KẾ HOẠCH CHỈNH LÝ TÀI LIỆU

Xây dựng Kế hoạch Truyền thông Tài liệu tham khảo cho những

 Xây dựng Kế hoạch Truyền thông Tài liệu tham khảo cho những
... phê duyệt kế hoạch bạn Có thể không hoàn hảo, bạn hướng để xây dựng kế hoạch truyền thông tốt Thông tin loạt xây dựng kế hoạch truyền thông tổng hợp nghiên cứu, tham khảo kế hoạch truyền thông Dave ... bước việc lập kế hoạch truyền thông cách xác, tới lúc này, thân kế hoạch giúp bạn thực phần Với việc xây dựng chiến thuật phần cuối kế hoạch truyền thông này, giúp bạn ép xem xét kỹ kế hoạch bạn ... bạn xây dựng thông điệp chiến lược sau Tuy nhiên, thực phần dễ kế hoạch bạn Lưu ý: Cấu trúc kế hoạch truyền thông tốt bạn không chép cách cứng nhắc Một kế hoạch truyền thông tốt giúp người lập kế...
 • 40
 • 3,632
 • 9

Hướng dẫn chỉnh tài liệu hành chính

Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính
... nhận tài liệu - Đối với lưu trữ lịch sử lưu trữ hành có phận quản kho riêng phận chỉnh tài liệu riêng xuất tài liệu khỏi kho để chỉnh phải tiến hành giao nhận tài liệu Số lượng tài liệu ... phần tài liệu: tài liệu hành bao gồm loại văn bản, giấy tờ chủ yếu gì; ra, phông khối tài liệu đưa chỉnh có loại tài liệu (tài liệu kỹ thuật, phim ảnh ghi âm ); … + Nội dung tài liệu: tài liệu ... yêu cầu đợt chỉnh lý; + Các văn hướng dẫn chỉnh ban hành; + Báo cáo kết khảo sát tài liệu; + Hợp đồng chỉnh (nếu có); + Biên giao nhận tài liệu để chỉnh lý; + Kế hoạch chỉnh - Nội dung...
 • 12
 • 703
 • 2

Kế hoạch su dung tai liêu 3 khối(2010-2011)

Kế hoạch su dung tai liêu 3 khối(2010-2011)
... Lớp 11 Tiết 3- 4 - 10 11 14 15 - 20 22 - 25 26 18 - 24 27 - 31 32 33 - 36 37 - 46 47 49 50 - 62 63 64 - 66 67 - 70 Nội dung học Học tiếp sức Ôn học chạy tiếp sức ... 12 bóng rổ ván giậm nhảy,1 thứơc đo Lớp 10 Tiết Nội dung học - 12 14 Học ôn chạy ngắn Kiểm tra chạy ngắn 17 18 - 26 27 28 - 31 32 33 - 36 38 - 39 41 - 47 48 - 49 50 - 54 55 - 66 67 - 70 Ôn học...
 • 3
 • 238
 • 0

Tài liệu Chương V: Chỉnh tài liệu ppt

Tài liệu Chương V: Chỉnh lý tài liệu ppt
... TÀI LIỆU Chuẩn bị chỉnh Thực chỉnh Kết thúc chỉnh 1.Giao nhận tài liệu 1.Phân loại tài liệu 1.Kiểm tra kết chỉnh 2.Vệ sinh sơ vận chuyển tài liệu địa điểm chỉnh 2.Lập hồ sơ chỉnh ... cầu đợt chỉnh Các văn hướng dẫn chỉnh Báo cáo kết khảo sát tài liệu Hợp đồng chỉnh tài liệu Biên giao nhận tài liệu Kế hoạch chỉnh => Việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm chỉnh cần ... cho việc chỉnh TS Nguyễn Lệ Nhung * Nội dung kế hoạch chỉnh • • • • • Mục đích, yêu cầu chỉnh Nội dung công việc chỉnh Lực lượng tham gia chỉnh Địa điểm, kinh phí chỉnh Thời...
 • 59
 • 274
 • 2

Tài liệu Chỉnh tài liệu lưu trữ doc

Tài liệu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ doc
... ch /lý phải phản ánh h/động CQ, TC; phải phản ánh mối liên hệ logíc lịch sử TL Quy trình chỉnh tài liệu lưu trữ hành theo CV số 283 ngày 19/5/2004 CHỈNH LÝ TÀI LIỆU Chuẩn bị chỉnh Thực chỉnh ... chỉnh Thực chỉnh Kết thúc chỉnh 1.Giao nhận tài liệu 1.Phân loại tài liệu 1.Kiểm tra kết chỉnh 2.Vệ sinh sơ vận chuyển tài liệu địa điểm chỉnh 2.Lập hồ sơ chỉnh sửa, hoàn thiện ... CHỈNH LÝ TÀI LIỆU I Kh/niệm, m/đích, y/cầu ng/tắc ch /lý TL IV Kết thúc chỉnh II Chuẩn bị chỉnh III Thực chỉnh I Khái niệm, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc công tác chỉnh TL Khái...
 • 59
 • 1,409
 • 6

GIÁO TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH BẢO QUẢN TÀI LIỆU potx

GIÁO TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH BẢO QUẢN TÀI LIỆU potx
... trình lập kế hoạch việc thiết lập kế hoạch bảo quản dài hạn thể văn Đó tư liệu quan trọng mà quan cần phải có + Một kế hoạch bảo quản dài hạn phải phác thảo yêu cầu bảo quản quan phải vạch quy trình ... theo dõi sát bảo quản tốt” Bảo quản phần thiếu nhiệm vụ quan văn hoá, việc lên kế hoạch bảo quản phải phận tổng thể kế hoạch mang tính chiến lược công tác + Lên kế hoạch bảo quản trình đòi hỏi ... quan lập chương trình bảo quản cho tương lai + Hơn nữa, trình giúp cho quan xác định rõ việc phải làm việc không nên làm, nhờ vốn tài liệu sử dụng cách hợp lý Lập kế hoạch bảo quản dài hạn Kết trình...
 • 185
 • 492
 • 2

KỸ THUẬT CHỈNH TÀI LIỆU FONT LƯU TRỮ doc

KỸ THUẬT CHỈNH LÝ TÀI LIỆU FONT LƯU TRỮ doc
... việc chuẩn bị chỉnh tài liệu Khảo sát tài liệu Trước tiến hành chỉnh tài liệu phông nhiều phông lưu trữ phải khảo sát tài liệu cần đưa chỉnh * Mục đích: + Nắm thời gian tài liệu( thời gian ... minh tài liệu loại: Bản thuyết minh tài liệu loại Phông số Sự hình thành khối tài liệu - Tài liệu chia Số lượng tài liệu - Số lượng bó, gói Tóm tắt thành phần nội dung chủ yếu tài liệu - Tài liệu ... liệu, khôi phục lại thứ tự tài liệu - Đối với bó, gói, cặp tài liệu chưa xác lập thành hồ sơ Người chỉnh phải vào chức nhiệm vụ quan sản sinh tài liệu để phân loại tài liệu hồ sơ cho hợp lý...
 • 23
 • 288
 • 0

Thủ tục chỉnh tài liệu (mã hồ sơ: T-BPC-010316-TT) potx

Thủ tục chỉnh lý tài liệu (mã hồ sơ: T-BPC-010316-TT) potx
... lượng hồ sơ: 01 Thời hạn giải quyết: Tối đa 03 ngày làm việc cho bước thực (riêng bước chỉnh tài liệu không ấn định thời gian phụ thuộc vào khối tài liệu cần chỉnh lý) Cơ quan thực thủ tục hành ... giá dịch vụ chỉnh tài liệu lưu trữ giấy Tiếng việt địa bàn tỉnh Bình Phước Kết thực thủ tục hành chính: Tài liệu chỉnh đưa vào lưu trữ lịch sử 10 Yêu cầu, đìều kiện thực thủ tục hành Không ... Thành phần, số lượng hồ sơ: a Thành phần hồ sơ bao gồm: + Văn đề nghị chỉnh tài liệu (có thể đề nghị qua điện thoại liên hệ trực tiếp) + Văn đồng ý ký hợp đồng chỉnh tài liệu (có thể đồng...
 • 3
 • 142
 • 0

Đề Cương Bài Giảng Chỉnh Tài liệu

Đề Cương Bài Giảng Chỉnh Lý Tài liệu
... thúc tài liệu phông + Khối lượng tài liệu phông, khối lượng tài liệu chỉnh lý, chưa chỉnh Nội dung, thành phần tài liệu phông + Nguồn tài liệu có phông đơn vị tổ chức nộp lưu? Số lượng tài liệu ... bị chỉnh 2.1.1 Khảo sát tài liệu Trước tiến hành chỉnh tài liệu phông phần phông lưu trữ phải khảo sát tài liệu cần đưa chỉnh Mục đích khảo sát để nắm thời gian tài liệu, khối lượng tài ... thập, bổ sung tài liệu để đảm bảo tiến độ chỉnh chất lượng hồ sơ tài liệu sau chỉnh Để thu thập bổ sung tài liệu cần xác định nhóm tài liệu thiếu, xác định nguồn thu thập tài liệu thiếu,...
 • 27
 • 2,174
 • 16

skkn phương pháp chỉnh tài liệu lưu trữ trong cơ quan

skkn phương pháp chỉnh lý tài liệu lưu trữ trong cơ quan
... V PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ Phương pháp xếp tài liệu kho lưu trữ Sắp xếp tài liệu kho lưu trữ tạo điều kiện cho công tác thông kê, kiểm tra, tra tìm tài liệu nhanh chóng Giúp cán lưu ... vụ chỉnh lý, phân loại tài liệu nâng cấp chỉnh tài liệu để tối ưu hóa thành phần tài liệu lưu trữ Về phương diện luận nghiệp vụ xuất phát từ thực tiễn công tác lưu trữ, tiến hành chỉnh ... dùng để đựng tài liệu C KẾT THÚC CHỈNH LÝ * Những kết đạt được: - Tổng số tài liệu đưa chỉnh tình trạng tài liệu trước chỉnh lý; - Tổng số tài liệu sau chỉnh lý, đó: + Số lượng tài liệu giữ lại...
 • 36
 • 1,260
 • 10

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉnh tài liệu tại lưu trữ hiện hành

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hành
... ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CHỈNH LÝ TÀI LIỆU TẠI LƢU TRỮ HIỆN HÀNH Chỉnh tài liệu hoạt động nghiệp vụ thường xuyên lưu trữ hành Bản chất chỉnh tài liệu việc tổ chức lại tài liệu ... chung công tác lưu trữ nói riêng có công tác chỉnh tài liệu lưu trữ 45 Chƣơng YÊU CẦU VÀ QUY TRÌNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CHỈNH LÝ TÀI LIỆU TẠI LƢU TRỮ HIỆN HÀNH Ứng dụng CNTT công tác chỉnh tài ... LIỆU TẠI LƢU TRỮ HIỆN HÀNH 46 2.1 Yêu cầu ứng dụng CNTT chỉnh tài liệu 46 2.2 Quy trình chỉnh tài liệu ứng dụng CNTT 60 2.3 Thử nghiệm ứng dụng CNTT chỉnh tài liệu lưu trữ hành...
 • 103
 • 267
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ công tác lưu trữ chương 5 chỉnh tài liệu TS nguyễn lệ nhung

Bài giảng nghiệp vụ công tác lưu trữ  chương 5 chỉnh lý tài liệu  TS nguyễn lệ nhung
... trình chỉnh tài liệu lưu trữ hành theo CV số 283 ngày 19 /5/ 2004 CHỈNH LÝ TÀI LIỆU Chuẩn bị chỉnh Thực chỉnh Kết thúc chỉnh 1.Giao nhận tài liệu 1.Phân loại tài liệu 1.Kiểm tra kết chỉnh ... việc chỉnh TS Nguyễn Lệ www.vanthuluutru.c 21 * Nội dung kế hoạch chỉnh • • • • • Mục đích, yêu cầu chỉnh Nội dung công việc chỉnh Lực lượng tham gia chỉnh Địa điểm, kinh phí chỉnh ... tế V Công tác Văn- Xã TS Nguyễn Lệ www.vanthuluutru.c 27 Bước 2: Phân chia TL MHĐ cụ thể Ví dụ: III Công tác Nội Vấn đề chung Công tác tổ chức CQ Công tác Q/Sự Công tác trật tự trị an Công tác...
 • 59
 • 331
 • 0

Kế hoạch hành động - Tài liệu tập huấn dạy học dự án Intel

Kế hoạch hành động - Tài liệu tập huấn dạy học dự án Intel
... Trung học sở M - un 2: Thiết kế dự án Bài 1: Thiết kế dự án từ bước đầu Hoạt động 2: Ý tưởng dự án từ chuẩn học tập Trong M - un này, tập trung vào dự án bạn hoàn tất hoạt động bước lập kế hoạch dự ... Hoạt động 2: Ý tưởng dự án từ chuẩn học tập Trong M - un này, tập trung vào dự án bạn hoàn tất hoạt động bước lập kế hoạch dự án xây dựng dựa vào Bước trình thiết kế dự án tham khảo lại chuẩn học ... đến lập kế hoạch cho dự án quản lý dự án M - un 4: Lập kế hoạch cho dự án Bài 1: Tổ chức dự án Hoạt động 2: Lịch trình dự án Thời gian dự kiến: 10 phút Sau bạn tham khảo số lịch trình dự án mẫu,...
 • 41
 • 766
 • 10

Xem thêm