tài liệu luật hành chính

Tài liệu Luật hành chính

Tài liệu Luật hành chính
... phạm hành hành vi (hành động khơng hành động) trái pháp luật chủ thể luật hành thực cách cố ý vơ ý, xâm hại tới quan hệ xã hội luật hành bảo vệ theo quy định phải bị xử phạt vi phạm hành Vi ... hành vi phạm hành chính? ? chính? ? năm năm kể từ kể từ ngày vi ngày vi phạm phạm hành hành chính được thực thực hiện năm năm vi vi phạm phạm trong lĩnh vực: lĩnh vực: tài chính, tài chính, chứng ... hành Vi phạm hành Chủ thể: Cá nhân tổ chức, kể cá nhân, tổ chức nước ngồi lãnh thổ Việt Nam Dấu hiệu:  Là hành vi chủ thể luật hành thực Tính chất trái pháp luật hành vi 3 Vi phạm hành Vd: Anh...
 • 29
 • 213
 • 1

tài liệu luật hành chính

tài liệu luật hành chính
... lại 1.3- Hệ thống Luật Hành Phần chung Luật Hành Phần riêng Những vấn đề chung Luật Hành - Nguyên tắc, hình thức, phương pháp QLHCNN - Quyết đònh, thủ tục hành Phần - Cơ quan hành nhà nước chung ... v.v 1.4- Đònh nghóa Luật Hành Ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt nam LUẬT HÀNH CHÍNH Gồm QPPL điều chỉnh quan hệ XH phát sinh lónh vực quản lý HCNN IV- Xử lý vi phạm hành 4.1- Các nguyên ... Luật Hiến pháp - Trường ĐH Luật Hà Nội-Nxb CAND, Hà nội, 2004 4) Pháp lệnh xử lý vi phạm hành 2002 1) NỘI DUNG I/- Những vấn đề chung Luật Hành II/- Xử lý vi phạm hành I- Những vấn đề chung Luật...
 • 20
 • 79
 • 0

Tài liệu Luậtchính sách môi trường docx

Tài liệu Luật và chính sách môi trường docx
... ĐTM luật hóa quy định Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam từ năm 1993 cụ thể luật môi trường năm 2005 Với 16 năm thực công tác ĐTM giúp Chính Học viên: Phạm Văn Bảo – Lớp Cao học CRES Luật Chính sách ... tác động môi trường Chính sách đánh giá Tác động môi trường 3.1.Mục tiêu sách + Khái quát quy mô đặc điểm chương trình dự án có liên quan đến môi trường + Dự báo tác động tốt - xấu môi trường xảy ... học CRES Luật Chính sách Môi trường thực công tác ĐTM Việt Nam" Cán thẩm định phê duyệt báo cáo ĐTM cấp trung ương thuộc Vụ Thẩm định (Bộ Tài nguyên - Môi trường; trực thuộc Tổng Cục Môi trường, ...
 • 11
 • 1,225
 • 21

Tài liệu Luậtchính sách quản lý kiến trúc đô thị ppt

Tài liệu Luật và chính sách quản lý kiến trúc đô thị ppt
... -LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TS.KTS LÊ TRỌNG BÌNH CHƯƠNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ Khái niệm đô thị kiến trúc cảnh quan đô thị 1.1 Định nghĩa đô ... -LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TS.KTS LÊ TRỌNG BÌNH - Hồ sơ qui định kiến trúc cảnh quan Qui chế quản kiến trúc, cảnh quan khu vực CHƯƠNG VI QUẢN LÝ KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN ĐÔ ... -LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TS.KTS LÊ TRỌNG BÌNH Mối quan hệ yếu tố, không gian kiến trúc cảnh quan đô thị chúng với tổng thể đô thị, khu đô thị b/ Định hướng phát triển kiến...
 • 51
 • 413
 • 6

Tài liệu iều hành chính sách tiền tệ 2011 doc

Tài liệu iều hành chính sách tiền tệ 2011 doc
... mô, diễn biến thị trường tài nước quốc tế để phục vụ có hiệu công tác đạo, iều hành hoạt động tiền tệ, ngân hàng; đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2011- 2015; tăng cường hoạt ... cách hành chính, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, góp phần tạo đồng tình dư luận chủ trương, giải pháp Chính phủ NHNN tiền tệ hoạt động ngân hàng Về định hướng nhiệm vụ ngân hàng năm 2011, ... Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, NHNN tiếp tục iều hành CSTT cách thận trọng, chủ động linh hoạt, theo nguyên tắc thị trường; phối hợp chặt chẽ với sách tài khóa sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát...
 • 2
 • 185
 • 0

Tài liệu NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI.NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI potx

Tài liệu NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI.NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI potx
... NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI PGS.TS Nguyễn Hữu Hải I NỀN HÀNH CHÍNH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Các yếu tố cấu thành hành Có ... lý nhà nước mà tuý mang tính nghề nghiệp gắn với nghiệp vụ, chuyên môn Xây dựng đội ngũ viên chức điều kiện 2.1 Mục tiêu, quan điểm xây dựng đội ngũ viên chức a Mục tiêu xây dựng đội ngũ viên chức ... năm 2010 ban hành Luật viên chức để điều chỉnh đội ngũ viên chức đơn vị nghiệp công lập Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 Luật viên chức năm 2010 cán bộ, công chức viên chức có tiêu...
 • 16
 • 574
 • 3

tài liệu môn hành chính nhà nước thi công chức- quản lý nhà nước về kinh tế

tài liệu môn hành chính nhà nước thi công chức- quản lý nhà nước về kinh tế
... tiêu qu"n Nhà n c VII CÔNG C% QU N LÝ NHÀ N C V KINH T Công c4 qu"n nói chung t't c" m1i ph *ng ti#n mà ch th qu"n s5 d4ng tác ng lên $i t -ng qu"n nh.m %t -c m4c tiêu qu"n Công c4 ... c a Nhà n c v kinh t ó c* quan hành Nhà n c, công s& ph *ng ti#n kinh t - k= thu t -c s5 d4ng ho%t ng qu"n kinh t c a Nhà n c N VIII CÁC NGUYÊN T+C C$ B N TRONG QU N LÝ NHÀ C V KINH T ... c a Nhà n c vi#c i u ch9nh ho%t ng c a n n kinh t , ó sách kinh t Chính sách kinh t m t h# th$ng ph c t%p g7m nhi u lo%i: - Chính sách phát tri n thành ph/n kinh t - Chính sách tài v i công...
 • 136
 • 974
 • 38

Tài liệu Đề cương - Luật Hành chính docx

Tài liệu Đề cương - Luật Hành chính docx
... sự, kinh tế, lao động - mô hình tòa hành án nhân dân B.ý nghĩa đời tòa hành nớc ta -Trc đây, án hành cha đc thành lập, khiếu kiện công dân hành vi hành chính, định cq hành n`g có chức vụ đc ... định văn quan hành NN ngời có thẩm quyền quan hành NN đc áp dụng lần số đối tợng cụ thể vấn đề cụ thể quản lý hành B .Hành vi hành hành vi quan hành NN, ngời có thẩm quyền quan hành NN thực nhiệm ... chấp hành điều hành tức hoạt động mang tính dới luật, tiến hành sở để thi hành luật 3, Thẩm quyền cq qlý NN giới hạn trogn phạm vi hoạt động chấp hành điều hành chủ yếu đc quy định văn pháp luật...
 • 25
 • 485
 • 8

Tài liệu Báo cáo " Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo môn luật hành chính " doc

Tài liệu Báo cáo
... thực tiễn pháp lí thừa nhận l nguyên tắc quản lí h nh giáo trình luật h nh hay Tạp chí luật học số 2/2003 đào tạo công tác đ o tạo luật nớc ta m nội dung xuyên suốt to n chơng trình luật h nh ... nh nớc b Đổi phơng pháp đ o tạo đại học Môn luật h nh đợc giảng dạy từ ng y đầu th nh lập trờng đại học luật Tuy phơng pháp đ o tạo môn học n y có đợc cải tiến h ng năm nhng Tạp chí luật học ... dụng pháp luật thực tế hạn chế Đây l nguyên nhân dẫn đến việc nhiều cử nhân luật sau trờng năm thiếu tự tin lúng túng xử lí tình thực tế Do đó, với đổi nội dung, chơng trình đ o tạo môn luật...
 • 7
 • 253
 • 0

Tài liệu Bài 6: Luật Hành chínhLuật Hình sự ppt

Tài liệu Bài 6: Luật Hành chính và Luật Hình sự ppt
... biết phải chịu mức hình phạt gì? 121 Bài 6: Luật Hành Luật Hình CÂU HỎI CUỐI BÀI Phân tích yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật hành chính? Trình bày hình thức xử phạt vi phạm hành chính? Phân tích ... tư vấn luật sư phần câu hỏi thường gặp Bài học giúp bạn hiểu rõ lời tư vấn luật sư 98 Bài 6: Luật Hành Luật Hình 6.1 Luật Hành 6.1.1 Khái niệm Luật Hành Theo lý thuyết phân định ngành luật đối ... quy định pháp luật 118 Bài 6: Luật Hành Luật Hình TÓM LƯỢC CUỐI BÀI Bài gồm phần với nội dung nghiên cứu cụ thể sau: • Phần thứ nghiên cứu Luật Hành Đây ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam...
 • 26
 • 802
 • 4

Tài liệu Ngành luật HÀNH CHÍNH pptx

Tài liệu Ngành luật HÀNH CHÍNH pptx
... khiếu kiện hành KHÁI NIỆM  Là ngành luật độc lập HTPL Việt Nam bao gồm tổng hợp QPPL điều chỉnh QHXH hình thành trình tỏ chức thực họat động chấp hành điều hành Nhà nước lĩnh vực hành chính, trị, ... Nội dung 6.1 Luật Hành 6.1.1 Khái niệm, đối tượng phương pháp điều chỉnh 6.1.2 Một số chế định Luật Hành chính: Chế định cán bộ, công chức, Chế định vi phạm hành xử lý vi phạm hành 6.2 Khiếu ... ngân sách nhà nước VI PHẠM HÀNH CHÍNH  Là hành vi trái PL, có lỗi xâm hại đến trật tự QLNN mà tội phạm hình theo quy định PL phải bị xử phạt hành TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH  Trách nhiệm HC biện...
 • 27
 • 240
 • 0

TÀI LIỆU ôn THI môn LUẬT HÀNH CHÍNH

TÀI LIỆU ôn THI môn LUẬT HÀNH CHÍNH
... VKSNDTC (thông tư) - Do Tổng kiểm toán nn: QĐ - Do nhiều quan nhà nước phổi hợp ban hành: thông tư liên bộ, liên tịch Phân biệt luật hành với số ngành luật khác Luật hành quan hệ xã hội hình thành ... HÀNH CHÍNH Đối tượng điều chỉnh Luật hành điều chỉnh qhệ xã hội phát sinh, hình thành hoạt động qlý hành nhà nước trến lĩnh vực đời sống xã hội Những qhệ gọi qhệ qlý hành nhà nước, qhệ chấp hành ... việc ban hành qđịnh giải quyết) - Thi hành định - Khiếu nại, giải khiếu nại 11 QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Khái niệm Là dạng định pháp luật, kết thể ý quyền lực nn thông qua hv chủ thể thực quyền hành...
 • 29
 • 404
 • 1

TÀI LIỆU ÔN TẬP: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM (CÓ ĐÁP ÁN)

TÀI LIỆU ÔN TẬP: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM (CÓ ĐÁP ÁN)
... hội nguồn Luật Hành Đúng Vì Nghị chứa đựng quy phạm pháp luật hành trở thành nguồn Luật Hành Còn Nghị thông qua Luật hay Pháp lệnh mà không chứa đựng quy phạm pháp luật hành nguồn Luật Hành Các ... phạm pháp luật thực thông qua hành vi pháp lý chủ thể có thẩm quyền mà không cần phải ban hành văn áp dụng quy phạm pháp luật 30 Quan hệ pháp luật quan hành nhà nước cá nhân quan hệ pháp luật hành ... dụng hôn nhân công dân Việt Nam với người nước công dân Việt Nam phải đến quan ngoại giao (Đại sứ quán lãnh quán Việt Nam để thực thủ tục pháp lý cần thiết kết hôn) 22 Các định hành áp dụng thông...
 • 12
 • 114
 • 0

Tài liệu ôn tập môn luật hành chính

Tài liệu ôn tập môn luật hành chính
... đoạn tố tụng hành Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Hành | Trang PHẦN CÁCH THỨC ÔN TẬP Chương 1: Tổng quan Luật hành Khái niệm Luật hành o Các khái ... tụng hành Phần 1: Tổng quan Luật hành Chương 1: Tổng quan Luật hành Khái niệm đặc điểm Luật hành Đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh Phân biệt Luật hành với nghành luật khác Nguồn Luật hành ... TRỌNG TÂM Môn học Luật hành phân loại thành bốn nội dung chủ yếu sau: - Phần 1: Tổng quan Luật hành chính; - Phần 2: Chủ thể Luật hành chính; - Phần 3: Các hình thức phương pháp quản lý hành chính; ...
 • 12
 • 1,086
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu luật hành chính nhà nướctài liệu luật hành chính việt namtài liệu luật hành chính 2tài liệu luật hành chính 1tài liệu môn hành chính văn phòngtài liệu về hành chính nhân sựtài liệu luật và chính sách môi trườngtài liệu môn hành chính so sánhtài liệu môn hành chính côngtài liệu môn hành chính học đại cươngtài liệu môn hành chính họctài liệu về hành chính văn phòngtài liệu về hành chính văn thưtài liệu môn hành chính nhà nướctải bộ luật hành chínhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học