Câu hỏi ôn tập môn quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng

Câu hỏi ôn tập môn Quản Nhà nước về kinh tế ppt

Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước về kinh tế ppt
... tắc quản kinh tế Việt Nam 13 Nêu khái niệm quản nhà nước kinh tế Bản chất quản nhà nước kinh tế gì? Vì nhà nước phải quản kinh tế quốc dân Trình bày nội dung Quản Nhà nước kinh tế ... chất công cụ quản Nhà nước kinh tế Việc sử dụng công cụ quản Nhà nước kinh tế cần phải có lưu ý gì? 22 Nêu khái niệm, chất công cụ quản Nhà nước kinh tế Hãy trình bày công cụ quản chủ ... cường quản tài sản quốc gia phục vụ cho quản Nhà nước kinh tế Lấy ví dụ thực tế minh họa 26 Nêu khái niệm, vai trò yêu cầu thông tin quản Nhà nước kinh tế Trình bày loại thông tin quản lý...
 • 5
 • 3,968
 • 26

câu hỏi ôn tập môn quản nhà nước về kinh tế và đề cương ôn tập

câu hỏi ôn tập môn quản lý nhà nước về kinh tế và đề cương ôn tập
... Câu 12 Nội dung quản công chức ? Nội dung yếu ? Hướng hoàn thiện quản công chức nước ta ? Câu 13 Phân cấp quản Nhà nước thức ;Điều kiện để phân cấp ;lĩnh vực nứoc ta ? kinh tế : ... phân cấp ; hình Câu 14 Cơ cấu máy quản NN kinh tế :Khái niệm ;yêu cầu ;các loại quan máy ;Định hướng cải cách máy quản NN kinh tế nước ta ? Câu 15 Nêu tóm tắt nội dung sách : Nhà nứoc giới...
 • 2
 • 698
 • 2

Câu hỏi ôn tập môn quản nhà nước về đô thị

Câu hỏi ôn tập môn quản lý nhà nước về đô thị
... giải 11, Tại nhà nước phải định giá đất đô thị? 12 ,Nhà nước tạo điều kiện cho người thu nhập thấp người nghèo có nhà nào? 13,Vai trò nhà cho thuê việc tạo lập nhà cho người dân đô thị 14, Phướng ... cung cấp nước đô thị lớn? Nêu phương hướng giải 18 Thực trạng thoát nước đô thị đặt vấn đề gì? QLNN lĩnh vực cần phải thực giải pháp gì? 19 Trình bày thực trạng ô nhiễm môi trường đô thị nước ta ... QLNN QHXD đô thị 9, Mục đích QLNN đất đô thị? Tại Nhà nước lại cấp GCN QSD đất cho người sử dụng đất? 10, Phân tích nguyên nhân gây ách tắc việc đền bù thu hồi đất giải phóng mặt đô thị Nêu phương...
 • 2
 • 299
 • 3

Câu hỏi ôn tập môn quản nhà nước về nông thôn

Câu hỏi ôn tập môn quản lý nhà nước về nông thôn
... duyệt quy hoạch điểm dân cư NT không? Câu 48: Vì Nhà nước cần phải quản điểm dân cư NT? Câu 49: Thẩm quyền quan phê duyệt qy hoạch đô thị nông thôn có khác nhau? Câu 50: Hiện trạng phân bố điểm ... nghiệp nông thôn công nghiệp đô thị? Câu 42: Thế sách hạn điền? Chính sách có mâu thuẫn với việc mở rộng quy mô SX không? Câu 43: Nhà nước cần hỗ trợ việc khôi phục phát triển làng nghề? Câu 44: ... vào vấn đề gì? Câu 25: Ý nghĩa cuả việc ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản? Nhà nước cần có biện pháp để khuyến khích việc ký kết này? Câu 26: Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ nông dân doanh nghiệp...
 • 3
 • 976
 • 11

Câu hỏi ôn tập môn Quản Nhà nước

Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước
... chức hoạt   động máy Nhà nước 1.Nguyên tắc 1: Nhân dân tham gia vào công việc quản Nhà nước, quản XH, bắt nguồn từ chất nhà nước mà nhân dân xây dựng, tổ chức, quản lý,   giám  sát,  do ... luật lệ     nhà   nước   quy   định chế độ trị, kinh tế XH, quyền lợi nghĩa  vụ công dân Điều 53 Hiến  pháp  năm  92  ghi  nhận: công dân có quyền tham giả quản nhà nước, quản XH; công dân ... có ghi: công dân có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật  cơ  quan nhà nước (trong máy nhà nước) Nguyên tắc 2: Nhà   nước XHCNVN chịu lãnh đạo   Đảng CS Việt Nam Nhà   nước Việt...
 • 13
 • 1,787
 • 7

Câu hỏi ôn tập môn Quản Nhà nước

Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước
... +Thu hút nhà KH nước ngoài, trí thức Việt kiều tham gia giảng dạy, NCKH VN +Rà soát, xếp lại đội ngũ cán quản lí GD Cách Giải  pháp  1:  Đổi quản giáo dục - Thống  đầu mối quản nhà nước giáo ...  đội ngũ  cán   quản Khuyến  khích  các  cơ  sở giáo dục ký hợp  đồng với nhà giáo, nhà khoa học có uy tín kinh nghiệm  trong  và  ngoài nước quản điều  hành  cơ  sở giáo dục Câu 9: Trình ... cấp quản GD Kết giảng dạy GD: kết học tập rèn luyện HS qua lần kiểm tra chung khối lớp, kết học tập lớp, kết lên lớp, tốt nghiệp môn GV dạy kiểm tra trực tiếp tra tiến hành Việc thực công...
 • 12
 • 913
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn quản nhà nước

Câu hỏi ôn tập môn quản lý nhà nước
... pháp năm 92 ghi nhận: công dân có quyền tham giả quản nhà nước, quản XH; công dân có quyền thảo luận, kiến nghị với nhà nước địa phương; công dân có quyền biểu nhà nước tổ chức chưng cầu ... nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật quan nhà nước (trong máy nhà nước) Nguyên tắc 2: Nhà nước XHCNVN chịu lãnh đạo Đảng CS Việt Nam Nhà nước Việt Nam luôn có lực lượng lãnh đạo Đảng CSVN, với ... +Thu hút nhà KH nước ngoài, trí thức Việt kiều tham gia giảng dạy, NCKH VN +Rà soát, xếp lại đội ngũ cán quản lí GD Cách Giải pháp 1: Đổi quản giáo dục - Thống đầu mối quản nhà nước giáo...
 • 11
 • 359
 • 0

Đề cương ôn tập môn quản nhà nước về kinh tế

Đề cương ôn tập môn quản lý nhà nước về kinh tế
... Những nội dung luận mục tiêu quản quản NN kinh tế ! Những nội dung luận chế quản NN kinh tế Những nội dung luận tổ chức quản NN kinh tế 6.Quyết định quản NN kinh tế: Khái niêm ... 2011 phủ Vai trò nhà nước ta tạo dựng môi trường kinh doanh 10 Nội dung cải cách hành việt Nam 11 Nội dung cải cách tổ chức quản NN kinh tế VN 12 Xu hướng đổi chế quản NN kinh tế Việt Nam ... thêm tư liệu để giải vấn đề thực tiễn cho thật thấu đáo (VD: Anh chị cho biết chức NN QLNN DNNN Trong thực tiễn NN ta thực chức nào? Câu hỏi ôn tập 1, Vai trò Nhà nước kinh tế thị trường :...
 • 3
 • 328
 • 3

Nội dung ôn tập môn quản nhà nước về kinh tế

Nội dung ôn tập môn quản lý nhà nước về kinh tế
... hiệu sx kd * Nội dung: - Về chủ thể qlý: chủ thể QLNN ktế quan NN, chủ thể qlý sx kd doanh nhân - Về phạm vi qlý: NN qlý tòan ktế quốc dân, qlý tất doanh nhân, DN thuộc thành fần ktế tất lĩnh ... dân (7.2) Nội dung công tác bảo vệ bao gồm: - Tổ chức bảo vệ công sản - Thực việc thu thuế, phí, khoản lợi ích khác Câu hỏi 5: Phân tích chế quản kinh tế * Khái niệm chế quản kinh tế * Nguyên ... hiệu sx kd * Nội dung: - Về chủ thể qlý: chủ thể QLNN ktế quan NN, chủ thể qlý sx kd doanh nhân - Về phạm vi qlý: NN qlý tòan ktế quốc dân, qlý tất doanh nhân, DN thuộc thành fần ktế tất lĩnh...
 • 26
 • 267
 • 0

câu hỏi ôn tập môn quản đất đai và nhà

câu hỏi ôn tập môn quản lý đất đai và nhà ở
... đất đaivà xử vi phạm luật đất 29 - Quản hoạt động dịch vụ công đất đai Trong nội dung quản việc giải tranh chấp đất đai, giải khiếu nại tố cáo vi phạm việc quản đất đai nội dung quản ... xuất nông nghiệp phát triển sử dụng có hiệu đất đai Khía cạnh kinh tế quản Nhà nước đất đai biểu cụ thể việc Nhà nước sử dụng công cụ tài làm công cụ quản 20 Sử dụng công cụ tài quản Nhà ... luật đất đai xử vi phạm pháp luật đất đai - Phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai - Giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại, tố cáo quản sử dụng đất đai - Quản hoạt động dịch vụ đất đai...
 • 36
 • 185
 • 1

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN DƯỢC

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ DƯỢC
... thuốc, đại bán thuốc tiêu chuẩn chủ nhà thuốc, đại bán thuốc 37 Nêu tiêu chuẩn người bán thuốc điều kiện kinh doanh nhà thuốc đại bán thuốc 38.Nêu phạm vi kinh doanh nhà thuốc đai bán ... thuốc thiết yếu 49.Nêu ý nghĩa, tầm quan trọng công tác chống nhầm lẫn thuốc ngành Dược 50 Nêu quy định bảo quản quản thuốc có hạn dùng ... thuốc không đạt chất lượng 47 Nêu mục đích quy chế tra dược nội dung tra 48 Nêu định nghĩa thuốc thiết yếu cần thiết phải có danh mục thuốc thiết yếu 49.Nêu ý nghĩa, tầm quan trọng công tác chống...
 • 2
 • 6,635
 • 40

CÂU hỏi ôn tập môn QUẢN CÔNG NGHỆ

CÂU hỏi ôn tập môn QUẢN lý CÔNG NGHỆ
... nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thông tin công nghệ cho ngành chính, để DN mua công nghệ biết chọn mua công nghệ bán sản phẩm thị trường người tiêu dùng đòi hỏi công nghệ Về lâu dài, cần cổ phần hoá ... nghệ (thông tin, người, thiết chế) DN coi nh‹ chuyển giao công nghệ Hiện có tới 95% chuyển giao công ty mẹ nước chuyển cho công ty đầu tư Việt Nam Số tiền chi phí chuyển giao công nghệ từ công ty ... đổi công nghệ: Vẫn toán nhiều nan giải Thông tin từ Bộ Khoa học Công nghệ cho biết: Phần lớn doanh nghiệp (DN) nước ta sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình giới - hệ 80 - 90% công nghệ...
 • 22
 • 2,176
 • 24

câu hỏi ôn tập môn quản nn về kinh tế

câu hỏi ôn tập môn quản lý nn về kinh tế
... dung; quan hệ vị trí mục tiêu ? Câu 12 Nội dung quản công chức ? Nội dung yếu ? Hướng hoàn thiện quản công chức nước ta ? Câu 13 Phân cấp quản Nhà nước kinh tế : Khái niệm ; hình thức ;Điều ... vực quan tâm phân cấp nứoc ta ? Câu 14 Cơ cấu máy quản NN kinh tế :Khái niệm ;yêu cầu ;các loại quan máy ;Định hướng cải cách máy quản NN kinh tế nước ta ? Câu 15 Nêu tóm tắt nội dung sách ... và kinh tế, tập trung dân chủ, kết hợp hài hoà loại lợi ích xã hội, tiết kiệm hiệu quả, pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhà nước ta vận dụng trình quản kinh tế quốc dân? Câu Trong trình quản kinh...
 • 4
 • 330
 • 1

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
... hoạch hoá nguồn nhân lực nhằm điều hoà hoạt động nguồn nhân lực Câu Vai trò nguồn nhân lực tổ chức? Nguồn nhân lực nguồn sức mạnh ngời, sức kết hợp hữu thể lực tài lực, đem lại cho ngời lực sáng ... trí thức kỹ quản ngời nh nghệ thuật làm việc hữu hiệu với ngời điều kiện cần thiết hàng đầu tất nhà quản cấp quản Câu 1.1 giải quản nguồn nhân lực phận chủ yếu quản tổ chức ... vào sách nhân văn quản nguồn nhân lực Nh biết, trình phát triển cá nhân hay tổ chức có tham gia nhiều nguồn nhân lực, song không nhắc đến vai trò vị trí thân cá nhân hay nguồn nhân lực nói...
 • 28
 • 4,063
 • 18

Câu hỏi ôn tập môn quản tài chính trong chính sách công

Câu hỏi ôn tập môn quản lý tài chính trong chính sách công
... khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ TK Bài tập 8: Tại đơn vị HCSN ngày 30/6/2011 có tài liệu sau: I Số d cuối tháng số tài khoản: (Đơn vị tính: 1.000đ) - TK 111 Tiền mặt: 7.000 ... khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ TK Bài tập 10: Tại đơn vị HCSN ngày 30/9/2011 có tài liệu sau: I Số d cuối tháng số tài khoản: (Đơn vị tính: 1.000đ) - TK 111 Tiền mặt: 7.000 ... khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ TK Bài tập 11: Tại đơn vị HCSN ngày 30/4/2011 có tài liệu sau: I Số d cuối tháng số tài khoản: (Đơn vị tính: 1.000đ) - TK 111 Tiền mặt: 7.000...
 • 18
 • 640
 • 1

Xem thêm