Quy định về việc sửa đổi Hiến pháp

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
... Điều 11 sửa đổi, bổ sung sau: a) Cán bộ, công chức, viên chức công tác nước thuộc thẩm quy n định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Ngoại vụ, hồ sơ gồm: - Thư mời quan, tổ chức nước ... (theo Quy t định việc phân cấp quản Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh) quan chủ quản phải xin ý kiến thống văn Thường trực Tỉnh ủy báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước đồng ý cho phép cán bộ, công chức, ... dân tỉnh theo qui định Khoản Điều 11 sửa đổi, bổ sung sau: a) Công dân nước nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh-Công an tỉnh Quảng Ngãi Cục Quản lý Xuất nhập...
 • 3
 • 390
 • 0

QD Quyết định về việc Sửa đổi và bổ sung Quy chế Tuyển sinh THCS và THPT

QD Quyết định về việc Sửa đổi và bổ sung Quy chế Tuyển sinh THCS và THPT
... theo quy định nhà nước; Nếu thuộc nhiều trường hợp quy định điểm a b khoản Điều áp dụng quy định cho trường hợp Người học cấp có thẩm quy n cho phép vào học trước tuổi, học vượt lớp theo quy định ... 1 Tuổi dự tuyển người học vào lớp sáu THCS: từ 11 đến 13 tuổi Tuổi dự tuyển người học vào lớp mười THPT: từ 15 đến 17 tuổi Các trường hợp sau vào cấp học tuổi cao tuổi quy định: a) Được cao ... định Bộ Giáo dục Đào tạo tuổi dự tuyển giảm theo số năm cho phép” Điều Quy t định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Các quy định trước trái với Quy t định bị bãi bỏ Điều Chánh Văn...
 • 3
 • 230
 • 0

Tác động của việc sửa đổi hiến pháp nhật bản đối với chính trị và an ninh khu vực đông bắc á

Tác động của việc sửa đổi hiến pháp nhật bản đối với chính trị và an ninh khu vực đông bắc á
... an ninh khu vc xut phỏt t vic Nht Bn tng cng sc mnh quõn s, tr thnh mt quc gia bỡnh thng C th s cú nhng tỏc ng sau: *Gõy tõm lý lo ngi v lm trm trng thờm tỡnh th tin thoỏi lng nan v an ninh khu ... quan ngi cho Trung Quc cng thng quan h NhtTrung tranh chp bin o cha cú du hiu gim xung Hin nay, hin phỏp cha c sa i, ng thỏi tng cng ngõn sỏch quc phũng v trang thit b hin Nghiên cứu đông bắc á, ... an ton cho mỡnh nhng li lm 23 Nghiên cứu khoa học gim an ninh ca nc khỏc c bit l nhng nc ang cú tranh chp vi Nht Bn Kt qu l cỏc nc ny phi u t quc phũng cõn bng sc mnh vi Nht Bn nhm m bo an ninh...
 • 9
 • 171
 • 1

những văn bản pháp luật hiện hành quy định về việc kiểm soát ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước

những văn bản pháp luật hiện hành quy định về việc kiểm soát ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước
... - Ban hành Nghị định tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành quản lý sử dụng nước; - Ban hành Quy t định quy hoạch quản lý nước ngầm; nước mặt; - Ban hành Quy t định bảo vệ nước mặt; - Ban hành văn hướng ... quản lý mối quan hệ tài nguyên nước đồng thời quy định hành vi bị nghiêm cấm - Bảo vệ tài nguyên nước: quy định trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước quan nhà nước, tổ chức, quy n Tất vấn đề liên ... trắc tài nguyên nước, bao gồm nước mặt nước đất, lượng chất, hình thành mạng lưới quan trắc điều tra tài nguyên nước thống phạm vi nước, tiến hành kiểm kê đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông,...
 • 25
 • 316
 • 1

Quy định về việc ban hành văn bản qua các Hiến pháp nước ta potx

Quy định về việc ban hành văn bản qua các Hiến pháp nước ta potx
... lập hiến pháp ngày hoàn thiện Một nguyên tắc chung xuyên suốt bốn Hiến pháp quan ban hành văn pháp luật quan có quy n sửa đổi, bãi bỏ văn ban hành Ví dụ: Quốc hội “làm hiến pháp sửa đổi hiến pháp ... số thành viên đồng ý Riêng quy định thủ tục thông qua văn Chính phủ quan quy n địa phương Hiến pháp có số điểm khác biệt, cụ thể: - Hiến pháp năm 1946 Hiến pháp năm 1959 quy định; - Hiến pháp ... văn pháp luật quan khác ban hành hiến pháp nước ta, vấn đề bước xác lập hoàn thiện Hiến pháp năm 1946 quy định: Nghị viện “chuẩn y” (phê chuẩn) việc Thủ tướng (thoả thuận với Ban thường vụ) định...
 • 10
 • 253
 • 0

Quyết định Số: 24/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2010/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI potx

Quyết định Số: 24/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2010/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI potx
... 44/2 010/ QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2 010 Ủy ban nhân dân thành phố Nội, QUY T ĐỊNH: Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định Quản cụm công nghiệp địa bàn thành phố Nội ban hành kèm theo Quy t định số 44/2 010/ QĐ-UBND ... số 2 596 /TTr-SCT ngày 07/8/2012 Sở Công Thương thành phố Nội việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định Quản cụm công nghiệp địa bàn thành phố Nội ban hành kèm theo Quy t định số 44/2 010/ QĐ-UBND ... Căn Quy t định số 09/ 2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng năm 2012 Ủy ban nhân dân thành phố Nội ban hành quy định số nội dung quản đầu tư xây dựng dự án địa bàn thành phố Nội; Căn Quy t định số...
 • 9
 • 362
 • 0

thuận lợi và khó khăn trong việc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp

thuận lợi và khó khăn trong việc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp
... Công Thuận lợi khó khăn việc lấy ý kiến nhân sửa đổi hiến pháp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………….1 CHƢƠNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ... Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp, bên cạnh nghiên cứu thực tiễn lấy ý kiến nhân dân dự thảo Hiến pháp tìm thuận lợi khó khăn việc lấy ý kiến nhân dân Từ đó, đề giải pháp ... Thạch Đại Công Thuận lợi khó khăn việc lấy ý kiến nhân sửa đổi hiến pháp CHƢƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HIẾN PHÁP VÀ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO HIẾN PHÁP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HIẾN PHÁP 1.1.1 Khái...
 • 65
 • 328
 • 0

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HAY TẬP THỂ.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HAY TẬP THỂ.
... khen thưởng hàng quý, hay năm tùy quy định cụ thể (Aùp dụng cho nhiều phận) ♦ Khen thưởng định kỳ dài hạn: khen thưởng hàng năm ♦ Khen thưởng đột xuất: Aùp dụng với nhân tập thể có hoạt động ... nội quy quy định, có cống hiến mang lại lợi ích cho công ty Phòng kế toán chịu trách nhiệm thu chi báo cáo quỹ hàng tháng CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: ♦ Khen thưởng định kỳ ngắn hạn, khen thưởng định ... nhiệm cao B KHEN THƯỞNG: I THÀNH LẬP QUỸ KHEN THƯỞNG: ♦ ♦ Quỹ khen thưởng trích 5% lợi nhuận hàng tháng ♦ Quỹ khen thưởng CÁC VI PHẠM CHẾ TÀI ĐÓNG NỘP VÀO ♦ II Để khuyến khích nhân tập thể công...
 • 4
 • 1,511
 • 18

Quy định bổ sung, sửa đổi một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Quy định bổ sung, sửa đổi một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
... có liên quan Chương II NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Điều Quy định bổ sung thời gian giải thủ tục cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Thời gian giải thủ tục ... hợp đất, chuyển đổi quy n sử dụng đất nông nghiệp mà hồ sơ đề nghị đăng ký biến động có giấy tờ quy n sử dụng đất theo quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai thời gian thực thủ tục theo quy định, ... gian giải thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai quy định Điều 12 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Điều 21 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT Điều Quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp...
 • 9
 • 287
 • 1

Phân tích và bình luận về các chủ thể có quyền lãnh đạo đình công theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2006

Phân tích và bình luận về các chủ thể có quyền lãnh đạo đình công theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2006
... 03 LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM NỘI DUNG Phân tích bình luận chủ thể quy n lãnh đạo đình công theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động năm 2006 Từ Bộ luật lao động (BLLĐ) năm ... BLLĐ năm 2006 Đình công quy n người lao động Khoản Điều BLLĐ quy định: “Người lao động quy n đình công theo quy định pháp luật Điều 172 Luật sửa đổi bổ sung số điều BLLĐ năm 2006 quy định: Đình ... LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐỀ BÀI Phân tích bình luận chủ thể quy n lãnh đạo đình công theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động năm 2006 Cho tình huống: Lấy lý hoạt động...
 • 18
 • 301
 • 0

Quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng
... cấp tín dụng hợp vốn cam kết cấp tín dụng khách hàng 10 Hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn khách hàng (sau gọi tắt hợp đồng cấp tín dụng) : Là thỏa thuận văn việc cấp tín dụng bên cấp tín dụng hợp vốn ... viên cấp tín dụng hợp vốn tổng hợp, thống kê tổng dư nợ cấp tín dụng tổ chức tín dụng để tính toán tỷ lệ đảm bảo an toàn tổ chức tín dụng Điều Nguyên tắc cấp tín dụng hợp vốn Việc cấp tín dụng hợp ... việc cấp tín dụng hợp vốn Sau nhận hồ sơ đề nghị cấp tín dụng khách hàng, tổ chức tín dụng thực thẩm định sơ hồ sơ, tính khả thi đề nghị cấp tín dụng khách hàng Trường hợp cần cấp tín dụng hợp vốn...
 • 13
 • 316
 • 0

Tài liệu NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HOÀN THUẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA pdf

Tài liệu NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HOÀN THUẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA pdf
... chủ dự án việc dự án không NSNN bố trí vốn đối ứng để toán cho nhà thầu theo giá có thuế GTGT, giá toán theo kết thầu thuế GTGT đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu - Đối với dự án sử dụng vốn vay ODA ... • Đối tượng hoàn thuế: Phần D Thông tư 120/2003/TT-BTC • - Chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, vốn ODA vay vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng NSNN đầu tư không hoàn trả toàn hoàn thuế GTGT ... vào sử dụng cho dự án - Trường hợp chủ dự án nêu không NSNN bố trí vốn đối ứng để toán tiền thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án, chủ dự án giao thầu cho nhà thầu thuộc đối tượng...
 • 10
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định về việc sửa đổi bổ sungkiến nghị về việc sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về giấy phép và điều kiện kinh doanhsửa đổi các quy định về việc nộp đơn thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và việc mở hoặc không mở thủ tục phá sảnquản lý việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn môi trường pháp luật bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong nông thônthảo luận về sửa đổi hiến pháp 1992thảo luận về sửa đổi hiến phápquốc hội thảo luận về dự thảo sửa đổi hiến phápquốc hội thảo luận về sửa đổi hiến pháp 1992quy định về việc nuôi con bằng sữa mẹbáo cáo về sửa đổi hiến pháp năm 1992bình luận về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sựnhận xét về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992bản thuyết minh về dự thảo sửa đổi hiến phápthuyết minh về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học