Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 2021.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BCH ĐOÀN (photo 18 ban) pptx

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BCH ĐOÀN XÃ (photo 18 ban) pptx
... hình thức kỷ luật theo quy định Điều lệ Đoàn Giao cho đồng chí ủy viên BTV giám sát việc thực quy chế Điều 14: Chỉ có hội nghị BCH Đoàn quy n sửa đổi bổ sung quy chế ... quy n ứng cử, đề cử vào BTV xin rút tên khỏi BCH đoàn xã, chức danh lãnh đạo Đoàn - Có quy n chất vấn trả lời hoạt động tập thể BCH, BTV, cá nhân UV BCH Đồng thời có trách nhiệm trả lời chất vấn ... Nhiệm vụ quy n hạn đồng chí UV BCH; UV BTV: Điều 5: Các đồng chí UV BCH có nhiệm vụ quy n hạn: - Chấp hành phân công BCH, BTV Đoàn Thực nhiệm vụ BCH, BTV phân công chịu trách nhiệm trước BCH, ...
 • 5
 • 7,011
 • 184

quy chế pháp lý của ủy ban nhân dân

quy chế pháp lý của ủy ban nhân dân
... CQ, tổ chức cá nhân có liên quan địa phương - UBND trực tiếp thông qua CQ ban ngành thuộc quy n ban hành VB cá biệt nhằm giải quy n, nghĩ vụ xử vi phạm pháp luật lĩnh vực quản nhà nước địa ... tiếp tổ chức, đạo CQ ban ngành thuộc quy n thực hoạt động quản hành nhà nước tất ngành, lĩnh vực (KT, VH-XH, ANQP, GD…) địa phương - UBND có quy n ban hành Văn quy phạm pháp luật ( định, thị) ... chuẩn ( đồ quan liêu, phê chuẩn !  ) - Pháp luật hành quy định trường hợp Chủ tịch ủy ban cấp không phê kết bầu Chủ tịch UBND cấp địa vị pháp Phó chủ tịch ủy viên UBND cấp giải ? Ví dụ: HĐND...
 • 5
 • 755
 • 9

quy chế pháp lý của tòa án nhân dân

quy chế pháp lý của tòa án nhân dân
... Thẩm phán quy định Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 Pháp lệnh Thẩm phán Hội thẩm tòa án năm 2002 2)Hội thẩm nhân dân : Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân địa phương Hội đồng nhân dân cấp ... - Phúc thẩm vụ án án chưa có hiệu lực PL Tòa án cấp bị kháng nghị, kháng cáo c) TAND cấp huyện : TAND cấp huyện gồm có : - Chánh án - Phó Chánh án - Thẩm phán  Ba quan Chánh án TANDTC bổ nhiệm, ... phán Tòa án nhân dân địa phương Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Nhiệm kỳ Thẩm phán năm Tiêu chuẩn, trình tư, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức nhiệm vụ, quy n...
 • 5
 • 328
 • 0

Thay đổi quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ hội công lập thuộc quyền thành lập của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thay đổi quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc quyền thành lập của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
... định thành lập phải trả lời văn đề nghị sở; thời hạn nêu trên, không nhận văn trả lời, sở bảo trợ hội thực việc thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thay đổi quy chế hoạt động sở bảo trợ ... tả bước sở bảo trợ hội cần thay đổi quy chế hoạt động phải đề nghị văn với quan quản lý trực tiếp người định thành lập Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận văn quan có thẩm quy n trả ... hội thực việc thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thay đổi quy chế hoạt động sở bảo trợ hội Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 258
 • 0

Thay đổi tên, trụ sở, hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ hội thuộc thẩm quyền thành lập của Uỷ ban nhân dân tỉnh doc

Thay đổi tên, trụ sở, hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Uỷ ban nhân dân tỉnh doc
... thuận thay đổi tên sở, trụ sở, quy chế hoạt động sở bảo Bước 2: trợ hội với trường hợp phép Trường hợp không đủ điều kiện nhận văn trả lời quan có thẩm quy n trực tiếp hướng dẫn Hồ sơ Thành ... tả bước Tên bước sở Bảo trợ hội cần thay đổi tên gọi, trụ sở quy chế hoạt động phải đề nghị văn nộp đầy đủ hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ trả kết Sở Lao động- Thương binh hội (số 615 Đại ... có thẩm quy n trực tiếp hướng dẫn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị đổi tên gọi, trụ sở quy chế hoạt động sở bảo trợ hội Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 245
 • 0

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị
... nhiệm Hội đồng quản trị , có nghĩa vụ chấp hành định Hội đồng quản trị, có nghĩa vụ chấp hành định Hội đồng quản trị Mọi hoạt động thành viên Hội đồng quản trị trái với nghị Hội đồng quản trị gây ... Hội đồng quản trị Sau thông báo lạI với Hội đồng quản trị phiên họp gần Quy t định thờng trực Hội đồng quản trị đợc thông qua đợc thành viên thờng trực Hội đồng quản trị đồng ý Quy chế hoạt động ... tịch Hội đồng quản trị vắng mặt 4.7 Trong trờng hợp cần thiết, khẩn cấp Chủ tịch Hội đồng quản trị văn phòng Hội đồng quản trị đợc uỷ quy n lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Quy chế hoạt động...
 • 12
 • 501
 • 1

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ
... HĐQT phải tuân thủ quy định luật pháp, Điều lệ Công ty Nghị quy t, Quy t định ĐHĐCĐ Điều : Chế độ hội họp, làm việc Hội đồng quản trị 8.1- Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, họp ... nhập, giải thể Công ty Công ty; phương án mua, bán doanh nghiệp mà Công ty cổ phần phần góp vốn chi phối; việc mở Chi nhánh, văn phòng đại diện Công ty nước; b.- Quy chế tài Công ty; c.- Cơ cấu ... a.- Quy t định chiến lược phát triển Công ty; b.- Quy t định việc mua lại, chào bán cổ phần theo thẩm quy n; c.- Quy t định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty; định thành lập Công ty con,...
 • 20
 • 486
 • 0

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ
... Tổ kiểm toán nội bộ, đồng thời gởi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Giám đốc Công ty “để báo cáo” 3/5 d Theo dõi sau kiểm toán công việc theo dõi sửa chữa phận công tác doanh nghiệp ... vị chức bên Công ty muốn xem xét hồ sơ kiểm toán phải chấp thuận Tổng Giám đốc Điều : Sửa đổi, bổ sung Quy chế Trong trình thực Quy chế này, phát sinh nhu cầu sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù ... thưởng, kỷ luật nhân phù hợp với quy định hành Công ty Điều : Các kiểm toán viên Tổ kiểm toán nội thực nhiệm vụ phân công với tinh thần người giúp cho Công ty quản lý rũi ro; giúp cho Tổng Giám...
 • 5
 • 230
 • 0

quy chế hoạt động của hội đồngthi đua khen thưởng

quy chế hoạt động của hội đồngthi đua khen thưởng
... hoạt động Hội đồng; chuẩn bị điều kiện để thực Quy t định khen thưởng quy định - Các ủy viên Hội đồng: Chịu trách nhiệm theo dõi, đạo phong trào thi đua, tổ chức thực nhiệm vụ thi đua, khen thưởng ... việc cho Hội đồng, phận chuyên môn – Thi đua, khen thưởng chịu trách nhiệm công tác phối hợp thực CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 12 Quy chế làm sở cho hoạt động Hội đồng Thi đuaKhen thưởng ... thực phong trào thi đua công tác khen thường lĩnh vực phụ trách, tham gia đủ phiên họp thực chương trình hoạt động Hội động CHƯƠNG III CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG Điều Hội đồng làm việc theo...
 • 3
 • 426
 • 0

Bài giảng Quy chế hoạt động của hội đồng trường

Bài giảng Quy chế hoạt động của hội đồng trường
... tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, 1/3 tổng số thành viên Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường triệu tập họp Hội đồng trường bất thường Các họp Hội đồng trường phải có 3/4 số thành viên Hội đồng ... viên Hội đồng bầu, Chủ tịch Hội đồng trường định công nhận Thư ký Hội đồng trường kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực: tổng hợp tình hình hoạt động Nhà trường ... Nhà trường Hội đồng trường; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho phiên họp Hội đồng trường; tiếp nhận xử lý văn đi, đến Hội đồng theo quy định Nhà nước Trường; đảm bảo hoạt động Hội đồng trường c Các...
 • 4
 • 957
 • 1

Bài soạn Quy chế hoạt động của hội đồng trường

Bài soạn Quy chế hoạt động của hội đồng trường
... tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, 1/3 tổng số thành viên Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường triệu tập họp Hội đồng trường bất thường Các họp Hội đồng trường phải có 3/4 số thành viên Hội đồng ... viên Hội đồng bầu, Chủ tịch Hội đồng trường định công nhận Thư ký Hội đồng trường kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực: tổng hợp tình hình hoạt động Nhà trường ... Nhà trường Hội đồng trường; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho phiên họp Hội đồng trường; tiếp nhận xử lý văn đi, đến Hội đồng theo quy định Nhà nước Trường; đảm bảo hoạt động Hội đồng trường c Các...
 • 4
 • 427
 • 1

Tài liệu Thay đổi quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ hội công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ppt

Tài liệu Thay đổi quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ppt
... bước sở bảo trợ hội cần thay đổi quy chế hoạt động Gửi văn phải đề nghị văn với quan quản lý trực tiếp đề nghị người định thành lập Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận văn quan thẩm ... thẩm quy n trả lời đề nghị, người định thành lập phải trả lời văn đề nghị sở; thời hạn nêu trên, không nhận văn trả lời, sở bảo trợ hội thực việc thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thay ... sở bảo trợ hội thực việc thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thay đổi quy chế hoạt động sở bảo trợ hội Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 196
 • 0

Tài liệu Thay đổi tên gọi, trụ sở, Giám đốc hoặc quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ pdf

Tài liệu Thay đổi tên gọi, trụ sở, Giám đốc hoặc quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ pdf
... hội thực việc thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thay đổi tên gọi, trụ sở, giám đốc quy chế hoạt động sở bảo trợ hội Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... giải quy t:20 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC:Văn chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước sở bảo trợ hội cần thay đổi tên gọi, trụ sở, ... định thành lập phải trả lời Tên bước trả lời Mô tả bước văn đề nghị sở; thời hạn nêu trên, không nhận văn trả lời, sở bảo trợ hội thực việc thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thay đổi...
 • 3
 • 226
 • 0

quy chế pháp lý của hội đồng nhân dân

quy chế pháp lý của hội đồng nhân dân
... Ban pháp chế 2) Ban Kinh tế ngân sách 3) Ban văn hóa – xã hội Ở tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống lập thêm Ban dân tộc để giúp HĐND thực sách dân tộc giám sát việc thực sách dân ... rộng; dân cư thưa; giao thông, liên lạc không thuận lợi; thông tin thông tin đại chúng hạn chế; trình độ dân trí thấp Cho nên :  Quy n lực nhà nước thuộc nhân dân điều kiện trên, nhân dân không ... trực tiếp thực quy n lợi nên phải bầu HĐND xã thay mặt dân thực quy n lực nhân dân (địa bàn nông thôn áp dụng dân chủ gián tiếp) - Bỏ HĐND phường : + Là đại bàn thuộc vùng đô thị : Dân cư đông;...
 • 9
 • 339
 • 1

Quyết định Số: 31/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2002/QĐ-UB NGÀY 14/01/2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI pdf

Quyết định Số: 31/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2002/QĐ-UB NGÀY 14/01/2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI pdf
... văn – (Bộ Tư pháp); - Ban Chỉ đạo 127-TW; - TT/TU, TT/HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp; - CT, PCT/UBND tỉnh; - LĐ/VPUBND tỉnh; - Lưu: VT,KTTH LVV TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ...
 • 2
 • 308
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thay đổi quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc quyền thành lập của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnhquy chế hoạt động của hội đồng tư vấnquy che hoat dong cua hoi dong thuoc va dieu triquy chế hoạt động của bch đoàn xã tiên nộiquy chế hoạt động của banthay đổi quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội công lậpthay đổi tên gọi trụ sở giám đốc hoặc quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lậpquy chế hoạt động của ban chỉ đạo ngành ngân hàngquy chế hoạt động của ban chỉ đạo trung ươngquy chế hoạt động của công tyquy chế làm việc của hội đồng trường mầm nonquy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty cổ phầnquy chế hoạt động của ban nữ công công đoànbài soạn quy chế hoạt động của trung tâm học tập cộng đồngbản quy chế hoạt động của công ty xây dựngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây