BẢNG THỐNG KÊ HỒ SƠ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế trụ sở ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế trụ sở ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng Hải Phòng
... đề tài - trụ sở ubnd quận hông bàng_ hp Ch-ơng : GiảI pháp Kết cấu giáo viên h-ớng dẫn kết cấu : th.S TRầN DũNG Nhiệm vụ : Thiết kế khung trục Thiết kế sàn tầng điển hình Thiết kế móng trục 3D, ... Tên đề tài - trụ sở ubnd quận hông bàng_ hp Trụ sở UBND Quận Hồng Bàng số công trình đ-ợc thành phố Hải Phòng đầu t- xây dựng đại nhằm đ-a mặt quyền đổi giải công ... tính toán Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 5574-1991 Kết cấu bê tông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-1995 Tải trọng tác động Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 40-1987 Kết cấu xây dựng...
 • 231
 • 208
 • 0

Tài liệu Thủ tục hành chính tại một số Uỷ ban nhân dân huyện pdf

Tài liệu Thủ tục hành chính tại một số Uỷ ban nhân dân huyện pdf
... pháp thủ tục hành Thủ tục Lập phỏp thủ tục làm Hiến phỏp làm luật Thủ tục tố tụng Tư pháp thủ tục giải tranh chấp dân sự, định tội, thực hoạt động điều tra, truy tố, xét xử…Cũn thủ tục hành chớnh ... thể phõn chia thành cỏc loại thủ tục liờn quan đến hoạt động cụ thể Ví dụ: - Thủ tục ban hành văn có: + Thủ tục ban hành định hành + Thủ tục thụng qua bỏo cỏo… - Thủ tục tuyển dụng cỏn cú thể cú: ... UBND huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh, tác giả nhận thấy vấn đề có tính chất trọng yếu hoạt động UBND huyện, nên định chọn đề tài: “ Cải cách thủ tục hành theo chế một cửa” số Uỷ ban nhân dân huyện...
 • 105
 • 276
 • 1

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại một số Uỷ ban nhân dân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại một số Uỷ ban nhân dân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh
... tài Cải cách thủ tục hành theo chế cửa số huyện, thị xã tỉnh Quảng Ninh đặt giả thuyết kết nghiên cứu đợc thực tốt giúp thúc đẩy nhanh tiến trình cải cách TTHC triển địa bàn tỉnh Quảng Ninh ... gia ngời dân nhằm tạo hành hiệu quả, hành phục vụ, hành phân cấp, phân quyền, hành minh bạch, hành có tham gia rộng rãi ngời dân * Xu cải cách thủ tục hành Anh Công cải cách thủ tục hành Vơng ... áp dụng chế cửa Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã tỉnh Quảng Ninh Vân Đồn huyện đảo tỉnh Quảng Ninh có xã đảo xã nội đảo, giao thông lại khó khăn, trình độ dân trí thấp so với huyện khác tỉnh, trớc...
 • 107
 • 99
 • 0

Thẩm định kế hoạch đấu thầu và hồ mời thầu đối với công trình xây dựng thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư docx

Thẩm định kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với công trình xây dựng thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư docx
... nhiệm vụ Thẩm định (phòng Công thương huyện, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) Hồ Thành phần hồ - Tờ trình thẩm định phê duyệt hồ mời thầu - Hồ mời thầu tiêu ... Chuẩn bị hồ đầy đủ theo quy định Nộp hồ Bộ phận văn thư quan Ủy ban nhân Bước dân huyện giao nhiệm vụ Thẩm định (Phòng Công thương huyện, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí ... đổi với quan đề nghị thẩm định thống nội dung hồ cần bổ sung điều chỉnh văn đề nghị cung cấp bổ sung thành phần hồ thiếu Nhận kết thẩm định, phê duyệt văn thư quan Bước Ủy ban nhân dân huyện...
 • 4
 • 224
 • 0

Trụ sở ủy ban nhân dân quận hồng bàng, hải phòng

Trụ sở ủy ban nhân dân quận hồng bàng, hải phòng
... Tên đề tài - trụ sở ubnd quận hông bàng_hp 1.1.Giới thiệu công trình Trụ sở UBND Quận Hồng Bàng số công trình đ-ợc thành phố Hải Phòng đầu t- xây dựng đại nhằm đ-a mặt ... sinh viên: 121009 Trang: -2 - Tên đề tài - trụ sở ubnd quận hông bàng_hp Công trình nơi tập chung máy quyền quan trọng cua quận Hồng Bàng,giảI vấn đề ng-ời dân doanh nghiệp đóng địa bàn nh- doanh ... cách mạnh mẽ trụ sở UBND với hi vọng tạo làm việc thuận tiện nhanh gọn đại,tạo thúc đẩy phát triển kinh tế chung cho thành phố,đ-a thành phố HảI Phòng thành đô thị hàng đầu miền Bắc Trụ sở UBND đ-ợc...
 • 229
 • 378
 • 0

Thẩm định và trình duyệt hồ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ mời dự thầu thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quyết định đầu tư ppsx

Thẩm định và trình duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời dự thầu thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quyết định đầu tư ppsx
... trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Hồ Thành phần hồ - Tờ trình đề nghị duyệt hồ mời thầu; - Hồ pháp lý vấn; Thành phần hồ - Hồ mời thầu, ... Bước Chủ đầu chuẩn bị đầy đủ hồ theo quy định Bước Nộp hồ Phòng Tài – Kế hoạch huyện Cần Giờ, đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, Mô tả bước Tên bước huyện Cần Giờ ... tuần) Cán tiếp nhận hồ kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ hồ Trường hợp theo qui định tiếp nhận Trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ, phòng Tài - Kế hoạch thông báo đến chủ đầu văn thời...
 • 4
 • 643
 • 1

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện, Mã số hồ 023289 pot

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện, Mã số hồ sơ 023289 pot
... Biên nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc sao) - Toàn toán khối lượng A-B (bản gốc) - Báo cáo kết kiểm toán toán dự án hoàn thành (nếu có, gốc); ... trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho quan thẩm tra tài liệu phục vụ công tác thẩm tra toán: Hồ hoàn công, nhật ký thi công, hồ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ ... định Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung số điểm Thông tư số 33/2007/TT-BTC...
 • 5
 • 166
 • 0

Thủ tục tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề, Mã số hồ 147291 ppt

Thủ tục tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề, Mã số hồ sơ 147291 ppt
... nhận hồ trực tiếp trụ sở quan qua hệ thống bưu c Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ trình việc khen thưởng; + Biên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; + Báo cáo thành ... 14/6/2005 - Căn Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ, quy định chi tiết thi hành số điều cuả Luật thi đua khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thi đua khen thưởng; ... Quyết định khen thưởng h Lệ phí: Không i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không l Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH...
 • 3
 • 197
 • 0

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về khen thưởng đối ngoại, Mã số hồ 146066 pot

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về khen thưởng đối ngoại, Mã số hồ sơ 146066 pot
... nhận hồ hợp lệ e Đối tượng thực thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức f Cơ quan thực thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền định: Uỷ ban nhân dân huyện - Cơ quan người có thẩm quyền uỷ quyền ... - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ trình việc đề nghị khen thưởng + Biên họp hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị trình khen + Danh sách tóm tắt thành tích đơn vị - Số lượng hồ sơ: 01(bộ) d Thời ... Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng, vật kèm theo h Lệ phí: Không i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không l Căn pháp lý thủ tục hành...
 • 3
 • 143
 • 0

Trụ sở ủy ban nhân dân quận hồng bàng, hải phòng

Trụ sở ủy ban nhân dân quận hồng bàng, hải phòng
... kế trụ sở ubnd quận hồng bàng _hp Phòng thành đô thị hàng đầu miền Bắc Trụ sở UBND đ-ợc đầu t- xây dung đại Công trình nơi tập chung máy quyền quan trọng cua quận Hồng Bàng,giải vấn đề ng-ời dân ... Văn Tuấn Trang: - 21 - Đồ án tốt nghiệp - thiết kế trụ sở ubnd quận hồng bàng _hp Trụ sở UBND Quận Hồng Bàng số công trình đ-ợc thành phố Hải Phòng đầu t- xây dựng đại nhằm đ-a mặt quyền đổi giải ... 11.70 m, có chiều cao tầng 3.3 m, phòng ban hội, công tác dân số Tầng 6: Có chiều cao tầng 3.3 m, nơi bố trí phòng ban lam việc giảI ván đề thắc mắc ng-ời dân cụng nh- doanh nghiệp Tầng 7:...
 • 274
 • 152
 • 0

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân huyện Đầm Hà.pdf

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà.pdf
... Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Đầm phòng HĐND UBND huyện Đầm Hà, em mạnh dạn chọn đề tài : “ Một số giải pháp góp phần ... -7- Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà 1.2 Lý luận chung hoạt động văn phòng 1.2.1 Nội dung hoạt động văn phòng Trong hoạt ... Lớp QT1001P -3- Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN PHÒNG VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG Đặt vấn đề...
 • 69
 • 1,162
 • 4

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN Số: 06/2006/CT-UBND CHỈ THỊ Về việc tăng cường quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Văn Chấn pptx

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN Số: 06/2006/CT-UBND CHỈ THỊ Về việc tăng cường quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Văn Chấn pptx
... quản Nhà nước tôn giáo, có quy chế phối hợp quan chuyên trách quản Nhà nước tôn giáo cấp với ngành, Mặt trận tổ quốc đoàn thể công tác vận động quần chúng quản Nhà nước tôn giáo Uỷ ban ... hợp với Phòng dân tộc tôn giáo ngành Bưu viễn thông, thống tăng cường quản văn hoá, hoạt động văn hoá có liên quan đến tôn giáo; xử hành vi phạm quản văn hoá, dịch vụ văn hoá có liên ... ban nhân dân xã, thị trấn phải tăng cường biện pháp quản Nhà nước tôn giáo tập trung thực tốt số nhiệm vụ cụ thể sau đây: 3.1 Phòng Dân tộc tôn giáo thường xuyên kiểm tra, làm tốt công tác quản...
 • 3
 • 304
 • 0

Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập potx

Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập potx
... tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ tái định Ban Bồi thường Giải phóng mặt huyện giải thích xem xét, điều chỉnh) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định Quyết định ... Hội đồng Bồi thường dự án lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định định thu hồi đất theo qui định Hội đồng Bồi thường dự án tổ chức lấy ý kiến; niêm yết Bước công khai Ủy ban nhân dân xã ... hồi) Ban Bồi thường Giải phóng mặt huyện có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng Bước ý, không đồng ý, ý kiến khác phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư...
 • 4
 • 355
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: trụ sở ủy ban nhân dân quận cầu giấytrụ sở ủy ban nhân dân quận ba đìnhtrụ sở uỷ ban nhân dân thành phố hà nộitrụ sở ủy ban nhân dân tỉnh nghệ antrụ sở ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóatrụ sở ủy ban nhân dân tỉnh hải dươngsơ đồ tổ chức ủy ban nhân dân huyệntrụ sở ủy ban nhân dân thành phố đà nẵngxay dung mo hinh he thong thong tin dien tu tai uy ban nhan dan huyentrụ sở ủy ban nhân dân tỉnh đồng naicác bước xây dựng bảng giá đất bước 9 ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến trước khi quyết định và công bố bảng giá đấtchỉ thị của ủy ban nhân dân huyệnủy ban nhân dân huyện bù đăng tỉnh bình phướcủy ban nhân dân huyện chơn thành tỉnh bình phướcủy ban nhân dân huyện hớn quản tỉnh bình phước111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011thong bao ngay dang ky cuoi cungbao cao thuong nien nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen EnglishCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch rhmđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIADao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAthu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnĐề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA