GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 CẢ NĂM CHUẨN

Giáo án vật 9 cả năm ( chuẩncả đề KT và ma trận )

Giáo án vật lí 9 cả năm ( chuẩn có cả đề KT và ma trận )
... đo vôn ( V ) I đo am pe (A) R đo ôm( Ω ) - Thông báo định luật ôm - HS ý - Gọi HS đọc lại ND định luật ôm - HS đọc 2.Định luật ôm : (SGK) III Vận dụng : C3: R = 12 ( ) I = 0,5 (A) Từ công ... Rtđ- R1= 20 – 7,5 = 12, 5( ) b áp dụng công thức điện trở: + Giải tiếp ý b l suy S R.S 30.10 −6 l = = = 75(m) ρ 0,40.10 −6 R=ρ Đáp số: 12, 5( ), 75(m) Bài 3: R1= 600Ω R2 = 90 0Ω UMN= 220V *HĐ3: Hướng ... tóc & đèn LED phần lượng ích lượng ánh sáng, phần lượng vô ích nhiệt - Đối với nồi cơm điện & bàn phần lượng ích nhiệt năng, phần lượng vô ích lượng ánh sáng (nếu c ) - Đối với quạt điện &...
 • 178
 • 432
 • 1

Giáo án: Vật 9 cả năm chuẩn mới

Giáo án: Vật lí 9 cả năm chuẩn mới
... A=32408640:3,6.10 ≈ 9kW.h =9 “số” A=P.t=0,075.4.30kW.h ≈ 9kW.h = 9 số” Vậy điện tiêu thụ bóng đèn tháng số Bài tập : Tóm tắt Hoạt động 2: Hướng dẫn giải tập Đ(6V-4,5w); U=9V; t=10 ph GV yêu cầu ... PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN Giáo viên : Giáo án, SGK Học sinh : Làm tập SBT, tóm tắt tiết 11 III CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Tổng hợp, phân tích IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A Tổ chức lớp 9A 9B B Kiểm tra cũ HS1: ... trở Kĩ : -Giải tập vật theo bước giải -Rèn kĩ phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin -Sử dụng thuật ngữ Thái độ : Cẩn thận, trung thực II.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN Giáo viên : Chuẩn bị bảng phụ...
 • 198
 • 152
 • 1

Giáo án vật 9 cả năm theo chuẩn kiến thức kĩ năng

Giáo án vật lí 9 cả năm theo chuẩn kiến thức kĩ năng
... nghiệm theo nhóm Trờng THCS Trng12 Vơng Hà Nội Giáo án Vật Năm học 2010 - 2011 - Tham gia vào hoạt động nhóm cách tích cực II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Hệ thống lại kiến thức ... Mục tiêu Kiến thức: Vận dụng định luật Jun - Len - xơ để giải đợc tập tác dụng nhiệt dòng điện năng: Rèn giải tập theo bớc giải Trờng THCS Trng48 Vơng Hà Nội Giáo án Vật phân tích, ... định tổ chức: 9A: 9B: B - Kiểm tra cũ: Kết hợp C - Bài mới: Hoạt động giáo viên học sinh Kiến thức cần đạt HĐ1:Hệ thống lại kiến thức có liên I I U đoạn mạch //: Nhắc lại kiến thức lớp 7: quan...
 • 181
 • 1,993
 • 2

Giáo án Vật 9 cả năm

Giáo án Vật Lí 9 cả năm
... I.Rd =9( V ) - Hiu in th gia hai u ng dõy trm cung cp in: Uo = U + Ud = 2 29 ( V ) b) Trong mt thỏng khu ny tiờu th lng in nng l : A = P.t = 4 ,95 .6.30 = 891 ( kWh ) - Tin in phi tr thỏng T = 891 .700 ... : R1 = 600 R2 = 90 0 UMN = 220 V l= 200 m S = 0,2 mm2 = 0,2.10-6 m2 =1,7.10-8 .m a) RMN = ? b) U1 = ? U2 = ? Gii in tr tng ng R12 R1 R2 600 .90 0 R12 = = = 360() R1 + R2 600 + 90 0 in tr dõy ni ... hin C8 R ln vỡ S nh ngh HS d0c tr s ca tr H 10.4 a v thc hin C9 H 4: Vn dng YCHS thc hin C9, C10 HDn C10: l = S vũng: n = thc hin C9, C10 Ni dung I Bin tr Tỡm hiu cu to v hat ng ca bin tr C4 :...
 • 101
 • 1,268
 • 18

Giáo án Vật 9 cả năm

Giáo án Vật Lí 9 cả năm
... I.Rd =9( V ) - Hiu in th gia hai u ng dõy trm cung cp in: Uo = U + Ud = 2 29 ( V ) b) Trong mt thỏng khu ny tiờu th lng in nng l : A = P.t = 4 ,95 .6.30 = 891 ( kWh ) - Tin in phi tr thỏng T = 891 .700 ... : R1 = 600 R2 = 90 0 UMN = 220 V l= 200 m S = 0,2 mm2 = 0,2.10-6 m2 =1,7.10-8 .m a) RMN = ? b) U1 = ? U2 = ? Gii in tr tng ng R12 R1 R2 600 .90 0 R12 = = = 360() R1 + R2 600 + 90 0 in tr dõy ni ... Thc hin C8 R ln vỡ S nh ngh HS d0c tr s ca tr H 10.4 a v thc hin C9 H 4: Vn dng YCHS thc hin C9, C10 HDn C10: l = thc hin C9, C10 Ni dung I Bin tr Tỡm hiu cu to v hat ng ca bin tr C4 : Khi di...
 • 100
 • 570
 • 3

Giáo án vật 9 cả năm

Giáo án vật lí 9 cả năm
... I.Rd =9( V ) - Hiu in th gia hai u ng dõy trm cung cp in: Uo = U + Ud = 2 29 ( V ) b) Trong mt thỏng khu ny tiờu th lng in nng l : A = P.t = 4 ,95 .6.30 = 891 ( kWh ) - Tin in phi tr thỏng T = 891 .700 ... : R1 = 600 R2 = 90 0 UMN = 220 V l= 200 m S = 0,2 mm2 = 0,2.10-6 m2 =1,7.10-8 .m a) RMN = ? b) U1 = ? U2 = ? Gii in tr tng ng R12 R1 R2 600 .90 0 R12 = = = 360() R1 + R2 600 + 90 0 in tr dõy ni ... Thc hin C8 R ln vỡ S nh ngh HS d0c tr s ca tr H 10.4 a v thc hin C9 H 4: Vn dng YCHS thc hin C9, C10 HDn C10: l = thc hin C9, C10 Ni dung I Bin tr Tỡm hiu cu to v hat ng ca bin tr C4 : Khi di...
 • 103
 • 429
 • 0

Giáo án vật 9 cả năm

Giáo án vật lí 9 cả năm
... I.Rd =9( V ) - Hiu in th gia hai u ng dõy trm cung cp in: Uo = U + Ud = 2 29 ( V ) b) Trong mt thỏng khu ny tiờu th lng in nng l : A = P.t = 4 ,95 .6.30 = 891 ( kWh ) - Tin in phi tr thỏng T = 891 .700 ... : R1 = 600 R2 = 90 0 UMN = 220 V l= 200 m S = 0,2 mm2 = 0,2.10-6 m2 =1,7.10-8 .m a) RMN = ? b) U1 = ? U2 = ? Gii in tr tng ng R12 R1 R2 600 .90 0 R12 = = = 360() R1 + R2 600 + 90 0 in tr dõy ni ... Thc hin C8 R ln vỡ S nh ngh HS d0c tr s ca tr H 10.4 a v thc hin C9 H 4: Vn dng YCHS thc hin C9, C10 HDn C10: l = thc hin C9, C10 Ni dung I Bin tr Tỡm hiu cu to v hat ng ca bin tr C4 : Khi di...
 • 102
 • 347
 • 2

GIAO AN VAT LI 9 ca nam

GIAO AN VAT LI 9 ca nam
... ý nghĩa số cons tan tan = 0,5.106 m có nghĩa -Yêu cầu cá nhân hoàn thành C2 dây dẫn hình trụ làm constantan có chiều dài 1m tiết diện 1m điện trở 0,5.106 Vậy đoạn dây constantan có chiều dài ... dụng bảng điện trở suất: thành nhiệt có phận Dây hợp kim nikêlin constantan đoạn dây dẫn nikêlin có điện trở suất lớn nhiều so constantan Hãy so sánh điện với điện trở suất dây đồng trở suất dây ... b)A=P.t=75W.4.30.3600s=32408640J cách chia cho 3,6.10 A=32408640:3,6.10 6#9kW.h =9 số tính A kW.h A=P.t=0,075.4.30kW.h#9kW.h=9số công thức A=P.t đơn vị P Vậy điện tiêu thụ bóng (kW); t(h) Đèn tháng...
 • 155
 • 403
 • 1

Tài liệu Giáo án Vật 9 cả năm

Tài liệu Giáo án Vật lí 9 cả năm
... biểu thức - Rèn kỹ tính toán Kỹ so sánh, nhận xét Thái độ: - Rèn luyện tính độc lập, nghiêm túc, tinh thần hợp tác học tập II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: Giáo viên: Tr ơng Xuân Hiệp ... cách giải khác toán Kỹ năng: - Rèn kỹ vẽ sơ đồ mạch điện kỹ tính toán Thái độ: - Nghiêm túc, trung thực báo cáo đáp số toán Giáo viên: Tr ơng Xuân Hiệp 15 Tr ờng THCS Hiệp Thuận GA: Vật lý - Tích ... thuộc - Đại diện nhóm trình bày phơng án, Giáo viên: Tr ơng Xuân Hiệp 19 Tr ờng THCS Hiệp Thuận GA: Vật lý đại lợng vào yếu tố khác học lớp dới - Yêu cầu đa phơng án thí nghiệm tổng quát để kiểm tra...
 • 186
 • 477
 • 0

Bài giảng Giáo án Địa 9 cả năm - Chuẩn KTKN

Bài giảng Giáo án Địa lí 9 cả năm - Chuẩn KTKN
... lao động năm 60-trên 85 tuổi ) 199 9 cao 198 9 năm 199 9củng +Tỉ lệ dân số phụ dốc tháp 198 9 thuộc năm 199 9 so với - Theo độ tuổi: 198 9 giảm khoảng 4,6% - Tỉ lệ dân số phụ thuộc + nhóm tuổi 0-1 4 GV: ... nhóm 1 5- 59 ): hai chân đáy 199 9 thu cạnh bên thân hẹp so với 198 9 tháp năm 199 9 -Tuổi lao dốc hai cạnh động cao bên tháp năm + Tuổi lao động - Cơ cấu dân số theo độ 198 9 phần 199 9 nhỏ 198 9 đáy ... trở lên năm 199 9 tăng 198 9 - Tỉ lệ dân số phụ thuộc ( nhóm 0-1 4 60 trở lên ) năm 199 9 so với 198 9 giảm khoảng 4,6% Hoạt động 2:Cặp 2em / nhóm TL :- Cơ cấu dân số nước ta từ 198 9 đến 199 9 có thay...
 • 44
 • 1,303
 • 6

GIÁO ÁN VẬT 9 CẢ NĂM

GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 CẢ NĂM
... TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN Giáo án: Vật Năm học: 20 09 - 2010 Tiết 19 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I Mục tiêu - Nêu thực qui tắc an toàn sử dụng điện - Giải thích sở vật qui tắc an toàn ... Nguyễn Văn Hưng 41 Giáo án: Vật Năm học: 20 09 - 2010 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN PHỊNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH TRƯỜNG……………………… Đề 02 Họ tên:………………………… Lớp 9 KIỂM TRA 45 PHÚT Mơn: Vật Tiết 21 Tuần 11 ... biết Dặn dò: Làm tập 19. 1-> 19. 5 SBT Ôn tập, trả lời câu hỏi phần tự kiểm tra Tiết sau ôn tập -o0o - GV: Nguyễn Văn Hưng 39 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN Giáo án: Vật Năm học: 20 09 - 2010 Tiết 20 20:...
 • 97
 • 143
 • 1

Trọn bộ giáo án vật9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Trọn bộ giáo án vật lý 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn
... in, m hn in, mỏy sy túc, qut in, mỏy bm nc, mỏy khoan in - K tờn cỏc dng c hay thit b in bin i in - Dựng bng in tr sut nờu c in nng ng thi thnh nhit nng v nng lng tr sut ca dõy hp kim Nikờlin ... Bi tp: 9. 1 9. 5 (SBT) Tit 10: Ngy son: 25. 09. 2011 Bi 10: BIN TR IN TR DNG TRONG K THUT I/ Mc tiờu: Kin thc: - Nờu c bin tr l gỡ? Nờu c nguyờn tc hot ng ca bin tr - Mc c bin tr mch in iu chnh ... 30.10.2011 Bi 19 S DNG AN TON V TIT KIM IN I Mc tiờu: Kin thc: Nờu v thc hin c cỏc qui tc an ton s dng in K nng: Gii thớch c s vt cỏc qui tc an ton s dng in Thỏi : Nờu v thc hin c cỏc bin phỏp s...
 • 176
 • 444
 • 0

Giáo án vật 9 - cả năm(soạn theo chương trình mới có giảm tải)

Giáo án vật lí 9 - cả năm(soạn theo chương trình mới có giảm tải)
... thực tế - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Đề + đáp án Học sinh: - Xem lại kiến thức liên quan III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1’) Lớp: 9A Tổng: Lớp: 9B Tổng: Lớp: 9C Tổng: ... Thái độ: - ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Bài tập + đáp án Học sinh: - Ôn lại kiến thức liên quan III Tiến trình tổ chức day - học: ... Lớp: 9A 9B 9C Tiết: 16 ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết chuyển hóa điện thành nhiệt - Biết nội dung định luật Jun - Lenxơ Kĩ năng: - Áp dụng định luật để tính toán Thái độ: - Có...
 • 200
 • 542
 • 6

Giáo án vật 9 cả năm 2014 - 2015

Giáo án vật lí 9 cả năm 2014 - 2015
... dẫn, công tắc - Đọc tìm hiểu trước nội dung 5: Đoạn mạch song song Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 29/ 8 /2014 Ngày giảng: /9/ 2014 Giáo viên: Vũ Hữu Tuân 12 Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật Trường THCS ... nghiệm: Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật Trường THCS Bàn Giản Ngày soạn: 15/8 /2014 Ngày giảng: /8 /2014 Tiết ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết ... Củng cố: - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + em chưa biết Giáo viên: Vũ Hữu Tuân Năm học 2014 - 2015 Giáo án Vật Trường THCS Bàn Giản - Hướng dẫn...
 • 155
 • 1,616
 • 7

Xem thêm