VI KHUẨN lỴ

Phân lập và xác định hoạt tính enzyme ngoại bào của vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng trong xử môi trường

Phân lập và xác định hoạt tính enzyme ngoại bào của vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng trong xử lý môi trường
... Phân lập xác định hoạt tính enzyme ngoại bào vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng xử môi trường Mục đích yêu cầu: Mục đích: Phân lập, tuyển chọn số chủng vi khuẩn ưa nhiệt hoạt tính enzyme để ứng ... thập, phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn ưa nhiệt từ suối nước nóng  Nghiên cứu điều kiện tối ưu để nuôi cấy vi khuẩn ưa nhiệt Xác định hoạt tính enzyme ngoại bào vi khuẩn ưa nhiệt Xác định ... sinh enzyme ngoại bào chủng vi khuẩn ưa nhiệt phân lập được: - Xác định khả sinh enzyme ngoại bào chủng vi khuẩn phương pháp khuếch tán đĩa thạch - Chỉ chủng vi khuẩn sinh enzyme ngoại bào sử dụng...
 • 25
 • 1,420
 • 4

Nghiên cứu khả năng phân hủy 2, 4, 5-t và đặc điểm phân loại của chủng vi khuẩn phân lập từ các bioreactor xử đất nhiễm chất diệt cỏ dioxin

Nghiên cứu khả năng phân hủy 2, 4, 5-t và đặc điểm phân loại của chủng vi khuẩn phân lập từ các bioreactor xử lý đất nhiễm chất diệt cỏ dioxin
... /// Phạm Ngọc Long NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY 2,4 ,5-T VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ CÁC BIOREACTOR XỬ LÝ ĐẤT NHIỄM CHẤT DIỆT CỎ /DIOXIN Chuyên ngành Mã số : Sinh ... dung nghiên cứu sau  Làm giầu vi sinh vật từ mẫu đất bioreactor xử đất nhiễm chất diệt cỏ/ dioxin Phân lập chủng vi khuẩn khả phát triển 2,4 ,5-T 2,4 -D  Nghiên cứu số đặc điểm chủng vi khuẩn ... TỔNG QUAN Sự ô nhiễm 2,4 ,5-T 2,4 -D Đặc điểm tính chất 2,4 ,5-T 2,4 -D 2.1 Chất diệt cỏ 2,4 ,5-T 2.2 Chất diệt cỏ 2,4 -D Ảnh hƣởng 2,4 ,5-T, 2,4 -D đến môi trƣờng ngƣời 3.1 Ảnh hưởng 2,4 ,5-T 2,4 -D tới môi...
 • 70
 • 625
 • 0

Xác định tính sinh miễn dịch và hiệu quả của các loại vacxin từ vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân lập trên cá tra tại các vùng địa vào các thời điểm khác nhau thuộc đồng bằng sông cứu long

Xác định tính sinh miễn dịch và hiệu quả của các loại vacxin từ vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân lập trên cá tra tại các vùng địa lý vào các thời điểm khác nhau thuộc đồng bằng sông cứu long
... "Xác định tính sinh miễn dịch hiệu loại vacxin từ vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân lập tra vùng địa vào thời điểm khác thuộc ĐBSCL" 1.2 Mục đích yêu cầu Xác định tính sinh miễn dịch loại ... kháng sinh tra nuôi, tiến hành đề tài: Xác định tính sinh miễn dịch hiệu loại vacxin từ vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân lập tra vùng địa vào thời điểm khác thuộc đồng sông Cửu Long" ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  XÁC ĐỊNH TÍNH SINH MIỄN DỊCH VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC LOẠI VACXIN TỪ VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri PHÂN LẬP TRÊN CÁ TRA TẠI...
 • 72
 • 511
 • 1

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY 2,4,5-T VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ CÁC BIOREACTOR XỬ ĐẤT NHIỄM CHẤT DIỆT CỎ/DIOXIN

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY 2,4,5-T VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ CÁC BIOREACTOR XỬ LÝ ĐẤT NHIỄM CHẤT DIỆT CỎ/DIOXIN
... /// Phạm Ngọc Long NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY 2,4,5-T VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ CÁC BIOREACTOR XỬ LÝ ĐẤT NHIỄM CHẤT DIỆT CỎ/DIOXIN Chuyên ngành Mã số : ... dung nghiên cứu sau  Làm giầu vi sinh vật từ mẫu đất bioreactor xử đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin Phân lập chủng vi khuẩn khả phát triển 2,4,5-T 2,4-D  Nghiên cứu số đặc điểm chủng vi khuẩn ... đáp ứng yêu cầu thực tiễn đó, đề tài Nghiên cứu khả phân hủy 2,4,5-T đặc điểm phân loại chủng vi khuẩn phân lập từ bioreactor xử đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin thực Số hóa Trung tâm Học liệu...
 • 70
 • 347
 • 1

Nghiên cứu khả năng phân hủy 2,4,5- T và đặc điểm phân loại của chủng vi khuẩn phân lập từ các bioreactor xử đất nhiễm chất diệt cỏ dioxin

Nghiên cứu khả năng phân hủy 2,4,5- T và đặc điểm phân loại của chủng vi khuẩn phân lập từ các bioreactor xử lý đất nhiễm chất diệt cỏ dioxin
... dung nghiên cứu sau  Làm giầu vi sinh v t từ mẫu đ t bioreactor xử đ t nhiễm ch t di t cỏ/ dioxin Phân lập chủng vi khuẩn khả ph t triển 2,4,5 -T 2,4-D  Nghiên cứu số đặc điểm chủng vi khuẩn ... kiểm so t Đ t nhiễm ch t di t cỏ/ dioxin sân bay Đà Nẵng xử bioreactor với quy mô 50 kg [3] Các chủng vi sinh v t có ho t tính phân hủy t t ch t ô nhiễm phân lập đ t nhiễm ch t di t cỏ/ dioxin ... khác Tuy nhiên, khuôn khổ luận văn nghiên cứu vi sinh v t có nguồn gốc t nguồn ô nhiễm ch t di t cỏ chiến tranh Đặc điểm t nh ch t 2,4,5 -T 2,4-D 2.1 Ch t di t cỏ 2,4,5 -T 2,4,5 -T tên gọi t t acid...
 • 70
 • 282
 • 1

Xử ô nhiễm Urani bằng vi khuẩn

Xử lý ô nhiễm Urani bằng vi khuẩn
... khí ôxi nên nhà khoa học tìm cách để trì hoạt tính cho chúng môi trường có khí ôxi hay không Những khó khăn nhà khoa học tin tương lai gần thu được, loại vi khuẩn tốt Nhằm cải thiện ô nhiễm môi ... oneidensis chuyển Urani thành Uranit, chủng vi khuẩn có hoạt tính không mạnh nên họ cần phải tạo chủng đột biến mạnh hơn, nhằm tăng tốc vi c chuyển hoá Urani Hơn nữa, củng kị khí không bắt buộc hoạt ... ngăn cản rò rỉ Urani hoà tan bên bên ngoài, điều giống Tshewanella oneidensis tạo nhà tù để nhốt Urani lại Kết phân tích môi trường Tshewanella oneidensis Hi vọng vào môi trường ô nhiễm phóng xạ...
 • 3
 • 334
 • 5

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ NƯỚC THẢI CỦA CÁC LOẠI VI KHUẨN KHÁC NHAU

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÁC LOẠI VI KHUẨN KHÁC NHAU
... tổ chức tiêu chuẩn vi n thông khác giới Với GSM vi c thực lưu động (roaming) châu Âu hoàn toàn tự động, GSM cung cấp số tính khác thông tin số liệu tốc độ cao, Fax dịch vụ khác Ngày hệ thống ... II.5: Các giao diện mạng GSM/GPRS II.8 CÁC THAY ĐỔI CỦA GPRS SO VỚI GSM Để triển khai GPRS, vi c bổ sung ba phần tử đặc trưng hỗ trợ GPRS trình bày phần trên, ta cần phải có thay đổi phần tử khác ... Trang - 30 loại A thực hai dịch vụ GSM GPRS lúc, tuỳ thuộc vào đòi hỏi QoS Loại B : Loại hỗ trợ vào mạng đồng thời, kích hoạt đồng thời, giám sát đồng thời Tuy nhiên, loại hỗ trợ hữu hạn...
 • 32
 • 278
 • 0

Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng một số vi khuẩn có khả năng phân giải xenlulo, góp phần xử rác thải sinh hoạt

Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng một số vi khuẩn có khả năng phân giải xenlulo, góp phần xử lý rác thải sinh hoạt
... vi khuẩn khả phân giải Xenlulo Một số vi khuẩn phân lập đợc đóng vai trò tích cực trình phân huỷ rác thải sinh hoạt góp phần vào vi c xử nớc thải rò rỉ từ trình ủ rác phơng pháp sinh học ... cho trình sống vi sinh vật Vi sinh vật (vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc) khả phân giải hợp chất nhờ xúc tác enzym nội bào Lipaza Lipaza vi sinh vật phổ tác dụng rộng Một số vi sinh vật sinh enzym ... tuyển chọn số vi khuẩn khả phân giải xenlulo - ứng dụng vào trình xử rác thải sinh hoạt - Tiến hành xử nớc rác sau trình phân huỷ 2.2 Một số phơng pháp nghiên cứu vi sinh vật học 2.2.1 Phơng...
 • 45
 • 747
 • 0

Điều tra chất lượng nước và thành phần loài vi khuẩn lam (cyanobacteria) tảo mắt (euglenophyta) trong hồ nuôi cá ở yên nghệ an

Điều tra chất lượng nước và thành phần loài vi khuẩn lam (cyanobacteria) tảo mắt (euglenophyta) trong hồ nuôi cá ở yên lý  nghệ an
... Tình nghiên cứu vi tảo (vi khuẩn lam, tảo mắt) giới Vi t Nam 1.2.1.Tình nghiên cứu vi tảo (vi khuẩn lam, tảo mắt) giới Vi khuẩn lam (Cyanobacteria), tảo mắt (Euglenophyta) nh loài vi tảo khác sống ... nghiệp (Cyanobacteria) tảo mắt (Euglenophyta) hồ nuôi Yên Nghệ An '' Mục tiêu đề tài là: Xem xét thành phần loài vi khuẩn lam (Cyanobacteria) tảo mắt (Euglenophyta) số lợng chúng mối liên quan ... Danh lục thành phần loài vi tảo hồ nuôi Yên 3.3.2 Sự phân bố thành phần loài theo đợt thu mẫu 3.3.3 Số lợng vi tảo 3.4 Mối quan hệ thành phần số lợng vi tảo với số tiêu chất lợng nớc hồ...
 • 39
 • 549
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, xét NGHIỆM NHIỄM TRÙNG DO VI KHUẨN TRONG điều TRI LOXEMI cấp DÒNG LYMPHO tại BENH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, xét NGHIỆM NHIỄM TRÙNG DO VI KHUẨN TRONG điều TRI LOXEMI cấp DÒNG LYMPHO tại BENH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
... hình nghiên cứu nhi m trùng điều trị lơxờmi cấp trẻ em 17 1.6 Đặc điểm nhi m trùng trẻ bị lơxờmi cấp 21 1.6.1 Đặc điểm nhi m trùng trẻ bị lơxờmi cấp có giảm BCTT 21 1.6.2 Đặc điểm nhi m ... nghiên cứu của Pedijatrijska klinika CS nghiên cứu nhi m trùng điều trị lơxờmi cấp trẻ em: Vị tri nhi m trùng hay gặp lần lượt nhi m trùng họng miệng, nhi m trùng hô hấp, nhi m trùng máu Các nghiên ... nhi m trùng thần kinh trung ương, đợt nhi m trùng tiết niệu, đợt nhi m trùng da, đợt nhi m trùng áp xe cạnh hậu môn Biờờ̉u đồ 3.5: Vị trí nhi m trùng thường gặp Nhận xét: Vị tri nhi m trùng...
 • 85
 • 284
 • 2

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử của các bể hiếu khí bằng cách điều chỉnh dinh dưỡng thích hợp cho vi khuẩn đối với hệ thống xử nước thải của nhà máy giấy bãi bằng

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý của các bể hiếu khí bằng cách điều chỉnh dinh dưỡng thích hợp cho vi khuẩn đối với hệ thống xử lý nước thải của nhà máy giấy bãi bằng
... chỉnh dinh dưỡng thích hợp cho vi khuẩn hệ thống xử nước thải nhà máy Giấy Bãi Bằng sau qua xử hóa (keo tụ tạo bông, điều chỉnh pH, nhiệt độ) cụ thể nghiên cứu thống số dinh dưỡng để ... kết hợp xử vi sinh bùn hoạt tính THỰC NGHIỆM 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nước thải sử dụng trình nghiên cứu nước thải lấy bể cân sau bể xử keo tụ tạo (xử sơ cấp) hệ thống xử nước thải ... lượng tới hiệu xử COD trình xử nước thải giấy phương pháp vi sinh hiếu khí mục tiêu quan tâm luận văn Đây sở để nâng cao hiệu suất xử COD hệ thống xử nước thải Những kết nghiên cứu sở...
 • 17
 • 603
 • 0

Phân lập vi khuẩn khử sulphate (SRB) để ứng dụng trong xử nước thải axit từ hoạt động khai thác khoáng sản

Phân lập vi khuẩn khử sulphate (SRB) để ứng dụng trong xử lý nước thải axit từ hoạt động khai thác khoáng sản
... hình xử AMD với chất nước thải có hàm lưỡng chất hữu cao Như nước thải có hàm lượng hữu cao có khả sử dụng làm chất tốt cho vi khuẩn khử sulfate bể phản ứng xử AMD Vi c kết hợp nước thải ... sở đó, E1-4 sử dụng để tiến hành phân lập chủng SRB khiết (a) (b) Hình 3.2 Làm giàu phân lập vi khuẩn khử sulfate từ mẫu nước thải (a) – Mẫu làm giàu vi khuẩn SRB E1-4; (b) – Khuẩn lạc SRB hình ... Các mẫu nƣớc thải  Mẫu nước thải để làm giàu SRB thu thập từ số hệ thống xử nước thải điều kiện kỵ khí Quảng Ngãi, Bình Dương, Bắc Ninh  Mẫu nước thải AMD để thử nghiệm xử mô hình phòng...
 • 23
 • 750
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Tối ưu quá trình lên men thu nhận amino acid l-lysine từ vi khuẩn Corynebacterium glutamicum VTCC-B-656 " ppt

Tài liệu Báo cáo
... môi trường đế lên men chủng 280C Theo nghiên cứu chúng tôi, pH ~ 7,0 tối ưu cho trình lên men thu nhận amino acid lysine Ở mức pH 7,5 ~ 8,0 lượng lysine có giảm không lớn (biểu đồ 3) Từ kết khảo ... đạt tương ứng với kết công bố nước Kết luận Điều kiện tối ưu chủng Corynebacterium glutamicum VTCC-B-656 lên men theo mẻ thu nhận amino acid lysine dịch ngô 20%, glucose 8,35%, biotine 1,57mg/l, ... trường lên men 7,0 cho thí nghiệm đề tài nghiên cứu trình lên men thu nhận lysine Với nghiên cứu làm tiền đề cho thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ giống bổ sung vào canh trường lên men Kết...
 • 7
 • 364
 • 4

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ ENZYME PECTINASE, CELLULASE CỦA VI KHUẨN B.SUBTILIS, P.LANTARUM VÀ NẤM MỐC A.NIGER, PH.CHRYSOSPORIUM ĐỂ XỬ LỚP NHỚT CỦA VỎ CÀ PHÊ " doc

Tài liệu BÁO CÁO
... vi sinh vật Để đánh giá khả xử nhớt hạt phê tiến hành khảo sát với chủng, sau khảo sát phối hợp chủng nhằm mục đích chọn tổ hợp vi sinh vật có khả xử lớp nhớt hạt phê cao Khả xử ... hiệu xử tương đương với xử kết hợp chủng (98%), L plantarum lại có tác dụng tốt tới hương vị phê sau 3.3 Sản xuất chế phẩm Để sản xuất chế phẩm vi sinh vật sử dụng xử nhớt phê, ... trường acid làm lớp nhớt hạt phê, theo nhiều tài liệu nghiên cứu cho thấy acid lactic có vai trò tích cực trình nâng cao hương vị sản phẩm phê 3.2.2 Khảo sát khả xử nhớt phê cách kết...
 • 6
 • 306
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu các giải pháp công nghệ trong thiết bị chế tạo các thiết bị xử bụi, vi khuẩn độc tố hóa chất, nước để nâng cao chất lượng các sản phẩm dược và thủy sản xuất khẩu pdf

Tài liệu Nghiên cứu các giải pháp công nghệ trong thiết bị chế tạo các thiết bị xử lý bụi, vi khuẩn độc tố hóa chất, nước để nâng cao chất lượng các sản phẩm dược và thủy sản xuất khẩu pdf
... chất lượng sản phẩm dược thuỷ sản xuất Do đề tài cấp nhà nước Nghiên cứu giải pháp công nghệ thiết kế chế tạo thiết xử bụi, vi khuẩn, độc tố hóa chất, nước để nâng cao chất lượng sản phẩm ... tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp nhà nước Nghiên cứu giải pháp công nghệ thiết kế chế tạo thiết xử bụi, vi khuẩn, độc tố hóa chất, nước để nâng cao chất lượng sản phẩm dược thuỷ sản ... cao nhiều giá thiết bò Bởi đề tài Nghiên cứu giải pháp công nghệ thiết kế chế tạo thiết xử bụi, vi khuẩn, độc tố hóa chất, nước để nâng cao chất lượng sản phẩm dược thuỷ sản xuất đặt phù...
 • 119
 • 338
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đa dạng quần xã vi khuẩn kỵ khí trong các lô xử lý chất diệt cỏứng dụng vi khuẩn loại bỏ nitơ và vi khuẩn tích lũy polyphosphate trong xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas ở bình 10 lítvi khuẩn xử lý nướcsử dụng chỉ thị phân tử ssr để xác định gene kháng bệnh héo rũ vi khuẩn trên các giống cà chua solanum lycopersicumtài liệu nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh lý sinh hóa một số chủng vi khuẩn lactic và lựa chọn các chủng thích hợp trong chế biến cải bẹ muối chua potxtìm hiểu sự khác nhau về các chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa giữa các dòng vi khuẩn edwardsiella ictaluri xác định bằng phương pháp sinh hóa truyền thống và api 20enghiên cứu một số chủng vi khuẩn có khả năng tạo màng sinh học nhằm định hướng ứng dụng xử lý nước ô nhiễm dầuphương pháp sinh ly hoa nuôi cấy vi khuẩnvi khuẩn tạo chất hoạt hóa bề mặt sinh học xử lý dầu ven biểnđa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông cửu longmáy phân ly vi khuẩn tốc độ cao dạng ax 213bệnh kiết lỵ với vi khuẩn shigellabài 3 vi khuẩn thương hàn lỵ tả lao giang maiiii sinh lý học vi khuẩn 10 tiếtlý thuyết về sự phát triển của vi khuẩnBài giảng thông tin vệ tinhBài giảng thông tin vô tuyếnBài giảng thực tập bảo trì thiết bị điện tửBài giảng tính toán kinh tế và quản lý điện năngBài giảng thiết bị mayBài giảng công nghệ in thêuBài giảng phát triển sản phẩm mớiBài 10. Đồng chíĐề cương bài giảng động học và thiết bị phản ứngMột số cơ chế hỗ trợ tài chính cho SXSH và công nghệ sạch ở việt namBài 9. Hai cây phongĐề cương bài giảng tổng hợp điện hóa các hợp chất hữu cơĐề cương bài giảng công nghệ phân bónĐề cương bài giảng điện phân không thoát kim loạiĐề cương bài giảng hóa học đại cươngĐề cương bài giảng hóa lýThông tư 11 2015 TT-NHNN hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mớiThông tư 12 2015 TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNNThông tư 23 2015 TT-BNNPTNT quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trườngThông tư 23 2015 TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về tiền lương