Chuyên đề ôn thi ĐH môn Hoá (học là đỗ)(tài liệu đầy đủ, dễ hiểu)

Tài liệu Đề ôn thi ĐHmôn Hóa học – mã đề 12-1 ppt

Tài liệu Đề ôn thi ĐH – môn Hóa học – mã đề 12-1 ppt
... điện li axit axetic : A 0,1996% B 1,996% C 2% D 0,2% Trang Đề ôn thi ĐH môn Hóa học đề 12-1 Gv nguyễn Minh Thông ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 12-1 1D 11A 21B 31A 41B 2C 12B 22D 32B 42C 3C 13B 23B 33B 43A ... độ cao nhiều Trang Đề ôn thi ĐH môn Hóa học đề 12-1 Gv nguyễn Minh Thông 26 Cho cặp oxh/khử : I2/2I- ; Fe3+/Fe2+ Cl2/2Cl- xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa dạng oxi hóa sau : Cl2 > Fe3+ ... Đề ôn thi ĐH môn Hóa học đề 12-1 Gv nguyễn Minh Thông 13 Dung dịch muối A làm quì tím hóa xanh, dung dịch muối B không làm đổi màu quì tím Trộn lẫn dung...
 • 5
 • 218
 • 4

Tài liệu Đề ôn thi ĐHmôn Hóa học – mã đề 12-1 (Kèm đáp án) docx

Tài liệu Đề ôn thi ĐH – môn Hóa học – mã đề 12-1 (Kèm đáp án) docx
... điện li axit axetic : A 0,1996% B 1,996% C 2% D 0,2% Trang Đề ôn thi ĐH môn Hóa học đề 12-1 Gv nguyễn Minh Thông ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 12-1 1D 11A 21B 31A 41B 2C 12B 22D 32B 42C 3C 13B 23B 33B 43A ... độ cao nhiều Trang Đề ôn thi ĐH môn Hóa học đề 12-1 Gv nguyễn Minh Thông 26 Cho cặp oxh/khử : I2/2I- ; Fe3+/Fe2+ Cl2/2Cl- xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa dạng oxi hóa sau : Cl2 > Fe3+ ... Đề ôn thi ĐH môn Hóa học đề 12-1 Gv nguyễn Minh Thông 13 Dung dịch muối A làm quì tím hóa xanh, dung dịch muối B không làm đổi màu quì tím Trộn lẫn dung...
 • 5
 • 233
 • 0

Tài liệu ôn thi ĐH môn Hóa Học

Tài liệu ôn thi ĐH môn Hóa Học
... ph m ph n ng xà phòng hóa vinyl axetat có ch a: A CH2=CHCl B C2H2 C CH2=CHOH D CH3CHO Câu 12: Ch s xà phòng hóa A ch s axit c a ch t béo B s mol NaOH c n dùng đ xà phòng hóa hồn tồn gam ch t béo ... hóa C h s trùng h p B đ polime hóa D h s trùng ngưng Câu Trong b n polime cho dư i đây, polime lo i polime v i tơ bán t ng h p (hay tơ nhân t o)? A Tơ t m B Tơ nilon-6,6 C Tơ visco D.Cao su thi n ... v c u t o c a cao su thi n nhiên dư i khơng đúng? A Cao su thi n nhiên l y t m cao su B Các m t xích c a cao su t nhiên đ u có c u hình trans- C H s trùng h p c a cao su thi n nhiên vào kho ng...
 • 44
 • 111
 • 0

Tài liệu ôn thi ĐH môn Hóa Học

Tài liệu ôn thi ĐH môn Hóa Học
... ngun liệu mùn cưa vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ Nếu muốn điều chế ancol etylic, hiệu suất q trình 70% khối lượng ngun liệu xấp xỉ A 5031kg B 5000kg C 5100kg D 6200kg Download tài liệu học tập ... 0,2% C 0,3% D 0,4% Download tài liệu học tập : http://aotrangtb.com 29 Câu 2.44 Để xác định nước tiểu người bị bệnh tiểu đường có chứa lượng nhỏ glucozơ, dùng phản ứng hố học A phản ứng tráng gương, ... phẩm; (-) khơng có phản ứng (*) phản ứng mơi trường kiềm 22 Download tài liệu học tập : http://aotrangtb.com B - MỘT SỐ PHẢN ỨNG HỐ HỌC THƯỜNG GẶP Xt,t0  → 1.CH2OH[CHOH]4CHO+5CH3COOH ¬  CH3COOCH2[CHOOCCH3]4CHO...
 • 135
 • 247
 • 0

Tài liệu ôn thi ĐH môn Hóa học ( dùng cho HS , phụ huynh)

Tài liệu ôn thi ĐH môn Hóa học ( dùng cho HS , phụ huynh)
... 0,0 4 = 0,0 8 (mol) 2 2,4 p d ng LBTKL: (m XCO3 + m Y2 (CO3 )3 ) + m HCl = m CO2 + m H 2O + m muối m muối = (m XCO3 + m Y2 (CO3 )3 ) + m HCl (m CO2 + m H 2O ) m muối = 3,3 4 + 0,0 8 ì 3 6,5 (0 ,0 4 ì18 ... t r n: mr = 40 (gam) Theo (1 ), (2 ), (3 ), (4 ): c mol CO ph n ng mol CO 2, kh i l ng h n h p A gi m l: m = ì (4 4 28) = 16 gam V y kh i l ng h n h p A ủó b gi m l: 16 ì 0,3 = 4,8 (gam) Kh i l ng ... 4,4 gam CO2 v 2,5 2 gam H2O, m cú giỏ tr l: A 1,4 8 gam B 2,4 8 gam C 1 4,8 gam D 2 4,8 gam I.13 Cho 1 1,2 lớt ( ktc) axetilen h p H2O (HgSO 4, 80oC) Kh i l ng CH 3CHO t o thnh l: A 4,4 gam B 12 gam...
 • 14
 • 189
 • 1

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ 1 ppsx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ 1 ppsx
... tử, khối lượng nguyên tử số khối Câu 14 : Trong kg gạo chứa 81% tinh bột, có số mắt xích – C6H10O5- A 12 ,044 .10 24 B 6,020 .10 24 C 16 ,20 .10 24 D 3, 012 .10 24 Câu 15 : Dùng thuốc thử sau để phân biệt ... Al2O3, K2O, Ca Câu 10 : Cho 15 gam fomon 37,5% tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thấy xuất m gam kết tủa Giá trị m A 10 8,0 B 81, 0 C 42,8 D 40,5 Câu 11 : Chất A có công thức phân tử C11H20O4 A tác dụng ... tích dung dịch CuSO4 10 % (d = 1, 1g/ml) tối thi u cần dùng để hấp thụ hết khí A? A 750,25lm B 872,73ml C 10 18 ,18 ml D 525,25ml Câu 33: Cho isopren phản ứng với Br2 theo tỉ lệ 1: 1 Số sản phẩn thuộc...
 • 16
 • 260
 • 5

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 08 pdf

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 08 pdf
... K2HPO3 số dung dịch có pH>7 A B C D Câu 39: Điều khẳng định sau A Pha loãng dung dịch axit yếu số Ka không đổi B Pha loãng dung dịch axit yếu độ điện li α không đổi C Pha loãng dung dịch axit yếu số ... Tổng số chất kết tủa thu A B C D Câu 26: Cho đồng phân anken mạch nhánh C5H10 hợp nước (xúc tác H+) Số sản phẩm hữu thu A B C D Câu 27: Trong tên gọi đây, tên không phù hợp với chất có công thức ... không đổi chứa 12,8 gam SO2 3,2 gam oxi (có xúc tác V2O5 thể tích không đáng kể) nung nóng Sau tiến hành phản ứng oxi hóa SO2 đạt trạng thái cân phần trăm thể tích oxi lại bình chiếm 20% Hằng số...
 • 17
 • 223
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 07 pptx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 07 pptx
... Câu 24: Công thức tổng quát este tạo axit no, đơn chức, mạch hở ancol không no có nối đôi, đơn chức, mạch hở A CnH2n-2kO2 B CnH2n-2O2 C CnH2n-1O2 D CnH2nO2 Câu 25: Công thức cấu tạo sau không phù ... sau ? A Dãy đồng đẳng ankin có công thức chung CnH2n-2 B Các hiđrocacbon no có công thức chung CnH2n+2 C Công thức chung hiđrocacbon thơm CnH2n-6 D Các chất có công thức đơn giản CH2 thuộc dãy ... Y, X Câu 30: So sánh pin điện hóa ăn mòn điện hoá, điều sau không đúng? A Kim loại có tính khử mạnh cực âm B Pin điện hóa phát sinh dòng điện, ăn mòn điện hoá không phát sinh dòng điện C Chất...
 • 17
 • 182
 • 1

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 06 pdf

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 06 pdf
... dịch A X1 X2 B X2 X4 C X1 X4 D Cả dung dịch Câu 25: Oxit B có công thức X2O Tổng số hạt (p, n, e) B 92, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 28 B A K2O B Cl2O C Na2O D N2O Câu 26: Nguyên ... muối Y Chất X có công thức cấu tạo là: A CH2(COOC2H5)2 B (COOC2H5)2 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 Câu 39: Cho cân hóa học: a A + b B  pC + q D Ở 1050C, số mol chất D x mol; 180oC, số mol chất D y mol ... dư, sau phản ứng số kết tủa thu ? A B C Đều D Đều Câu 46: Cho 50 g hỗn hợp gồm Fe3O4, Cu , Mg tác dụng với dung dịch HCl dư ,sau phản ứng 2,24 lít H2 (đktc) lại 18 g chất rắn không tan % Fe3O4...
 • 21
 • 196
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 05 pptx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 05 pptx
... Na[Al(OH)4] Câu 21: Hai hiđrocacbon A B có công thức phân tử C6H6 A có mạch cacbon không nhánh A làm màu dung dịch nước brom dung dịch thuốc tím điều kiện thường B không tác dụng với dung dịch điều kiện ... nóng thu khí Y ; cho chất rắn X vào dung dịch HCl sau cho Cu vào thấy Cu tan có khí không màu bay lên hóa nâu không khí Nhiệt phân X điều kiện thích hợp thu oxit phi kim Vậy X chất sau A (NH4)2S ... 65,00% Câu 17: Đem để 11,2 gam Fe không khí, sau thời gian thu hỗn hợp gồm Fe oxit Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu 3,36 lít khí SO2 (đktc) Số mol H2SO4 tham gia phản ứng...
 • 19
 • 166
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ 3 potx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ 3 potx
... Oxi hóa 23, 8 gam rượu thu m’gam anđehit m’/2 gam anđehit có khả tạo tối đa 75,6g Ag pứ với AgNO3/NH3 dư Công thức phân tử hai rượu a CH3OH C3H7OH b C3H5OH CH3OH c C2H5OH C3H7OH d C2H5OH CH3OH ... (1),(2), (3) b (3) , (4) c d (2), (3) Câu 48 Xicloankan có công thức phân tử C6H12 Khi cho A mono Clo sản phẩm khác CTCT A là: a b c d CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 Câu 49 Khi chất cho cột (1 ) cho tiến hành môn ... (2), (3) c (1), (3) d (3) , (4) Câu 30 Nhận xét sau giống Glucozơ saccarozo (1) Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường (2) Đều có củ cải đường, mía (3) Đều tham gia phản ứng tráng gương (4) Đều sử...
 • 21
 • 193
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ 2 docx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ 2 docx
... Cho hỗn hợp khí: N2, Cl2, SO2, CO2, H2, H2S Sục từ từ qua dung dịch NaOH dư thu hỗn hợp khí bay có thành phần là: A N2, Cl2, H2, H2S C Cl2, H2, SO2 B N2, CO2, Cl2, H2 D N2, H2 Câu 40 Cho chất ... NaHCO3 + CO2 + H2O (3) Ba(HCO3 )2 + 2NaHSO4 = BaSO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O ; (4) 2NH3 + FeCl2 + 2H2O = Fe(OH )2 + 2NH4Cl Trong phản ứng trên, phản ứng phản ứng axit-bazơ A (1), (2) ,(3) (4) B (2) , (3), ... 1,5 mol C 2, 0 mol D đáp án khác Câu 29 Cho phản ứng sau :  2HCl H2 + Cl2 (1) ; H2SO4 đặc, nóng NaHSO4 + HCl (2) + NaCl(rắn)  H2SO4 đặc, nóng Na2SO4 + 2HCl + 2NaCl(rắn)  (3) ; BaCl2 + H2SO4 ...
 • 19
 • 204
 • 0

Chuyên đề ôn thi ĐH môn sinh học lớp 12 - thường biến ppsx

Chuyên đề ôn thi ĐH môn sinh học lớp 12 - thường biến ppsx
... n không bao g m lo i sau: ð t bi n gen ho c nhi m s c th gây ch t ho c làm m t kh sinh s n c a cá th ð t bi n gen không gây ch t ho c làm m t kh sinh s n c a cá th Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh ... riêng) Ngoài gi i h n này, sinh v t s b ñ t bi n ho c b ch t T; R H; G H; R B; R A Khi nói v m c ph n ng, n i dung dư i ñây không ñúng: Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – ... t t T t c ñ u ñúng -D Nh ng lý d n ñ n su t c a gi ng không cao: Gi ng không t t ði u ki n canh tác không phù h p Gi ng t t k th ât nuôi tr ng không phù h p T t c ñ u ñúng -D Bi n d di truy n...
 • 6
 • 325
 • 0

ĐỀ KTCL ÔN THI THPT môn hóa học QUỐC GIA NĂM 2015 thpt chuyên thăng long

ĐỀ KTCL ÔN THI THPT môn hóa học QUỐC GIA NĂM 2015 thpt chuyên thăng long
... nankin = nCO2 -nH2O Tất ankin tham gia phản ứng AgNO3/NH3 Tất anken đối xứng có đồng phân hình học Anilin chất lỏng, không màu, tan nước, nặng nước Để lâu không khí, anilin có nhuốm màu đen bị ... phản ứng oxi hóa SO2 A 84% B 75% C 80% D 42% Câu 29: Cho phát biểu sau: Các chất phenol, axit photphoric chất chất rắn điều kiện thường H2SO4 chất lỏng không màu, bốc khói mạnh không khí ẩm, D=1,53 ... hợp khí X gồm SO2 không khí có tỉ lệ thể tích tương ứng 1:5 Đun nóng hỗn hợp X với xúc tác V2O5 bình kín có dung tích không đổi thu hỗn hợp khí Y Tỉ khối X so với Y 0,93 Không khí có 20% thể tích...
 • 6
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề ôn thi đh môn hóacac chuyen de on thi dh mon hoadap an de thi dh mon hoa hoc khoi a nam 2013đề thi đh môn hóa họckinh nghiệm ôn tập và làm bài thi đh môn hóa họcôn thi đh môn hóatài liệu ôn thi đh môn hóatrắc nghiệm ôn thi đh môn hóacách ôn thi đh môn hóaôn thi đh môn hóa 2016chuyên đề ôn thi đh môn toánchuyên đề luyện thi đh môn hóacac chuyen de on thi dh mon vat ly 2013cac chuyen de on thi dh mon toande thi thu dh mon hoa hoc nam 2013Bài 20. Nước có những tính chất gì?Sử dụng bảng phụ trong việc dạy môn vật líOXI HOA KHU NHOM CHUCTuần 9. Nghe-viết: Thợ rènĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHÍNH SÁCH Y TẾBài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?Bài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂNBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtHướng dẫn học sinh nhận dạng và giải bài toán hỗn hợp trong hoá học 9PHÂN TÍCH NHÂN vật TRONG TRUYỆN NGẮNTuần 8. Nếu chúng mình có phép lạTBDiemTrungTuyenDot1 2016Vẽ hai đường thẳng song songHai đường thẳng song songDown load quyết định CV i s 1271Down load CV i s 1270Giáo án tiếng anh 10skkn một số giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua dạy học môn tiếng việt lớp 4 trong chương trình VNENMột số biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn mĩ thuật theo phương pháp đan mạch