Sửa đổi Hiến pháp

Tài liệu Báo cáo "Hiến phápsửa đổi Hiến pháp: Nghiên cứu so sánh các tiêu chí và phương pháp " pdf

Tài liệu Báo cáo
... hành Hiến pháp, tức - năm có Hiến pháp mới, thường có Tổng thống mới, nội dung Hiến pháp có Thái Lan nước hay sửa đổi Hiến pháp Ở Liên Xô trước đây, Hiến pháp 1977 có hàng trăm sửa đổi Hiến pháp ... khác So n thảo, ban hành sửa đổi Hiến pháp 2.1 Các hình thức phương thức so n thảo sửa đổi Hiến pháp Yêu cầu phổ biến thừa nhận rộng rãi việc so n thảo sửa đổi Hiến pháp tham gia nhân dân Tuy ... phương diện tính chất quy phạm, Hiến pháp, với tính cách đạo luật tổng quát mang đầy đủ phương pháp điều chỉnh pháp luật: phương pháp khuyến khích, phương pháp cho phép, phương pháp bảo vệ, phương...
 • 10
 • 299
 • 1

Báo cáo " Tư tưởng lập hiến Việt Nam và một số vấn đề đặt ra khi tiến hành sửa đổi hiến pháp năm 1992 " pptx

Báo cáo
... sau ny, cuc hp thnh lp Vit Nam Quang phc hi, Phan Bi Chõu chp bỳt vit tụn ch ca hi ó khng nh mụ hỡnh chớnh th ca Vit Nam l: Khu trc Phỏp tc, khụi phc Vit Nam, kin lp Vit Nam cng ho quc.(6) T tng ... l t tng lp Tạp chí luật học số 2/2011 nghiên cứu - trao đổi hin tin b, minh v phự hp vi xu th dõn ch ca nhõn loi T tng lp hin ca H Chớ Minh c th hin c quỏ trỡnh u tranh tỡm ng cu nc song trung ... vy, Phm Qunh cũn ch cỏch lp hin cho nc Nam v nhu cu lp hin ng trờn bỏo Nam Phong (6/1930) nh sau: Cn phi lp cỏi hin phỏp khin cho cú th t c mt Chớnh ph Vit Nam chõn chớnh, hnh ng di quyn kim soỏt...
 • 9
 • 261
 • 0

Báo cáo " Nhu cầu, phạm vi và nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992 " pot

Báo cáo
... Cỏc t chc xó hi v on th qun chỳng Vit Nam nh Mt trn t quc Vit Nam vi cỏc thnh vi n l Tng liờn on lao ng Vit Nam, Hi nụng dõn Vit Nam, Quc hi Vit Nam cng nh ngh vin ca cỏc nc trờn th gii l c quan ... thnh b phn: Vin giỏm sỏt v vin cụng t Vin trng vin giỏm sỏt Quc hi bu, nhim, bói nhim Vin giỏm sỏt cú chc nng giỏm sỏt ton b hot ng ca b mỏy nh nc Vin giỏm sỏt c t chc v hot ng c lp vi h thng c ... lut Ch tch nc phi tuyờn th trung thnh vi T vin, bao gm thng vin v h vin, cỏc i biu h vin bu theo t l dõn s, c 172.000 dõn/1 i biu Quc hi.(3) Cỏc i biu thng vin i din cho cỏc n v hnh chớnh lónh...
 • 9
 • 197
 • 0

Báo cáo " Một số ý kiến về sửa đổi Hiến pháp năm 1992" ppt

Báo cáo
... sửa đổi Hiến pháp kì n y Tạp chí luật hoc - 29 góp ý sửa đổi, bổ sung hiến pháp Về Chủ tịch nớc So với nguyên thủ quốc gia nhiều nớc giới quyền hạn Chủ tịch nớc theo Hiến pháp năm 1992 hẹp, kiến ... góp ý sửa đổi, bổ sung hiến pháp nớc.(1 )Năm 1996, tổng số nợ doanh nghiệp nh nớc l 174.797 tỉ đồng Năm 1999 l 199.060 tỉ đồng, năm 2000 số nợ lên đến 288.900 tỉ đồng Có điểm cần lu ý: - Một l ... chủ Về chơng - Chế độ kinh tế Hiến pháp hầu hết nh nớc giới ng y không quy định chế độ kinh tế Kể Hiến pháp Trung quốc năm 1982, Hiến pháp nớc Nga năm 1993 không quy định th nh chơng nh Hiến pháp...
 • 5
 • 253
 • 0

Sửa đổi quy trình sửa đổi Hiến pháp ppt

Sửa đổi quy trình sửa đổi Hiến pháp ppt
... trình sửa đổi Hiến pháp cần phải quy định Hiến pháp Nói cách khác, sửa đổi quy trình sửa đổi Hiến pháp nội dung Hiến pháp sửa đổi Theo đó, Điều 147 Hiến pháp sửa đổi sau: “Việc sửa đổi Hiến pháp ... đổi Hiến pháp tương tự Nhân dân cần phải coi chủ thể quy n lập hiến sửa đổi Hiến pháp Sửa đổi quy trình sửa đổi Hiến pháp Hiến pháp Việt Nam quy định “Chỉ Quốc hội có quy n sửa đổi Hiến pháp ... thiết lập Hiến pháp mới, quy n thay đổi tảng quy n sửa đổi Hiến pháp 10 Sửa đổi Hiến pháp phải giữ lại sắc Hiến pháp, tính chỉnh thể Hiến pháp có nghĩa quan sửa đổi không thay đổi cấu trúc quy n...
 • 16
 • 258
 • 0

Góp bàn về Sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam ppt

Góp bàn về Sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam ppt
... lập pháp Quốc hội lập hiến dẫn đến khả Quốc hội lập pháp dễ dàng sửa đổi hiến pháp Thực vậy, thủ tục sửa đổi hiến pháp Việt Nam không khó khăn Hiến pháp quy định yêu cầu việc sửa đổi hiến pháp ... thuyết sửa đổi hiến pháp - đưa định đề liên quan đến tỉ lệ sửa đổi hiến pháp ổn định Hiến pháp Nhìn chung, yếu tố tác động đến tỉ lệ sửa đổi hiến pháp, tính ổn định Hiến pháp là: độ dài Hiến pháp ... khó để đạt Việt Nam Những thủ tục gây khó khăn cho việc sửa đổi hiến pháp bầu lại Quốc hội, thành lập Ủy ban sửa đổi hiến pháp, Hội nghị hiến pháp, trưng cầu dân ý Hiến pháp Việt Nam Một nghiên...
 • 8
 • 212
 • 0

Sửa đổi Hiến pháp: hướng tới đề cao trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh pdf

Sửa đổi Hiến pháp: hướng tới đề cao trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh pdf
... việc sửa đổi Hiến pháp tới, cần thiết phải làm rõ đầu mối, xét trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh hình thành chế xem xét trách nhiệm hữu hiệu Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp đề cao trách nhiệm Chủ tịch ... nhiệm UBND cấp tỉnh/ Ủy ban hành tỉnh trước HĐND cấp tỉnh trách nhiệm chung chung, chưa cụ thể Quy định trách nhiệm người đứng đầu (hoặc nhân viên hành chính) UBND cấp tỉnh/ Ủy ban hành tỉnh trước ... tín nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh kỳ họp Thời gian kỳ họp để cấp ủy Đảng cấp chuẩn bị nhân nội dung cần thiết Nếu kết bất tín nhiệm bán Chủ tịch UBND tỉnh bãi nhiệm, miễm nhiệm chức danh Chủ tịch tỉnh; ...
 • 9
 • 237
 • 0

Sửa đổi hiến pháp và những tín hiệu mới potx

Sửa đổi hiến pháp và những tín hiệu mới potx
... mở rộng công lý hiến pháp có tính chất toàn cầu nhu cầu thực tế xã hội Việt Nam việc dựa vào hiến pháp tảng trình dân chủ hóa Những gợi ý cho sửa đổi hiến pháp Việc sửa đổi hiến pháp Việt Nam cần ... trạng thái hiến pháp hình thành thập kỷ qua Đời sống thực hiến pháp đòi hỏi quan niệm lại chức hiến pháp làm tiền đề cho việc đổi quy trình sửa đổi hiến pháp sửa đổi cụ thể thể chế hiến pháp Thay ... quy trình sửa đổi hiến pháp cần phải đổi theo cách thức để người dân tham gia vào thảo luận nội dung sửa đổi mà đưa định cuối điều khoản sửa đổi Ngoài ra, xét mặt nội dung, hiến pháp pháp quan...
 • 5
 • 202
 • 0

Bài thu hoạch chuyên đề Những chủ trương của Đảng về bổ sung, sửa đổi Hiến pháp 1992

Bài thu hoạch chuyên đề Những chủ trương của Đảng về bổ sung, sửa đổi Hiến pháp 1992
... chủ trương lớn nêu Cương lĩnh văn kiện khác Đảng Thứ ba, hoàn thiện kỹ thu t lập hiến, bảo đảm để Hiến pháp thực đạo luật bản, có tính ổn định, lâu dài Để đạt yêu cầu lớn trên, sửa đổi Hiến pháp ... nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp Sau tiếp thu, chỉnh sửa cần thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân, nên để nhân dân tiếp tục góp ý hoàn thiện trước Quốc hội thông qua Sửa đổi Hiến pháp phải ... lại, sửa đổi Hiến pháp 1992, yêu cầu khách quan lịch sử Toàn thể nhân dân ta cần tập trung ý chí, phát huy trí tuệ, tham gia tích cực vào toàn trình soạn thảo, sửa đổi, bổ sung xây dựng Hiến pháp...
 • 2
 • 557
 • 0

NQ về sửa đổi Hiến pháp 1992

NQ về sửa đổi Hiến pháp 1992
... nhà nước thống nhất, có phân công phối hợp quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, pháp. ” 3- Điều sửa đổi, bổ sung sau: “Điều Nhà nước bảo đảm không ngừng phát huy quyền làm chủ ... phát triển.” 10- Điều 25 sửa đổi, bổ sung sau: “Điều 25 Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân nước đầu tư vốn, công nghệ vào Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật thông lệ quốc tế; ... Điều 84 sửa đổi, bổ sung sau: “4- Quyết định sách tài chính, tiền tệ quốc gia; định dự toán ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn toán ngân sách nhà nước; quy định, sửa đổi bãi...
 • 7
 • 251
 • 0

Tác động của việc sửa đổi hiến pháp nhật bản đối với chính trị và an ninh khu vực đông bắc á

Tác động của việc sửa đổi hiến pháp nhật bản đối với chính trị và an ninh khu vực đông bắc á
... an ninh khu vc xut phỏt t vic Nht Bn tng cng sc mnh quõn s, tr thnh mt quc gia bỡnh thng C th s cú nhng tỏc ng sau: *Gõy tõm lý lo ngi v lm trm trng thờm tỡnh th tin thoỏi lng nan v an ninh khu ... quan ngi cho Trung Quc cng thng quan h NhtTrung tranh chp bin o cha cú du hiu gim xung Hin nay, hin phỏp cha c sa i, ng thỏi tng cng ngõn sỏch quc phũng v trang thit b hin Nghiên cứu đông bắc á, ... an ton cho mỡnh nhng li lm 23 Nghiên cứu khoa học gim an ninh ca nc khỏc c bit l nhng nc ang cú tranh chp vi Nht Bn Kt qu l cỏc nc ny phi u t quc phũng cõn bng sc mnh vi Nht Bn nhm m bo an ninh...
 • 9
 • 147
 • 1

những quyền kinh tế, văn hóa và xã hội mới được ghi nhận trong dự thảo sửa đổi hiến pháp việt nam

những quyền kinh tế, văn hóa và xã hội mới được ghi nhận trong dự thảo sửa đổi hiến pháp việt nam
... Trâm Những quyền kinh tế, văn hóa hội đƣợc ghi nhận dự thảo Hiến pháp Việt Nam sửa đổi CHƢƠNG NHỮNG QUYỀN KINH TẾ, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI ĐƢỢC GHI NHẬN TRONG DỰ THẢO HIẾN PHÁP VIỆT NAM SỬA ĐỔI 2.1 ... Ngọc Trâm Những quyền kinh tế, văn hóa hội đƣợc ghi nhận dự thảo Hiến pháp Việt Nam sửa đổi Chương 2: Những quyền kinh tế, văn hóa hội ghi nhận dự thảo Hiến pháp Việt Nam sửa đổi Kết luận ... NHỮNG QUYỀN KINH TẾ, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI ĐƯỢC GHI NHẬN TRONG DỰ THẢO HIẾN PHÁP VIỆT NAM SỬA ĐỔI Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 ghi nhận quyền...
 • 69
 • 201
 • 0

thuận lợi và khó khăn trong việc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp

thuận lợi và khó khăn trong việc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp
... Công Thuận lợi khó khăn việc lấy ý kiến nhân sửa đổi hiến pháp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………….1 CHƢƠNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ... Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp, bên cạnh nghiên cứu thực tiễn lấy ý kiến nhân dân dự thảo Hiến pháp tìm thuận lợi khó khăn việc lấy ý kiến nhân dân Từ đó, đề giải pháp ... Thạch Đại Công Thuận lợi khó khăn việc lấy ý kiến nhân sửa đổi hiến pháp CHƢƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HIẾN PHÁP VÀ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO HIẾN PHÁP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HIẾN PHÁP 1.1.1 Khái...
 • 65
 • 301
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương góp ý sửa đổi hiến phápbáo cáo sửa đổi hiến phápbáo cáo sửa đổi hiến pháp 1992báo cáo sửa đổi hiến pháp năm 1992thảo luận về sửa đổi hiến pháp 1992thảo luận sửa đổi hiến pháp 1992thảo luận về sửa đổi hiến phápthảo luận sửa đổi hiến pháphướng dẫn góp ý sửa đổi hiến pháp 1992hướng dẫn góp ý sửa đổi hiến pháphướng dẫn sửa đổi hiến pháp năm 1992hướng dẫn sửa đổi hiến pháp 1992thành viên ủy ban sửa đổi hiến phápthuyết minh dự thảo sửa đổi hiến phápquốc hội thảo luận về dự thảo sửa đổi hiến phápQuy cach quyen luan vandown load CV đi số 358(1)MAU DE XUAT DU ANLich hoc lop rieng dot 1 2016Down load CV đi số 1712đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Game show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộNghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc