VIỆT NAM QUỐC HIỆU VÀ CƯƠNG VỰC QUA CÁC THỜI ĐẠI

Quốc hiệu Việt Nam qua các thời đại

Quốc hiệu Việt Nam qua các thời đại
... phía Nam tới Huế) Quốc hiệu Đại Việt giữ qua suốt thời Hậu Lê (1428 - 1787) thời Tây Sơn (1788 1801) Năm 1802, Nguyễn Ánh đăng quang, mở đầu thời Nguyễn cho đổi tên nước Việt Nam Quốc hiệu Việt Nam ... địa lý (người Việt phương Nam) Đến thời vua Minh Mạng, quốc hiệu đổi thành Đại Nam (năm 1838) Dù vậy, hai tiếng "Việt Nam" sử dụng rộng rãi tác phẩm văn học, nhiều giao dịch dân quan hệ xã hội ... Lạng Sơn có câu đầu: "Việt Nam hầu thiệt, trấn Bắc ải quan" (đây cửa ngõ yết hầu nước Việt Nam tiền đồn trấn giữ phương Bắc) Về ý nghĩa, phần lớn giả thuyết cho từ "Việt Nam" đến tạo hai yếu tố:...
 • 2
 • 286
 • 0

Ximăng ngoại nhập khi việt nam mở cửa thách thức cho các Cty trong nước với giải pháp cho tiêu thu hiệu quả doc

Ximăng ngoại nhập khi việt nam mở cửa và thách thức cho các Cty trong nước với giải pháp cho tiêu thu hiệu quả doc
... nghiệp xi măng Việt nam nói chung, với Tổng công ty xi măng Việt nam nói riêng Khả bán phá giá xi măng nước nhằm xâm nhập vào thị trường Việt nam điều xảy Do vậy, Chính phủ cần có biện pháp nhằm hạn ... với giá bán thấp nhiều so với giá bán Tổng công ty - Thu suất xi măng nhập 5% vào năm 2006, điều kiện thu n lợi để xi măng dư thừa nước khu vực tràn vào thị trường Việt nam - Sản phẩm xi măng Tổng ... nhu cầu xi măng ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XI MĂNG CỦA TỔNG thị trường Việt nam CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM TRONG TIẾN - Kết tiêu thụ sản phẩm tổng công ty làm cho TRÌNH HỘI NHẬP AFTA hoạt động sản xuất...
 • 29
 • 190
 • 0

Tài liệu Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng  doc

Tài liệu Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng  doc
... trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền  công nghiệp của nước Pháp.  Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ  vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.  ... Lich su Dang  Tran Ngoc Song  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng  I­ BỐI CẢNH LỊCH SỬ NƯỚC TA TRƯỚC NGÀY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI  ... Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ  vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.  Bên cạnh sự bóc lột nhân công và cướp đoạt tài nguyên, đất đai, bọn thực dân Pháp còn duy trì  chế độ phong kiến để giúp chúng bóc lột địa tô, lợi tức và các hình thức thuế khoá rất nặng nề. ...
 • 16
 • 1,050
 • 0

Lịch sử Trạng Nguyên Việt Nam qua các thời đại

Lịch sử Trạng Nguyên Việt Nam qua các thời đại
... danh hiệu Trạng. ) Tiểu sử số trạng nguyên TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN HIỀN (1235 - 1255) Đền Dương A, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền (thế kỷ XIII) Thường gọi Trạng Hiền, ... đỗ Trạng nguyên năm 1535 (theo Liệt huyện đăng khoa bị khảo (LHDK), Tam khôi bị lục; Bạch Vân Am cư sĩ Nguyễn Công Văn Đạt phả ký; Đỉnh khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa lục; Đại Việt lịch đại ... "Việt âm thi tập" " Toàn Việt thi lục " 16) Đào Sư Tích ( ? - ? ) Người làng Cổ Lễ, huyện Nam Chân , sau đổi huyện Nam Trực, phủ Thiên Trường ( thuộc huyện Nam Ninh , Hà Nam Ninh ) Đỗ trạng nguyên...
 • 33
 • 735
 • 3

Việt Nam qua các thời đại

Việt Nam qua các thời đại
... cho Triệu Quang Phục chống cự với quân Tàu, năm 549 giặc Tàu thua chạy nước, Lý Nam Ðế mất, Triệu Quang Phục lên xưng Triệu Việt Vương Ðến năm 571 Lý Phật Tử cháu Lý Nam Ðế cướp Triệu Việt Vương, ... Pháp bắt đầu dòm ngó đến Việt Nam việc mở rộng thuộc địa Năm 1858 Pháp bắt đầu xâm lăng Việt Nam, năm sau, năm 1862 hòa ước Nhâm Tuất ký triều đình Huế (do Phan Thanh Giản đại diện) Pháp nhường ... Lý Nam Ðế, đặt tên nước Vạn Xuân, chấm dứt Bắc thuộc lần thứ hai, đồng thời tạo thời gian độc lập lâu dài dân tộc sau gần 700 năm bị giặc Tàu đô hộ Năm 545 quân Tàu kéo sang đánh nước ta, Lý Nam...
 • 8
 • 411
 • 0

Gián án Lịch sử Việt Nam qua các thời đại

Gián án Lịch sử Việt Nam qua các thời đại
... 1916-1925 Bảo Đại Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy 1926-1945 [sửa]Thống kê Nếu không tính Hùng Vương thời kỳ huyền sử nhiều nghi vấn, đưa thống kê vua Việt Nam triều đại Việt Nam sau (không tính thời Bắc thuộc) ... TCN [sửa]Nhà Triệu (207-111 TCN) Các vua nhà Triệu người Hán, người Việt [sửa]Bắc thuộc  Hai Bà Trưng Bà Triệu Nhà Triệu 111TCN 40 43 246 249 Các khởi nghĩa lớn Triều đại Trung Quốc Lãnh đạo Thời ... Định Đế Hưng Khánh Trần Ngỗi 1407-1409 Trùng Quang Đế Trùng Quang Trần Quý Khoáng 1409-1413 Thời thuộc Minh (1407-1427) 939 1407 1427 Vua Niên hiệu 1945 Tên húy Trị Trần Cảo Thiên Khánh Trần Cảo...
 • 15
 • 889
 • 11

Bài giảng Lịch sử Việt Nam qua các thời đại

Bài giảng Lịch sử Việt Nam qua các thời đại
... 1916-1925 Bảo Đại Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy 1926-1945 [sửa]Thống kê Nếu không tính Hùng Vương thời kỳ huyền sử nhiều nghi vấn, đưa thống kê vua Việt Nam triều đại Việt Nam sau (không tính thời Bắc thuộc) ... TCN [sửa]Nhà Triệu (207-111 TCN) Các vua nhà Triệu người Hán, người Việt [sửa]Bắc thuộc  Hai Bà Trưng Bà Triệu Nhà Triệu 111TCN 40 43 246 249 Các khởi nghĩa lớn Triều đại Trung Quốc Lãnh đạo Thời ... Tĩnh Hải Tiết độ sứ Kiều Công Tiễn[2] 937-938 ^ Tiết độ sứ cuối cai trị lãnh thổ Việt Nam trước thời kỳ độc lập [sửa ]Thời kỳ độc lập  Trước độc lập 939 Nhà Nhà Nhà Tiền Ngô Đinh Lê 1009 Nhà Lý Thuộc...
 • 15
 • 973
 • 8

Bài soạn Lịch sử Việt Nam qua các thời đại

Bài soạn Lịch sử Việt Nam qua các thời đại
... 1916-1925 Bảo Đại Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy 1926-1945 [sửa]Thống kê Nếu không tính Hùng Vương thời kỳ huyền sử nhiều nghi vấn, đưa thống kê vua Việt Nam triều đại Việt Nam sau (không tính thời Bắc thuộc) ... TCN [sửa]Nhà Triệu (207-111 TCN) Các vua nhà Triệu người Hán, người Việt [sửa]Bắc thuộc  Hai Bà Trưng Bà Triệu Nhà Triệu 111TCN 40 43 246 249 Các khởi nghĩa lớn Triều đại Trung Quốc Lãnh đạo Thời ... Tĩnh Hải Tiết độ sứ Kiều Công Tiễn[2] 937-938 ^ Tiết độ sứ cuối cai trị lãnh thổ Việt Nam trước thời kỳ độc lập [sửa ]Thời kỳ độc lập  Trước độc lập 939 Nhà Nhà Nhà Tiền Ngô Đinh Lê 1009 Nhà Lý Thuộc...
 • 15
 • 1,074
 • 14

Đề tài : Đánh giá dự báo kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoai (FDI) tại việt nam giai đoạn 2011 2015 thông qua các thông số kinh tế cơ bản

Đề tài : Đánh giá dự báo kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoai (FDI) tại việt nam giai đoạn 2011 2015 thông qua các thông số kinh tế cơ bản
... trường quốc tế Xuất phát từ lý trên, nhóm tác giả chọn đề tài: Đánh giá dự báo kim ngạch xuất doanh nghiệp vốn đầu nước (FDI) Việt Nam giai đoạn 2011 2015 thông qua thông số kinh tế bản để ... dung Đề tài gồm chương sau: Chương I: Tình hình xuất doanh nghiệp FDI Việt Nam năm gần thông qua thông số Chương II: Triển vọng xuất doanh nghiệp vốn đầu nước (FDI) Việt Nam giai đoạn 2011 ... NHỮNG THÔNG SỐ CƠ BẢN 1.3.1 Kim ngạch xuất Trong năm qua, kim ngạch xuất doanh nghiệp vốn đầu nước tăng trưởng cao, chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất nước Cụ th : + Kim ngạch xuất khối doanh nghiệp...
 • 125
 • 235
 • 0

Ấn chương Việt Nam - Ấn tín trong lĩnh vực thương mại thời Nguyễn ppt

Ấn chương Việt Nam - Ấn tín trong lĩnh vực thương mại thời Nguyễn ppt
... nhân thương mại thời Nguyễn không Hội An - Đà Nẵng, mà tiềm ẩn Bắc kỳ với thành Hà Nội cổ kính Nam vùng Sài Gòn - Chợ Lớn sầm uất Tại Viện Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh in chụp số ấn dấu ... ta từ thời Nguyễn sơ tồn bây giờ, không đến hiệu dầu Nhị Thiên đường Con dấu Quảng Đông nhị thiên đường 廣東二天堂 có từ thời Nguyễn lưu giữ thị xã Hội An minh chứng (H 221) Sự phong phú ấn tín tư ... Hán bình thường Nếu không tự tay cầm ấn đóng văn bản, mà xem dấu chữ Chân giấy dòng chữ Hán in, có lẽ chưa dám khẳng định hình dấu lĩnh vực thương mại Tất ấn loại làm gỗ, có núm cầm, theo thể...
 • 7
 • 291
 • 3

Việt Nam Qua Các Thời Đại 5 potx

Việt Nam Qua Các Thời Đại 5 potx
... LĂNG CỦA NGƯỜI PHÁP VÀO VIỆT NAM (1 858 -1884) Cuối kỷ 18, người Pháp bắt đầu dòm ngó đến Việt Nam việc mở rộng thuộc địa Năm 1 858 Pháp bắt đầu xâm lăng Việt Nam, năm sau, năm 1862 hòa ước Nhâm ... NGUYỄN (1802-19 45) Lên năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh lấy hiệu Gia Long, đóng đô Huế, đặt tên nước Việt Nam, tổ chức triều chính, mở trường học khắp nơi, tổ chức khoa thi để chọn người làm quan, Nho học ... phận, quan lại già nua tham quyền cố vị lo sợ người tranh hết quyền hành, đồng thời tình hình rối ren đề nghị Nguyễn Trường Tộ bị bỏ dở không thực VI - CUỘC XÂM LĂNG CỦA NGƯỜI PHÁP VÀO VIỆT NAM...
 • 7
 • 159
 • 0

Việt Nam Qua Các Thời Đại 4 pptx

Việt Nam Qua Các Thời Đại 4 pptx
... Cuối năm 142 7, Vương Thông phải đầu hàng để kết thúc 10 năm gian khổ giành độc lập Lê Lợi toàn dân * - Hậu Nhà Lê ( 142 8-1527) Lê Lợi lên năm 142 8 lấy niên hiệu Lê Thái Tổ, đặt tên nước Đại Việt đóng ... Chúa Nguyễn vào miền Nam sau Ngoài ra, năm 147 9 nhà Hậu Lê đánh dẹp quân Ai-lao quân Bồn Man xứ nằm phía tây Nghệ An hai xứ liên kết lên chống lại Đại Việt Tuy nhiên, năm 15 04 nhà Hậu Lê suy dần ... đại Tuy nhiên, Phật giáo Lão giáo lúc đà suy tàn, nhường bước cho Nho giáo phát triển vượt bậc Việc binh bị ý kỹ, vua nhà hậu Lê nhiều lần mang quân sang chinh phạt Chiêm Thành Trong năm 144 6,...
 • 7
 • 104
 • 0

Việt Nam Qua Các Thời Đại 3 ppt

Việt Nam Qua Các Thời Đại 3 ppt
... rộng bờ cõi phương Nam Tuy nhiên, sau quân Minh sang đánh với chiêu khôi phục cho nhà Trần, nhiều cựu thần tưởng nhớ tới thời vàng son nhà Trần nên theo giặc đông, đồng thời quan niệm chiến thuật ... thuốc thang cho dân, đồng thời nhà Hồ ý nhiều đến việc tổ chức binh bị để tránh hiểm họa phương Bắc Năm 1042 nhà Hồ mang quân đánh Chiêm Thành, di dân vào khai phá Quảng Nam Quảng Ngãi ngày nay, ... thứ hai nhà Nguyên thảm hại chua cay trước dân tộc Việt mở rộng đế quốc họ đến tận Âu Châu phục thù, nhà Nguyên đình lại việc đánh Nhật Bản, quay sang đánh nước ta Thuyền chiến, lương thực,...
 • 5
 • 124
 • 0

Xem thêm