GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 2 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 6 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 6 CHUẨN
... lập, thảo luận nhóm… Kĩ sống giáo dục: định, phán đốn, hiểu- biết sử dụng trợ từ, thán từ giao tiếp… Phương tiện: a Chuẩn bị giáo viên: Bảng phụ, giấy A0, giáo án, b Chuẩn bị học sinh: học cũ, ... 15’ thích 2,3,5,7 ,8, 10,11 - GV cho Hs tóm tắt văn “Cơ bé bán diêm” - GV tóm tắt văn sau HS tóm tắt - GV hướng dẫn HS tìm bố cục văn “Cơ bé bán diêm” - Hãy xác định bố cục phần văn (Dư vào câu hỏi ... biểu cảm văn bản… Phương tiện: a Chuẩn bị giáo viên: Bảng phụ, giấy A0, giáo án, b Chuẩn bị học sinh: học cũ, soạn bài, III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định: 1’ KTBC: 4’ - Thế tóm tắt văn tự sự?...
 • 11
 • 184
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 7 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 7 CHUẨN
... BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Phương pháp: phân tích, động não, suy nghĩ độc lập, thảo luận nhóm… KNS giáo dục: định, phán đốn, đọc- hiểu-biết đoạn văn tự văn bản… Phương tiện: a Chuẩn bị giáo viên: ... Tuần Tiết 28 Ngày soạn: …/ … / … Lớp 8A1… Tiết(TKB): … Lớp 8A2… Tiết(TKB): … Ngày dạy: … / … / … Ngày dạy: … / … / … Tập làm văn: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI ... biểu cảm viết đoạn văn tự II Luyện tập: Hướng dẫn viết đoạn văn: 1) Cho việc nhân vật sau : sau bán chó, lão Hạc sang báo để ông giáo biết: Hãy đóng vai ông giáo viết đoạn văn kể lại giây phút...
 • 8
 • 211
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 9 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 9 CHUẨN
... cách làm văn tự văn miêu tả, cách dùng từ đặt câu liên kết bố cục văn Kó năng: Viết văn cách mạch lạc đử sức làm sáng tỏ nội dung đònh Thái độ: làm KT nghiêm túc II Chuẩn bò: 1/ Giáo viên: Chuẩn ... Tuần Tiết 35,36 Ngày soạn: …/ … / … Lớp 8A1… Tiết(TKB): … Lớp 8A2… Tiết(TKB): … Ngày dạy: … / … / … Ngày dạy: … / … / … VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ (VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU ... 1/ Giáo viên: Chuẩn bò đề văn tự 2/ Học sinh: + Ôn lại kiến thức văn tự + Có thể làm tốt văn tự + Tham khảo số đề gv cho III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Đề: Hãy kể kĩ niệm đáng nhớ vật ni mà em u thích...
 • 6
 • 175
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 10 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 10 CHUẨN
... HS so sánh câu - HS so sánh tục ngữ miêu tả gây ấn tượng, Đêm tháng năm chưa nằm tăng sức biểu cảm sáng với câu đêm tháng năm ngắn 20’ Xem cách nói sinh động gây ấn tượng hơn? Các câu tục ngữ ca ... nhóm, quan sát… Kĩ sống giáo dục: định, phán đốn, biết sử dụng phép tu từ nói q giao tiếp… Phương tiện: a Chuẩn bị giáo viên: Bảng phụ, giấy A0, giáo án, b Chuẩn bị học sinh: học cũ, soạn bài, ... đối chiếu với nội dung cách đối chiếu với nội dung câu tục ngữ câu tục ngữ Đêm táng năm Đêm tháng năm Ngày tháng mười .; Mồ Ngày tháng mười để thấy phóng đại mức độ, tính chất nội dung...
 • 12
 • 193
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 11 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 11 CHUẨN
... hiểu với loại văn II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Phương pháp: phân tích, quan sát, động não, suy nghó độc lập, thảo luận nhóm… Kĩ sống giáo dục: đònh, phán đoán, đọc- hiểu- biết văn thuyết ... mặt ngữ pháp nghĩa vế câu B quan hệ mặt ngữ pháp vế câu C quan hệ mặt ngữ âm vế câu D quan hệ mặt từ loai vế câu - Về học – Chuẩn bị “Tìm hiểu chung văn thuyết minh” + Vai HS đặc điểm chung văn ... Phương tiện: a Chuẩn bị giáo viên: Bảng phụ, giấy A0, giáo án, b Chuẩn bị học sinh: học cũ, soạn bài, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Ổn định lớp:1’ KTBC: 4’ - GV kiểm tra phần chuẩn bị...
 • 10
 • 219
 • 1

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 12 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 12 CHUẨN
... độc lập, thảo luận nhóm… Kĩ sống giáo dục: định, phán đốn, đọc - hiểu nội dung câu ghép văn Phương tiện: a Chuẩn bị giáo viên: Bảng phụ, giấy A0, giáo án, b Chuẩn bị học sinh: học cũ, soạn ... tượng II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Phương pháp: Động não, suy nghĩ độc lập thảo luận nhóm Kó sống giáo dục: đònh, phán đoán, đọc hiểu nội dung văn bản… Phương tiện: a Chuẩn bị giáo viên: ... điểm, đánh giá kết học tập thân Thái độ: Có ý thức tích hợp với văn TV II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Phương pháp: Động não, suy nghĩ, Kó sống giáo dục: đònh, phán đoán… Phương tiện: a Chuẩn...
 • 17
 • 217
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 13 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 13 CHUẨN
... luận nhóm, quan sát… Kĩ sống giáo dục: đònh, phán đoán,sưu tầm… Phương tiện: a Chuẩn bị giáo viên: Tìm đọc “Nhà văn Đồng Tháp” b Chuẩn bị học sinh: Sưu tầm danh sách nhà văn, nhà thơ Đồng Tháp III ... lập văn thuyết minh Thái độ: Thích đọc làm văn thuyết minh II Chuẩn bị giáo viên học sinh Phương pháp: giao nhiệm vụ, động não, suy nghó độc lập, thảo luận nhóm… Kĩ sống giáo dục: đònh, phán đoán, ... Bài tập a Đánh dấu phần giải - Đọc u cầu tập 1,2 ? a Đánh dấu phần giải thích thích GV treo bảng phụ b Đánh dấu phần thuyết b Đánh dấu phần thuyết minh minh c Đánh dấu phần bổ sung c Đánh dấu phần...
 • 17
 • 315
 • 2

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 14 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 14 CHUẨN
... II Chuẩn bị giáo viên học sinh Phương pháp: động não, suy nghó độc lập, thảo luận nhómm, giao nhiệm vụ… Kĩ sống giáo dục: đònh, phán đoán, đọc hiểu nội dung văn thuyết minh… Phương tiện: a Chuẩn ... Kiến thức: Viết văn thuyết minh moat thou đồ dùng Kó năng: Viết văn cách mạch lạc đử sức làm sáng tỏ nội dung đònh Thái độ: làm KT nghiêm túc II Chuẩn bò: 1/ Giáo viên: Chuẩn bò đề văn thuyết minh ... Tuần 14 Tiết 55,56 Ngày soạn: …/ … / … Lớp 8A1… Tiết(TKB): … Lớp 8A2… Tiết(TKB): … Ngày dạy: … / … / … Ngày dạy: … / … / … VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ VĂN THUYẾT MINH I Mức...
 • 7
 • 214
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 15 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 15 CHUẨN
... CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Phương pháp: động não, suy nghó độc lập, thảo luận… Kĩ sống giáo dục: đònh, phán đoán, hiểu nội dung học Phương tiện: a Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, bảng phụ b Chuẩn ... câu văn bản… Phương tiện: a Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, bảng phụ b Chuẩn bị học sinh : Trả lời câu hỏi SGK, Phương pháp: Nêu vấn đề, gợi mở, phân tích tình huống, Phương tiện: a Chuẩn bị giáo ... CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Phương pháp: giao nhiệm vụ, động não, suy nghó độc lập, thảo luận nhóm… Kĩ sống giáo dục: đònh, phán đoán, đọc hiểu nội dung văn thuyết minh… Phương tiện: a Chuẩn bị giáo...
 • 13
 • 227
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 16 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 16 CHUẨN
... CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Phương pháp: động não, suy nghó độc lập, thảo luận nhóm, vấn đáp… Kĩ sống giáo dục: đònh, phán đoán, đọc hiểu nội dung văn Tản Đà Phương tiện: a Chuẩn bị giáo viên: Giáo ... sầu, đông ngưòi cười nói mà sầu, nằm vắt tay lên trán mà sầu…” − DC: “Đời đáng chán đủ Sự chán đời xin nhủ lại tri âm” − Hay: “Gió gió mưa mưa chán phèo Sự đời nghó đến lại buồn teo” − Yêu cầu HS ... Về học - Chuẩn bị bài: HDĐT: Hai chữ nước nhà.( Theo câu hỏi SGK) Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tuần 16 Tiết 62 Ngày soạn: …/ … / … Lớp 8A1… Tiết(TKB):...
 • 9
 • 200
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 17 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 17 CHUẨN
... kiến thức để biết đoạn văn biểu cảm - Ơn tập kiểu văn tự kết hợp với văn miêu tả, biểu cảm, đánh giá Kỹ - Rèn luyện kĩ phân tích từ ngữ câu, đoạn trích, kĩ lựa chọn phương án trả lời câu hỏi trắc ... kết quả học tập của thân II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Phương pháp: thuyết trình ,động não, suy nghó độc lập, thảo luận… Kĩ sống giáo dục: đònh, phán đoán, đọc – hiểu- biết nội dung ... bình dị sáng - Kết hợp biểu cảm tả,kể - HS lắng nghe+ghi - Lựa chọn lời thơ gợi cảm xúc Hướng dẫn đọc thêm: HAI CHỮ NƯỚC NHÀ I Giới thiệu văn bản: 1) Tác giả: − Trần Tuấn Khải ( 189 5 – 1 983 ) bút...
 • 6
 • 231
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 18 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 18 CHUẨN
... để tránh sai sót cho kiểm tra - Chuẩn bị: Kiểm tra học kì I Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tuần: 18 Tiết: 68, 69 Ngày soạn: …/ … / … Lớp 8A1… Tiết(TKB): ... Tiết(TKB): … Lớp 8A2… Tiết(TKB): … Ngày dạy: … / … / … Ngày dạy: … / … / … KIỂM TRA HỌC KÌ I I Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Giúp học sinh đánh giá lại mức độ kiến thức học HKI - Đánh giá phương ... kỹ làm thi HKI, KT Thái độ: Rèn kỹ làm tự luận II Chuẩn bị: Giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV, tài liệu, đề đầy đủ, xác, khoa học Học sinh: Có chuẩn bị kĩ phân môn, độc lập suy nghĩ làm III...
 • 3
 • 221
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 19 CHUẨN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 19 CHUẨN
... dò HS chuẩn bò tiết học tiếp theo: (5’') - Về nhà tập làm thơ chữ - Chuẩn bò Trả thi Học kỳ I Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tuần: 19 Tiết: ... - Tạo hứng thú học tập có mơ ước sáng tạo thơ văn 40' HĐ 2: Hướng dẫn làm thơ chữ: HĐ2: B Luyện tập: - Hướng dẫn Chuẩn bò học sinh Phỏng tác theo thơ Tản tác theo thơ TẢN ... trình lên lớp: Ơn định lớp: Kiểm tra cũ Bài - Đề, đáp án sở giáo dục TG Hoạt động GV HĐ1: HD HS tìm hiểu đề thi -u cầu HS đọc lại đề hướng dẫn đáp án HĐ2: HD sữa lỗi - Gv nhận xét chung làm h/s *...
 • 4
 • 230
 • 0

Xem thêm