ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN SỐ 3 THẦY MẪN NGỌC QUANG

Đáp án đề thử đợt 5 thầy mẫn ngọc quang (1)

Đáp án đề thử đợt 5  thầy mẫn ngọc quang (1)
... nghiệm S  1 Câu 5b : Cách : Học Toán Thầy Quang – Càng học thấy mê Page LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐỢT – NHÓM TOÁN THẦY MẪN NGỌC QUANG Không gian mẫu : O  8! Gắn người , thầy Quang , Cương ... (5 x  4) ( \  4( x  1)( x  2) 0 (5 x  x)  x  8)( x  1) x2  x   0 (5 x  4) Học Toán Thầy Quang – Càng học thấy mê Page LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐỢT – NHÓM TOÁN THẦY MẪN NGỌC QUANG ... ra: d  A,  P       2 t  5  4   12  52 Học Toán Thầy Quang – Càng học thấy mê Page LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐỢT – NHÓM TOÁN THẦY MẪN NGỌC QUANG  P  : 4 x  y  z   Vậy...
 • 9
 • 326
 • 0

de thi thu co dap an mon hoa so 3

de thi thu co dap an mon hoa so 3
... (2) Anken (3) Ankin (4) Ankien (5) Hiđrôcacbon thơm (6) Xicloankan a b (2 ,3) c. (3) , (4), (5) d (3, 4) Đáp số : 1-c 2-c 3- b 11-a 12-a 13- c 21-c 22-a 23- b 31 -a 32 -d 33 -a 41-c 42-d 43- b 4-d 5-a ... H2S SO2 O2 Fe + H 2SO4 đặc Na 2CO3 + H 2SO4 SO2 O3 FeO + H 2SO4 đặc a ( 2, 3, 4, 5) b ( 3, 5) c ( 1, 2, 3, 6) d ( 2, 4, 5) α B → ABα Hỏi tăng nồng độ A, B lên hai lần tốc độ phản ứng tăng lên 32 ... phản ứng thu phân sau:CH 3COOC2H5 + H2O ¬  CH3COOH + C2H5OH Để thu nhiều ancol ta nên:(1) thêm H 2SO4 (2) Thêm HCl (3) Thêm NaOH (4) Thêm H2O Ta thực phương pháp nào? a (1,2) b (3, 4) c. (3) d (4)...
 • 5
 • 218
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI VÀ ĐÁP ÁN - TIẾNG ANH ( Số 3 ) docx

ĐỀ LUYỆN THI VÀ ĐÁP ÁN - TIẾNG ANH ( Số 3 ) docx
... vũ lực ) to enforce st - cưỡng chế (theo pháp luật ) enforcement (n) secretarial (a) thư ký infectious (a) lây nhiễm infected (v) nhiễm trùng outspoken thẳng thắn , trực tính speakless (a) không ... misunderstanding (n) hiểu nhầm / hiểu lầm understandable (a) dễ hiểu , hiểu troublemakers (n) kẻ gây rối troublesome (a) gây rắc rối , làm phiền enforced (pp2 /a) to force sb to st ép buộc , bắt ép làm ( vũ ... rather (live) in Ancient Greece than Ancient Rome Did you enjoy the meal? If you (finish) eating, I (clear) the plates away 6.I’m sorry , I can’t lend you anymore you know if I (have) , I (lend) it...
 • 5
 • 1,041
 • 5

Đề thi + đáp án HKI Toán 8_Q.3

Đề thi + đáp án HKI Toán 8_Q.3
... – 2y + 1) – (x2 – 2x + 1) = (y – 1)2 – (x – 1)2 = (y – + x – 1)(y – – x + 1) = (y + x – 2)(y – x) = x3 + 3x2 – 2x + x2 + 3x – = x3 + 4x2 + x – Thực phép chia hạng tử đa thức thương x3 ; + x2 ... (7x – 0,9) (7x + 0,9) = • 7x – 0,9 = 7x + 0,9 = −9 • x= x = 70 70 b (1đ) x 0,25đ ( x + y ) ( x + y ) ( x − y ) ( x − y ) 2y2 − + ( x − y ) ( x + y ) ( x + y ) ( x − y ) ( x + y )( x − y ) ... CHẤM MÔN TOÁN (HK1 11-12) CÂU (2đ) (3,5đ) Ý a (1đ) b (1đ) a (1đ) b (1đ) c (0,75đ) NỘI DUNG = (x + 3)(4x – 1) ( (x = • (3,5đ) ) = + 2xy + y2 − x2 − 2xy + y2 + 4y2 ) ( ) ( x − y )( x + y ) a (1đ)...
 • 2
 • 142
 • 0

Đề thi + đáp án HKI Toán 9_Q.3

Đề thi + đáp án HKI Toán 9_Q.3
... MÔN TOÁN (HK1 11–12) BÀI = 15 − − 12 + 12 = 11 b (1 ) (3 ) Ý a (1đ) NỘI DUNG = ( 3+2 ) + 2( = = c (1đ) (1đ) a (1đ) b (1đ) c (0,5đ) a (0,5đ) b (0,5đ) )− (2 + 3) 0,5đ = = (2,5đ) x 0,5đ +1 +1 3+2 + ... điểm: x 0,25đ x=x+2 x=–4 y=–2 Kết luận tọa độ giao điểm A(– ; – 2) Tìm m = Tìm n = x  x + 1 x x +1     + 1− A= x− x +1 x A = x− x • • • • • ( ) x− x = 2⇔L⇔ ⇔x=4 ( ( x +1 )( ) x −2 =0 )...
 • 3
 • 175
 • 0

Đề + Đáp án HSG toán lớp 3

Đề + Đáp án HSG toán lớp 3
... ) : Đúng phần đợc 1,5 điểm a) ( 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 ) x ( n : n x ) = ( 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 )x ( n- n ) ( 0,5đ ) = ( 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 ) x ( 0,5 đ) =0 ( 0,5 đ ) b)125 ... số 832 0 (1 đ ) Số bé có chữ số 2 038 ( đ ) Tổng chúng là: 832 0 + 2 038 = 10 35 8 (0,75 đ ) Đ/S: 10 35 8 ( 0,25 đ ) Bài 7:( đ ) Tuổi mẹ là: x = 40 ( tuổi ) ( 0,75 đ ) Tổng số tuổi mẹ tuổi là: + 40 ... Đáp án Phần 1: Trắc nghiệm: Bài 1( điểm ) a) 29, 36 b) 26, 42 Bài 2: ( điểm ) a) x = 47 b) x= 10 Bài 3( điểm ): Thứ ba Bài 4( diểm ): 111 Phần II: Tự luận Bài 5: (3 điểm ) : Đúng...
 • 3
 • 76
 • 0

ĐỀ - ĐÁP ÁN HSG TOÁN 8-3

ĐỀ - ĐÁP ÁN HSG TOÁN 8-3
... = x2 -2 x x2 -2 x -1 = a-1 A = (x+1)(x-3)(x 2-2 x+2) b, A = x200 +x100 + 1= (x200-x2) + (x100-x2 )+ (x4+x2+1) =x2(x19 8-1 )+x4(x9 6-1 ) + (x4 +x2+1) = x2((x6)3 3-1 )+x4((x6)1 6-1 ) + (x4+x2=1)= x2(x 6-1 ).B(x) ... 1)(x - y - 1) = 12 Vì (x + y + 1) - (x - y - 1) = 2y + x, y N* nên (x + y + 1) > (x - y - 1) Vì (x + y + 1) (x - y - 1) hai số nguyên dơng chẵn Mà 12 = 2.6 Chỉ xảy trờng hợp (x + y + 1) = (x - ... x2(x 6-1 ).B(x) +x4(x 6-1 ).C(x) +(x4 +x2+1) dễ thấy x 6-1 =( x 3-1 )(x3+1)= (x+1)(x-1)(x4 +x2+1) + x2 + x + x2 + A x x y z suy P = Câu 3: (2đ) 0.5đ 0.5đ z+ y+x ; = p+2 ( x +y+z=xyz) xyz 0.5đ a, giải 4-5 x < 3x...
 • 4
 • 102
 • 0

Đề đáp án bài viết số 3 Ngữ văn 12

Đề đáp án bài viết số 3 Ngữ văn 12
... Đề 1: Câu Đáp án D B D C D A B C Đề 2: Câu Đáp án A B C A A D A C II.Tự luận: Tìm hiểu đề -Kiu bi:ngh lun văn học -Cỏc thao tỏc s dng: phân tích,chng minh -T liu: Bài thơ Tây Tiến số tác phẩm ... Đề Đề văn số 3: nghị luận văn học Thời gian làm bài: 90 phút Phần a Trắc nghiệm ( 2đ) Câu :Câu thơ Heo hút cồn mây súng ... Tiến Tất phơng án Câu 2: Bài thơ Tây Tiến viết bút pháp nào? A Lãng mạn thực C Tợng trng B Hiện thực D Lãng mạn Câu 3: Câu thơ Mờng Lát hoa đêm sử dụng biện pháp tu từ nào? A So sánh C ẩn dụ B...
 • 3
 • 361
 • 0

Ma trận, đề thi và đáp án bài viết số 3 Hóa 8

Ma trận, đề thi và đáp án bài viết số 3 Hóa 8
... = 32 ; Cl = 35 ,5; K = 39 ; IV ĐÁP ÁN 1) ĐỀ I – TRẮC NGHIỆM (3 Đ) Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D đầu câu mà em cho đúng: B 0,5 TH1 : HS chọn đáp án 0,5 đ A 0,5 D 0,5 A 0,5 C 0,5 đ C G đ đ đ đ ( đáp ... MKClO3 = 122,5 = 245 gam PT: B 0,25 đ + 3O2 mol n KClO3 = (mol) ( 2đ ) 0, 012.10 3  0, 187 .10-6 (mol) 64 Trong 50.10 -3 m3 có 0, 187 .10-6 mol SO2 => m3 có x mol SO2 -6 => x = 3, 75.10 mol/ m < 30 .10-6 ... + O2 Bài 2: (2 đ) Hãy phân loại gọi tên oxit sau: Al2O3 , N2O5, SO2, Fe2O3 Bài 3: (2 đ) Tính số mol số gam kali clorat cần thi t để điều chế 48 gam khí oxi Đốt cháy 1,6 gam S bình chứa 4, 48 lit...
 • 6
 • 270
 • 0

Đáp án đề thi robot 3

Đáp án đề thi robot 3
... ý6  3 − − 3 −1 − − = − = (5 − 3 ) ⇒ - pn = (5 − 3 )  pn = 2 2 2  −4 6 3  − + = − = ⇒ - po = −  po = 4 2  11 11  pa = − 3. 0 + = ⇒ - pa = −  2 2  −1 Vậy H     = −      3/ 2 − ... x = s1 d + a1c1 ; n x = c1 ; n y = s1 ; TRƯỞNG BỘ MÔN pz = ; Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2009 NGƯỜI LÀM ĐÁP ÁN Nguyễn Quốc Ân 0,5 ... xác định ma trận Ai sau: Câu II, ý1 cos θ1  sin θ A1 =     1 0 A3 =  0  0 0 − sin θ1 cos θ1 0 0 0   ; − d3    a1 cos θ1  a1 sin θ1  ; d1    cos θ  sin θ A4 =    ...
 • 4
 • 402
 • 10

Đâp án đề toán tuổi thơ

Đâp án đề toán tuổi thơ
... Bốn bạn Hồng, Hà, Toán, Thơ đợc chia bạn bánh (nh hình bên) Mỗi bạn cắt bánh ba nhát đếm số phần đợc cắt Kết mà bạn đếm đợc lại không giống Em có thấy vô lí không ? Tại ? Đáp án : (4 điểm) - Với ... cha đạt đến mục đích cuối cho điểm lần chia trình bày nêu đợc lần để đạt mục đích Trên phơng án giải toán Tùy theo làm học sinh, giám khảo phân chia điểm cho hợp lí Chữ viết trình bày học sinh đ ... Đáp án : (4 điểm) Ta diễn tả cách chia theo bảng dới : Lần Thùng l Can l Can 2,5 l Lúc đầu Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần 2 4,5 4,5 0,5 0,5 1,5 1,5 3 0 2,5 1,5 1,5 2,5 Cách cho điểm : Theo phơng án...
 • 4
 • 617
 • 13

Đáp án đề toán tuyển sinh 10 quảng Nam 09-10

Đáp án đề toán tuyển sinh 10 quảng Nam 09-10
... vuông K, tính CK = 16 cm 0.25 + Áp dung hệ thức lượng ∆ BAC vuông B: CA = CB CK 0.25 CA= 25 cm ⇒ bán kính R = 12,5 cm + Nêu công thức tính chu vi hình tròn C =2πR tính C = 25π (cm) d) + Để điểm...
 • 3
 • 270
 • 1

Đáp án&đề Toán 11HKI cấp tốc./.

Đáp án&đề Toán 11HKI cấp tốc./.
... HƯỚNG DẪN CHẤM M¤N TOÁN KHỐI 11 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Trường THPT I/PHẦN CHUNG Câu 1 − a / pt ⇔ cos x + sin x...
 • 4
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dap an de so 1dap an de so 14đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án đề số 23đáp án đề số 11 của tuyển tập 25 đề thi hsg toán 8đáp án đề số 4đáp án đề số 5đáp án đề thi casio cấp tỉnh tuyên quangdap an de thi vao 10 nam 2013 quang ngaidap an de thi vao 10 nam 2012 quang ngaiđáp án đề thi vào 10 môn toán quảng ngãiđáp án đề thi học sinh giỏi tỉnh quảng ninh môn toán lớp 12 năm học 20092010đáp án đề thi học sinh giỏi tỉnh quảng ninh môn toán bảng a lớp 12 năm học 20092010nhóm toán thầy mẫn ngọc quangđáp án đề thi thử của thầy vũ khắc ngọcđáp án đề thi thử môn toán 2015 số 3 của diễn đàn k2piBM02.DV1 Giay de nghi chuyen khoanhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMXBMMUxTZGUtTEUBM07.DV1 Giay xac nhan gui tien k viet k van tayBM08.DV1 Xac nhan so du KHCNBài 4. Tìm hiểu thư điện tửBM04.DV2 Giay de nghi thay doi them moi thong tinBM06.DV2 Giay yeu cau dich vuVan ban sao luc 291 (TT14 BCT)Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toánBài 3. Thực hiện tính toán trên trang tínhVan ban sao luc 296 (KH 30)Van ban sao luc 297 (QD 1154 NHNN)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWFOUFZPNGFSbFUVan ban sao luc 321 (CV 3770 VPCP)Van ban sao luc 370 (QD 807)Van ban sao luc 371 (CT 922)Van ban sao luc 350 (QD 2979)Van ban sao luc 358 (TT 13 BTTTT)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWY3T0pwakh3WVEBài 4. Thực hành: Giâm cành