọn ý tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế a Muốn phát triển kinh tế cần phải tăng trưởng kinh tế b Có thể có tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế c Những nhân tố...
 • 42
 • 2,146
 • 1

Đễ cương Kinh Tế chính trị Mác ĐH KHXH và NV

Đễ cương Kinh Tế chính trị Mác ĐH KHXH và NV
... giá trị từ kinh tế hàng hóa * Nội dung quy luật giá trị: Quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hóa, đâu có sản xuất trao đổi hàng hóa có tồn phát huy tác dụng quy luật giá trị ... Giá trị sản phẩm ( 20kg sợi) Giá trị chuyển vào sợi: 20$ Giá trị máy móc chuyển vào sợi: 8$ Giá trị công nhân tạo 10g lao động: 12$ Cộng: 40$ 40$-34$ =6$ Vậy: Giá trị thặng dư phận dôi giá trị ... giá trị sử dụng trình sản xuất giá trị thặng dư.Sản xuất giá trị sử dụng giá trị sử dụng phương tiện Mục đích giá trị giá trị thặng dư * Sau đây, ta xét ví dụ để thấy trình sản xuất giá trị thặng...
 • 12
 • 168
 • 3

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
... ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN Phần mở đầu NHẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Đối tượng nghiên cứu Kinh tế Chính trị Mác - Lênin Chức ý nghĩa nghiên cứu Kinh tế Chính trị Mác ... nghiên cứu Kinh tế trị Mác - Lênin 2.1 Chức Kinh tế Chính trị Kinh tế Chính trị Mác - Lênin có chức sau đây: - Chức nhận thức: Nhận thức chức chung khoa học, lý xuất khoa học Kinh tế Chính trị Một ... định kinh tế nước ta có sáu thành phần kinh tế là: - Kinh tế nhà nước - Kinh tế tập thể - Kinh tế cá thể, tiểu chủ - Kinh tế tư tư nhân - Kinh tế tư nhà nước - Kinh tế có vốn đầu tư nước Trong phần...
 • 68
 • 451
 • 1

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác Leenin có đáp án

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác Leenin có đáp án
... phần kinh tế, " kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng củng cố, phát triển Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày cảng trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế ... kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân * Kinh tế tập thể: Là thành phần kinh tế bao gồm sở kinh tế người lao động tự nguyện góp vốn, kinh doanh, tự quản lý Kinh tế tập thể ... hướng điều tiết vĩ mô nên kinh tế - Kinh tế Nhà nước nắm giữ vị trí, lĩnh vực then chốt kinh tế, vì chi phối hoạt động thành phần kinh tế khác toàn kinh tế - Kinh tế Nhà nước nhiệm vụ quan trọng...
 • 33
 • 2,239
 • 28

ĐỀ CƯƠNG SOẠN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TBCN

ĐỀ CƯƠNG SOẠN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TBCN
... với kinh tế tập thể tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế tư nhân thành phần kinh tế dựa hình thức sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất, bao gồm hộ sản xuất kinh doanh cá thể kinh ... vào sản xuất Kinh tế tri thức: Nền kinh tế tri thức kinh tế sản sinh ra, truyền bá sử dụng tri thức động lực chủ yếu tăng trưởng, tạo cải, tạo việc làm tất ngành kinh tế Đặc điểm KTTT - Tri thức ... thể kinh tế tư tư nhân Cơ cấu: hộ sản xuất kinh doanh cá thể kinh tế tư tư nhân; Đặc trưng: Dựa hình thức sở hữu tư nhân TLSX Vai trò: Kinh tế tư nhân động lực kinh tế; Hộ sản xuất kinh doanh...
 • 27
 • 481
 • 2

Kinh tế chính trị Mac Lenin đối với vấn đề giải quyết sở hữu nhà nước

Kinh tế chính trị Mac Lenin đối với vấn đề giải quyết sở hữu nhà nước
... ? 1. 2Sở hữu Nhà nước Việt Nam vấn đề giải sở hữu nhà nước 2.1 Sự tất yếu phải giải Sở hữu nhà nước Việt Nam 2.2 Tầm quan trọng Sở hữu Nhà nước Việt Nam 2.3 Hình thức tổ chức sở hữu nhà nước Một ... hoá sản xuất nước ta thấp , không đồng đều, ứng với có hình thức sở hữu khác nhau, có sở hữu nhà nước 1.2 Khái niệm Sở hữu Nhà nước Sở hữu Nhà nước :là hình thức Sở hữu Nhà nước đại diện ... nghiệp Nhà nước : tồn cạnh tranh bình dẳng lợi nhuận Giảm sở hữu nhà nước : Bản chất xoá bỏ hẳn sở hữu nhà nước để chuyển Sang Sở hữu khác *Sở hữu nhà nước đất đai : Mục tiêu Sở hữu Sở hữu cho...
 • 14
 • 297
 • 0

Xem thêm