18 danh nhân việt nam

Danh nhân việt nam

Danh nhân việt nam
... ca Viïåt Nam, ngûúâi mâ sau nây Phan Huy Ch bưå sấch lúán Lõch triïìu hiïën chûúng http://ebooks.vdcmedia.com DANH NHÊN ÀÊËT VIÏÅT 21 loẩi chđ àậ nhêån xết lâ: "Mưåt bêåc k tâi, hiïín danh mn ... http://ebooks.vdcmedia.com DANH NHÊN ÀÊËT VIÏÅT 35 HẪI THÛÚÅNG LẬN ƯNG LÏ HÛÄU TRẤC Hẫi Thûúång Lận Ưng Lï Hûäu Trấc (1720 - 1791) lâ àẩi danh y cố àống gốp lúán cho nïìn y hổc dên tưåc Viïåt Nam Ưng àïí lẩi ... khinh Êu Dûúng tiïëp khấch àïën chúi: thûúâng nhân hẩ lån bân sún thy t (Diïỵn nưm ca thi sơ Thấi Can) Trïn cấc bûúác àûúâng lâm quan, theo Àẩi Nam chđnh biïn liïåt truån, Hoâng Diïåu "tđnh tònh...
 • 125
 • 364
 • 0

Tiểu sử Danh nhân Việt Nam

Tiểu sử Danh nhân Việt Nam
... dân Việt Nghe lời khuyên, ông viết nhiều tác phẩm có tác động lớn với sĩ phu nước (Việt Nam Quốc sử khảo (1909), Ngục Trung Thư, Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư ,Việt Nam Vong Quốc Sử, Việt Nam Quốc sử ... Việt Nam muôn năm!" Sau chết, Nguyễn Văn Trỗi truy nhận Đảng viên Nhân dân Cách mạng miền Nam Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam truy tặng Huân chương Thành đồng hạng Chính quyền Việt ... ngày:30 tháng 3, 1980), Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà hoạt động tiếng Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Tuy tảng giáo dục hoàn hảo ông...
 • 27
 • 300
 • 0

tim hieu ve mot so danh nhan viet nam

tim hieu ve mot so danh nhan viet nam
... nghĩ Vinh đọc "thần " Câu chuyện biên so n thành câu chuyện pháp sư gọi bưởi truyện thần đồng đất việt • Đây truyện kể danh nhân lịch sử Việt Nam biên so n cách sinh động nhằm giúp em thiếu ... Danh nhân Lương Thế Vinh Tiểu sử Lương Thế Vinh • Quê quán: làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam Hạ (nay thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) • Thời ... Thời gian sống: 1442 – 1496 • Sự nghiệp: Năm 1463, Lương Thế Vinh đỗ Đệ giáp tiến sĩ cập đệ đệ danh (trạng nguyên) khoa Quý Mùi niên hiệu Quang Thuận thứ 4, đời Lê Thánh Tông Các năm sau đó,...
 • 12
 • 454
 • 0

Danh nhân Việt Nam: An Sinh Vương Trần Liễu doc

Danh nhân Việt Nam: An Sinh Vương Trần Liễu doc
... chưa sinh con, Thái sư Trần Thủ Độ Linh Từ quốc mẫu lo lắng người nối dõi vương triều mà anh em họ Trần vất vả gây dựng, liền đưa vua đón Thuận Thiên vào cung, mạo nhận Trần Liễu để có nối dõi Trần ... Hải Dương), Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang (Nay huyện Đông Triều, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) Phong cho Trần Liễu, từ sử sách chép ông Yên Sinh Vương Yên Sinh Vương giúp vua trấn thủ vùng ... công mở đường An Sinh Vương Năm Tân Hợi, mùa hạ, tháng 4, niên hiệu Nguyên Phong thứ (1251), An Sinh Vương tạ phủ đệ Yên Phụ, hưởng thọ 41 tuổi Vua Trần Thái Tông truy phong tước Đại Vương, cho...
 • 5
 • 232
 • 0

Danh nhân Việt Nam: Ông Bích Khiêm ppt

Danh nhân Việt Nam: Ông Bích Khiêm ppt
... 5-1884 ông đem 50 lính tra Sơn phòng sứ, thẳng Quảng Nam Tôn Thất Thuyết tìm cách ám hại ông, cách chức phát an trí Bình Thuận Tại ông uống thuốc độc tự tử ngục, hưởng thọ 55 tuổi Ngoài danh tướng ... ông uống thuốc độc tự tử ngục, hưởng thọ 55 tuổi Ngoài danh tướng có thực tài, Ông Bích Khiêm nhà thơ Nôm sáng giá Ông tác giả số thơ chữ Hán, Nôm sơ tấu có giá trị quốc phòng, văn học Phạm Bá ... Nam, Tây Nam, Nam Thạch, ông Hòa khiến cho sinh khí địa phương lúc thêm tăng Năm 1858 tàu chiến Pháp nổ súng vào Đà Nẵng, vua Tự Đức cho vời ông vào Huế nhậm chức Từ ông “thứa văn, võ” lãnh trọng...
 • 4
 • 236
 • 0

Danh nhân Việt Nam: Phạm Bạch Hổ pps

Danh nhân Việt Nam: Phạm Bạch Hổ pps
... văn học, sử học, pháp luật Phạm Công Trứ có cống hiến quan trọng, giường cột nước nhà Phạm Đình Hổ (Mậu Tí 1768-Kỉ Hợi 1839) Phạm Đình Hổ (Mậu Tí 1768-Kỉ Hợi 1839) Danh sĩ, tác giả đời Minh Mạng, ... thần học tập nhân dân địa phương Năm Cảnh Trị thứ ba (1665) đời vua Lê Huyền Tông, Phạm Công Trứ Tây Vương Trịnh Tạc giao cho việc khảo đính (phụ trách sửa chữa xem xét) lại sách Đại Việt sử ký ... Hồng Bàng đến Ngô sứ quân (thế kỷ X) làm "Đại Việt sử ký ngoại kỷ toàn thư"/; từ thời Đinh Tiên Hoàng đến Thái tổ Cao Hoàng đế (Lê triều) làm "Đại Việt sử ký kỷ toàn thư", theo trước tác sử gia...
 • 6
 • 144
 • 0

Danh nhân Việt Nam: Phạm Hồng Thái (1934-1968) pot

Danh nhân Việt Nam: Phạm Hồng Thái (1934-1968) pot
... Phạm Huy Thông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1916 gia đình nho học, quê làng Đào Xá xã Bãi Sậy huyện Ân Thi Sau tốt nghiệp cử nhân Luật, năm 1937 ông sang Pháp du ... thư ký cho Bác Hồ thư ký Hội nghị Fontainebleau, làm cố vấn cho phái đoàn Việt Nam thường trú Pháp hoạt động tổ chức Việt kiều Năm 1947 ông Chính phủ Pháp phong hàm học vị giáo sư, lúc ông 31 ... chức Việt kiều hải ngoại Cũng năm ông bị trục xuất khỏi Pháp Đầu năm 1955, ông bị quyền nguỵ Sài Gòn đưa quản thúc Hải Phòng Trong lĩnh vực học thuật, ông làm hiệu trưởng trường Đại học sư phạm...
 • 4
 • 192
 • 0

Danh nhân Việt Nam: Phạm Ngọc Thảo pptx

Danh nhân Việt Nam: Phạm Ngọc Thảo pptx
... truyền tụng hai bài: Thuật hoài Văn Hưng Đạo đại vương Phạm Phú Thứ (Tân Tị 1821- Nhâm Ngọ 1882) Phạm Phú Thứ (Tân Tị 1821- Nhâm Ngọ 1882) Danh sĩ, danh thần triều nhà Nguyễn Ông với Nguyễn Trường ... Danh tướng đời Trần, quê làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương Ông tài ... Nguyễn Ông với Nguyễn Trường Tộ người có quan điểm canh tân đất nước năm cuối kỷ 19 Ông tên thật Phạm Hào, tự Giáo Chi, hiệu Trúc Đường, biệt hiệu Giá Viên, Trúc Ân, người làng Đông Bàn, huyện...
 • 5
 • 242
 • 0

Danh nhân Việt Nam: Phan Đình Giót docx

Danh nhân Việt Nam: Phan Đình Giót docx
... Khải” “Lâm chung thời tác” làm Phan Đình Phùng (Giáp Thìn 1844- Ất Mùi 1895) Phan Đình Phùng (Giáp Thìn 1844- Ất Mùi 1895) Sinh làng Đông Thái, xã Yên Hạ, tổng Việt Yên, huyện La Sơn phủ Đức ... sĩ phu nhân dân dậy chống Pháp Năm 1888 vua Hàm Nghi bị bắt, năm 1889 Phan Đình Phùng từ Bắc trở về, lúc phong trào Cần Vương bốn tỉnh Bắc Trung Kỳ dấy lên khắp, mạnh mẽ quy mối Phan Đình Phùng ... Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình Lúc Phan Đình Phùng tổ chức đánh Pháp vùng núi thuộc hai huyện Hương Sơn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh Địa bàn hoạt động nghĩa quân Phan Đình Phùng ngày mở rộng, bao gồm...
 • 5
 • 277
 • 0

Danh nhân Việt Nam: Phan Huy Chú ppsx

Danh nhân Việt Nam: Phan Huy Chú ppsx
... bách khoa Phan Huy Ích (Canh Ngọ 1750 – Nhâm Ngọ 1822) Phan Huy Ích (Canh Ngọ 1750 – Nhâm Ngọ 1822) Danh sĩ cuối đời Hậu Lê, làm việc trướng chúa Trịnh Ông công thần nhà Tây Sơn Phan Huy Ích sinh ... hiệu Nhã Hiên Đến thi đậu đổi tên Ôn, em ruột Phan Huy Chú, anh ruột Phan Huy Sảng Xuất thân gia đình Nho học, văn học truyền thống, tức tộc Phan Huy đời Cảnh Hưng Sài Sơn Năm Giáp Tí 1744 lúc ... 1786) Phan Huy Ôn (Ất Hợi 1755-Bính Ngọ 1786) Danh sĩ đời Lê Mạt, tự Hòa Phủ, hiệu Chỉ Am, thuở nhỏ có tên Khuông, lớn lên gọi Uông, tự Trọng Dương, hiệu Nhã Hiên Đến thi đậu đổi tên Ôn, em ruột Phan...
 • 6
 • 205
 • 0

Danh nhân Việt Nam: Phan Huy Thực pps

Danh nhân Việt Nam: Phan Huy Thực pps
... thuẫn người Phan Thanh Giản” Phan Trọng Tuệ (Canh thân 1920–1989?) Phan Trọng Tuệ (Canh thân 1920–1989?) Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Sinh năm 1920 Vientiane (Lào), nguyên quán huy n Quốc ... nhiều thập kỷ qua Từ điển văn học(1) nhận xét Phan Thanh Giản sau: "Nhìn chung, người Phan Thanh Giản thơ người giàu tình cảm Ở lĩnh vực khác, thơ văn Phan Thanh Giản cho thấy nhà nho thống "an ... Phan Thanh Giản (Bính Thìn 1796 - Đinh Mão 1867) Danh sĩ, Đại thần triều Nguyễn, tự Tĩnh Bá, Đạm Như, hiệu Lương Khê Ước Phu, biệt hiệu Mai Xuyên Quê làng Bảo Thạnh, huy n Bảo An,...
 • 5
 • 182
 • 0

Danh nhân Việt Nam: Phùng Chí Kiên pps

Danh nhân Việt Nam: Phùng Chí Kiên pps
... tinh thần cách mạng nhân dân Ông hi sinh ngày 22-8-1941 lúc 40 tuổi Sau cách mạng Tháng Tám, ông hội đồng phủ truy phong quân hàm cấp tướng Phùng Hưng (Tân Sửu 761-Nhâm Ngọ 802) Phùng Hưng – Bố ... hòa hiệp, nhân dân mến phục Tương truyền ông có sức mạnh, tay không đẩy lui cặp trâu húc nhau, giết cọp giữ gìn an ninh cho thôn xóm Khoảng năm Kỉ Tị 789, nhân Thứ sử Trương Bá Nghi Cao Chính Bình ... ông Phùng Hải đổi tên Cự Lực, xưng hiệu Đô Bảo, giúp ông đắc lực Năm Tân Mùi 791, khởi nghĩa thành công, ông nhân dân suy tôn Bố Cái Đại vương Đến năm Nhâm Ngọ 802 ông hưởng dương 41 tuổi Con Phùng...
 • 4
 • 202
 • 0

Danh nhân Việt Nam: Thái Đức Hoàng Đế ppsx

Danh nhân Việt Nam: Thái Đức Hoàng Đế ppsx
... Đàng Trong Nguyễn Nhạc lên Hoàng dế lập nên Triều đại nhà Tây Sơn, đặt niên hiệu Thái Đức, phong cho Nguyễn Huệ Long Nhương tướng quân Nǎm 1777, chúa Nguyễn Phúc Thuần Hoàng tôn Dương bị chết trận ... chiến lược: "Lật đổ quyền thần Trương Phúc Loan, phò Hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương" Quân Tây Sơn thường lấy nhà giàu phân phát cho dân nghèo, nhân dân nơi theo đông Trải qua nǎm chiến đấu gian khổ, ... xâm lược nước ta, bị Nguyễn Huệ đánh tan đoạn sông Rạch Gầm - Soài Mút (Định Tường) Nǎm 1786, Hoàng đế Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ đem quân đánh thành Thuận Hoá chúa Trịnh vào tháng 5/1786 Trên...
 • 4
 • 215
 • 0

Danh nhân Việt Nam: Thái Văn Lung doc

Danh nhân Việt Nam: Thái Văn Lung doc
... Thành Thái nên gọi Thành Thái Sau lên ngôi, ông nhỏ tuổi, quan lại đại thần Lê Trinh, Đinh Nho Quang, Tạ Thúc Đỉnh…thay dạy ông Theo sử chép nhân dân truyền miệng, ông làm vua công Diệp Văn Cương ... Khánh chết, lúc Diệp Văn Cương làm việc tòa Khâm (Bí thư kim thông dịch viên cho Khâm sứ Huế) Các quan triều đến hỏi ý kiến Khâm sứ Pháp việc chọn người kế vị vua mất, nhân Diệp Văn Cương lại dịch ... Thành Thái, vua Dục Đức, mẹ Phan Thị Điểu (tức Từ Minh Huệ Hoàng hậu), cháu ngoại Phụ chánh đại thần Phan Đình Bình Ông sinh ngày 22-2 năm Tự Đức 32 (1879) Khi vua Dục Đức sống ông theo cha Thái...
 • 5
 • 186
 • 0

Xem thêm