Luật đất đai 2005

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc
... DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUY N SỬ DỤNG ĐẤT Sự cần thiết hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng chuyển nhượng quy n sử dụng đất Những bất cập cua Bộ luật ... HĐCNQSDĐ nhà làm luật quy định sau: “ Hợp đồng chuyển nhượng quy n sử dụng đất thoả thuận bên, theo bên chuyển nhượng quy n sử dụng đất chuyển giao đất quy n sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng, bên ... hợp đồng phải chứng thực không phù hợp thời gian tới Những bất cập Luật Đất đai năm 2003 chuyển nhượng quy n sử dụng đất Luật Đất đai luật chuyển ngành quy định việc quản lý sử dụng đất đai quy n, ...
 • 17
 • 2,450
 • 2

CÂU HỎI ÔN TẬP LUẬT ĐẤT ĐAI.doc

CÂU HỎI ÔN TẬP LUẬT ĐẤT ĐAI.doc
... Một số câu hỏi ôn tập môn Luật Đất đai tham khảo: Câu 1: Năm 1990, ông A cho B C thuê đất S 2500m2 để sử dụng Đến năm 1995 ông B mua hẳn mảnh đất sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Năm ... dụng đất nông nghiệp cần thiết Câu 9: Chứng minh Luật đất đai 1993, Luật sửa đổi bổ sung 1998 2001 quan tâm đế quyền lợi ích người sử dụng đất Trước Luật đất đai 1993 có Luật đất đai 1987 .Luật đất ... khác loại đất phân loại theo cách khác gồm loại sau đây: 1 .Đất nông nghiệp 2 .Đất lâm nghiệp 3 .Đất 4 .Đất chuyên dùng 5 .Đất chưa sử dụng Cách phân loại không phân biệt đất dân cư nông thôn đất đo...
 • 10
 • 5,590
 • 255

Luat Dat Dai.doc

Luat Dat Dai.doc
...
 • 4
 • 1,133
 • 23

Pháp luật đất đai

Pháp luật đất đai
... hệ xã hội pháp luật đất đai bảo vệ 10.2.2 Những dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai: Vi phạm pháp luật đất đai kiện pháp lý sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật đất đai Nó có dấu ... luật đất đai quan hệ xã hội quy phạm pháp luật đất đai điều chỉnh Từ ý kiến ta rút khái niệm quan hệ pháp luật đất đai sau: Quan hệ pháp luật đất đai quan hệ xã hội quy phạm pháp luật đất đai điều ... hành vi phải trái với quy định pháp luật đất đai, xâm hại đến quan hệ xã hội pháp luật đất đai xác lập bảo vệ - Vi phạm pháp luật đất đai hành vi trái pháp luật đất đai phải chứa đựng lỗi chủ thể...
 • 101
 • 590
 • 6

LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13-2003-QH11 VỀ ĐẤT ĐAI .DOC

LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13-2003-QH11 VỀ ĐẤT ĐAI .DOC
... thực sách đất đai Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nhà nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm ... trình thực sách đất đai Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nhà nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước có sách tạo điều kiện cho ... định Việt Nam Nhà nước Việt Nam giao đất, cho thuê đất, mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở; Tổ chức, cá nhân nước đầu tư vào Việt Nam theo pháp luật đầu tư Nhà nước Việt Nam cho thuê đất...
 • 93
 • 449
 • 1

Bài tập số 11 Luật đất đai học kì

Bài tập số 11 Luật đất đai học kì
... KT33F016 Bài tập lớn học kỳ- Luật Đất đai  Thứ 2: Theo quy định khoản 1, Điều 42- Bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi: “1.Nhà nước thu hồi đất người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất ... nghĩa vụ tài đất đai Theo quy định pháp luật khoản 5, điều 42, Luật đất đai năm 2003 quy định: “Trường hợp người sử dụng đất Nhà nước bồi thường thu hồi đất mà chưa thực nghĩa vụ tài đất đai theo ... mà sống ông K chưa thực xong, mà Nhà nước bồi thường thu hồi đất bị trừ giá trị bồi thường Như vậy, 2ha đất nông nghiệp vợ chồng chị H Hoàng Thị Kim Anh- KT33F016 Bài tập lớn học kỳ- Luật Đất đai...
 • 6
 • 3,903
 • 54

Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
... đất, cho thu đất quy định pháp luật đất đai, thu hồi đất biện pháp hành quan trọng Vì vậy, việc quy định dự thảo Luật phù hợp với pháp luật đầu tư, doanh nghiệp - Khi dự án đầu chậm đưa đất ... nước thu hồi đất; tài đất đai giá đất Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị giữ nguyên dự thảo Luật quy định 2.6 Về giá đất (Điều 97 Dự thảo ) Về quy định giá đất Điều 97 dự thảo Luật, Bộ pháp đề nghị ... dịch đất đai có sở để thu khoản thu liên quan đến đất đai, bất động sản; - Dự án Luật Đăng ký bất động sản chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh Quốc hội khoá XIII Do vậy, Luật Đất đai (sửa đổi)...
 • 9
 • 1,284
 • 1

Hướng dẫn tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 theo Kế hoạch số: 43/KH-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên

Hướng dẫn tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 theo Kế hoạch số: 43/KH-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên
... định theo Kế hoạch số: 43/KH -UBND Tuy nhiên ngày 18 tháng 10 năm 2010, tiếp nhận Công văn số: 592/VP -UBND UBND tỉnh “V/v tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 địa bàn tỉnh kèm theo Hướng dẫn ... Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003, gồm ba phần: Tổng quan tình hình tổ chức thực Luật Đất đai; kết đạt nội dung theo chức quản lý nhà nước đất đai sở, ban, ngành, UBND huyên, thị xã, thành ... lý Đất đai - Sở Tài nguyên Môi trường: Số ĐT 2211966; Email: thuyqlddpy@gmail.com - Căn vào yêu cầu nội dung Kế hoạch số: 43/KH -UBND UBND tỉnh Phú Yên cần đánh giá sâu kết thi hành Luật Đất đai...
 • 6
 • 354
 • 0

Đề nghị khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung và nộp báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003

Đề nghị khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung và nộp báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003
... thi u; riêng đơn vị chưa nộp báo cáo, đề nghị khẩn trương hoàn chỉnh nộp báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 Các báo cáo bổ sung đơn vị nộp báo cáo đơn vị chưa nộp phải gửi Sở Tài nguyên ... Đề nghị khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung nộp báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 Tính đến thời điểm 30/11/2010, thực Kế hoạch số: 43/KH-UBND UBND tỉnh, có 11/22 đơn vị nộp báo cáo tổng ... đơn vị nộp báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003; Qua kiểm tra báo cáo đơn vị nộp, Sở Tài nguyên Môi trường nêu nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thi n báo cáo theo yêu cầu Kế hoạch...
 • 7
 • 306
 • 0

Luật đất đai

Luật đất đai
... VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI     I CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI II KHÁI NIỆM ĐẤT ĐAI VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI III CÁC NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI IV NGUỒN CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI V QUAN HỆ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ... sử dụng định đoạt đất đai II KHÁI NIỆM ĐẤT ĐAI VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI Khái niệm đất đai: Đất đai toàn bề mặt trái đất mà người động vật sinh sống 24 Lời nói đầu Luật đất đai 2003 Đất đai tài sản vô quí ... 37 Phân loại nguồn luật đất đai Nguồn chủ yếu luật đất đai văn luật văn luật có chứa đựng quy phạm pháp luật đất đai 38 Văn luật           39 Hiến pháp: (Điều 17) Bộ luật Dân thông qua...
 • 375
 • 309
 • 1

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Chia sẻ lợi ích giữa các bên

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Chia sẻ lợi ích giữa các bên
... TƯ, dựa kết định giá đất tổ chức cung cấp dịch vụ định giá đất Chia sẻ lợi ích bên Cơ chế chia sẻ lợi ích nước áp dụng chủ yếu cho dự án thủy điện lớn có tác động đến cộng đồng dân cư nơi có đất ... thiếu sót Luật Đất đai hành phải tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường làm tảng cho quản lý nguồn lực đất đai khan cách hiệu quả” Dựa kinh nghiệm quốc tế pháp luật hành, ... giá đất xác định giá đất phù hợp với giá thị trường Tổ chức cung cấp dịch vụ định giá đất cần lựa chọn đồng thuận người dân bị ảnh hưởng bên liên quan quyền lợi, nghĩa vụ thu hồi đất Giá đất...
 • 2
 • 539
 • 2

Thêm một bước trong xây dựng luật Đất đai

Thêm một bước trong xây dựng luật Đất đai
... nước đất đai , “Trách nhiệm quản lý nhà nước đất đai tổ chức quản lý đất đai “Hệ thống thông tin đất đai Nội dung quyền trách nhiệm Nhà nước đất đai, quản lý đất đai thể chi tiết luật Đất đai ... vậy, luật Đất đai cần sửa đổi, bổ sung, đổi cho giải xúc tồn nói Những đổi đạt dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) Luật Đất đai (sửa đổi) soạn thảo bao gồm 15 chương 190 điều So với luật Đất đai 2003, ... nguyên, tài sản đất đai bảo vệ môi trường đất Hệ thống tài đất đai xây dựng móng nguyên tắc giá đất phải phù hợp thị trường, chưa có hành lang pháp lý phù hợp để xác định giá đất phù hợp thị...
 • 4
 • 146
 • 0

Luật đất đai

Luật đất đai
... thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm kê đất đai với hệ thống tiêu theo Luật Đất đai năm 2003 (trong đó, hệ thống tiêu đất đai Luật Đất đai 1993 Luật Đất đai 2003 không đồng nhất) nên khác biệt ... quỹ đất đai Phần II TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI I TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực văn Thực Luật Ðất đai ... việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai Từ sau Luật Ðất đai 1993 đặc biệt từ Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực, quan Ðịa - Nhà đất Thành phố (nay Tài nguyên...
 • 63
 • 340
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luật đất đaipháp luật đất đailuật đất đailuật đất đailuật đất đailuat dat daigiáo trình luật đất đaibài giảng luật đất đaitìm hiểu luật đất đaibài tập luật đất đaivăn bản luật đất đailuật đất đai mới nhấtthủ tục hành chính luật đất đailuật đất đai sửa đổi năm 2013chính sách pháp luật đất đaiỨng dụng môn giáo dục quốc phòng an ninh vào trong các hoạt động ngoại khóaỨng dụng phần mềm powerpiont trong soạn giảng bài lịch sử truyền thống của quân đội và công an nhân dân việt nam nhằm nâng cao chất lượng giờ dạyXây dựng và sử dụng trò chơi dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của HS trong dạy học môn giáo dục quốc phòng an ninh ở trbài giảng cung cấp điệnCác ứng dụng của thiết bị đầu cuối thông tim trong việc khai thác các dịch vụ truyền thôngtieng anh 7 ky 2 sach bai tapHƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA ISUOG SỬ DỤNG SIÊU ÂM DOPPER TRONG SẢN KHOATHỂ LỆ CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMtieng anh 12 sach bai tap tap 1tieng anh co ban va nang cao 7tieng anh lop 4 tap 1 sach hoc sinhMr acres homemade pie (LO17)tieng anh lop 4 tap 2 sach hoc sinhtieng anh lop 8 sach hoc sinh tap 1Giai sach bai tap xstk dh ktqd chuong 1 full v1Giáo án tiếng anh lớp 9 chương trình thí điểm unit 2 city lifetoefl primary step 2 book 3THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬPVận dụng kiến thức liên môn trong việc giảng dạy chuyên đề về sự vận động và phát triển của thế giới vật chất trong chương trình triết học lớp 10 THPT, nhằm nâng cao hiệu quả nhận thức cho họMột số kinh nghiệm giúp giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh cá biệt về đạo đức ở trường THCSTHPT thống nhất