Bai tap kinh te hoc

Câu hỏi lý thuyết và bài tập kinh tế học quản lý

Câu hỏi lý thuyết và bài tập kinh tế học quản lý
... liệu ôn tập thảo luận Kinh tế học quản - Bộ môn Kinh tế học - ĐHTM d Nhà quản EverKleen nhận thấy hai mức đầu vào hoá tối ưu Những mức sản lượng mức sản lượng thực tối ưu? e Nhà quản EverKleen ... Nhà kinh tế học Thuỵ Điển tiếng Assar Lindbesk viết sách kiểm soát giá thuê sau: “Kiểm soát giá thuê nhà dường công cụ hiệu Tài liệu ôn tập thảo luận Kinh tế học quản - Bộ môn Kinh tế học ... nghe tranh luận vấn đề sau đây: “Một nhà quản không nên thuê lao động khác người lao động Tài liệu ôn tập thảo luận Kinh tế học quản - Bộ môn Kinh tế học - ĐHTM nguyên nhân làm cho hiệu suất...
 • 26
 • 2,919
 • 29

giải lý thuyết và bài tập kinh tế học quản lý

giải lý thuyết và bài tập kinh tế học quản lý
... trình hàm cung cầu -Dựa vào thuyết hành vi người tiêu dùng thuyết cầu biến sau: +Q lượng mứt tết tiêu thụ thị trường quý năm 2000-2011(kg) +P1là giá mặt hàng mứt tết thị trường năm quý 2000-2011(nghìn ... c^>0→bánh kẹo hàng hóa thay cho mứt tết d^>0 + Ta thấy dấu hệ số hợp so với thuyết Riêng hệ số b^ có dấu (-) bánh kẹo hàng hóa thay cho mứt tết thỏa mãn thuyết - Kiểm định ý nghĩa thống ... gọn với định cho nhà quản xem xét * Ra định tốt cho bên - Các nhà quản chọn chiến lược mang lại lợi ích lớn cho họ, dựa hành động đối thủ mà họ dự đoán - Các nhà quản dự đoán hành động...
 • 69
 • 3,459
 • 149

Bài tập Kinh Tế Học Lao Động pptx

Bài tập Kinh Tế Học Lao Động pptx
... đóng góp người lao động chủ sử dụng lao động hai hình thức bắt buộc tự nguyện Với đặc thù kinh tế xã hội khu vực này, hầu hết người lao động nước Bắc Âu làm việc khu vực kinh tế thức bảo hiểm ... hình trên, chuyển thành đường cầu lao động, hình ● Nếu mức tiền công thực tế ● Nếu mức tiền công tăng lên L1 lao động , doanh nghiệp thuê L0 lao động , nhu cầu lao động doanh nghiệp giảm xuống ● ... MPL = , hay lợi nhuận thực tế việc thuê lao động = chi phí thực tế việc thuê lao động Đây định làm tối đa hoá lợi nhuận, diễn tả nhu cầu lao động doanh nghiệp cho doanh nghiệp cụ thể...
 • 7
 • 938
 • 21

Bai tap kinh te hoc san xuat hoc ki

Bai tap kinh te hoc san xuat hoc ki
... » phân tích kinh tế vi mô Dùng đồ thị để phân tích Câu 16: Chi phí hội gì? Tại lựa chon định sản xuất kinh doanh ta phải phân tích chi phí hội? Hãy lấy ví dụ chi phí hội lĩnh vực kinh doanh bất ... xuất cửa sổ Hàm tổng doanh thu Tex TR=5.4Q, Hàm chi phí Tex TC=30+3Q+0.003Q2 a Sản xuất sản phẩm Tex tối đa hóa lợi nhuận? b Giá bán sản phẩm Tex bao nhiêu? c Tex lợi nhuận tối đa với giá bán ... 13: Anh chị hiểu Hiệu kỹ thuật, hiệu phân bổ Hiệu kinh tế Hàm cực biên Tại người sản xuất quan tâm đến tiêu này? Nếu người sản xuất A đạt hiệu kinh tế 40% họ phải làm để tối đa hóa sản lượng?...
 • 8
 • 1,327
 • 9

các bài tập kinh tế học vi mô điển hình

các bài tập kinh tế học vi mô điển hình
... là: a Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học tổng thể 15 Ví dụ sau thuộc kinh tế học thực chứng? 12 Nghiên cứu hành vi kinh tế , đặc ... đặc biệt yếu tố thất nghiệp lạm phát gọi là: a Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học thị trường a Thuế cao b Tiết kiệm thấp c Lãi ... có nhiều bất bình đẳng kinh tế 16 Phải thực lựa chọn vì: 13 Một lý thuyết hay hình kinh tế là: a Phương trình toán học b Sự dự đoán tương lai kinh tế c Cải cách kinh tế khuyến nghị sách phủ...
 • 114
 • 430
 • 1

101 bài tập kinh tế học vĩ mô vũ kim dũng

101 bài tập kinh tế học vĩ mô vũ kim dũng
... PHẠM VÃN MINH TS CAO THÚY XIÊM - TS v ủ KIM DŨNG giảng viên Bộ môn Kinh tế vi mô, Khoa Kinh học - Trưòng Đại học Kinh tê Quốc dân có đóng góp quý báu học thuật trình hoàn tất thao để sách tái ... 101 BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ • biên soạn theo chương trinh chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo xuất từ năm đầu thập kỷ 90 đả đón nhận sử dụng rộng rãi Nội dưng sách trình bầy tập phổ biến thường sử dụng Kinh ... thường sử dụng Kinh tế học vi xếp theo trình tự thống với nội dung giáo trình Kinh tê vi Bộ GD ĐT cho phép sử dụng giảng dạy tất trường ĐH Cao đẳng nước Vối ý nghĩa khoa học thực tiễn đó,...
 • 77
 • 859
 • 1

đáp án 100 câu bài tập kinh tế học vĩ mô vũ kim dũng

đáp án 100 câu bài tập kinh tế học vĩ mô vũ kim dũng
... q Do q, = 1000 Vậy mức sản ỉượng 1000 cảnh chi phí trung í A1Y, 1000 00 * , »'!'/-> _1000 — —— bình tối thiêu ATC, = — —H- 1000 00 - 200 đ «à toi ATC,^ _ 1000 + ———= — — V IIB to 10 1000 Chú ý: ... mức 1000 $ máy phí biến đổi bình quân mức 1000 $ (chi phí biến đổi 1000 Q) Chi phí cô" định bình quân 1000 0/Q Tổng chi phí bình quân, tổng chi phí cố định bình quẩn chi phí biến đổi bình quân, 1000 0/Q ... Tổng chi phí TC = 2Q + 1000 b) Lượng giá bán theo đuổi mục tiêu * Tối đa hóa doanh thu (giải MR = 20 - 0,02 = 0) Q= 1000 sách 115 p = 10$ (= 20 - 0,01 X 1000 ) TRr ilx = QxP = 1000 0$ o * Tôi đa hóa...
 • 99
 • 736
 • 1

bài tập kinh tế học vi mô

bài tập kinh tế học vi mô
... điều kiện khác không đổi Vấn đề thuộc về: a Kinh tế học vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế học mô, chuẩn tắc c .Kinh tế học vi mô, thực chứng d Kinh tế học mô, thực chứng 12 Sự khác thị trường sản ... Khác hình kinh tế thị trường tự kinh tế hỗn hợp là: a Nhà nước quản lý ngân sách b Nhà nước tham gia quản lý kinh tế c Nhà nước quản lý quỹ phúc lợi xã hội d Các câu sai 14 Câu kinh tế học ... Bài Tập kinh tế vi c Nằm đường giới hạn khả sản xuất d Các câu Các vấn đề kinh tế cần giải là: a Sản xuất sản phẩm gì? số lượng bao nhiêu?...
 • 16
 • 163
 • 0

CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ

CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ
... Nhà kinh tế học Thuỵ Điển tiếng Assar Lindbesk viết sách kiểm soát giá thuê sau: “Kiểm soát giá thuê nhà dường công cụ hiệu Tài liệu ôn tập thảo luận Kinh tế học quản - Bộ môn Kinh tế học ... Tài liệu ôn tập thảo luận Kinh tế học quản - Bộ môn Kinh tế học - ĐHTM I LÝ THUYẾT Phân tích yếu tố tác động đến cầu Phân tích yếu tố tác ... nghe tranh luận vấn đề sau đây: “Một nhà quản không nên thuê lao động khác người lao động Tài liệu ôn tập thảo luận Kinh tế học quản - Bộ môn Kinh tế học - ĐHTM nguyên nhân làm cho hiệu suất...
 • 26
 • 340
 • 1

Xem thêm