Chuyên đề ôn thi ĐH môn Văn (tài liệu của Bộ GDĐT cực hay)

Chuyên đề ôn thi ĐH môn Địa

Chuyên đề ôn thi ĐH môn Địa
... khác chuyên môn hoá nông nghiệp Trung miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên Câu 100: Có khác chuyên môn hoá nông nghiệp Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long? Câu 101 : Trình bày khái niệm cấu ngành công ... thi Đại học môn Địa lý khối C trân trọng giới thi u tài liệu: Địa lý - ôn thi Tốt nghiệp THPT Đại học khối C Kết cấu tài tiệu: + Số trang: 150, cỡ chữ: 10, giấy A4 + Nội dung: Theo cấu trúc đề ... đề thi Tốt nghiệp - Đại học môn Địa lý Đặc biệt, có hướng dẫn công thức tổng quát cho dạng đề chi tiết, cụ thể + Tài liệu có khái quát cách làm, trình bày với tập thực hành, vẽ biểu đồ, kĩ địa...
 • 12
 • 1,818
 • 1

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán phần 2

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán phần 2
... Tớnh tng S = 100a 21 00 + 99a1 .29 9 + + a 99 + ỏp s: S = 20 1 20 12 2013 Bi Chng minh 12 C1 + 22 C2 + + 20 122 C2013 + 20 1 32 C2013 = 20 13 .20 14 .22 011 20 13 20 13 Bi 10 Cho hp X = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, ... log2 S: x = S: (0; 0) ) (4 x ổ9 1ử ữ S: ỗ ; ữ ỗ 2 2ữ ữ ố ứ ) S: S = (1 ;2 ỳỷ - 2x+1 Ê x Bi Gii phng trỡnh: log (x + 1) + = log2 - x + log (3 + x ) ( ) 2 log (-xy - 2x + y + 2) + log ù x2 - 2x ... trin nh thc Niu2 n Cn 3Cn ) 2n ( ỏp s: C18 - ) n ổ ữ - x2 ữ Bi Tỡm s hng khụng cha x khai trin ỗ ỗ ữ ỗ3 ữ ỗ x ố ứ (x 0) bit rng: n C1 +1 + C2n+1 + + C2n+1 = 22 8 - 2n ỏp s: C14 (2) 12 n ộ1 ự Bi...
 • 6
 • 309
 • 4

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán phần 3

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán phần 3
... 12 Đáp số: I = p + x + x2 - 1 Bài tập Tính: I = ò (x + 1) - 2x2 dx Bài tập Tính: I = ò p Bài tập Tính: I = ò Bài tập Tính: I = ò p Bài tập Tính: I = ò - - x2 dx 3x (x + sin x) dx + sin 2x + (2 ... năm 2014 PHẦN XÁC SUẤT Bài tập Một hộp đựng viên bi đỏ, bi xanh bi vàng Chọn viên bi từ hộp Hỏi có cách chọn mà viên bi chọn ko đủ màu? Đáp số: 25 13 cách Bài tập Từ tập hợp A = {0,1, 2, 3, 4, 5, ... – THPT Phan Chu Trinh Tài liệu ôn thi ĐH – CĐ năm 2014 ìx (x + 2)(2x + y) = ï ï Bài tập Giải hệ phương trình: í ïx + 4x + y = ï ï ỵ ì ï ïx + y + + = ï ï x y Bài tập Giải hệ phương trình: ï í ï...
 • 4
 • 295
 • 1

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toánphần 5

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toánphần 5
... tam giác lập từ (n + 5) điểm 45 Đáp số: n = n æ1 ö ÷ Bài tập Tìm hệ số x 35 khai triển ç + x ÷ biết rằng: ç ÷ çx ÷ è ø n C1 +1 + C2n+1 + + C2n+1 = 230 - 2n Đáp số: C10 15 Bài tập Tìm hệ số số hạng ... khoảng cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến đường tròn có bán kính d: 2 é ê(x + 1) + (y - 1) + (z - 3) = 25 Đáp số: ê ê(x - 2)2 + (y + 5) 2 + z2 = 25 êë Bài tập Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ... cho có nam nữ có đủ khối Đáp số: 130 cách Bài tập Từ chữ số 0,1,2, 3, 4, 5, lập số tự nhiên có chữ số khác cho số thi t có chữ số Đáp số: 1 056 số Bài tập Từ chữ số 0,1,2, 3, 4, lập số tự nhiên...
 • 4
 • 248
 • 1

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán ms04

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán ms04
... x = ï 2 Bài tập Giải hệ: ï í xy ï25 - 125.5 y = ï ï î Đáp số: (1;9), (4;1) Bài tập Giải bất phương trình: log2 (x - x - 6) + x £ log2 (x + 2) + Đáp số: < x £ ìx - y = e x - e y ï ï Bài tập 10 ... PHỨC Bài tập Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện: z + - 2i = z + + 4i z - 2i z+i số ảo Đáp số: z = - Bài tập Tìm số phức z thỏa mãn z.z = z2 + 2z - = 27 Đáp số: z = ( 12 23 + i 7 5 + i,z= i 3 3 ) Bài ... i,z= i 3 3 ) Bài tập Giải phương trình: z.z + z2 - z - 2z = 10 + 3i Đáp số: z = + 3i, z = - - i Bài tập Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện z + 25 = - 6i z Đáp số: z = + 3i Page of Bài tập Tìm số phức...
 • 4
 • 206
 • 1

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán phần 1

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán phần 1
... ln - ln 16 S: I = p 15 S: I = S: I = 8p -2 15 S: I = ( ũ 10 6 15 p Bi 10 Tớnh tớch phõn: I = ũ cos x (1 - sin x) dx p Bi 11 Tớnh tớch phõn: I = ũ ln (1 + cos x) sin 2xdx p Bi 12 Tớnh tớch phõn: ... s: (x - 2) + (y + 1) = 16 2 Bi Tỡm hp im biu din s phc z tha iu kin z - i = z - + 3i ỏp s: x + y - = Bi Cho s phc z = 1- i Tớnh z2 013 1+ i ỏp s: z2 013 = 210 06 (1 - i) ( ) Bi 10 Tỡm s phc z tha ... x -1 ù = ù ù x -1 2-y ù ợ Page of 10 ỏp s: PP hm s (1; 0) ỏp s: (1; -1) , (-2;2) ỏp s: PP hm s (2 ;1) , (5; -2) ỡ4x + 4xy + y2 + 2x + y - = ù ù Bi Gii h: ù ù8 - 2x + y2 - ù ù ợ 1 ữ ỏp s: 0 ;1 ,...
 • 10
 • 325
 • 0

Chuyên đề ôn thi ĐH môn sinh học lớp 12 - thường biến ppsx

Chuyên đề ôn thi ĐH môn sinh học lớp 12 - thường biến ppsx
... n không bao g m lo i sau: ð t bi n gen ho c nhi m s c th gây ch t ho c làm m t kh sinh s n c a cá th ð t bi n gen không gây ch t ho c làm m t kh sinh s n c a cá th Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh ... riêng) Ngoài gi i h n này, sinh v t s b ñ t bi n ho c b ch t T; R H; G H; R B; R A Khi nói v m c ph n ng, n i dung dư i ñây không ñúng: Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – ... t t T t c ñ u ñúng -D Nh ng lý d n ñ n su t c a gi ng không cao: Gi ng không t t ði u ki n canh tác không phù h p Gi ng t t k th ât nuôi tr ng không phù h p T t c ñ u ñúng -D Bi n d di truy n...
 • 6
 • 325
 • 0

7 chuyên đề ôn thi ĐH môn Lý hay

7 chuyên đề ôn thi ĐH môn Lý hay
... 64C 74 C ĐÁP ÁN: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 5A 6B 7A 15D 16D 17A 25A 26C 27B 35D 36A 37D 45D 46B 47D 55B 56B 57A 65B 66A 67C 75 B 76 A 77 A 8B 18D 28C 38C 48D 58C 68C 78 B 9B 19A 29D 39C 49A 59C 69B 79 A ... 4. (Đề thi CĐ _20 07) Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước A chu kì tăng B tần số không thay đổi wWw.VipLam.Net C bước sóng giảm D bước sóng không thay đổi Câu 5:. (Đề thi ... 35B 36A 44D 45A 46B 54A 55D 56A 64D 65C 66C D 7A 17D 27A 37B 47C 57B 67B 8B 18A 28A 38A 48B 58A 9D 19D 29A 39D 49D 59C II PHẦN SÓNG CƠ Câu 1. (Đề thi ĐH _2001)Tại điểm S mặt nước yên tĩnh có nguồn...
 • 31
 • 208
 • 1

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH MÔN TOAN

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH MÔN TOAN
... tiệm cận nhỏ x−1 Chuyên đề Khảo Sát Sự Biến Thi n Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số §5 Khảo Sát Sự Biến Thi n Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số A Kiến Thức Cần Nhớ Sơ đồ khảo sát tổng quát Tập xác định Sự biến thi n • Giới ... ey = ln (1 + x) − ln (1 + y) có nghiệm y−x=a Chuyên đề Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian §1 Tọa Độ Trong Không Gian A Kiến Thức Cần Nhớ Tọa độ không gian • Hai vectơ nhau: • • • • Các phép toán ... tọa độ điểm M thuộc (P ) cho M I vuông góc với ∆ M I = 14 6.87 (B-2011) Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆ : 42 Chuyên đề Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian x+2 y−1 z+5 = = hai điểm A...
 • 78
 • 83
 • 3

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH MÔN LÝ 12

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH MÔN LÝ 12
... vuông góc D Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nớc bể nớc tạo nên đáy bể vết sáng có nhiều màu chiếu vuông góc có màu trắng chiếu xiên 6.4 Phát biểu sau không ... ánh sáng trắng từ không khí vào nớc xảy tợng khúc xạ ánh sáng, đồng thời xảy tợng tán sắc ánh sáng Khi chiếu ánh sáng màu trắng vuông góc với mặt nớc tia sáng truyền thẳng không xảy tợng tán sắc ... D 0,83 cm Chủ đề 2: Giao thoa ánh sáng 6.9 Vị trí vân sáng thí nghiệm giao thoa Iâng đợc xác định công thức sau đây? 2kD kD A x = B x = a 2a kD ( 2k + 1) D C x = D x = a 2a 6.10 Công thức tính...
 • 13
 • 148
 • 1

CHUYÊN đề ôn THI đh môn ANH conditional sentences

CHUYÊN đề ôn THI đh môn ANH conditional sentences
... chung Tiếng Anh nói riêng đã, trở thành môn văn hóa chương trình giáo dục phổ thông Đồng thời việc giảng dạy ngoại ngữ - Tiếng Anh nhà trường, nhà giáo dục, nhiều dự án giáo dục đông đảo giáo ... pháp dạy học thích hợp Trong chương trình Tiếng Anh THPT, Câu Điều Kiện – Conditional Sentences, phần ngữ pháp lớn có kì thi tốt nghiệp THPT, ĐHCĐ thi học sinh giỏi Tuy nhiên, đại đa số học sinh ... hiệu đạt kết cao kì thi Vũ Thị Kim Oanh THPT Nguyễn Duy Thì NỘI DUNG I DEFINITION (Định nghĩa): Câu điều kiện (Conditional sentences) có hai phần: mệnh đề If (If – clause) mệnh đề ( Main clause)...
 • 38
 • 118
 • 0

CHUYÊN đề ôn THI đh môn ANH INVERSION

CHUYÊN đề ôn THI đh môn ANH INVERSION
... NGỮ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2005 50 She not only passed the exam but also got a prize (Not only) ………………………………………………………………………………… Đề thi tuyển ... CHUYÊN ĐỀ INVERSION (ĐẢO NGỮ) TẠC GIẢ: NGUYỄN TIẾN THÀNH TỔ TRƯỞNG TỔ NGOẠI NGỮ THỂ DỤC TRƯỜNG THPH PHẠM CÔNG BÌNH LỚP BỒI DƯỠNG: 10A5 SỐ TIẾT BỒI DƯỠNG: TIẾT INVERSION IN ENGLISH ... DƯỠNG: TIẾT INVERSION IN ENGLISH -2- • Lí thuyết Đảo ngữ • Các câu đảo ngữ đề thi ĐH, CĐ năm Trong số trường hợp phó từ không đứng vị trí bình thường mà đảo lên đứng đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành...
 • 16
 • 318
 • 0

Chuyên đề môn sinh học CHUYÊN đề ôn THI đh môn SINH học đột BIẾN GEN

Chuyên đề môn sinh học CHUYÊN đề ôn THI đh môn SINH học đột BIẾN GEN
... nucleotit gen Gen đột biến không làm thay đổi số lượng nucleotit gen a Nếu đột biến làm cho gen sau đột biến có tỉ lệ A/G=66,44% đột biến thuộc dạng cấu trúc gen thay đổi nào? b Nếu đột biến làm gen ... đột biến gen ? A Đột biến tiền phôi thường biểu kiểu hình bị đột biến B Đột biến xôma nhân lên mô biểu phần thể C Đột biến xô ma di truyền sinh sản sinh dưỡng gen lặn không biểu kiểu hình D Đột ... dạng đột biến gen Khái niệm * Đột biến gen: biến đổi nhỏ cấu gen liên quan đến (đột biến điểm ) số cặp nucleotit * Thể ĐB: Là cá thể mang đột biến đựơc biểu kiểu hình Nuyên nhân đột biến gen...
 • 11
 • 155
 • 0

De on thi DH va dap antheo hd cua bo

De on thi DH va dap antheo hd cua bo
... (đpcm) Nhận xét: Tâm O lục giác ABCDEF trung điểm đường chéo AD, BE, CF SO ⊥(ABCDEF) Các tam giác OAB, OBC, OCD, ODE,OEF, OFA tam giac cạnh b Đặt: B = SABCDEF 3 3b ⇒ B = 6S∆OAB = 6b (đvdt) = ... tận Trong số có số có hai số ⇒ 4.P4 = 96 số chia hết cho Trong số có số có Nếu tận có P4= 24 cách lập số chia hết cho Nếu tận số hàng chục nghìn số 0, nên có 3.P3=18 số chia hết cho Trong trường ... Thanh – Pleiku – Gia lai HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 1: 1) ( Các bước khảo sát HS tự thực hiện) Bảng biến thi n: + Đồ thị hàm số có điểm cực đại D(0;4), điểm cực tiểu T(2;0), điểm uốn: U(1;2) 2) + Đạo hàm:...
 • 4
 • 50
 • 0

Tài liệu Chuyên đề ôn thi ĐH: Sóng điện từ

Tài liệu Chuyên đề ôn thi ĐH: Sóng điện từ
... máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C cuộn cảm với độ tự cảm L, thu sóng điện từ có bước sóng 20m Để thu sóng điện từ có bước sóng 40m, người ta phải mắc song song với tụ điện mạch ... động điện từ, cuộn dây cảm có hệ số tự cảm 0,5mH, tụ điện điện dung 0,5nF Trong mạch có dao động điện từ điều hòa.Khi cường độ dòng điện mạch 1mA điện áp hai đầu tụ điện 1V Khi cường độ dòng điện ... động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 Năng lượng điện từ mạch 1 U0 LC2 A B C CU D CL LC 2 2 13 Một mạch dao động điện từ điện dung tụ C = 4µF Trong trình dao động điện...
 • 11
 • 292
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề ôn thi đh môn hóacac chuyen de on thi dh mon vat ly 2013cac chuyen de on thi dh mon toancac chuyen de on thi dh mon hoatài liệu ôn thi đh môn vănchuyên đề ôn thi đh văndao động điện từ chuyên đề ôn thi đh cđ vật lý thầy đoàn văn lượngchuyên đề luyện thi đh môn hóachuyên đề luyện thi đh trần văn hạoôn thi đh môn vănchuyên đề luyện thi đh môn lýôn thi đh môn văn 2014ôn thi đh môn văn 2015đề ôn thi đh môn hóa học mã đề 1217de on thi dh mon toan nam 2011Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhCâu hỏi: Phân tích luận điểm của tư tưởng Chủ Tịch Hồ Chí Minh: Nếu nước độc lập mà dân không tự do thì độc lập thì không nghĩa lí gì. Người dân chỉ hiểu giá trị của độc lập khi được ăn no mặc ấm.Diễn ngôn về người phụ nữ trong các tác phẩm văn học việt nam4 lý thuyết peptit (13)UNIT 5e9chuyen de van hoc dia phuongGiao an anh 7 tuan 8Giao an anh 9 tuan 8, 9unit 4 e6 c1 3 HUE2Unit16 b 1E7 unit 14ReadTVgiao án đai so 8 học ki iGiao an vat li 6 nh 2015 2016 t2 den t17Thong bao 1176 diem nhan HS dot 1 2017 Sua17072017Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Tây (LV thạc sĩ)Kiểm toán ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện (LA tiến sĩ)Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp ở địa bàn vùng venChuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành công nghiệp trọng điểm của việt nam hiện nayĐề, HD chấm văn HSG9 UB 2016Dưỡng da kiểu Nhật chizu saeki