Câu hỏi thi môn quản lý tài chính công

Tổng hợp đề thi môn Quản tài chính công

Tổng hợp đề thi môn Quản lý tài chính công
... Noi, Viet Nam đề lẻ QLHCC sáng 19/12/2013 Các hình thức quản hành công Sự cần thi t phải cải cách hành công Đề chẵn QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG (sáng 19/12/2013) 1.Tính pháp quyền QLHCC 2.Các giải ... đạo đức cán bô công chức Luu Ngoc Hai Business Administration CQ49, Academy of Finance, Ha Noi, Viet Nam Đề thi ngày 13/12/2012 Đề lẻ: 1) Ý nghĩa thực tiễn nguyên tắc công khai 2) Chính sách nhà ... Đề Thi 1 Trình bày nguyên tắc QLHCC pháp luật tăng cường pháp chế? Đổi ms công tác qlý cán bộ, công chức nc ta? Luu Ngoc Hai Business Administration...
 • 10
 • 4,179
 • 24

TL môn quan ly tai chinh cong

TL môn quan ly tai chinh cong
... trách nhiệm giải trình quan quản lý nợ công Để thực tốt nguyên tắc quan trọng đó, nợ công cần phải tính toán, xác định đầy đủ toán ngân sách nhà nước phải quan chuyên môn độc lập kiểm tra, xác ... Chính phủ: Quan điểm truyền thống cho cắt giảm thuế bù đắp nợ Chính phủ kích thích tiêu dùng làm giảm tiết kiệm quốc dân Sự gia tăng tiêu dùng làm tăng giảm) thu nhập quốc dân thấp dài hạn Quan điểm ... (mà hậu lạm phát tăng tốc) Do đó, người Môn: Quản lý tài công TS Đặng Thị Hà ta tiết kiệm để có tiền đóng thuế tương lai mua hàng hóa dịch vụ lên giá Hai quan điểm nói khác xuất phát từ hành vi...
 • 14
 • 209
 • 0

BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN: MÔN QUẢN TÀI CHÍNH CÔNG

BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN: MÔN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
... hỏi 1: Vì tài công chi phối, điều chỉnh tài khu vực tư? Tài công chi phối điều chỉnh tài khu vực tư nào? Bài làm Hệ thống tài Việt Nam Hệ thống tài tổng thể phận khác cấu tài mà quan hệ tài hoạt ... gia đình -Tài công Vốn -Tài doanh nghiệp -Tài cá nhân hộ gia đình Hệ thống tài công Việt Nam 2.1 Khái niệm Hệ thống Tài công tổng thể hoạt động tài gắn liền với việc tạo lập sử dụng quỹ công cấu ... trọng tài công Các quỹ tài nhà nước, nguyên tắc, NSNN phải quản cách toàn diện, nghĩa tất khoản chi phải quản theo quy trình thống Vì vậy, nhiều nước, số khoản chi Chính phủ quản thông...
 • 32
 • 279
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn quản tài chính trong chính sách công

Câu hỏi ôn tập môn quản lý tài chính trong chính sách công
... khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ TK Bài tập 8: Tại đơn vị HCSN ngày 30/6/2011 có tài liệu sau: I Số d cuối tháng số tài khoản: (Đơn vị tính: 1.000đ) - TK 111 Tiền mặt: 7.000 ... khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ TK Bài tập 10: Tại đơn vị HCSN ngày 30/9/2011 có tài liệu sau: I Số d cuối tháng số tài khoản: (Đơn vị tính: 1.000đ) - TK 111 Tiền mặt: 7.000 ... khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ TK Bài tập 11: Tại đơn vị HCSN ngày 30/4/2011 có tài liệu sau: I Số d cuối tháng số tài khoản: (Đơn vị tính: 1.000đ) - TK 111 Tiền mặt: 7.000...
 • 18
 • 640
 • 1

Câu hỏi trả lời đề cương ôn thi môn Quản tài nguyên môi trường đất trường ĐH công nghiệp Tp.hcm

Câu hỏi trả lời đề cương ôn thi môn Quản lý tài nguyên môi trường đất trường ĐH công nghiệp Tp.hcm
... điểm môi trường đất phù sa cổ môi trường đất cát ven biển ( hình thành, đặc điểm lý- hoá tính) Tài nguyên đất phù sa cổ Sự Phù sa cổ nói chung bồi Được hình thành qua yếu tố: hình tích lòng sông ... vệ đất Tăng lượng phân hữu cơ, giảm phân hóa học Thủy lợi cần đáp ứng hợp Mạnh dạn nhập giống 18 Hãy nêu khác đặc điểm môi trường đất bazan môi trường đất phù sa cổ ( hình thành, đặc điểm ... - hoá tính) Tài nguyên đất bazan Tài nguyên đất phù sa cổ (đất xám) Sự hình Hình thành từ nhiều loại đá Phù sa cổ nói chung bồi tích thành mẹ khác : bazan, điabaz, lòng sông cổ Đất phù sa vùng...
 • 25
 • 196
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị tài chính

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị tài chính
... tổng tài sản 600 triệu $ Tính toán tỷ số nợ công ty a 40% b 20% c 50% d Không câu 37 Cổ phiếu chứng thể giá trị mà mang Giá trị gọi là: a Giá trị sổ sách b Mệnh giá c Giá trị khoản (Giá trị bán ... Tổng tài sản tổng nợ b Tài sản lưu động nợ ngắn hạn c Tài sản lưu động nợ ngắn hạn d Không câu 15 Câu sau ví dụ tỷ số toán a Khả toán lãi vay b Tỷ số toán nhanh c Kỳ thu tiền bình quân d Cả câu ... sử dụng tổng tài sản b Đòn bẩy tài c Lợi nhuận giữ lại d Lãi gộp 30 Sự khác biệt giá trị theo sổ sách kế toán giá trị thị trường tài sản điều kiện lạm phát cao làm giảm độ xác số tài a Đúng b...
 • 10
 • 1,156
 • 5

đề cương trả lời câu hỏi thi môn quản trị doanh nghiệp

đề cương trả lời câu hỏi thi môn quản trị doanh nghiệp
... Nghệ thuật quản trị phụ thuộc vào tài nghệ nhà quản trị việc giải vấn đề đặt Nghệ thuật quản trị quan trọng, song phải dựa tảng khoa học quản trị, không phủ nhận khoa học quản trị - Quản trị nghề: ... thuật, nghề? Quản trị khái niệm đa dạng phức tạp Có nhiều ý kiến đưa khái niệm quản trị, tùy vào khía cạnh nhìn nhận quản trị người Tuy nhiên, đưa khái niệm chung quản trị sau: Quản trị hoạt động ... tiễn khác nhau, định quản trị, nhà quản trị phải xem xét tới nguồn lực tổ chức tài lực, vật lực, phải lưu ý tới văn hóa tổ chức để có định quản trị phù hợp Quyết định quản trị vừa khoa học vừa...
 • 5
 • 3,075
 • 26

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn QUẢN tài CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn QUẢN lý tài CHÍNH
... tế đời sống nhân dân Từ vấn đề khẳng định rằng, xh đặc biệt kinh tế thị trường có quản NN theo định hướng XHCN nước ta Ngun tắc QLNN tài chính: ngun tắc - NN quản TC lưu thơng tiền tệ thống ... công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, chòu giám sát nhân dân, phải không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức , học tập ... phân cấp hợp cho ngành, địa phương việc quy định chế độ tài chính, kế hoạch hóa NSNN, phân cơng nhiệm vụ thực kế hoạch thu chi NSNN, phát huy vai trò tự chủ tài sở - NN quản điều hành NSNN...
 • 11
 • 330
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2

BÀI TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2
... 1 .20 % 25 . 62% 047 820 187 99 8 32 047 23 2 1.38% 45 .22 % 622 059 518 1.05% 19 .24 % - 0.00% - 47 930 1 92 14 / 26 0.00% 0.00% Bài tiểu luận môn Quản trị tài (chọn mã D2D) Nguyễn Thị Huệ Trinh – K 22 ... 54.54% 530 425 909 695 72. 97% 22 5 505 307 3 12 29. 12% 19 599 105 22 2 2. 56% - 0.00% 32 908 23 4 500 4.53% 20 29 0 955 500 2. 62% 19 599 105 22 2 2. 56% 25 728 361 0.00% 25 728 361 0.00% 11 683 555 500 ... giảng Quản trị tài chính, TS Ngô Quang Huân Báo cáo tài công ty D2D năm 20 09, 20 10, 20 11, 20 12 Website: http://www.cophieu68.com http://cafef.vn/ 23 / 26 Bài tiểu luận môn Quản trị tài (chọn mã D2D)...
 • 25
 • 558
 • 11

thuyết trình môn Quản tài chính Khái quát các chính sách và tình hình quản tài chính đất đai của nhà nước ta

thuyết trình môn Quản lý tài chính Khái quát các chính sách và tình hình quản lý tài chính đất đai của nhà nước ta
... Môn học: Quản tài Chủ đề: Khái quát sách tình hình quản tài đất đai nhà nước ta thời kỳ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam giai đoạn 1993-2003 I Chính sách tài đất đai giai ... 1993-2003 II Tình hình quản tài đất đai giai đoạn 1993-2003 III Khái quát điểm quản tài Luật đất đai 2003 I Chính sách tài đất đai giai đoạn 1993-2003 Ngày 14/07/1993, luật đất đai lần thứ ... đất, mặt biển hình thức đầu tư nước vào Việt Nam II Tình hình quản tài đất đai giai đoạn 1993-2003 Giá đất khung giá đất Nghị định 87/CP, giá đất nông – lâm nghiệp xác định cho loại hạng đất...
 • 18
 • 252
 • 0

CÂU hỏi ôn môn QUẢN KINH tế hộ

CÂU hỏi ôn môn QUẢN lý KINH tế hộ
... lao động? 17 Câu hỏi Tổ chức TLSX? 17 Khái niệm phân loại tư liệu sản xuất? 18 Nguyên tắc mua sắm trang bị tư liệu sản xuất hộ, TT? 19 Nội dung tổ chức sử dụng tư liệu sản xuất TSCĐ hộ, TT? 20 ... MLT vào xác định giá đàm phán TT? 14 Phạm vi mức độ áp dụng marketing tiêu thụ SP TT? Bộ môn Quản trị kinh doanh Khoa Kế toán & QTKD ... dung tổ chức sử dụng tư liệu sản xuất TSLĐ hộ, TT? 21 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tư liệu sản xuất hộ, TT? Chương Khái niệm, mục đích hạch toán kinh doanh (HTKD) TT? Mô tả cách ghi chép chi...
 • 3
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi thi môn quản lý hành chính nhà nướccau hoi thi mon quan ly hanh chinhtài liệu ôn thi môn quản lý tài chính côngđề thi môn quản lý tài chính công và công sảnđề thi môn quản lý tài chính côngcâu hỏi trắc nghiệm quản lý tài chính côngcâu hỏi ôn tập môn quản lý tài chính côngcâu hỏi thi môn quản trị hành chính văn phòngcau hoi thi mon quan ly nha nuoc ve xa hoicác câu hỏi về môn quản trị tài chínhcâu hỏi thi môn quản lý nhà nướctài liệu môn quản lý tài chính côngtài liệu môn quản lý tài chính công và công sảnđề cương môn quản lý tài chính côngđề cương ôn tập môn quản lý tài chính côngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học