Quy chế phối hợp công tác giữa HĐNDUBNDUBMTTQVN xã.

QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ HIỆU TRƯỞNG 2010

QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ HIỆU TRƯỞNG 2010
... phân công người nhiều việc Hiệu Trưởng BCH CĐCS phối hợp với kế hoạch tổ chức máy nhà trường công đoàn, xây dựng đợi ngũ kế thừa dự nguồn Hiệu Trưởng BCH CĐCS phải phối hợp với việc đề cử người vào ... hoạt động Công Đoàn Điều 10: Cơ sở vật chất Công đoàn Hiệu Trưởng tạo điều kiện phương tiện cho cán Công Đoàn thực nhiệm vụ BCH.CĐCS theo tình hình sở vật chất trường bàn bạc Hiệu Trưởng sở vật ... kí đủ danh hiệu thi đua Phối hợp Hiệu Trưởng theo dõi, sơ tổng kết xét kết thi đua Hiệu Trưởng BCH.CĐCS phối hợp xây dựng theo hướng định tính định lượng tiêu chuẩn danh hiệu thi đua cấp nhà nước...
 • 6
 • 598
 • 2

Quy chế phối hợp công tác giữa BCH CDGD huyện với Trưởng phòng GD

Quy chế phối hợp công tác giữa BCH CDGD huyện với Trưởng phòng GD
... C GD huyện để phổ biến công tác ngành góp ý cho chương trình công tác công đoàn - Ba tháng lần Ban Thường vụ C GD huyện họp liên tịch với lãnh đạo ngành để đánh giá trình triển khai công tác phối ... có thẩm quy n định - Công đoàn với lãnh đạo Phòng Giáo dục phối hợp xây dựng đề án quy hoạch cán công đoàn quy hoạch cán quản lý giáo dục VI/ ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN ... hành - Công đoàn quy n cung cấp thông tin chủ trương, sách có liên quan đến người lao động VIII/ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN - Trên sở quy chế này, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện BCH C GD huyện...
 • 4
 • 505
 • 1

Quy che phoi hop hoat dong giua chinh quyen va cong doan co so

Quy che phoi hop hoat dong giua chinh quyen va cong doan co so
... (Phòng/Ban), Chính quy n phải thông báo cho Công đoàn sở bàn bạc tham gia ý kiến 9.2) Khi xây dựng quy hoạch cán công đoàn, công đoàn sở có trách nhiệm tham khảo ý kiến quy n ngược lại xây dựng quy hoạch ... thể cán – công chức người lao động đơn vị với Chính quy n để giải vấn đề liên quan đến quy n, nghĩa vụ lợi ích người lao động 6.3) Chính quy n Công đoàn sở có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, ... dựng nội dung Hội nghị vấn đề quy định quy chế thực dân chủ hoạt động đơn vị ; sau đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực Nghị Hội nghị đề theo chức tổ chức 6.4) Chính quy n có trách nhiệm tổ chức...
 • 7
 • 1,731
 • 12

TÍNH TOÁN các THÔNG số PHỐI hợp CÔNG tác GIỮA ĐỘNG cơ và TUA BIN máy nén ở CHẾ độ ĐỊNH mức

TÍNH TOÁN các THÔNG số PHỐI hợp CÔNG tác GIỮA ĐỘNG cơ và TUA BIN máy nén ở CHẾ độ ĐỊNH mức
... thơng số : TT Tên thơng số Ký hiệu Đơn vị Trị số Cơng suất động Nen kW 3000 Tốc độ động nn rpm 750 Hệ số kỳ Z Số xy lanh i Cái Áp suất khí nạp Ps kG/cm2 3,93 Áp suất khí P0 Nhiệt độ khí T0 11 Tỉ số ... 0,85 26 Hiệu suất giới động ηm 0,95 27 Nhiệt độ ống góp máy nén T’k 28 Hiệu suất đoạn nhiệt máy nén 29 Hệ số trao đổi khí sót ηk ϕ H K K 508 0,8 0,93 1.2 Các bước tính toán động 1.Với thành phần ... số tăng áp tua bin máy nén Pk/P0 4,5 13 Tỉ số Ps/Pt 1,572 14 Nhiệt trị nhiên liệu QH 15 Hệ số dư lượng khơng khí 16 Hệ số qt khơng khí α ϕk 19 Áp suất cháy cực đại 20 Độ tăng nhiệt độ thành vách...
 • 9
 • 263
 • 0

Chương trình phối hợp công tác giữa ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt nam và ủy ban dân tộc giai đoạn 2012-2016

Chương trình phối hợp công tác giữa ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt nam và ủy ban dân tộc giai đoạn 2012-2016
... động Chương trình phối hợp xây dựng Chương trình phối hợp cho giai đoạn Kinh phí triển khai thực Chương trình phối hợp công tác trích từ nguồn ngân sách giao năm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ... huấn công tác dân tộc; tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành giám sát việc tổ chức thực sách dân tộc Đảng Nhà nước Ủy ban Dân tộc: 2.1 Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt ... cấp cho Ủy ban Dân tộc thông tin, tài liệu hoạt động, kết thực nhiệm vụ công tác dân tộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1.3 Phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức đào tạo,...
 • 3
 • 1,434
 • 1

Quy chế phối hợp Công Đoàn và nhà trường

Quy chế phối hợp Công Đoàn và nhà trường
... phơng pháp , phối hợp lực lợng Gíao dục nhà Trờng Đổi công tác quản lí cố lực lợng kiểm tra nội , để nâng cao chất lợng Giáo dục đạt tiêu chuẩn : Xếp loại : Học lực - Hạnh kiểm b - Thực công tác ... Quảng tiến thành đạt công tác miền đất nớc từ nguồn kinh phí đợc cấp để xây dựng hoàn chỉnh sở vật chất khối công trình nhà trờng III Những kiến nghị : a- Với xã : Đa vào nghị Đảng Hội đồng ... : Đạt Tổ chức đảng đoàn thể : a - Có tổ chức chi TSVM : Đạt b - Công đoàn , Đoàn niên - Đội thiếu niên đợc cấp huyện trở lên công nhận VM tổ chức , tiên tiến HĐ địa phơng : Đạt tiêu chuẩn II...
 • 7
 • 684
 • 0

Quy chế phối hợp Công đoàn và Nhà trường

Quy chế phối hợp Công đoàn và Nhà trường
... Căn vào quy chế , tổ chuyên môn , tổ công đoàn phối hợp để xây dựng quy chế phối hợp Điều 17 : Quá trình thực có không phù hợp có yêu cầu đợc bên đề bàn bạc thống bổ sung sửa đổi T/M Lãnh đạo nhà ... việc vi phạm chế độ sách , quy n lợi hợp pháp ngời lao động , Công đoàn kiến nghị với nhà trờng cấp có thẩm quy n nghiên cứu sử lý Điều : Nhà trờng Công đoàn có trách nhiệm phối hợp giải kịp ... tịch công đoàn sở đợc mời dự họp lãnh đạo nhà trờng để bàn đến quy n lợi , nghĩa vụ đội ngũ Đoàn viên Công đoàn Điều 11 : Công Đoàn sở mời lãnh đạo nhà trờng dự họp theo định kỳ BCH Công đoàn...
 • 5
 • 511
 • 1

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRÁCH NHIỆM GIỮA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU pot

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRÁCH NHIỆM GIỮA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU pot
... pháp, QUY T ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quy t định Quy chế phối hợp trách nhiệm Ban Quản Khu kinh tế tỉnh Mau với sở, ban, ngành cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp huyện quản nhà nước Khu ... 27/8/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Mau) Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Đỉều Phạm vi điều chỉnh Quy chế quy định việc phối hợp trách nhiệm Ban Quản Khu kinh tế tỉnh Mau (sau gọi tắt Ban Quản lý) với ... TRÁCH NHIỆM GIỮA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU...
 • 18
 • 1,035
 • 1

Quy che phoi hop Cong doanNha truong.doc

Quy che phoi hop Cong doanNha truong.doc
... công đoàn để đạo thực đảm bảo quy n lợi nhĩa vụ đội ngũ đoàn viên, giáo viên Công Đoàn sở có trách nhiệm đạo công đoàn phận quán triệt đến đội ngũ đoàn viên văn pháp quy nhà nớc, động viên tổ chức ... phúc lợi BHXH Khi phát vụ việc vi phạm chế độ sách, quy n lợi hợp pháp ngời lao động, Công đoàn đề nghị với lãnh đạo nhà trờng cấp có thẩm quy n phối hợp xử lý tạo điều kiện cho Ban Thanh tra ... theo quy định nhà nớc tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn sở hoạt động Chơng III Chế độ làm việc Điều 1: Chủ tịch phó chủ tịch công đoàn sở đợc mời dự họp lãnh đạo nhà trờng để bàn đến quy n...
 • 3
 • 96
 • 0

quy che phoi hop cong doan va hieu truong 2011

quy che phoi hop cong doan va hieu truong 2011
... thưởng quy n lợi, nghĩa vụ khác quy định pháp lệnh CB-CC văn Nhà nước ban hành Lãnh đạo BCH Công đoàn tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân trường học hoạt động theo nội dung pháp luật quy định ... hành có tham gia ý kiến CB-CC thông qua hội nghị CBCC đầu năm học 2010 -2011 Trong phạm vi quy n hạn chế độ sách nhà nước quy định, Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi thời gian, ... : Vận động cán công chức tham gia học tập quán triệt nghị quy t, chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước, chế độ quy định nghĩa vụ, quy n lợi hợp pháp sách người lao động Động viên CB-CC hoàn...
 • 5
 • 103
 • 1

Quy chế phối hợp giữa ban quản lí các khu công nghiệp bắc ninh với cục thống kê trong quản lí nhà nước về công tác thống kê

Quy chế phối hợp giữa ban quản lí các khu công nghiệp bắc ninh với cục thống kê trong quản lí nhà nước về công tác thống kê
... hợp Ban quản lý KCN Bắc Ninh với Cục Thống quản Nhà nước công tác thống doanh nghiệp KCN Bắc Ninh - Giao cho phòng Quản lý doanh nghiệp thuộc Ban quản lý Phòng công nghiệp thuộc Cục Thống ... doanh nghiệp KCN - Cục thống có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Ban quản lý: + Các chế độ thống (Chế độ báo cáo, chế độ điều tra) văn liên quan đến công tác thống theo quy định hành Nhà ... thống đề nghị Cục thống cử cán phối hợp để tra theo yêu cầu Ban quản lý Điều 7: Tổ chức thực - Trên sở quy định trên, Ban quản Cục Thống có trách nhiệm đạo phòng chuyên môn, cán công...
 • 3
 • 1,701
 • 5

Tờ trình Quy chế phối hợp giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc, các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận-huyện trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Tờ trình Quy chế phối hợp giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc, các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận-huyện trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
... quận-huyện, Ban quản khu chức đô thị - Trách nhiệm Sở, Ban ngành Tổ chức thực - Trách nhiệm thi hành Trên nội dung Quy chế phối hợp Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Sở, Ban ngành Ủy ban nhân dân quận-huyện ... công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quản quy hoạch đô thị - Phối hợp công tác quản tổ chức, máy cán - Phối hợp công tác tài - Phối hợp công tác phổ biến, góp ý, soạn thảo văn quy phạm ... vậy, việc sớm ban hành Quy chế phối hợp Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Sở, Ban ngành Ủy ban nhân dân quận-huyện công tác lập, thẩm định, phê duyệt quản quy hoạch đô thị cần thiết II Mục tiêu, đối...
 • 3
 • 1,753
 • 4

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THUẾ BẮC NINH Về công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh. doc

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THUẾ BẮC NINH Về công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh. doc
... Căn Quy chế phối hợp quản Nhà nước Khu công nghiệp Bắc Ninh ban hành kèm theo Quy t định số 127/2001/QĐ-UB ngày 29/11/2001 UBND tỉnh Bắc Ninh; Ban quản Khu công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với ... với Cục Thuế Bắc Ninh xây dựng quy chế phối hợp công tác quản nhà nước doanh nghiệp KCN Bắc Ninh sau: PHẦN I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Bản quy định quy định việc phối hợp ... TỈNH BẮC NINH BAN QUẢN LÝ CÁC KCN - CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày tháng năm 2007 Số: 01 /BQL-CT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC...
 • 6
 • 497
 • 0

Quyết Định Số: 34/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN potx

Quyết Định Số: 34/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN potx
... QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN (Ban hành kèm theo Quy t ... Quản khu công nghiệp Ninh Thuận (sau gọi tắt Ban Quản lý) với sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân huyện, thành phố công tác quản Nhà nước khu công nghiệp địa bàn tỉnh (sau gọi tắt KCN) Điều Đối ... đến Ban Quản để hỗ trợ, phối hợp thực Chương II TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀ CHÍNH QUY N ĐIẠ PHƯƠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Mục I QUẢN LÝ...
 • 17
 • 796
 • 0

Quy chế phối hợp giữa BGH & BCH công đoàn

Quy chế phối hợp giữa BGH & BCH công đoàn
... Có trách nhiệm phối hợp công đoàn xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế hoạt động, công việc làm tăng giờ, chi trả thù lao, qui chế nâng lương nâng lương trước kì hạn để thực công khai đơn ... theo công khai: Công khai kế hoạch; công khai chế độ sách; công khai, minh bạch tài chính; công khai phân công lao động; Công khai đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng CBGV-CNV - Chính quy n ... nạn, trường hợp hiếu, hỉ… - Công đoàn quy n giám sát, kiểm tra phối hợp với tổ chức hữu quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật sử dụng lao động; chế độ sách có liên quan đến nghĩa vụ, quy n lợi...
 • 3
 • 631
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy chế phối hợp công tác bảo vệquy chế phối hợp công tác tôn giáoquy chế phối hợp công tác kiểm tra giám sátquy chế phối hợp công tác an ninh trật tựquy chế phối hợp công tác pcccquy chế phối hợp công tác dân vậnmẫu quy chế phối hợp công tácquy chế phối hợp công tác tuyên truyềnmẫu quy chế phối hợp công đoàn và chính quyềngiúp phân công công việc hợp lý cho các ktv trong đoàn và đảm bảo sự phối hợp công tác giữa các ktv với nhau và với các chuyên gia khácgiúp phân công công việc hợp lư cho các ktv trong đoàn và đảm bảo sự phối hợp công tác giữa các ktv với nhau và với các chuyên gia khácxây dựng quy chế phối hợp trách nhiệm giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để quản lý hoạt động học tập của học sinh đặc biệt là học sinh dân tộc trọ học xa nhàbiện pháp 2 xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan hữu quan để thực hiện công tác bổ nhiệm luân chuyển bãi miễn cán bộ quản lýquy chế phối hợp thực hiện công tác dân vậnquy chế về mối quan hệ phối hợp công tácbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câyBảng chia 6Bảng nhân 6Bài 18. x, chBài 17. u, ưBài 17. u, ưNgười trở về từ hỏa ngục phần 1Bài 8. Ăn, uống hàng ngàyon tap chuong 1