GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 6 CẢ NĂM

Giáo án vật lớp 6 cả năm đầy đủ full

Giáo án vật lí lớp 6 cả năm đầy đủ full
... dũ : Giáo án vật 14 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng - Hng dn HS tr li BT 5.4 - Tr li li cỏc cõu hi t C1 -> C13 - Hc bi v lm BT 5.1 -> 5.4, BT 5.5 dnh cho hc sinh khỏ Giáo án vật 15 ... lun - GV: yờu cu HS lm vic cỏ nhõn vi cõu C6 : di, C2 GH (3) CNN (4) c Giáo án vật Nguyễn Viết Cơng C6 Trờng THCS Phúc Đồng theo; (5) ngang bng vi (6) vuụng gúc; (7) gn nht - GV: gi 1-2 HS ... chiu, (4) phng, (5) chiu Giáo án vật 18 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng - HS:Lm vic cỏ nhõn in t Hot ng : Vn dng IV Vn dng - GV: Yờu cu HS quan sỏt hỡnh v 6. 5, 6. 6 C9: a, lc y in t vo...
 • 86
 • 2,244
 • 1

Giáo án vật lớp 6 cả năm

Giáo án vật lí lớp 6 cả năm
... Yêu cầu học sinh quan sát hình 6. 4 Trả lời - Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi câu hỏi C6 đến C8 C6, C7, C8 - Kiểm tra câu C6, giáo viên nhấn mạnh tr- - Thảo luận lớp ờng hợp hai đội mạnh ngang ... dàng nh ? Đặt vấn đề: -Học sinh tham gia dự đoán - Giáo viên cho học sinh dự đoán - Giáo viên ghi phần dự đoán 1, học sinh lên bảng Thí nghiệm: - Giáo viên phát dụng cụ thí nghiệm cho - Học sinh ... Một giá thí nghiệm Cả lớp: + Tranh vẽ phóng to hình 16. 2, 16. 2 + Một bảng phụ + Phiếu học tập D Tiến trình lên lớp I ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ III Bài mới: Đặt vấn đề: Giáo viên nhắc lại...
 • 60
 • 2,145
 • 0

Giáo án vật lớp 6 cả năm full

Giáo án vật lí lớp 6 cả năm full
... tràn thể tích vật Người ta dùng cân để đo khối lượng Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói vật tác dụng lực lên vật Hai lực cân hai lực mạnh nhau, có phương ngược chiều Lực tác dụng lên vật làm biến ... dâng lên thể tích vật b Khi vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ, thả vật vào bình tràn Thể tích phần chất lỏng tràn thể tích vật Hoạt động 3: Thực hành đo thể Thực hành: Đo thể tích vật tích: rắn Phân ... xơ thí nghiệm theo mẫu Bảng 4.1 nước, vật rắn khơng thấm nước Giáo viên ý theo dõi nhóm - Ước lượng thể tích vật rắn ghi làm thực hành đánh giá kết vào bảng Năm học 2013-2014 Gi¸o ¸n VËt lý GV:...
 • 90
 • 2,383
 • 2

giáo án vật lớp 9 cả năm

giáo án vật lí lớp 9 cả năm
... đơn vị b)A=P.t=75W.4.30.3600s=32408640J A=32408640:3,6.10 ≈9kW.h =9 “số” j sau đó đổi kW.h bằng hoặc A=P.t=0,075.4.30kW.h≈9kW.h =9 số” cách chia cho 3,6.10 hoặc Vậy điện tiêu thụ của ... mức P=75W=0,075kW -Gọi HS đưa cách làm khác So Áp dụng công thức: A=P.t 39 39 sánh các cách →A=0,075.4=0,3 9kW.h) Vậy lượng điện mà bóng đèn này sử dụng là 0,3kW.h, tương ứng ... R.t=(2,4) 5.300J=8640J Q1 = C1.m1.∆ t = 4200.0, 2 .9, 5 J = 798 0 J -Yêu cầu HS tảo luận nhóm trả lời câu hỏi C1, C2, C3 Q2 = C1.m1.∆ t = 4200.0, 2 .9, 5 J = 652, 08 J -Gọi HS lên bảng chữa câu...
 • 204
 • 291
 • 0

giáo án vât lớp 9 cả năm

giáo án vât lí lớp 9 cả năm
... - Đáp án - biểu điểm phiếu học tập: Câu (1,5 điểm): B Câu (1,5 điểm): A Câu (3 điểm): C R.S 20.0,5.10 Câu (4 điểm): Chiều dài dây nicrom là: l = = 9, 091 m 1,1.10 l 9, 091 = 145 vòng ... đèn 220V- 60W mắc vào nguồn điện 200V Khi độ sáng đèn nh nào? A Đèn sáng bình thờng B Đèn sáng mạnh bình thờng C Đèn sáng yếu bình thờng D Đèn sáng lúc mạnh, lúc yếu Câu 3: Một bóng đèn có ghi ... trả lời câu hỏi - Nêu đáp án, biểu điểm cho HS tự chấm kết phiếu lẫn - Tự đánh giá kết qua việc chấm kết bạn - Nhận xét đánh giá kết qủa HS HDVN - Học làm tập 19. 4, 19. 5 (SBT-T24) - Trả lời câu...
 • 138
 • 156
 • 0

Giáo án địa lớp 6 ( Cả năm theo chuẩn )

Giáo án địa lí lớp 6 ( Cả năm theo chuẩn )
... Đất ( 0,5 đ ) ( 0,5 đ ) ( 2,5 đ ) Câu Câu Bản đồ cách vẽ đồ 1,0 điểm ( 0,5 đ ) ( 0,5 đ ) Câu Câu Tỉ lệ đồ 3,0 điểm ( 0,5 đ ) ( 2,5 đ ) Phương hướng đo Câu 2,0 điểm Kinh vĩ độ, tọa độ địa ( 2,0 ... Câu ( 0,5 đ ) Câu ( 0,5 đ ) Cấu tạo bên Trái Đất Câu ( 0,5 đ ) Câu ( 0,5 đ ) Câu ( 2,0 đ ) Tác động nội lực ngoại lực việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất Câu a (1 ,0 đ ) Câu b (1 ,5 đ ) Tổng ... Chuẩn bị: Giáo viên: -Giáo án, sách giáo khoa, tập đồ Trái Đất Học sinh: - Sgk, tập đồ, chuẩn bị theo câu hỏi sách giáo khoa III Tiến trình lên lớp : Ổn định lớp: Kiểm tra cũ : CH : Mơn địa lí...
 • 97
 • 441
 • 0

Giáo án vậtlớp 6 cả năm

Giáo án vật lý lớp 6 cả năm
... sỏt mn chn thỡ hu nh khụng cũn búng na ti, ch cũn búng ti rừ nột C6: Khi dựng quyn v che kớn búng ốn GV: Yờu cu HS tr li cõu hi C6 dõy túc ang sỏng, bn nm vựng ti HS: Thc hin theo yờu cu ca GV, ... ghi nh - Gii thớch li cõu hi C1->C6 - Lm bi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (SBT) * Rỳt kinh nghim bi dy : Ngày soạn: / / : Ngày dạy: / /09 lớp 7A,7B, 7C TIT 4: NH LUT PHN ... thng C5: (SGV) AB hỡnh 5.5 (SGK) C6: Hỡnh cỏi thỏp ln ngc da vo phộp GV: Yờu cu hc sinh tho lun theo nhúm v nh chõn thỏp sỏt t, nh thỏp xa tr li cõu hi C6: t nờn nh ca nh thỏp cng xa t v...
 • 75
 • 263
 • 0

giáo án vậtlớp 6 cả năm

giáo án vật lý lớp 6 cả năm
... lượng – đo khối lượng Bồ Lý, ngày tháng năm 2014 Ký duyệt Tổ KHTN GV: Đỗ Hải Dương Giáo vật lí Ngày soạn: 06/ 9/ 2014 Ngày dạy: / 9/ 2014 Năm học: 2014- 2015 TIẾT BÀI 5: KHỐI LƯỢNG- ... đầu học Bồ Lý, ngày tháng năm 2014 Ký duyệt Tổ KHTN GV: Đỗ Hải Dương Giáo vật lí Ngày soạn: 14 / 9/ 2014 Ngày dạy: / 9/ 2014 Năm học: 2014- 2015 TIẾT BÀI 6: LỰC - HAI LỰC CÂN ... lượng GV: Đỗ Hải Dương Bồ Lý, ngày tháng 10 năm 2014 Ký duyệt Tổ KHTN Giáo vật lí Ngày soạn: 26/ 10/ 2014 Ngày dạy: / 10/ 2014 Năm học: 2014- 2015 TIẾT 10 BÀI 10 LỰC KẾ – PHÉP...
 • 74
 • 2,175
 • 0

giáo án vật lớp 11 cả năm

giáo án vật lí lớp 11 cả năm
... nguyên t vật nhiễm điện dương, điện âm vật di chuyển vật hay di chuyển dương, vật nhiễm điện âm 10’ 5’ 4’ vật sang vật khác làm cho ca vật bò nhiễm điện Vật nhiễm điện âm vật thie electron; Vật nhiễm ... nhiễm điện dương vật thừa electron Hoạt động2: Vận dụng thuyết electron Giới thiệu vật dẫn điện, vật Ghi nhận khái niệm vật II Vận dụng cách điện dẫn điện, vật cách điện Vật dẫn điện vật cách điện ... Thực C2, C3 Vật dẫn điện vật có chứa ca C2, C3 Giải thích điện tích tự Yêu cầu học sinh cho biết Vật cách điện vật không chư phân biệt vật dẫn electron tự điện vật cách điện Sự phân biệt vật dẫn...
 • 187
 • 205
 • 0

GIÁO ÁN VẬT LỚP 9 CẢ NĂM

GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 9 CẢ NĂM
... thay vào thức: R=  s Lớp : 9A Lớp : 9B Tiết (theo TKB) :….Ngày dạy : / / 20 09 Sĩ số : …Vắng :… Tiết (theo TKB) :….Ngày dạy : / / 20 09 Sĩ số : ….Vắng :… Lớp : 9A Lớp : 9B Lớp : 9C Tiết (theo TKB) ... 0,125A, 4V, 5V nhân câu Chốt đáp án HĐ5: Dặn dò HDVN: - Yc hs học thuộc phần ghi nhớ xem lại thí nghiệm 4,5 - Bài tập nhà 1, 2, 3, (SBT) Lớp : 9A Lớp : 9B Lớp : 9C Tiết 2: Tiết (theo TKB) :….Ngày ... tiêu thụ lượng điện 99 0kJ trong15 phút a Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung bàn b Tính điện trở dây nung Bài giải Tóm tắt U = 220V A = 99 0kJ = 99 0 000J t = 15 phút = 90 0s a I = ? b R =...
 • 212
 • 289
 • 0

GIÁO ÁN VẬT LỚP 8 CẢ NĂM HAY NHẤT

GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 8 CẢ NĂM HAY NHẤT
... hãm phanh ( thắng) bánh nào? A Bánh trước B Bánh sau C Đồng thời hai bánh D Bánh trước bánh sau Câu 6: Một vật đặt mặt bàn nằm ngang Dùng tay búng vào vật để truyền cho vận tốc Vật sau chuyển động ... luận làm biến dạng, thay đổi + Khi có lực tác dụng vận tốc câu C1 chuyển động (thay đổi vận vật thay đổi nào? (cả tốc) vật độ lớn hướng vận tốc) + Khi vật bị ném ngang, P làm thay đổi hướng độ lớn ... - TIẾT:17 LỚP 8A5 8A6 NGÀY DẠY A MỤC TIÊU Kiến thức: − Biết: vật nhúng chất lỏng chịu tác dụng lực đẩy từ lên − Hiểu: điều kiện vật nổi, vật chìm Độ lớn lực đẩy Acsimet vật mặt thoáng chất lỏng...
 • 99
 • 299
 • 0

giáo án vậtlớp 6 cả năm

giáo án vật lý lớp 6 cả năm
... thoại : 0 168 6.8 36. 514 Dịch vụ soạn giáo án Điện thoại : 0 168 6.8 36. 514 Dịch vụ soạn giáo án Điện thoại : 0 168 6.8 36. 514 Dịch vụ soạn giáo án Điện thoại : 0 168 6.8 36. 514 Dịch vụ soạn giáo án Điện thoại ... án Điện thoại : 0 168 6.8 36. 514 Dịch vụ soạn giáo án 10 Điện thoại : 0 168 6.8 36. 514 Dịch vụ soạn giáo án 11 Điện thoại : 0 168 6.8 36. 514 Dịch vụ soạn giáo án 12 Điện thoại : 0 168 6.8 36. 514 ... 0 168 6.8 36. 514 để mua giáo án Vật (lớp 6, 7, 8, 9) in dùng, giáo án soạn theo chuẩn kiến thức kĩ không cần chỉnh sửa Có giáo án quý thầy, cô không nhiều thời gian ngồi soạn chỉnh sửa giáo án...
 • 12
 • 266
 • 0

Giáo án Vậtlớp 9 ( cả năm ) part 6 doc

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 6 doc
... ' OF ' OA ' OA OF ' Từ (1 ) (2 ): = OA ' OF OA ' 12 = OA = 4.8cm OA ' 12 OA ' 0 .6 Từ (1 ): = AB = 3.6cm 4.8 A'B ' OAB OAB HS suy nghĩ làm C8 Tuần: Từ (1 ) (2 ): 1 39 OA OF ' = OA ' OA ' OF ... OF ' = (2 ) A'B ' OA ' OF ' OA OF ' Từ (1 ) (2 ): = OA ' OA ' OF ' 36 12 = OA = 18 cm OA ' OA ' 12 36 AB Từ (1 ): = = 0.5 cm AB = 18 A'B ' TH 2: d = cm 133 I A O F III Vận dụng C6:TH 1:d=36cm, ... sao? ( A B ảnh thật AB đặt f ) ? AB ảnh thật lớn hay nhỏ vật? ( Nhỏ ) Dựng ảnh vật sáng AB tạo TKHT C5: Vật đặt cách thấu kính khoảng d = 36cm B F A A F O B - HS dựng ảnh AB AB ( Cách dựng ) -...
 • 24
 • 295
 • 0

Giáo án Vậtlớp 8 ( cả năm ) part 6 ppt

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 6 ppt
... HS hoàn thành C6 : C6 : Giải : v = 9km/h = 2,5 m/s a) (3 60 0 s) ngựa km = 9000 m F = 200N A = F S = 200 9000 = 1 .80 0.000 (J) A 180 0000 a) p = ? P= 500(W ) t 360 0 b) p = F.v b) Chứng minh : p= ... định luật công P.h = F.l P.h 60 0.5 F= 7 5( N ) l 40 Fk = 75 + 20 = 95(N) A = 95.40 = 380 0 (J) Cách : A = Ací + Ahp = P.h + Fms.l = 60 0.5 + 20.40 = 380 0(J) C Bài mới: Giáo viên: Nguyễn Văn Chung ... lên cao: A = P.h = 10.m.h = 10.50.2 = 1000J (0 ,5 ) (1 ) b Chiều dài mặt phẳng nghiêng : A= F.l l = A 1000 = = 8( m) F 125 Kết luận toán (1 ) (0 ,5 ) D Củng cố: - Thu kiểm tra - Nhận xét rút kinh...
 • 10
 • 298
 • 1

Giáo án Địa lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 6
... mưa vào tháng ? - ( HS giỏi ) Mùa khô vào tháng ? - HS dựa vào mục bảng số liệu trả lời -Mùa mưa vào càc tháng : ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 Mùa - Khí hậu Tây Nguyên có mùa , khô vào tháng ,2 ,3 ,4 ,10 ,11 ... giỏi ) – Tháng nhiệt độ xuống thấp - Dựa vào bảng số liệu cho sẳn để nhận xét có khí hậu lạnh , tháng khí hậu mát mẽ nhiệt độ Sa Pa vào tháng tháng ? - Có khí hậu mát mẽ , phong cảnh đẹp thu ... thảo luận trước lớp 47 LÊ THỊ LỘC - TRƯỜNG TH HỨA TẠO - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK - GV nhận xét tiết học Chuẩn bò bài: Ôn tập KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 26 Ngày dạy 04 tháng 03 năm 2011 Tên...
 • 64
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an dia li lop 6 ca namgiáo án công nghệ lớp 6 cả nămgiáo án vật lý lớp 8 cả nămgiáo án địa lí lớp 8 cả nămgiáo án địa lí lớp 7 cả nămgiáo án môn toán lớp 6 cả nămgiáo án địa lí lớp 9 cả nămgiáo án tin học lớp 6 cả nămgiáo án vật lý lớp 9 cả nămgiáo án hình học lớp 6 cả nămgiao an tieng anh lop 6 ca namgiao an ngu van lop 6 ca nam ngoc hagiáo án vật lí lớp 6 bài 20giao an vat li lop 6 bai 10giáo án địa lí lớp 5 cả nămTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câyLuyện tập Trang 23Bảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCH